NOWOŚĆ Veeam Backup Essentials 9.5

Zawiera rozwiązania Veeam Backup & Replication i Veeam ONE

Ceny i pakiety

Veeam® Backup Essentials™ to wyjątkowy pakiet dla małych firm, który udostępnia te same funkcje co pakiet Veeam Availability Suite™, ale za cenę nawet o 60% niższą! Jego zawartość i cena odpowiadają potrzebom małych firm ze środowiskami wirtualnymi obejmującymi do 6 gniazd procesorów (zazwyczaj jest tak w firmach zatrudniających mniej niż 250 pracowników).

Czy środowisko w Twojej firmie obejmuje więcej niż 6 gniazd? Kliknij tutaj, aby poznać ceny dla środowisk dowolnej wielkości.

Sugerowana cena producenta (MSRP Sugerowane ceny producenta
Wszystkie sugerowane ceny producenta nie zawierają obowiązujących podatków (w tym VAT), ceł ani innych danin, które mogą być nakładane przez władze w danym miejscu. W sprawie oferty cenowej należy kontaktować się z preferowanym ProPartnerem firmy Veeam.
) dla CPU socket Gniazdo lub gniazdo procesor
Gniazdo lub gniazdo procesora oznacza fizyczny interfejs lub złącze, które zapewnia połączenia mechaniczne i elektryczne między określonym urządzeniem (zazwyczaj mikroprocesorem) i płytką drukowaną w komputerze lub serwerze fizycznym należącym do użytkownika końcowego lub przez niego kontrolowanym, niezależnie od producenta, wielkości i mocy obliczeniowej.
 w obszaru obejmuje rok konserwacji i pomocy technicznej (co daje minimum 20% oszczędności) i może wynosić już:
standard ENTERPRISE ENTERPRISE PLUS

Veeam Backup Essentials

Zawiera rozwiązania Veeam Backup & Replication i Veeam ONE™. Sprzedaż w zestawach obejmujących 2 gniazda procesora, przy czym obowiązuje maksymalna liczba 6 gniazd procesorów na klienta.

$ 950

$ 475 dla CPU socket

$ 1,750

$ 875 dla CPU socket

$ 2,450

$ 1,225 dla CPU socket

Produkt Veeam Backup Essentials jest sprzedawany w 2-gniazdowych pakietach, przy czym jeden klient może kupić maksymalnie 3 pakiety (do obsługi 6 gniazd procesorów).

Przykładowo:
Środowisko: 150 maszyn wirtualnych działających na trzech dwuprocesorowych hostach, każdy procesor zawiera cztery rdzenie. Potrzebne licencje: na 6 gniazd (trzy hosty x dwa procesory).

Co zawiera pakiet Veeam Backup Essentials?

Pakiet Veeam Backup Essentials łączy nagradzane funkcje tworzenia kopii zapasowych, odzyskiwania i zarządzania wirtualizacją dostępne w rozwiązaniach Veeam Backup & Replication oraz Veeam ONE dla VMware vSphere i Microsoft Hyper-V.

Firma Veeam oferuje różne wersje pakietu Veeam Backup Essentials — Standard, Enterprise i Enterprise Plus — dzięki czemu klient może wybrać potrzebne mu funkcje.

Szczegółowy widok funkcji
  Funkcje rozwiązania Veeam Backup & Replication:
standard ENTERPRISE ENTERPRISE PLUS
  Kopie zapasowe (na dysku; wbudowana deduplikacja i kompresja)
     
  Powielanie kopii zapasowych (kopia tworzona z pliku kopii zapasowej)
     
  Tworzenie kopii zapasowych bezpośrednio z plikowej (NFS) podstawowej pamięci masowej
     
  Veeam Cloud Connect Backup (szybkie i bezpieczne kopie zapasowe w chmurze)Veeam Cloud Connect dla dostawców usług jest licencjonowana oddzielnie per maszyna wirtualna      
  Veeam Cloud Connect Replication (w pełni zintegrowane, szybkie i bezpieczne odzyskiwanie awaryjne w oparciu o chmurę) Veeam Cloud Connect dla dostawców usług jest licencjonowana oddzielnie per maszyna wirtualna
     
