Globalny lider nr 1
FUNKCJA PRODUKTU

Skalowalna i wydajna pamięć masowa kopii zapasowych

WYPRÓBUJ BEZPŁATNIE

Veeam Backup & Replication
Pełne funkcje przez 30 dni

Kontrola nad kosztami dzięki szybszemu tworzeniu kopii zapasowych i nieograniczonej skalowalności

Danych przybywa w niespotykanym dotąd tempie. Obserwujemy nie tylko dynamiczny wzrost ich ilości, ale też szczególnie dużą liczbę ich źródeł i miejsc przechowywania. Znaczna część tych danych wymaga odpowiedniego przechowywania z uwzględnieniem wydajności, pojemności i archiwizacji, aby można było realizować cele związane z odzyskiwaniem i zachować zgodność z przepisami. Jeśli chodzi o ekonomiczną archiwizację długoterminową, wiele przedsiębiorstw rezygnuje z taśm na rzecz chłodnej pamięci masowej w chmurze. Rozwiązania Veeam umożliwiają inteligentne zarządzanie cyklem istnienia kopii zapasowych, ułatwiając osiąganie celów i obniżanie kosztów inwestycji w pamięć masową.
Storage tackle proctecting unstructured data

Odpowiedź na wyzwania dotyczące danych nieusystematyzowanych

Ilość danych nieusystematyzowanych rośnie w niekontrolowanym tempie. Nie nadążają za nim tradycyjne metody ochrony. Wdróż rozwiązanie zwiększające skuteczność ochrony danych nieusystematyzowanych w pamięci NAS i przyspieszające ich odzyskiwanie.
Storage automate long term archival

Automatyzacja archiwizacji długoterminowej

Przechowywanie kopii zapasowych i zarządzanie nimi w całym cyklu istnienia to kluczowe elementy strategii zapewniania zgodności z przepisami. Obniż koszty archiwizacji w chmurze dzięki inteligentnej automatyzacji, bezpiecznie zarządzając danymi od utworzenia kopii zapasowej do usunięcia. 
Management and automation unify backup management

Połączona pamięć masowa na kopie zapasowe

Windows, Linux, urządzenia deduplikujące — teraz możesz łatwo połączyć różne urządzenia pamięci masowej kopii zapasowych i zarządzać nimi jako jednym repozytorium logicznym. Uprość operacje i zarządzanie pamięcią masową kopii za pomocą łatwego w obsłudze interfejsu.

Ulepszona ochrona maksymalizująca korzyści z inwestycji w pamięć masową

Storage storage snapshots

Integracje z podstawową pamięcią masową

Osiągnij wysoką dostępność dzięki połączeniu rozwiązania Veeam Backup & Replication i pamięci masowej czołowych światowych producentów. Twórz prawdziwe kopie zapasowe i repliki z migawek z dowolną częstotliwością — nawet w godzinach pracy. 

 • Przestrzeganie nawet najkrótszych okien backupu dzięki szybkiemu tworzeniu kopii zapasowych i replik bezpośrednio z migawek pamięci masowej w połączeniu z częstszym przetwarzaniem samych migawek pamięci masowej w przypadku maszyn wirtualnych oraz fizycznych serwerów Windows 
 • Znaczne ograniczenie wpływu operacji backupu na bazy danych, aplikacje i całe środowisko produkcyjne 
 • Jeszcze większa elastyczność dotycząca parametrów RPO i RTO — inicjowanie operacji backupu o dowolnej porze i z dowolną częstotliwością przy minimalnych lub zerowych zakłóceniach działalności oraz uruchamianie operacji przywracania i wirtualnych laboratoriów bezpośrednio z migawek pamięci masowej odpowiednio do potrzeb 
Tworzenie kopii zapasowych z migawek pamięci masowej
Storage nas backup

Tworzenie kopii zapasowych sieciowej pamięci masowej

Zmodernizuj i uprość ochronę nieusystematyzowanych danych plikowych w dużej skali dzięki wydajnym funkcjom, które zwiększają elastyczność ochrony i odzyskiwania danych NAS, znacznie obniżając koszty pamięci masowej i skracając czas odzyskiwania. Teraz ochrona danych NAS przy użyciu licencji VUL kosztuje o 50% mniej.

