NOWOŚĆ Veeam Backup Essentials 9.5

Zawiera rozwiązania Veeam Backup & Replication i Veeam ONE

Ceny i pakiety

Pakiet Veeam® Backup Essentials™ zapewnia dostępność WSZYSTKICH obciążeń — wirtualnych, fizycznych i chmurowych — z poziomu jednej konsoli zarządzania, oferując małym firmom te same funkcje co pakiet Veeam Availability Suite™, ale za cenę nawet o 60% niższą! Jego zawartość i cena odpowiadają potrzebom małych firm ze środowiskami obejmującymi do 6 gniazd procesorów (zazwyczaj jest tak w firmach zatrudniających mniej niż 250 pracowników).

Czy środowisko w Twojej firmie obejmuje więcej niż 6 gniazd? Kliknij tutaj, aby poznać ceny dla środowisk dowolnej wielkości.

Sugerowana cena producenta (MSRP Sugerowane ceny producenta
Wszystkie sugerowane ceny producenta nie zawierają obowiązujących podatków (w tym VAT), ceł ani innych danin, które mogą być nakładane przez władze w danym miejscu. W sprawie oferty cenowej należy kontaktować się z preferowanym ProPartnerem firmy Veeam.
) dla CPU socket Gniazdo lub gniazdo procesor
Gniazdo lub gniazdo procesora oznacza fizyczny interfejs lub złącze, które zapewnia połączenia mechaniczne i elektryczne między określonym urządzeniem (zazwyczaj mikroprocesorem) i płytką drukowaną w komputerze lub serwerze fizycznym należącym do użytkownika końcowego lub przez niego kontrolowanym, niezależnie od producenta, wielkości i mocy obliczeniowej.
 w obszaru obejmuje rok konserwacji i pomocy technicznej (co daje minimum 20% oszczędności) i może wynosić już:
standard ENTERPRISE ENTERPRISE PLUS

Veeam Backup Essentials

Zawiera rozwiązania Veeam Backup & Replication i Veeam ONE™. Sprzedaż w zestawach obejmujących 2 gniazda procesora, przy czym obowiązuje maksymalna liczba 6 gniazd procesorów na klienta.

$ 950

$ 475 dla CPU socket

$ 1,750

$ 875 dla CPU socket

$ 2,450

$ 1,225 dla CPU socket

Produkt Veeam Backup Essentials jest sprzedawany w 2-gniazdowych pakietach, przy czym jeden klient może kupić maksymalnie 3 pakiety (do obsługi 6 gniazd procesorów).

Przykładowo:
Środowisko: 150 maszyn wirtualnych działających na trzech dwuprocesorowych hostach, każdy procesor zawiera cztery rdzenie. Potrzebne licencje: na 6 gniazd (trzy hosty x dwa procesory).

Co zawiera pakiet Veeam Backup Essentials?

Pakiet Veeam Backup Essentials łączy nagradzane funkcje tworzenia kopii zapasowych, odzyskiwania i replikacji dostępne w rozwiązaniu Veeam Backup & Replication oraz mechanizmy monitorowania, raportowania i planowania mocy obliczeniowych zapewniane przez rozwiązanie Veeam ONE™. Jest on najlepszym rozwiązaniem do zapewniania dostępności dowolnej aplikacji i dowolnych danych w dowolnej chmurze!

Firma Veeam oferuje różne wersje pakietu Veeam Backup Essentials — Standard, Enterprise i Enterprise Plus — dzięki czemu klient może wybrać potrzebne mu funkcje.

