Globalny lider nr 1
FUNKCJA PRODUKTU

Narzędzia Veeam Explorer
for Microsoft

WYPRÓBUJ BEZPŁATNIE

Pełne funkcje przez 30 dni

Łatwe odzyskiwanie granularne dla każdego

W ujęciu tygodniowym najwięcej próśb o przywrócenie danych na poziomie elementów dotyczy aplikacji Microsoft, takich SQL Server, Exchange, Active Directory i SharePoint. Tradycyjne metody polegające na przywróceniu całej bazy danych w celu odzyskania pojedynczego elementu negatywnie odbijają się na przestrzeganiu umów SLA. Rozwiązanie Veeam ułatwia to zadanie dzięki wbudowanym, łatwym w obsłudze narzędziom Explorer, które przyspieszają realizację codziennych próśb o przywrócenie elementów. Teraz możesz wyeliminować domysły z procesów wyszukiwania i odzyskiwania elementów aplikacji Microsoft oraz ułatwić swoim pracownikom dotrzymywanie umów SLA.
Vbr explorers for microsoft upd
Improve your recovery slas

Poprawa parametrów SLA związanych z odzyskiwaniem

Błyskawicznie odzyskuj najpopularniejsze elementy aplikacji i inne dane przy użyciu prostego widoku narzędzi Explorer, który łączy funkcje odzyskiwania najważniejszych aplikacji Microsoft.
Make discovery easy

Łatwiejsze odzyskiwanie

Z łatwością odszukuj elementy aplikacji do odzyskania, korzystając z funkcji szybkiego przeglądania i wyszukiwania tekstu na żywo, które mają bezpośredni dostęp do kopii zapasowych.
Explorers outcomes you don t need to be a dba

Nie tylko dla administratorów
baz danych

Daj administratorom kopii zapasowych i pracownikom działu wsparcia możliwość odzyskiwania na poziomie elementów bez specjalistycznych narzędzi czy szkoleń.

Strategia odzyskiwania danych Exchange, SharePoint, SQL,
Active Directory

Veeam explorer for sql

Odzyskiwanie danych SQL za pomocą narzędzia Veeam Explorer
for Microsoft SQL Server

Zaoszczędź czas w krytycznych sytuacjach dzięki możliwości szybkiego przywracania baz danych, tabel i transakcji programu Microsoft SQL Server do określonego punktu w czasie.

 • Łatwe odzyskiwanie baz danych — przywracanie jednym kliknięciem do pierwotnej lokalizacji na serwerze Microsoft SQL
 • Elastyczne opcje odzyskiwania — odzyskiwanie całej bazy danych do poziomu indywidualnych transakcji i tabel
 • Tworzenie kopii zapasowych i odtwarzanie dzienników transakcji SQL — odzyskiwanie danych do stanu z określonej transakcji lub punktu w czasie przy użyciu prostego w obsłudze suwaka
 • Eksportowanie baz danych SQL — eksportowanie bazy danych w bieżącym stanie albo do określonego punktu w czasie lub określonej transakcji bezpośrednio z kopii zapasowej
Veeam explorer for exchange

Odzyskiwanie danych Exchange za pomocą narzędzia Veeam Explorer for Microsoft Exchange

Natychmiastowy wgląd w kopie zapasowe programu Exchange umożliwia łatwe wyszukiwanie szczegółowe, szybkie odzyskiwanie pojedynczych obiektów itp. bez przywracania całej bazy danych.

