Aktualności

Aktualizację DATA Pobieranie

Veeam Availability Suite

Update 1 dla Veeam Backup & Replication 9.5 styczeń 2017
Update 1 dla Veeam ONE 9.5 styczeń 2017

Veeam Backup Essentials

Update 1 dla Veeam Backup & Replication 9.5 styczeń 2017
Update 1 dla Veeam ONE 9.5 styczeń 2017

Veeam Backup & Replication

Update 1 dla Veeam Backup & Replication 9.5 styczeń 2017
Update 2 dla Veeam Backup & Replication 9.0 sierpień 2016
Update 3 dla Veeam Backup & Replication 8.0 październik 2015

Veeam ONE

Update 1 dla Veeam ONE 9.5 styczeń 2017
Update 1 dla Veeam ONE 9.0 marzec 2016
Update 2 dla Veeam ONE 8.0 kwiecień 2015

Veeam Backup dla Microsoft Office 365

Update 1 dla Veeam Backup dla Microsoft Office 365 styczeń 2017

Veeam Management Pack

Update #3 dla Veeam MP 8.0 grudzień 2016
Patch #1 dla Veeam MP 7.0 R2 listopad 2014

Veeam Backup Free Edition

Update 1 dla Veeam Backup & Replication 9.5 styczeń 2017
Update 2 dla Veeam Backup & Replication 9.0 sierpień 2016

Veeam ONE Free Edition

Update 1 dla Veeam ONE 9.5 styczeń 2017
Update 1 dla Veeam ONE 9.0 marzec 2016