NOWOŚĆ Veeam Backup Essentials 9.5

Zawiera rozwiązania Veeam Backup & Replication i Veeam ONE

Ceny i pakiety

Veeam® Backup Essentials™ to wyjątkowy pakiet dla małych firm, który udostępnia te same funkcje co pakiet Veeam Availability Suite™, ale za cenę nawet o 60% niższą! Jego zawartość i cena odpowiadają potrzebom małych firm ze środowiskami wirtualnymi obejmującymi do 6 gniazd procesorów (zazwyczaj jest tak w firmach zatrudniających mniej niż 250 pracowników).

Czy środowisko w Twojej firmie obejmuje więcej niż 6 gniazd? Kliknij tutaj, aby poznać ceny dla środowisk dowolnej wielkości.

Sugerowana cena producenta (MSRP) dla CPU socket w obszaru obejmuje rok konserwacji i pomocy technicznej (co daje minimum 20% oszczędności) i może wynosić już: Standard Enterprise Enterprise Plus
Veeam Backup Essentials

Zawiera rozwiązania Veeam Backup & Replication i Veeam ONE™. Sprzedaż w zestawach obejmujących 2 gniazda procesora, przy czym obowiązuje maksymalna liczba 6 gniazd procesorów na klienta.

$950
$475 dla CPU socket
$1,750
$875 dla CPU socket
$2,450
$1,225 dla CPU socket

Gniazdo lub gniazdo procesor

Gniazdo lub gniazdo procesora oznacza fizyczny interfejs lub złącze, które zapewnia połączenia mechaniczne i elektryczne między określonym urządzeniem (zazwyczaj mikroprocesorem) i płytką drukowaną w komputerze lub serwerze fizycznym należącym do użytkownika końcowego lub przez niego kontrolowanym, niezależnie od producenta, wielkości i mocy obliczeniowej.

Sugerowane ceny producenta

Wszystkie sugerowane ceny producenta nie zawierają obowiązujących podatków (w tym VAT), ceł ani innych danin, które mogą być nakładane przez władze w danym miejscu. W sprawie oferty cenowej należy kontaktować się z preferowanym ProPartnerem firmy Veeam.

Per VM Licensing

A VM is a virtual machine is an operating system OS or application environment that is installed on software which imitates dedicated hardware. Licensing is determined by the total number of virtual machines (VMs) that are managed with this technology. A virtual machine contents, OS or applications are not taken into the licensing consideration.

Produkt Veeam Backup Essentials jest sprzedawany w 2-gniazdowych pakietach, przy czym jeden klient może kupić maksymalnie 3 pakiety (do obsługi 6 gniazd procesorów).

Przykładowo:
Środowisko: 150 maszyn wirtualnych działających na trzech dwuprocesorowych hostach, każdy procesor zawiera cztery rdzenie. Potrzebne licencje: na 6 gniazd (trzy hosty x dwa procesory).

Co zawiera pakiet Veeam Backup Essentials?

Pakiet Veeam Backup Essentials łączy nagradzane funkcje tworzenia kopii zapasowych, odzyskiwania i zarządzania wirtualizacją dostępne w rozwiązaniach Veeam Backup & Replication oraz Veeam ONE dla VMware vSphere i Microsoft Hyper-V.

Firma Veeam oferuje różne wersje pakietu Veeam Backup Essentials — Standard, Enterprise i Enterprise Plus — dzięki czemu klient może wybrać potrzebne mu funkcje.

Szczegółowy widok funkcji:

  • Veeam Backup & Replication
  • Veeam ONE
Funkcje rozwiązania Veeam Backup & Replication: Standard Enterprise Enterprise Plus
Kopie zapasowe (na dysku; wbudowana deduplikacja i kompresja)
Tworzenie kopii zapasowych bezpośrednio z plikowej (NFS) podstawowej pamięci masowej
Veeam Cloud Connect Backup (szybkie i bezpieczne kopie zapasowe w chmurze)

Veeam Cloud Connect dla dostawców usług jest licencjonowana oddzielnie per maszyna wirtualna

Veeam Cloud Connect Replication (w pełni zintegrowane, szybkie i bezpieczne odzyskiwanie awaryjne w oparciu o chmurę)

Veeam Cloud Connect dla dostawców usług jest licencjonowana oddzielnie per maszyna wirtualna