 • Szybsze tworzenie przyrostowych kopii zapasowych nieusystematyzowanych danych plikowych na zwykłych urządzeniach przy użyciu innowacyjnej funkcji śledzenia zmian plików
 • Niezawodne funkcje przechowywania nieusystematyzowanych danych NAS z możliwością ich łatwego przenoszenia do chmury na potrzeby archiwizacji długoterminowej
 • Elastyczne opcje przywracania, w tym odzyskiwanie całego udziału w przypadku utraty urządzenia NAS lub jego migracji, wycofywanie udziału do określonego punktu w czasie jako szybka reakcja na atak ransomware oraz odzyskiwanie na poziomie plików z wyszukiwaniem globalnym na potrzeby codziennych operacji przywracania
Kopie zapasowe urządzeń NAS
Storage sobr archive

Scale-out Backup Repository

Łatwo łącz pamięć masową Windows, Linux i pamięć deduplikującą w logiczne repozytoria kopii zapasowych. Korzystaj z nieograniczonej skalowalności w chmurze. Stosownie do założonych celów związanych z odzyskiwaniem i kosztami możesz wybierać między wydajniejszymi repozytoriami lokalnymi a przechowywaniem długoterminowym w obiektowej pamięci masowej w ramach warstwy pojemności.

 • Zarządzanie egzemplarzami kopii zapasowych na podstawie zasad przy użyciu trzech inteligentnych warstw pamięci masowej — wydajności, pojemności i archiwizacji — dostępnych w rozwiązaniu Veeam
 • Zautomatyzowane przenoszenie danych z gorącej do chłodnej warstwy obiektowej pamięci masowej dzięki nowej macierzystej obsłudze platform Amazon S3 Glacier (w tym Glacier Deep Archive) oraz Azure Blob i Archive Tier Storage
 • NOWA obsługa platformy Google Cloud Storage w warstwie pojemności repozytorium Veeam Scale-out Backup Repository, zwiększająca wybór w zakresie pamięci masowej w chmurze 
Scale-out Backup Repository

Program Veeam Technology Alliance (VTAP)

Firma Veeam umożliwia klientom dostęp do czołowych w branży partnerów strategicznych, dzięki którym przedsiębiorstwa mogą uzyskiwać większe korzyści biznesowe. Ekosystem programu VTAP, obejmujący partnerów o statusie Veeam Ready, to platforma ułatwiająca spełnianie wymagań klientów w poniższych głównych obszarach:

 • Modernizacja backupu — realizowanie wyśrubowanych parametrów SLA dzięki wyższej wydajności, uproszczonym procesom i operacjom oraz niższym wartościom RTPO
 • Bezpieczeństwo danych i zgodność z przepisami — dostęp do kompleksowego zestawu narzędzi, który pozwala obniżyć koszty zapewniania zgodności z przepisami oraz łatwiej spełniać wymogi bezpieczeństwa dzięki ponownemu wykorzystaniu danych, generowaniu raportów i sprawdzaniu integralności danych
 • Szybsze wdrażanie chmury hybrydowej — uproszczenie firmowej strategii chmury dzięki zróżnicowanemu zestawowi narzędzi do środowisk lokalnych, chmurowych i hybrydowych
 • Ochrona przed atakami ransomware — zapobieganie i proaktywność dzięki wspólnym rozwiązaniom firmy Veeam oraz partnerów strategicznych w ramach podejścia wielowarstwowego
Veeam ready repository
Veeam ready object
Veeam ready object with immutability
Veeam ready tape
Veeam integrated

Często zadawane pytania

Jak działa funkcja backupu urządzeń NAS? 

Tradycyjną metodą ochrony danych w pamięci NAS jest wykonywanie zrzutów danych przy użyciu protokołu NDMP, który powstał w 1996 r., a w 2010 r. zakończono jego dalsze rozwijanie. Standardowe operacje ochrony danych z wykorzystaniem protokołu NDMP zazwyczaj ograniczają się do tworzenia i odzyskiwania pełnej kopii zapasowej. Ponadto często istnieją ograniczenia dotyczące lokalizacji odzyskiwania — łącznie z modelem urządzenia NAS, na którym można wykonać tę operację.  

Funkcje backupu urządzeń NAS dostępne w rozwiązaniach Veeam redefiniują metody ochrony ogromnej ilości danych plikowych, ponieważ oferują elastyczną obsługę serwerów plików SMB, NFS, Windows i Linux oraz eliminują kłopoty i ograniczenia charakterystyczne dla backupu i odzyskiwania w protokole NDMP.  