Szczegółowy widok funkcji
Funkcje rozwiązania Veeam Backup & Replication:
standard ENTERPRISE ENTERPRISE PLUS
Kopie zapasowe (na dysku; wbudowana deduplikacja i kompresja)
     
Powielanie kopii zapasowych (kopia tworzona z pliku kopii zapasowej)
     
Tworzenie kopii zapasowych bezpośrednio z plikowej (NFS) podstawowej pamięci masowej
     
Veeam Cloud Connect Backup (szybkie i bezpieczne kopie zapasowe w chmurze) Veeam Cloud Connect dla dostawców usług jest licencjonowana oddzielnie per maszyna wirtualna
     
Veeam Cloud Connect Replication (w pełni zintegrowane, szybkie i bezpieczne odzyskiwanie awaryjne w oparciu o chmurę) Veeam Cloud Connect dla dostawców usług jest licencjonowana oddzielnie per maszyna wirtualna
     
Odzyskiwanie (całe maszyny wirtualne, dyski wirtualne, poszczególne pliki)
     
Restore to Microsoft AzureULEPSZENIE
9.5
     
Instant VM Recovery®
     
Odzyskiwanie danych programów Microsoft Active Directory, Exchange, SharePoint i SQL Server
     
9.5Odzyskiwanie z migawek pamięci masowej (Cisco HyperFlex, Dell EMC, Hewlett Packard Enterprise [HPE], IBMNOWOŚĆ, LenovoNOWOŚĆ, NetApp i Nimble Storage)ULEPSZENIE
     
Replikacja (niemal ciągła ochrona danych, optymalizacje pod kątem sieci WAN; replikacja z kopii zapasowej i planowane przełączanie awaryjne)
     
Kompleksowe szyfrowanie (podczas tworzenia kopii zapasowych, przesyłania i przechowywania)
     
Scentralizowane wdrażanie narzędzi Veeam Agent dla Linuxa i Veeam Agent dla Microsoft Windows oraz zarządzanie nimiNOWOŚĆ
9.5
     
SureBackup® i SureReplica (weryfikacja odzyskiwania)
     
On-Demand Sandbox™ (ograniczenie ryzyka dzięki wykorzystaniu kopii zapasowych i replik przy wdrażaniu aplikacji)ULEPSZENIE
     
Odzyskiwanie dla Oracle
     
Zaawansowane odzyskiwanie danych programów Microsoft Active Directory, Exchange, SharePoint i SQL Server
     
Serwer proxy interakcji z gościem dla zdalnych biur i oddziałów
     
Ulepszone szyfrowanie (ochrona przed utratą hasła)
     
Replikacja (planowane przełączanie awaryjne)
     
U-AIR® (Universal Application-Item Recovery)
     
Scale-out Backup Repository™ (ograniczenie do trzech repozytoriów składowych)
     
Zaawansowana integracja z taśmami (śledzenie maszyn wirtualnych i punktów przywracania na taśmach i obsługa globalnych pul nośników)
     
Odzyskiwanie plików i maszyn wirtualnych 1 kliknięciem
     
Wbudowana akceleracja sieci WAN (dla Veeam Cloud Connect)
     
Wbudowana akceleracja sieci WAN (na potrzeby kopii zapasowych)
     
Wbudowana akceleracja sieci WAN (na potrzeby replik)
     
Kopie zapasowe z migawek pamięci masowej Cisco HyperFlex
9.5
     
Tworzenie kopii zapasowych z migawek pamięci masowej Dell EMC
     
Kopie zapasowe z migawek pamięci masowej HPE
     
Kopie zapasowe z migawek pamięci masowej IBMNOWOŚĆ
9.5
     
Kopie zapasowe z migawek pamięci masowej LenovoNOWOŚĆ
9.5
     
Kopie zapasowe z migawek pamięci masowej NetApp
     
Tworzenie kopii zapasowych z pamięci masowej NetApp SnapMirror i SnapVault
     
Kopie zapasowe z migawek pamięci masowej Nimble 9.5
     
9.5On-Demand Sandbox (ograniczenie ryzyka przy wdrażaniu aplikacji) z wykorzystaniem migawek pamięci masowejULEPSZENIE
     
Samodzielne odzyskiwanie (delegowanie)
     
Automatyzacja zadań (obsługa interfejsu API RESTful) W przypadku usługodawców obsługa interfejsu RESTful API jest dostępna we wszystkich wersjach — Standard, Enterprise i Enterprise Plus
     
Funkcje rozwiązania Veeam ONE
standard ENTERPRISE ENTERPRISE PLUS
Całodobowe monitorowanie i ostrzeganie w czasie rzeczywistym na potrzeby infrastruktury kopii zapasowych oraz środowiska wirtualnego i fizycznego
     