 • Odzyskiwanie elementów aplikacji — nie trzeba przywracać wszystkiego, ponieważ narzędzie Veeam przedstawia zawartość kopii zapasowych skrzynek na potrzeby przeglądania, wyszukiwania i przywracania
 • Odzyskiwanie do określonego punktu w czasie — całą skrzynkę Exchange z dowolnego punktu w czasie można zarchiwizować do pliku .pst, co ułatwia prowadzenie archiwum opartego na zdarzeniach czasowych
 • Zaawansowane funkcje odzyskiwania granularnego — odzyskiwanie całkowicie usuniętych elementów, które wydawały się utracone na zawsze, oraz zapewnienie pracownikom działu wsparcia webowych funkcji odzyskiwania elementów skrzynek
 • Łatwe operacje eDiscovery — precyzyjne identyfikowanie elementów Exchange potrzebnych do prowadzenia dochodzeń wewnętrznych i zewnętrznych w odpowiedzi na wnioski eDiscovery
Veeam explorer for active directory

Odzyskiwanie danych Active Directory za pomocą narzędzia Veeam Explorer
for Microsoft Active Directory

Zyskaj możliwość szybkiego odzyskiwania danych Active Directory na poziomie obiektów z jednoprzebiegowej kopii zapasowej lub migawki pamięci masowej bez używania dodatkowych narzędzi czy przywracania całej maszyny.

 • Odzyskiwanie na poziomie obiektów — natychmiastowe odzyskiwanie wybranych obiektów i atrybutów Active Directory, w tym całych jednostek organizacyjnych, z pojedynczej kopii zapasowej
 • Przeglądanie kopii zapasowych Active Directory — przeglądanie danych Active Directory bezpośrednio z poziomu kopii zapasowej oraz szybkie odzyskiwanie dokładnie tego, czego potrzebujesz, za pomocą łatwego w obsłudze, intuicyjnego interfejsu użytkownika
 • Eksportowanie obiektów Active Directory — łatwe eksportowanie obiektów, jednostek organizacyjnych i atrybutów na potrzeby zbiorczych operacji na użytkownikach w formacie LDIF
 • Przywracanie obiektów typu tombstone — niezawodne przywracanie obiektów typu tombstone, również tych wygasłych, przez otwarcie pliku bazy danych Active Directory bezpośrednio z kopii zapasowej
Veeam explorer for sharepoint

Odzyskiwanie danych SharePoint za pomocą narzędzia Veeam Explorer for Microsoft SharePoint

Zyskaj możliwość szybkiego i prostego przywracania obiektów SharePoint dzięki szczegółowemu wglądowi w kopie zapasowe programu SharePoint. Teraz każde potrzebne dane przywrócisz w czasie rzędu minut, wykonując zaledwie kilka kliknięć.

 • Przywracanie dowolnych danych w ciągu minut — obniżenie wartości RTO w przypadku typowych operacji przywracania dzięki możliwości odzyskiwania pojedynczych elementów i uprawnień programu SharePoint
 • Przeglądanie bazy danych programu SharePoint — oszczędność czasu i miejsca w pamięci masowej dzięki otwieraniu zasobów SharePoint bezpośrednio z kopii zapasowej, bez wyodrębniania czy importowania jakichkolwiek danych
 • Wyszukiwanie pełnotekstowe — dostęp do funkcji wyszukiwania pełnotekstowego, takich jak dokładne dopasowanie frazy, szukanie znaków początkowych, warunki itp.
 • Eksportowanie odzyskanych elementów — eksportowanie odzyskanych elementów i list programu SharePoint w formacie XML na potrzeby łatwego importu na inny serwer lub do innej farmy SharePoint

Często zadawane pytania

Jak rozwiązanie Veeam Backup & Replication tworzy kopie zapasowe programów Active Directory, SharePoint, Exchange i SQL Server?

W przypadku programów Microsoft SQL, Exchange, Active Directory i SharePoint rozwiązanie Veeam Backup & Replication tworzy spójne aplikacyjnie, oparte na obrazach kopie zapasowe przy użyciu usługi VSS, zapewniając skuteczne odzyskiwanie kluczowych aplikacji i usług biznesowych oraz umożliwiając przywracanie z uwzględnieniem specyfiki aplikacji. 

Zgodnie z ograniczeniami wprowadzonymi przez firmę Microsoft aplikacje nie mogą pozostawać zamrożone dłużej niż 60 sekund (20 sekund w przypadku programu Microsoft Exchange). Jeśli moduł zapisujący Microsoft VSS zamrozi dane aplikacji na dłużej, dojdzie do przekroczenia limitu czasu przetwarzania VSS i rozwiązanie Veeam Backup & Replication nie będzie w stanie utworzyć spójnej transakcyjnie kopii zapasowej danej maszyny wirtualnej. Limit czasu przetwarzania VSS jest częstym problemem w przypadku takich mocno transakcyjnych aplikacji jak Microsoft Exchange. 

