https://login.veeam.com/pl/oauth?client_id=nXojRrypJ8&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.veeam.com%2Fservices%2Fauthentication%2Fredirect_url&response_type=code&scope=profile&state=eyJmaW5hbFJlZGlyZWN0TG9jYXRpb24iOiJodHRwczovL3d3dy52ZWVhbS5jb20vcGwvdW5pdmVyc2FsLWxpY2Vuc2luZy5odG1sIiwiaGFzaCI6IjQ3ZDRlNjUzLTFhNzMtNDFkZS1iNTRhLWY2ZWFiYWRiYzA4ZiJ9

NOWOŚĆ Licencje uniwersalne Veeam

Łatwa przenośność licencji!

Licencja uniwersalna Veeam® (VUL) to elastyczne i przenośne rozwiązanie, które umożliwia licencjonowanie wielu produktów Veeam i chronionych przez nie obciążeń. Za pomocą licencji VUL można chronić praktycznie dowolne obciążenia — chmurowe, wirtualne i fizyczne, działające w środowisku lokalnym i w chmurach publicznych. Klient może wybierać obciążenia do ochrony, a także swobodnie je zmieniać, łatwo zapewniając ochronę danych w całym firmowym środowisku wielu chmur. Licencja VUL to ochrona danych bez zmartwień i komplikacji!

Teraz możesz łatwo realizować strategię wielu chmur — jeszcze niższym kosztem!

Przenośność! Przystępna cena! Swoboda wyboru!

Uniwersalna przenośność

W modelu licencjonowania uniwersalnego jeden typ przenośnej licencji można bez problemu stosować do obciążeń fizycznych, wirtualnych i chmurowych.
 • Przenośność między obciążeniami i lokalizacjami
 • Przenoszenie licencji według własnego harmonogramu
 • Brak powiązania z określonym produktem lub obciążeniem 
Większa prostota

Nie musisz się znać na licencjonowaniu. Teraz możesz łatwo zarządzać pulą licencji uniwersalnych do wszystkich produktów Veeam.
 • Upraszczająca obsługę wersja „uniwersalna” z pełnym zakresem funkcji
 • Jeden typ licencji do obsługi niemal dowolnego obciążenia
 • Prosty konfigurator online umożliwiający obliczenie potrzeb
Niezależność od dotychczasowych rozwiązań

Licencje uniwersalne Veeam cechują się prostym modelem wykorzystania oraz są niezależne od obciążenia, sprzętu i rodzaju chmury,
dając większą swobodę wyboru.
 • Brak uzależnienia od rodzaju licencji lub sprzętu
 • Rozpoczęcie na niewielką skalę i rozwój stosownie do potrzeb
 • Model subskrypcyjny umożliwiający obniżenie nakładów inwestycyjnych

Skonfiguruj licencje uniwersalne Veeam do swojego środowiska

Łatwiejsze wejście do środowiska wielu chmur

Licencje uniwersalne znacznie ułatwiają ochronę i przywracanie kopii zapasowych w środowiskach chmurowych oraz pozwalają uniknąć dodatkowych opłat pobieranych czasem przez innych producentów. Zapewnij sobie korzyści oferowane przez rozwiązania Veeam dzięki elastycznym, przenośnym licencjom stworzonym na miarę Twoich rosnących potrzeb związanych ze środowiskiem wielu chmur.

Dotyczy następujących typów obciążeń:

 • Maszyny wirtualne — VMware vSphere, Microsoft Hyper-V i Nutanix AHV
 • Chmura — maszyny wirtualne AWS EC2, Microsoft Azure i inne
 • Fizyczne serwery i stacje robocze — Microsoft Windows i Linux
 • Aplikacje korporacyjne — wtyczka Veeam dla Oracle RMAN i SAP HANA
 • Środowisko lokalne i chmura!

System licencji uniwersalnych Veeam (VUL) dotyczy następujących produktów:

 • Veeam Availability Suite™
 • Veeam Backup & Replication™
 • Veeam Backup Essentials™
 • Veeam Backup Starter
Klient może chronić następujące funkcje i produkty, które obecnie wchodzą w skład rozwiązania Veeam Backup & Replication: narzędzia Veeam Agent dla Microsoft Windows i Linuxa, Veeam Backup for Nutanix AHV, wtyczki Veeam dla aplikacji korporacyjnych, Veeam Backup dla AWS i inne. Nie jest do tego wymagany zakup dodatkowych licencji związanych z produktami czy obciążeniami. Informacje na temat cen są dostępne tutaj.

Jak mierzone są licencje?

W systemie licencjonowania VUL klient stosuje licencję do każdego obciążenia, które chce chronić. Do ochrony każdego obciążenia służy jedna licencja z ogólnej puli dostępnych licencji. Produkty Veeam są sprzedawane w pakietach po 10 lub więcej licencji, a klienci wykorzystują licencje do dowolnych obciążeń, które chcą objąć ochroną. Jedna licencja chroni jedną maszynę wirtualną, jeden serwer, jedną maszynę wirtualną w chmurze, jeden serwer aplikacji lub trzy stacje robocze.

Licencje przenośne w prostszym wydaniu!