Odnowienia pomocy technicznej

Odnowienia pomocy technicznej

 • W cenę każdej nowej licencji wieczystej wliczony jest rok korzystania z podstawowej pomocy technicznej i konserwacji.
 • Koszt rocznego odnowienia usług konserwacji Veeam® na poziomie podstawowym wynosi 20% sugerowanej ceny producenta, która w chwili odnowienia obowiązuje w danym regionie w odniesieniu do nowych licencji produktów kupowanych w systemie licencji wieczystych.
 • Należy pamiętać, że klient niemający aktualnej umowy na pomoc techniczną może otrzymać nowe klucze licencyjne dopiero po odnowieniu usług konserwacji (dotyczy to również scalania licencji oraz przechodzenia na wyższe lub niższe wersje produktów).
 • W ciągu pierwszych sześciu miesięcy umowy dostępne są zniżki za przedpłatę. Po upływie tego okresu należy stosować standardowe kody SKU odnowień rocznych
 • W przypadku wszystkich zamówień obowiązuje ograniczenie umów o konserwację do maksimum pięciu lat (można kupić nową licencję (rok pomocy technicznej jest wliczony w cenę) lub odnowienie roczne i maksymalnie cztery lata przedpłaconych usług konserwacji). Zwracamy uwagę, że nie można „podwajać” pozycji (SKU) w celu wydłużenia czasu obowiązywania pomocy technicznej.
 • Jeśli klient uaktualnia wersję produktu, a w umowie dotyczącej produktu pozostały przyszłe lata pomocy technicznej, klient musi również kupić pozycje SKU rocznego uaktualnienia konserwacji dla danej wersji. Tego rodzaju uaktualnienia mają charakter roczny i przypominają pozycje odnowienia konserwacji. Nie jest wymagany zakup uaktualnienia pomocy technicznej w przypadku umowy, której rok jest identyczny z rokiem zakupu uaktualnienia.
 • Kody SKU dodatkowych lat przedpłaconej pomocy technicznej na poziomie produkcyjnym obejmują również rozszerzoną (24x7) pomoc techniczną w pierwszym roku.
 • Do ceny odnowienia pomocy technicznej, wykonanego ponad 3 miesiąca po terminie, będzie doliczana dodatkowa oplata w rozmiarze 25% od ceny rocznego odnowienia. Dodatkowa opłata jest wliczona w cenę Expired Renewal SKU, które są potrzebne dla odnowienia umów, którzy stracili ważność więcej niż 3 miesiąca temu na moment zakupu. Expired Fee Waived SKUs mogą być używane tylko z dozwolenia Veeam. W przypadku odnowienia pomocy technicznej która straciła ważność ponad 15 miesięcy temu – prosimy kontaktować z Veeam Renewals team dla potwierdzenia potrzebnych SKUs.
 • Aby klient mógł korzystać z pomocy technicznej premium, wszystkie licencjonowane gniazda muszą być objęte licencjami na poziomie produkcyjnym. W przeciwnym razie domyślnie zapewniana jest pomoc techniczna na poziomie podstawowym.
 • Klienci, u których pomoc techniczna utraciła ważność, muszą odnowić licencje przy użyciu odpowiedniego kodu SKU licencji na odnowienie roczne i pomoc techniczną, kodu SKU synchronizacji usług lub przez opłacanie zaległego okresu konserwacji (z 25-procentową opłatą za przywrócenie usług) — zależnie od sytuacji. Jednak klienci, u których pomoc techniczna utraciła ważność ponad dwa lata temu, mogą być uprawnieni do zakupu nowych licencji w cenie podanej w cenniku, bez licencji na odnowienie roczne i pomoc techniczną. Taka transakcja wymaga wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody firmy Veeam. Więcej informacji można uzyskać od przedstawiciela firmy Veeam.

Jaką datę przyjmuje się za datę początkową pomocy technicznej po zakupie odnowienia?

Odnowienie powoduje przedłużenie pomocy technicznej od daty jej wygaśnięcia. Przykładowo: pomoc techniczna klienta traci ważność w grudniu 2015 r. W przypadku odnowienia rocznego zakupionego w październiku 2015 r. nowym okresem pomocy technicznej będzie okres od grudnia 2015 r. do grudnia 2016 r.