Aby przezwyciężyć to ograniczenie, rozwiązanie Veeam Backup & Replication tworzy kopie zapasowe maszyn wirtualnych Microsoft Exchange przy użyciu technologii trwałych migawek VSS. Jeśli program Microsoft Exchange trzeba zamrozić na czas dłuższy od dozwolonego, rozwiązanie Veeam Backup & Replication automatycznie przełącza się na mechanizm trwałych migawek VSS. 

Jakie możliwości odzyskiwania danych udostępnia rozwiązanie Veeam Backup & Replication na potrzeby programów Active Directory, SharePoint, Exchange i SQL Server​?

Firma Veeam udostępnia łatwe w obsłudze narzędzia Veeam Explorer, dzięki którym złożone operacje odzyskiwania aplikacji i elementów są znacznie mniej uciążliwe:

 • Narzędzie Veeam Explorer for Microsoft SQL Server umożliwia przywracanie i eksportowanie baz danych Microsoft SQL oraz obiektów ich schematów z kopii zapasowych utworzonych za pomocą rozwiązania Veeam Backup & Replication. 
 • Narzędzie Veeam Explorer for Microsoft Exchange umożliwia przywracanie i eksportowanie obiektów Microsoft Exchange z kopii zapasowych utworzonych za pomocą rozwiązań Veeam Backup & Replication i Veeam Backup for Microsoft 365
 • Narzędzie Veeam Explorer for Microsoft Active Directory umożliwia przywracanie i eksportowanie danych oraz obiektów schematów usługi Active Directory z kopii zapasowych utworzonych za pomocą rozwiązania Veeam Backup & Replication. 
 • Narzędzie Veeam Explorer for Microsoft SharePoint umożliwia przywracanie i eksportowanie obiektów Microsoft SharePoint z kopii zapasowych utworzonych za pomocą rozwiązań Veeam Backup & Replication i Veeam Backup for Microsoft 365
Czy rozwiązanie Veeam Backup & Replication tworzy kopie zapasowe baz danych i dzienników programu Microsoft SQL Server?

Rozwiązanie Veeam Backup & Replication może wykonywać operacje tworzenia kopii zapasowych i przycinania dzienników baz danych Microsoft SQL, które są wymagane do zapewnienia dobrej kondycji i optymalnego działania pamięci masowej SQL.

Aby móc tworzyć kopie zapasowe dzienników transakcji, Veeam Backup & Replication instaluje w systemie operacyjnym-gościu maszyny wirtualnej komponent wykonawczy Veeam Guest SQL Log Shipper. 

Komponent ten działa podczas sesji zadania backupu dzienników transakcji. Zbiera on informacje na temat baz danych, które wymagają utworzenia kopii zapasowej dziennika transakcji. Wykrywa też, czy można dostarczyć dzienniki bezpośrednio do repozytorium kopii zapasowych czy rozwiązanie Veeam Backup & Replication musi skorzystać z serwera dostarczania dzienników. Gdy sesja zadania backupu dzienników transakcji dobiegnie końca, komponent jest zatrzymywany i usuwany z systemu operacyjnego-gościa maszyny wirtualnej. Z chwilą uruchomienia nowej sesji następuje ponowna instalacja komponentu w systemie operacyjnym-gościu maszyny. 

Jak możemy pomóc?

Hcwh sales

Sprzedaż

Uzyskaj niezobowiązującą wycenę i dowiedz się więcej na temat firmy Veeam Software

Hcwh tech

Pomoc techniczna

Znajdź odpowiedzi na pytania dzięki dokumentacji technicznej firmy Veeam

Hcwh forum

Fora Veeam R&D

Uzyskaj pomoc dotyczącą produktów i oprogramowania Veeam