  Odzyskiwanie (całe maszyny wirtualne, dyski wirtualne, poszczególne pliki)
     
  Direct Restore to Microsoft Azure NOWOŚĆ
v9.5
     
  Instant VM Recovery®
     
  Odzyskiwanie danych programów Microsoft Active Directory, Exchange, SharePoint i SQL Server
     
  v9.5Odzyskiwanie z migawek pamięci masowej (Dell EMC, HPE, NetApp, and Nimble Storage)ULEPSZENIE
     
  Replikacja (niemal ciągła ochrona danych, optymalizacje pod kątem sieci WAN; replikacja z kopii zapasowej i planowane przełączanie awaryjne)
     
  Kompleksowe szyfrowanie (podczas tworzenia kopii zapasowych, przesyłania i przechowywania)
     
  SureBackup® i SureReplica (weryfikacja odzyskiwania)
     
  On-Demand Sandbox™ (ograniczenie ryzyka dzięki wykorzystaniu kopii zapasowych i replik przy wdrażaniu aplikacji)ULEPSZENIE
     
  Odzyskiwanie dla Oracle
     
  Zaawansowane odzyskiwanie danych programów Microsoft Active Directory, Exchange, SharePoint i SQL ServerULEPSZENIE
     
  Serwer proxy interakcji z gościem dla zdalnych biur i oddziałów
     
  Ulepszone szyfrowanie (ochrona przed utratą hasła)
     
  Replikacja (planowane przełączanie awaryjne)
     
  U-AIR® (Universal Application-Item Recovery)
     
  Scale-out Backup Repository (ograniczenie do 3 repozytoriów składowych)
     
  Zaawansowana integracja z taśmami (śledzenie maszyn wirtualnych i punktów przywracania na taśmach i obsługa globalnych pul nośników)
     
  Odzyskiwanie plików i maszyn wirtualnych 1 kliknięciem
     
  Wbudowana akceleracja sieci WAN (dla Veeam Cloud Connect)
     
  Wbudowana akceleracja sieci WAN (na potrzeby kopii zapasowych)
     
  Wbudowana akceleracja sieci WAN (na potrzeby replik)
     
  Tworzenie kopii zapasowych z migawek pamięci masowej Dell EMC
     
  Kopie zapasowe z migawek pamięci masowej HPE
     
  Kopie zapasowe z migawek pamięci masowej NetApp
     
  Tworzenie kopii zapasowych z pamięci masowej NetApp SnapMirror i SnapVault
     
  Kopie zapasowe z migawek pamięci masowej Nimble v9.5
     
  Kopie zapasowe z migawek pamięci masowej Cisco HyperFlex v9.5
     
  v9.5On-Demand Sandbox™ (ograniczenie ryzyka przy wdrażaniu aplikacji) z wykorzystaniem migawek pamięci masowejULEPSZENIE
     
  Samodzielne odzyskiwanie (delegowanie)
     
  Automatyzacja zadań (obsługa interfejsu API RESTful) W przypadku usługodawców obsługa interfejsu RESTful API jest dostępna we wszystkich wersjach — Standard, Enterprise i Enterprise Plus
     
Funkcje rozwiązania Veeam ONE
standard ENTERPRISE ENTERPRISE PLUS
Całodobowe monitorowanie i ostrzeganie w czasie rzeczywistym na potrzeby infrastruktury kopii zapasowych oraz środowisk VMware i Hyper-V
     
Raporty dotyczące kopii zapasowych (łącznie z oceną konfiguracji pod kątem backupu)
     
Narzędzia do oceny infrastruktury (pod kątem kopii zapasowych)
     
Optymalizacja zasobów i planowanie mocy obliczeniowych metodą „co, jeśli”
     