Ta sama metoda obowiązuje w przypadku licencji bez ważnej pomocy technicznej. Jeśli pomoc techniczna utraciła ważność w czerwcu 2015 r. i klient zakupi roczne odnowienie w październiku 2015 r., nowym okresem pomocy technicznej będzie okres od czerwca 2015 r. do czerwca 2016 r.

Kiedy zaczyna obowiązywać pomoc techniczna do nowych licencji? Czy datę początkową pomocy technicznej można odroczyć na życzenie klienta?

Pomoc techniczna do nowych licencji zaczyna obowiązywać w dniu, w którym firma Veeam otrzyma zamówienie od dystrybutora. Nie jest możliwe odroczenie daty początkowej pomocy technicznej.

Po jakim czasie od odnowienia klient otrzyma nowy plik licencyjny i co powinien z nim zrobić?

Po otrzymaniu zamówienia od dystrybutora firma Veeam potrzebuje do 24 godzin na jego realizację.

Kiedy zaczyna obowiązywać pomoc techniczna do nowych licencji? Czy datę początkową pomocy technicznej można odroczyć na życzenie klienta?

Pomoc techniczna do nowych licencji zaczyna obowiązywać w dniu, w którym firma Veeam otrzyma zamówienie od dystrybutora. Nie jest możliwe odroczenie daty początkowej pomocy technicznej.

Jeśli nowa wersja nie jest jeszcze dostępna, klient może używać posiadanego starego pliku licencyjnego. Nie musi instalować nowego pliku, chociaż sugerujemy, aby klienci zawsze zapisywali otrzymywane pliki licencyjne.

Jeśli konieczne jest zainstalowanie nowego pliku licencyjnego, należy wykonać następujące czynności:

 1. Zapisać plik licencyjny w systemie, w którym jest zainstalowane oprogramowanie Veeam.
 2. Otworzyć konsolę Veeam.
 3. Na pasku narzędzi wybrać opcję „Help”.
 4. Na pasku narzędzi wybrać opcję „Help”.
 5. Wybrać „Install License”.

Firma Veeam oferuje trzy poziomy pomocy technicznej:

Godziny dostępności pomocy technicznej

Ewaluacyjna pomoc technicznaPoniedziałek–piątek w godz. 8:00–17:00
Podstawowa pomoc technicznaPoniedziałek–piątek w godz. 8:00–20:00
Podstawowa pomoc technicznaNon-stop (24x7x365)

Szczegółowe informacje na temat zasad pomocy technicznej firmy Veeam można znaleźć w naszej witrynie pomocy technicznej.

Synchronizowanie terminów pomocy technicznej

Synchronizacja terminów powoduje ustalenie jednej daty ważności wielu umów lub transakcji zakupu. Upraszcza to proces odnowień dla wszystkich zainteresowanych stron i zapewnia klientowi dostęp do pomocy technicznej. Firma Veeam oferuje kody SKU zarówno rocznych, jak i miesięcznych odnowień konserwacji. Kody odnowień miesięcznych służą wyłącznie do konsolidowania umów i uzgadniania ich terminów tak, aby wygasały w tym samym miesiącu.

Przykład synchronizacji terminów pomocy technicznej dotyczącej rozwiązania Veeam Backup & Replication w przypadku klienta, który dokonał dwóch zakupów:

Pierwszy zakup: trzy gniazda z pomocą techniczną wygasającą w listopadzie 2015 r.

Drugi zakup: dwa gniazda z pomocą techniczną wygasającą w marcy 2016 r.

Kody SKU umożliwiające konsolidację pomocy technicznej do listopadu 2016 r.:

V-VBRENT-VS-P01AR-00Ilość: 3Roczne odnowienie konserwacji — Veeam Backup & Replication Enterprise dla VMware
V-VBRENT-VS-P01MR-00Ilość: 14Miesięczne odnowienie konserwacji — Veeam Backup & Replication Enterprise dla VMware

Pozycje SKU odnowienia rocznego: 3 = 3 gniazda x 1 rok (listopad 2015 – listopad 2016)

Pozycje SKU odnowienia miesięcznego: 14 = 2 gniazda x 7 miesięcy (marzec 2016 –  listopad 2016)