Veeam udostępnia wyjątkowy mechanizm śledzenia zmienionych plików, który zapewnia szybkie tworzenie przyrostowych kopii zapasowych oraz rejestrowanie wyłącznie zmian wprowadzonych od czasu utworzenia ostatniej kopii. Ponadto ta technologia bardzo szybko i skutecznie rozpoznaje zmiany wprowadzone od ostatniej operacji backupu.  

Czy do przechowywania kopii zapasowych jest potrzebna specjalna pamięć masowa? 

Nie! Kopie zapasowe można zapisywać w dowolnej pamięci masowej widocznej dla systemu nadrzędnego, w której system ten ma uprawnienia do zapisu danych. Chociaż można się spotkać ze specjalnie zaprojektowanymi urządzeniami do kopii zapasowych, ich używanie nie jest konieczne, jeśli wziąć pod uwagę szeroki wybór dostępnych obecnie opcji wirtualizacji i urządzeń podstawowej pamięci masowej. 

Jednak zgodnie z najlepszymi praktykami warto jest przeznaczyć pamięć masową wyłącznie na kopie zapasowe oraz określić, jaka pamięć optymalnie zaspokoi potrzeby związane z odzyskiwaniem.  

Przykładowo: 

 • Kopie zapasowe, które są wymagane do zapewnienia krótkiego docelowego czasu odzyskiwania (RTO), najlepiej jest przechowywać w wysokowydajnej pamięci masowej — do czasu, aż będzie można je zarchiwizować. 
 • Kopie zapasowe przeznaczone do natychmiastowej archiwizacji nie muszą zajmować miejsca w droższej, wysokowydajnej pamięci masowej i mogą być zapisywane bezpośrednio na taśmie lub w chłodnej pamięci masowej w chmurze. 

Rozwiązania takie jak technologia Scale-out Backup Repository firmy Veeam oferują elastyczność, która pozwala łączyć różne urządzenia pamięci masowej w repozytoria logiczne na kopie zapasowe. Jeśli dodać do tego pamięć masową w chmurze, zyskuje się możliwość kompleksowego zarządzania kopiami zapasowymi w całym cyklu ich istnienia — od przechowywania w wysokowydajnej lokalnej pamięci masowej po archiwizację w chmurze. 

Na czym polega tworzenie kopii zapasowych z migawek pamięci masowej? 

Obecnie wszelkiego rodzaju systemy pamięci masowej różnych producentów umożliwiają tworzenie migawek przechowywanych w nich danych. W porównaniu z kopiami zapasowymi migawki ograniczają ruch danych i zmniejszają obciążenie związane z ich tworzeniem. Najczęściej migawka pamięci masowej to obraz danych zarejestrowany w określonym momencie. Podobnie jak zdjęcie przedstawia ona stan z określonej chwili. 

W momencie utworzenia migawka pamięci masowej domyślnie nie zajmuje żadnego miejsca. Jest tworzona błyskawicznie i gotowa do użycia w ciągu kilku sekund. Migawek pamięci masowej często używa się, aby obniżyć wartość docelowego punktu odzyskiwania (RPO) do poziomu minut.  

Migawki pamięci masowej umożliwiają wdrożenie krótkoterminowej ochrony danych, charakteryzującej się bardzo niską wartością RPO i bardzo małym wpływem na środowisko produkcyjne oraz znakomicie uzupełniającej klasyczną ochronę danych przy użyciu rozwiązania takiego jak Veeam Backup & Replication. Produkty Veeam wykorzystują funkcję migawek pamięci masowej różnych producentów w celu orkiestrowania migawek spójnych aplikacyjnie, tak aby w chwili tworzenia kopii zapasowej aplikacje oraz pliki systemu operacyjnego były wyciszone i gotowe do ochrony.  

Jak możemy pomóc?

Hcwh sales

Sprzedaż

Uzyskaj niezobowiązującą wycenę i dowiedz się więcej na temat firmy Veeam Software

Hcwh tech

Pomoc techniczna

Znajdź odpowiedzi na pytania dzięki dokumentacji technicznej firmy Veeam

Hcwh forum

Fora Veeam R&D

Uzyskaj pomoc dotyczącą produktów i oprogramowania Veeam