https://login.veeam.com/pl/oauth?client_id=nXojRrypJ8&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.veeam.com%2Fservices%2Fauthentication%2Fredirect_url&response_type=code&scope=profile&state=eyJmaW5hbFJlZGlyZWN0TG9jYXRpb24iOiJodHRwczovL3d3dy52ZWVhbS5jb20vcGwvc2VjdXJlLWJhY2t1cC1zb2x1dGlvbi1kYXRhbGFicy5odG1sIiwiaGFzaCI6IjNkODQ1YTZjLWQ4OWUtNDYzZS05ODMwLTlkZjA0Y2NlYmVlOCJ9

Ponowne wykorzystanie danych

Uwolnij potencjał kopii zapasowych i zyskaj wyjątkowe możliwości!

Kopie zapasowe i repliki to prawdziwa żyła złota, zawierająca ogromną ilość cennych danych. Na ogół takie kopie danych produkcyjnych leżą gdzieś nieużywane i są przechowywane tylko na wypadek konieczności odzyskania danych. Czy wiesz, że dane te mogą znaleźć zastosowania znacznie wykraczające poza tradycyjny backup i odzyskiwanie? Jest to możliwe dzięki technologii Veeam® DataLabs™, wchodzącej w skład rozwiązania Veeam Backup & Replication™.

Veeam DataLabs nie tylko oferuje sprawdzone mechanizmy weryfikowania odzyskiwalności kopii zapasowych i replik, ale też otwiera wiele nowych zastosowań danych zawartych w kopiach — wykraczających poza ochronę — które zwiększają ekonomiczność i efektywność operacyjną oraz sprawność biznesową przedsiębiorstwa. Obejmuje to takie obszary jak szybsze wdrażanie aplikacji, ograniczenie ryzyka związanego z wdrażaniem aktualizacji i poprawek, DevOps, DevTest, a nawet weryfikowanie zabezpieczeń i zgodności z przepisami.

Obejrzyj film i dowiedz się, jak Veeam DataLabs może ułatwić wykorzystanie danych do przyspieszenia rozwoju firmy

NOWOŚĆ Veeam Data Integration API

Zwiększenie przenośności danych i efektywne wykorzystanie kopii zapasowych

Skorzystaj z automatyzacji, która pozwala rozszerzyć firmowy ekosystem zarządzania danymi i zaoszczędzić czas. Dzięki natychmiastowemu dostępowi do zawartości dowolnej kopii zapasowej Veeam specjaliści zewnętrzni mogą prowadzić pogłębioną eksplorację danych i analizy bezpieczeństwa oraz wykorzystywać dane do nowych celów.

  • Otwarcie firmowych danych na zaawansowane analizy wykonywane przez wyspecjalizowane podmioty zewnętrzne, które pozwalają zaoszczędzić czas i znacznie szybciej pozyskiwać wartościową wiedzę biznesową
  • Pogłębiona eksploracja danych zawartych w kopiach zapasowych, pomagająca w zapewnianiu zgodności z przepisami i ograniczająca wpływ na środowisko produkcyjne
  • Automatyzacja analiz bezpieczeństwa danych kopii zapasowych, ułatwiająca wykonywanie audytów zabezpieczeń

Veeam DataLabs On-Demand Sandbox

Przyspieszenie innowacji i rozwoju firmy dzięki odizolowanym kopiom danych produkcyjnych

Wdrażanie i testowanie jest znacznie łatwiejsze dzięki funkcji Veeam DataLabs® On-Demand Sandbox™, która pozwala łatwo uruchomić kopię środowiska produkcyjnego na potrzeby testów, zabezpieczeń, szkoleń lub rozwiązywania problemów, dając następujące możliwości:

  • Szkolenie pracowników na rzeczywistych środowiskach i danych produkcyjnych
  • Testowanie rozwiązań problemów przed ich zastosowaniem w środowisku produkcyjnym
  • Wykonywanie testów wyjaśniających oraz badanie incydentów dotyczących bezpieczeństwa i oznaczonych zdarzeń
  • Wykonywanie testów na obecność luk w aplikacjach oraz testów pod kątem luk w zabezpieczeniach lub niezgodności z przepisami
  • Przygotowywanie pełnych odizolowanych kopii środowiska produkcyjnego przez uruchamianie kopii produkcyjnych maszyn wirtualnych bezpośrednio z migawek pamięci masowej 

Veeam DataLabs —
przywracanie etapowe

Przestrzeganie przepisów, w tym określonego w RODO „prawa do bycia zapomnianym”

Funkcja przywracania etapowego pomaga w przestrzeganiu przepisów, takich jak „prawo do bycia zapomnianym” określone w Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO). Przywracanie etapowe umożliwia automatyzację testów kopii zapasowych, które są wykonywane bezpośrednio przed ich przywróceniem do środowiska produkcyjnego i zapewniają usunięcie danych wrażliwych.

Veeam DataLabs —
bezpieczne przywracanie

Sprawdzanie, czy kopie zapasowe są bezpieczne i nie zawierają złośliwego oprogramowania

Funkcja bezpiecznego przywracania zwiększa bezpieczeństwo danych i ogranicza przerwy w działalności powodowane przez tzw. zakażenia krzyżowe. Sprawdza ona, czy kopie zapasowe nie zawierają wirusów i złośliwego oprogramowania. W tym celu kopie są automatycznie skanowane przy użyciu zintegrowanego, oczekującego na opatentowanie interfejsu oprogramowania antywirusowego.

Weryfikacja
odzyskiwalności

Maksymalna skuteczność
odzyskiwania

Zadbaj o poczucie pewności w firmie i jednocześnie zwiększ efektywność operacyjną związaną z odzyskiwaniem dzięki automatycznemu weryfikowaniu odzyskiwalności danych z każdej kopii zapasowej, repliki i migawki w odizolowanym, niezakłócającym działania firmy środowisku. Automatyczny skanowanie kopii zapasowej pod kątem złośliwego oprogramowania uodparnia dane na ataki ransomware, zwiększając pewność dotyczącą przyszłych operacji przywracania.

Wybrana funkcja: Ponowne wykorzystanie danych

Jak możemy pomóc?

Sprzedaż

Uzyskaj niezobowiązującą wycenę i dowiedz się więcej na temat firmy Veeam Software

Pomoc techniczna

Znajdź odpowiedzi na pytania dzięki dokumentacji technicznej firmy Veeam

Fora społeczności Veeam

Uzyskaj pomoc dotyczącą produktów i oprogramowania Veeam