Veeam Produkty
 >  Veeam Management Pack

Veeam Management Pack dla System Center v8

Uwolnij potencjał oprogramowania System Center w środowiskach VMware i Hyper-V

Zapewnij sobie kompleksowy wgląd w środowisko w celu podejmowania lepszych decyzji IT

Obejrzyj 3-minutowy film o pakiecie Veeam Management Pack v8 dla System Center

Administratorzy korzystający z oprogramowania Microsoft System Center muszą mieć stały i aktualny wgląd w środowiska Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere, aby móc dbać o działalność bez przerw (Always-On Business™). Pakiet Veeam MP daje kompleksowy wgląd „od aplikacji do sprzętu” w środowiska wirtualne i fizyczne, zapewniając ogólny widok całej zwirtualizowanej infrastruktury z poziomu macierzystej konsoli zarządzania zawartej w oprogramowaniu System Center. Dzięki pakietowi Veeam MP administratorzy IT mogą śledzić działanie krytycznych aplikacji, w tym usług Veeam Backup & Replication™, co ułatwia realizację koncepcji Availability for the Always-On Enterprise™.

Co nowego w wersji v8 Omówienie produktu Microsoft Solution Brief Editions Comparison Veeam MP Differentiators

W wersji próbnej nie ma ograniczeń funkcjonalności

DARMOWA WERSJA PRÓBNA

Kompleksowy wgląd od aplikacji do sprzętu

Pakiet Veeam Management Pack dla System Center zapewnia klarowny obraz powiązań między infrastrukturą fizyczną i wirtualną, przez co upraszcza i przyspiesza rozwiązywanie problemów. Veeam zawiera zintegrowane narzędzia do monitorowania środowisk VMware i Hyper-V, zarządzania alarmami i raportowania, a także widoki topologii, pulpity oraz mapy ciepła, dzięki którym kluczowe dane są zawsze w zasięgu ręki. Dodatkowo administrator może przechodzić do szczegółów w celu analizowania rzeczywistych zdarzeń, wyświetlać trendy historyczne oraz przewidywać przyszłe potrzeby przy użyciu narzędzi do planowania mocy obliczeniowych.

Korzyści:

  • Zapewnienie administratorowi IT danych potrzebnych do podejmowania lepszych decyzji
  • Znajdowanie problemów, zanim zakłócą one działalność bez przerw (Always-On Business™)
  • Maksymalizacja zwrotu z inwestycji w oprogramowanie System Center przez dodanie wglądu w środowiska wirtualne i kopii zapasowych
  • Zapewnienie dostępności krytycznych maszyn wirtualnych dzięki narzędziom do monitorowania w czasie rzeczywistym w ramach oprogramowania System Center
  • Przewidywanie rozwoju środowiska wirtualnego — lokalnego i w chmurze hybrydowej — z możliwością lepszego przygotowania

Już dzisiaj rozpocznij okres próbny i zobacz, na co naprawdę stać oprogramowanie System Center dla Hyper-V i VMware. Bez ograniczeń funkcji przez 30 dni.

Przeczytaj, co nowego w wersji v8 | Pobierz 30-dniową wersję próbną

Veeam oferuje kilka bezpłatnych narzędzi i rozwiązań do zarządzania. Więcej informacji.

Obejrzyj prezentację produktu i sprawdź, jak pakiet Veeam Management Pack™ zwiększa opłacalność inwestycji w oprogramowanie System Center

Zaawansowane zarządzanie środowiskami Hyper-V i vSphere

Pakiet Veeam MP rozszerza funkcje monitorowania dostępne w oprogramowaniu System Center, oferując szczegółowy wgląd w maszyny wirtualne i hosty Hyper-V oraz vSphere, wykorzystywane przez nie zasoby sprzętowe i sieciowe oraz pamięć masową, a także infrastrukturę Veeam Backup & Replication.

Pakiet Veeam MP automatycznie integruje się z dostępnymi w oprogramowaniu System Center macierzystymi funkcjami monitorowania kluczowych aplikacji, takich jak Microsoft Exchange i SQL Server. Dzięki temu udostępnia szczegółowy widok od aplikacji przez warstwę wirtualizacji po dane sprzętowe.

Nowy pakiet Veeam Management Pack Update 3 oferuje obsługę wszystkich nowych technologii centrów danych Microsoft 2016, funkcje szczegółowego monitorowania rozwiązań VMware vSAN oraz Veeam Backup & Replication 9.5 i wiele więcej!

Przeczytaj dokument White Paper „Monitorowanie i raportowanie w środowisku Hyper-V przy użyciu pakietu Veeam Management Pack dla System Center” Przeczytaj dokument White Paper „Najlepsze praktyki w zakresie monitorowania środowiska VMware za pomocą narzędzia SCOM”
Kompleksowy wgląd w zasoby lokalne i planowane na potrzeby chmury hybrydowej
Kompleksowy wgląd w zasoby lokalne i planowane na potrzeby chmury hybrydowej

Już dziś zarejestruj się na VeeamON 2017!

