Operator telekomunikacyjny wzmacnia strategię DR dzięki rozwiązaniom Veeam
Veeam daje nam poczucie pewności, dzięki któremu możemy kontynuować wirtualizacje kluczowych systemów i aplikacji
Łukasz Rakowski
Kierownik działu IT
TK Telekom

Problem biznesowy

Dział IT operatora telekomunikacyjnego TK Telekom wspiera jego codzienne funkcjonowanie i obsługuje ponad 1000 pracowników. Dlatego strategia odzyskiwania po awarii (disaster recovery — DR) zajmuje w pracy działu centralne miejsce. 

Jak mówi Łukasz Rakowski, kierownik działu IT w TK Telekom, wraz ze współpracownikami zwirtualizował 40% firmowej infrastruktury informatycznej, wdrażając platformę VMware vSphere w ramach szerszego projektu doskonalenia procesów DR. Obecnie dział IT nadzoruje około 100 maszyn wirtualnych Windows i Linux, na których działają ważne systemy i aplikacje.

„Wirtualizacja to świetny pomysł, ale mieliśmy pewne problemy z ochroną naszych maszyn wirtualnych i ich danych” — mówi Rakowski. „Kopie zapasowe maszyn były zawodne, a odzyskiwanie granularne sprawiało kłopoty. Wiedzieliśmy również, że potrzebna jest replikacja maszyn wirtualnych w naszym drugim centrum danych, ale nie posiadaliśmy żadnych narzędzi do replikacji. Jak mieliśmy wirtualizować kolejne elementy naszej infrastruktury bez zapewnienia im niezawodnej ochrony?”

Rakowski wraz ze współpracownikami zwrócił się o poradę do firmy Comtegra, czołowego polskiego integratora systemów. Comtegra pomaga przedsiębiorstwom w kompleksowym zarządzaniu danymi.

„Gdy poznaliśmy potrzeby TK Telekomu, poleciliśmy rozwiązania Veeam” — mówi Tomasz Mężyński, opiekun klienta w Comtegrze. „Produkty Veeam umożliwiają szybkie i niezawodne tworzenie kopii zapasowych i replikację oraz odzyskiwanie granularne. Można je również ściśle zintegrować ze stosowanym przez TK Telekom systemem pamięci masowej EMC Data Domain”.

Rozwiązanie Veeam

Rozwiązanie Veeam® Backup & Replication™ szybko stało się w TK Telekom kluczowym składnikiem strategii DR. Łączy ono tworzenie kopii zapasowych i replikację w oparciu o obrazy oraz umożliwia szybkie, elastyczne i niezawodne odzyskiwanie zwirtualizowanych aplikacji i danych w środowiskach VMware vSphere i Microsoft Hyper-V. Rozwiązania Veeam są używane przez ponad 45 000 klientów na całym świecie i chronią ponad pięć milionów maszyn wirtualnych. Zapewniają najbardziej kompleksową ochronę środowisk wirtualnych.

„Veeam daje nam poczucie pewności, dzięki któremu możemy kontynuować wirtualizację kluczowych systemów i aplikacji” — mówi Rakowski. „Na przykład odzyskiwanie przebiega szybko i łatwo, co pozwala nam osiągnąć wymagany czas przywracania (RTO) na poziomie maksymalnie 24 godzin. Stwierdziliśmy, że odzyskiwanie plików za pomocą rozwiązania Veeam jest 10-krotnie szybsze niż przy użyciu poprzedniej metody”.

Kolejną zaletą rozwiązania Veeam jest szybkość tworzenia kopii zapasowych. Błyskawicznie działająca funkcja kopii przyrostowych zaoszczędza działowi IT sporo czasu, pozwalając częściej wykonywać backup maszyn wirtualnych oraz poprawić wskaźnik RPO. Dodatkowo dzięki wbudowanym mechanizmom deduplikacji do przechowywania kopii zapasowych TK Telekom potrzebuje o jedną trzecią mniej miejsca na dysku. Ponadto rozwiązanie Veeam współpracuje z dowolnym systemem pamięci masowej, niezależnie od producenta, dzięki czemu w TK Telekom łatwo zintegrowano je z platformą Data Domain.

Kolejnym istotnym atutem rozwiązania Veeam jest połączenie funkcji kopii zapasowych i replikacji maszyn wirtualnych w tym samym produkcie. Dzięki temu administrator może nie tylko tworzyć kopie zapasowe maszyn wirtualnych, ale wykonywać również replikację obrazów — na miejscu w celu zapewniania wysokiej dostępności lub na zewnątrz na potrzeby odzyskiwania po awarii. Dostępna w rozwiązaniu Veeam funkcja niemal ciągłej ochrony danych powoduje, że w przypadku awarii maszyny wirtualnej administrator może natychmiast przełączyć się na replikę, a następnie wrócić do maszyny podstawowej.

„Replikacja jest dla nas bardzo ważna” — mówi Rakowski. „Rozwiązanie Veeam ułatwia replikację maszyn wirtualnych w naszym drugim centrum danych, a także przełączanie w tryb awaryjny i powrót do normalnej pracy, co obniża ryzyko utraty danych”.

Efekty

Szybkie, niezawodne tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie maszyn wirtualnych — poprawa strategii DR
Ponieważ rozwiązanie Veeam wykonuje kopie zapasowe maszyn wirtualnych pięciokrotnie szybciej, dział IT firmy TK Telekom może tworzyć kopie częściej i poprawić wskaźnik RPO. Natomiast funkcja odzyskiwania granularnego zapewnia lepszy czas RTO.

Ograniczenie ryzyka utraty danych dzięki replikacji maszyn wirtualnych
Firma Veeam udostępnia dwie funkcje w jednym produkcie: tworzenie kopii zapasowych i replikację. Dział IT replikuje maszyny wirtualne między centrami danych, uzyskując niemal ciągłą ochronę danych.

Wbudowana deduplikacja danych — mniejsze zużycie pamięci masowej
Rozwiązania Data Domain i Veeam Backup & Replication zmniejszają ilość miejsca na dysku wymaganego na kopie zapasowe. Technologie deduplikacji zastosowane w obu rozwiązaniach uzupełniają się wzajemnie.

Firma:

TK Telekom jest jednym z największych operatorów telekomunikacyjnych w Polsce. Firma oferuje rozwiązania z zakresu telekomunikacji i transmisji danych na potrzeby polskich kolei, organów administracji, przedsiębiorstw i klientów indywidualnych.

Problem:

Wzmocnić strategię DR przez szybkie i niezawodne tworzenie kopii zapasowych i replikację maszyn wirtualnych oraz odzyskiwanie granularne.

Efekty:

  • Szybkie, niezawodne tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie maszyn wirtualnych — poprawa procesów DR
  • Ograniczenie ryzyka utraty danych dzięki replikacji maszyn wirtualnych
  • Wbudowana deduplikacja danych — mniejsze zużycie pamięci masowej

Informacje o firmie Comtegra:

Comtegra jest dynamicznie rozwijającą się firmą, która specjalizuje się w technologiach do zarządzania danymi przedsiębiorstw. Firma świadczy usługi doradcze, projektowe, implementacyjne i serwisowe na takich obszarach, jak zapewnienie ciągłości dostępu do danych, zabezpieczenia, archiwizacja, optymalizacja i pamięci masowe. Klienci Comtegry to średnie i duże przedsiębiorstwa z branży finansowej, telekomunikacyjnej i przemysłowej. Więcej informacji na stronie www.comtegra.pl