Raportowanie i monitorowanie wielu dzierżawców
     
Ponad 200 gotowych alarmów
     
W pełni konfigurowalne raporty
     
Pulpity stanu i wydajności
     
Raporty dotyczące rozwiązania Veeam Backup & Replication 9.5
     
Ocena wydajności i konfiguracji środowiska Microsoft Hyper-V
     
Monitorowanie i raportowanie funkcji Veeam Cloud Connect
     
Funkcje obciążeń zwrotnych i rozliczeń dla infrastruktury wirtualnej i kopii zapasowychv9.5
     
Zaawansowane scenariusze wdrożeń dla przedsiębiorstw v9.5

     
Obsługa platformy Microsoft Hyper-V 2016 v9.5

     
Dodatkowe dostosowania pakietu raportów dotyczących kopii zapasowych v9.5

     
 
STANDARD
 
ENTERPRISE
 
ENTERPRISE PLUS
 
 
STANDARD
 
ENTERPRISE
 
ENTERPRISE PLUS
 

Sposób na uniknięcie kosztów początkowych — licencje subskrypcyjne

Chcąc zapewnić klientom większą elastyczność, firma Veeam oferuje licencje subskrypcyjne. Pozwalają one uniknąć początkowych kosztów zakupu i rozpocząć korzystanie z nagradzanych technologii Veeam przy minimalnym ryzyku finansowym. Pakiet Veeam Backup Essentials można kupić w postaci jedno-, dwu- lub trzyletniej licencji subskrypcyjnej. Każda taka licencja obejmuje pomoc techniczną Premium w trybie 24/7.
Sugerowana cena producenta (MSRP Sugerowane ceny producenta
Wszystkie sugerowane ceny producenta nie zawierają obowiązujących podatków (w tym VAT), ceł ani innych danin, które mogą być nakładane przez władze w danym miejscu. W sprawie oferty cenowej należy kontaktować się z preferowanym ProPartnerem firmy Veeam.
) dla CPU socket Gniazdo lub gniazdo procesor
Gniazdo lub gniazdo procesora oznacza fizyczny interfejs lub złącze, które zapewnia połączenia mechaniczne i elektryczne między określonym urządzeniem (zazwyczaj mikroprocesorem) i płytką drukowaną w komputerze lub serwerze fizycznym należącym do użytkownika końcowego lub przez niego kontrolowanym, niezależnie od producenta, wielkości i mocy obliczeniowej.
 w obszaru. Obejmuje pomoc techniczną Premium w trybie 24/7 (co daje minimum 20% oszczędności)
standard ENTERPRISE ENTERPRISE PLUS

Veeam Backup Essentials

Zawiera rozwiązania Veeam Backup & Replication i Veeam ONE™. Sprzedaż w zestawach obejmujących 2 gniazda procesora, przy czym obowiązuje maksymalna liczba 6 gniazd procesorów na klienta.

$ 568 za jeden rok

$ 284 dla CPU socket

$ 1,047 za jeden rok

$ 523.50 dla CPU socket

$ 1,465 za jeden rok

$ 732.50 dla CPU socket

Licencje i odnowienia

Licencja na pakiet Veeam Backup Essentials jest udzielana na podstawie łącznej liczby gniazd procesorów na hostach, na których znajdują się maszyny wirtualne przeznaczone do tworzenia kopii zapasowych i/lub replikacji. Hosty docelowe (w zadaniach replikacji i migracji) nie wymagają licencji.

Nie ma opłat licencyjnych zależnych od liczby agentów, maszyn wirtualnych lub aplikacji. Opłata licencyjna obejmuje roczną konserwację (pomoc techniczną i aktualizacje produktu).

Zakup odnowienia wieloletniego pozwala obniżyć koszty odnowienia licencji Veeam nawet o 10%. Już dzisiaj skontaktuj się z przedstawicielem ds. odnowień, aby omówić opcje odnowienia subskrypcji i możliwe oszczędności.