Raporty dotyczące kopii zapasowych (łącznie z oceną konfiguracji pod kątem backupu)
     
Narzędzia do oceny infrastruktury (pod kątem kopii zapasowych)
     
Optymalizacja zasobów i planowanie mocy obliczeniowych metodą „co, jeśli”
     
Raportowanie i monitorowanie wielu dzierżawców
     
Ponad 200 gotowych alarmów
     
W pełni konfigurowalne raporty
     
Pulpity stanu i wydajności
     
Raporty dotyczące rozwiązania Veeam Backup & Replication 9.5
     
Ocena wydajności i konfiguracji środowiska Microsoft Hyper-V
     
Monitorowanie i raportowanie funkcji Veeam Cloud Connect
     
Raportowanie zgodności kopii zapasowychNOWOŚĆ
9.5
     
Raporty z zarządzania agentamiNOWOŚĆ
9.5
     
Funkcje obciążeń zwrotnych i rozliczeń dla infrastruktury
wirtualnej i kopii zapasowych 9.5
     
Zaawansowane scenariusze wdrożeń dla przedsiębiorstw 9.5      
Obsługa platformy Microsoft Hyper-V 2016 9.5      
Dodatkowe dostosowania pakietu raportów dotyczących kopii zapasowych 9.5
     

Sposób na uniknięcie kosztów początkowych — licencje subskrypcyjne

Chcąc zapewnić klientom większą elastyczność, firma Veeam oferuje licencje subskrypcyjne. Pozwalają one uniknąć początkowych kosztów zakupu i rozpocząć korzystanie z nagradzanych technologii Veeam przy minimalnym ryzyku finansowym. Pakiet Veeam Backup Essentials można kupić w postaci jedno-, dwu- lub trzyletniej licencji subskrypcyjnej. Każda taka licencja obejmuje pomoc techniczną Premium w trybie 24/7.
Sugerowana cena producenta (MSRP Sugerowane ceny producenta
Wszystkie sugerowane ceny producenta nie zawierają obowiązujących podatków (w tym VAT), ceł ani innych danin, które mogą być nakładane przez władze w danym miejscu. W sprawie oferty cenowej należy kontaktować się z preferowanym ProPartnerem firmy Veeam.
) dla CPU socket Gniazdo lub gniazdo procesor
Gniazdo lub gniazdo procesora oznacza fizyczny interfejs lub złącze, które zapewnia połączenia mechaniczne i elektryczne między określonym urządzeniem (zazwyczaj mikroprocesorem) i płytką drukowaną w komputerze lub serwerze fizycznym należącym do użytkownika końcowego lub przez niego kontrolowanym, niezależnie od producenta, wielkości i mocy obliczeniowej.
 w obszaru. Obejmuje pomoc techniczną Premium w trybie 24/7 (co daje minimum 20% oszczędności)
standard ENTERPRISE ENTERPRISE PLUS

Veeam Backup Essentials

Zawiera rozwiązania Veeam Backup & Replication i Veeam ONE™. Sprzedaż w zestawach obejmujących 2 gniazda procesora, przy czym obowiązuje maksymalna liczba 6 gniazd procesorów na klienta.

$ 568 za jeden rok

$ 284 dla CPU socket

$ 1,047 za jeden rok

$ 523.50 dla CPU socket

$ 1,465 za jeden rok

$ 732.50 dla CPU socket

Licencje i odnowienia

Licencja na pakiet Veeam Backup Essentials jest udzielana na podstawie łącznej liczby gniazd procesorów na hostach, na których znajdują się maszyny wirtualne przeznaczone do tworzenia kopii zapasowych i/lub replikacji. Hosty docelowe (w zadaniach replikacji i migracji) nie wymagają licencji. Opłata licencyjna obejmuje roczną konserwację (pomoc techniczną i aktualizacje produktu).

Zakup odnowienia wieloletniego pozwala obniżyć koszty odnowienia licencji Veeam nawet o 10%. Już dzisiaj skontaktuj się z przedstawicielem ds. odnowień, aby omówić opcje odnowienia subskrypcji i możliwe oszczędności.