Odzyskiwanie (całe maszyny wirtualne, dyski wirtualne, poszczególne pliki)
Direct Restore to Microsoft AzureNOWOŚĆ
Replikacja (niemal ciągła ochrona danych, optymalizacje pod kątem sieci WAN; replikacja z kopii zapasowej i planowane przełączanie awaryjne)
SureBackup® i SureReplica (weryfikacja odzyskiwania)
On-Demand Sandbox™ (ograniczenie ryzyka dzięki wykorzystaniu kopii zapasowych i replik przy wdrażaniu aplikacji)ulepszenie
Odzyskiwanie dla Oracle
Zaawansowane odzyskiwanie danych programów Microsoft Active Directory, Exchange, SharePoint i SQL Serverulepszenie
Serwer proxy interakcji z gościem dla zdalnych biur i oddziałów
Ulepszone szyfrowanie (ochrona przed utratą hasła)
Replikacja (planowane przełączanie awaryjne)
Scale-out Backup Repository (ograniczenie do 3 repozytoriów składowych)
Wbudowana akceleracja sieci WAN (dla Veeam Cloud Connect)
Wbudowana akceleracja sieci WAN (na potrzeby kopii zapasowych)
Wbudowana akceleracja sieci WAN (na potrzeby replik)
Tworzenie kopii zapasowych z migawek pamięci masowej Dell EMC
Kopie zapasowe z migawek pamięci masowej HPE
Kopie zapasowe z migawek pamięci masowej NetApp
Tworzenie kopii zapasowych z pamięci masowej NetApp SnapMirror i SnapVault
Kopie zapasowe z migawek pamięci masowej Nimble
Kopie zapasowe z migawek pamięci masowej Cisco HyperFlex
On-Demand Sandbox™ (ograniczenie ryzyka przy wdrażaniu aplikacji) z wykorzystaniem migawek pamięci masowejulepszenie
Samodzielne odzyskiwanie (delegowanie)
Automatyzacja zadań (obsługa interfejsu API RESTful)

W przypadku usługodawców obsługa interfejsu RESTful API jest dostępna we wszystkich wersjach — Standard, Enterprise i Enterprise Plus

Znajdź sprzedawcę   Zapytaj o ofertę

Sposób na uniknięcie kosztów początkowych — licencje subskrypcyjne

Chcąc zapewnić klientom większą elastyczność, firma Veeam oferuje licencje subskrypcyjne. Pozwalają one uniknąć początkowych kosztów zakupu i rozpocząć korzystanie z nagradzanych technologii Veeam przy minimalnym ryzyku finansowym. Pakiet Veeam Backup Essentials można kupić w postaci jedno-, dwu- lub trzyletniej licencji subskrypcyjnej. Każda taka licencja obejmuje pomoc techniczną Premium w trybie 24/7.

Sugerowana cena producenta (MSRP) dla CPU socket w obszaru. Obejmuje pomoc techniczną Premium w trybie 24/7 (co daje minimum 20% oszczędności) Standard Enterprise Enterprise Plus
Veeam Backup Essentials

Zawiera rozwiązania Veeam Backup & Replication i Veeam ONE™. Sprzedaż w zestawach obejmujących 2 gniazda procesora, przy czym obowiązuje maksymalna liczba 6 gniazd procesorów na klienta.

$568 za jeden rok
$284 dla CPU socket
$1,047 za jeden rok
$523.5 dla CPU socket
$1,465 za jeden rok
$732.5 dla CPU socket

Gniazdo lub gniazdo procesor

Gniazdo lub gniazdo procesora oznacza fizyczny interfejs lub złącze, które zapewnia połączenia mechaniczne i elektryczne między określonym urządzeniem (zazwyczaj mikroprocesorem) i płytką drukowaną w komputerze lub serwerze fizycznym należącym do użytkownika końcowego lub przez niego kontrolowanym, niezależnie od producenta, wielkości i mocy obliczeniowej.

Sugerowane ceny producenta

Wszystkie sugerowane ceny producenta nie zawierają obowiązujących podatków (w tym VAT), ceł ani innych danin, które mogą być nakładane przez władze w danym miejscu. W sprawie oferty cenowej należy kontaktować się z preferowanym ProPartnerem firmy Veeam.

Per VM Licensing

A VM is a virtual machine is an operating system OS or application environment that is installed on software which imitates dedicated hardware. Licensing is determined by the total number of virtual machines (VMs) that are managed with this technology. A virtual machine contents, OS or applications are not taken into the licensing consideration.

Znajdź sprzedawcę   Zapytaj o ofertę

Licencje i odnowienia

Licencja na pakiet Veeam Backup Essentials jest udzielana na podstawie łącznej liczby gniazd procesorów na hostach, na których znajdują się maszyny wirtualne przeznaczone do tworzenia kopii zapasowych i/lub replikacji. Hosty docelowe (w zadaniach replikacji i migracji) nie wymagają licencji.

Nie ma opłat licencyjnych zależnych od liczby agentów, maszyn wirtualnych lub aplikacji. Opłata licencyjna obejmuje roczną konserwację (pomoc techniczną i aktualizacje produktu).

Zakup odnowienia wieloletniego pozwala obniżyć koszty odnowienia licencji Veeam nawet o 10%. Już dzisiaj skontaktuj się z przedstawicielem ds. odnowień, aby omówić opcje odnowienia subskrypcji i możliwe oszczędności.