Zapraszamy do Nowego Orleanu na największą na świecie konferencję poświęconą wyłącznie dostępności.

Więcej informacji

Nigdy nie trać dostępu do e-maili

NOWE rozwiązanie Veeam Backup dla Microsoft Office 365 umożliwia bezpieczne tworzenie kopii zapasowych e-maili z pakietu Office 365, szybkie odzyskiwanie pojedynczych elementów skrzynki pocztowej i nie tylko!

Więcej informacji

Szybsze rozwiązywanie problemów dzięki widokom topologii

Ulepszone widoki topologii środowiska pamięci masowej oraz sieciowego i obliczeniowego zapewniają szczegółowy wgląd w działanie infrastruktury Hyper-V i VMware.

Administrator widzi powiązania i zależności między warstwami sprzętu i wirtualizacji, obejmujące maszyny wirtualne, systemy operacyjne oraz aplikacje. Widoki topologii pamięci masowej pokazują dokładnie, które maszyny wirtualne korzystają z określonych zasobów pamięci masowej, a także usługi, na które wpłynie ewentualny problem. W dowolnej chwili można przejść do szczegółowych danych przekazywanych w czasie rzeczywistym.

Unikanie przestojów i dotrzymywanie umów SLA

Dzięki pakietowi Veeam administratorzy korzystający z oprogramowania System Center mają do dyspozycji działające w czasie rzeczywistym, kontekstowe pulpity do monitorowania, które umożliwiają również szczegółową identyfikację potencjalnych problemów.

Firma działająca bez przerw (Always-On Business™) nie można sobie pozwolić, aby problemy z wydajnością lub dostępnością przeszkadzały w jej normalnym funkcjonowaniu. Narzędzia Veeam do zarządzania alarmami i wizualizacji pozwalają przebić się przez gąszcz danych, ułatwiając identyfikację przyczyn i aktywne unikanie problemów. Po namierzeniu problemu można skorzystać z artykułów dostępnych w obszernej bazie wiedzy, które ułatwiają identyfikowanie i rozwiązywanie problemów dzięki zaleceniom oraz szczegółowym instrukcjom postępowania.

Wzrost wydajności i maksymalizacja zwrotu z inwestycji

Pakiet Veeam integruje się bezpośrednio macierzystymi konsolami zarządzania System Center, udostępniając szczegółowe raporty analityczne i zalecenia dotyczące właściwego rozmiaru, a także wskazując „punkty zapalne” i wąskie gardła oraz umożliwiając identyfikację przyczyn. Ponadto pakiet Veeam MP integruje się z narzędziem System Center Service Manager, umożliwiając obsługę bazy CMDB, zarządzanie incydentami itp.

Dokładne prognozowanie i planowanie

Pakiet Veeam MP zapewnia dane potrzebne do uzasadniania strategicznych decyzji, planów i potrzeb budżetowych odpowiadających wymogom rozwijającej się firmy. Raporty z zakresu planowania mocy obliczeniowych umożliwiają badanie trendów, przewidywanie potrzebnych zasobów, tworzenie modeli typu „co, jeśli” oraz śledzenie nadmiernego przydziału zasobów w środowiskach VMware vSphere i Microsoft Hyper-V. Można nawet prognozować, które obciążenia trzeba będzie przenieść na platformę VMware vCloud Air lub Microsoft Azure, aby stworzyć środowisko chmury hybrydowej.

Dodatkowe BEZPŁATNE narzędzia do oprogramowania System Center

Veeam Task Manager dla Hyper-V — w środowisku Hyper-V to bezpłatne, autonomiczne narzędzie umożliwia bieżący wgląd w wykorzystanie zasobów hostów i maszyn wirtualnych. Pobierz

Veeam Report Library dla System Center — bibliotekaVeeam Report Library dla System Center udostępnia rozszerzone raporty przeznaczone do oprogramowania Microsoft System Center. Jest to bezpłatne narzędzie, które pozwala analizować oraz monitorować stan i wydajność obiektów infrastruktury bez ograniczania się do środowiska fizycznego lub wirtualnego czy do określonych pakietów zarządzania. Pobierz

Veeam Management Pack dla Veeam Backup — BEZPŁATNE funkcje bieżącego monitorowania i alarmów dotyczących środowiska Veeam Backup & Replication w dostępne oprogramowaniu System Center. Pobierz

Zdaniem klientów

Klienci, partnerzy i eksperci branżowi są zgodni, że rozwiązania Veeam pomagają przedsiębiorstwom w uzyskaniu maksymalnych korzyści z inwestycji w wirtualizację.
230 000+
Klienci
45 000+
Partnerzy
100+
Najważniejsze nagrody branżowe
70% of Fortune 500 are Available. 24.7.365

Certyfikaty i nagrody

VMware Ready

Pakiet Veeam MP został zweryfikowany
przez firmę VMware i uzyskał certyfikat VMware Ready.

Filmy instruktażowe online

Sesja na żywo lub nagrana

Wypróbuj

Wypróbuj Veeam w swoim laboratorium

Jak kupić

Opcje licencjonowania, ceny i pakiety