Infolinia sprzedaży: 00 (800) 112 4585 | 08:00 - 18:00 CET | ENG, DEU, FRA, RUS
Polski

NOWOŚĆ Veeam Backup Essentials 9.5

Zawiera rozwiązania Veeam Backup & Replication i Veeam ONE

Ceny i pakiety

Pakiet Veeam® Backup Essentials™ zapewnia hiperdostępność WSZYSTKICH obciążeń — wirtualnych, fizycznych i chmurowych — z poziomu jednej konsoli zarządzania, oferując małym firmom te same funkcje co pakiet Veeam Availability Suite™, ale za cenę nawet o 60% niższą! Jego zawartość i cena odpowiadają potrzebom małych firm ze środowiskami obejmującymi do 6 gniazd procesorów lub 30 maszyn wirtualnych (zazwyczaj jest tak w firmach zatrudniających mniej niż 250 pracowników).

Czy środowisko w Twojej firmie obejmuje więcej niż 6 gniazd lub 30 maszyn wirtualnych? Kliknij tutaj, aby poznać ceny dla środowisk dowolnej wielkości.

LICENCJA WIECZYSTA Licencja wieczysta pakietu Veeam Backup Essentials umożliwia dokonanie płatności z góry i daje prawo wieczystego korzystania z produktu. Pierwszy rok konserwacji jest wliczony w cenę, a klient ponosi koszty bieżącej konserwacji dopiero w kolejnych latach. Licencje wieczyste są sprzedawane w 2-, 4- i 6-gniazdowych pakietach dla hostów obsługujących maszyny wirtualne, które mają być objęte tworzeniem kopii zapasowych, replikacją, monitorowaniem lub raportowaniem. Licencji wymaga każde zajęte gniazdo na płycie głównej zgłaszane przez interfejs API hypervisora. (licencja na 2 gniazda procesora)
Sprzedaż w zestawach obejmujących 2 gniazda, maksymalnie 6 gniazd
Obejmuje rok korzystania z podstawowej pomocy technicznej i konserwacji — oszczędność nawet $594 USD
WERSJA 
Standard

$900 USD

($450 USD
za gniazdo!)

WERSJA 
Enterprise

$1,800 USD

($900 USD
za gniazdo!)

WERSJA 
Enterprise Plus

$2,700 USD

($1,350 USD
za gniazdo!)

ABY POZNAĆ DODATKOWE OPCJE CEN SUBSKRYPCJI, SKONTAKTUJ SIĘ Z DZIAŁEM SPRZEDAŻY

Uwaga:
W przypadku wszystkich trzech wersji firma Veeam umożliwia wybór licencji wieczystych lub subskrypcyjnych — z zastrzeżeniem, że nie można korzystać z różnych licencji w ramach tego samego produktu. Więcej informacji znajduje się w Umowie licencyjnej użytkownika oprogramowania.

VEEAM BACKUP ESSENTIALS Pakiet Veeam Backup Essentials jest dostępny w specjalnej cenie dla małych firm w postaci licencji subskrypcyjnych o okresie od roku do pięciu lat umożliwiających obsługę 10–30 maszyn wirtualnych i sprzedawanych w 5-maszynowych pakietach. Za licencje można płacić corocznie lub dokonać płatności z góry. Ponadto dostępne są licencje wieczyste pakietu Veeam Backup Essentials, które mają postać 2-, 4- lub 6-gniazdowych zestawów. - SUGEROWANA CENA PRODUCENTA

WERSJA
STANDARD
WERSJA ENTERPRISE WERSJA
ENTERPRISE PLUS
LICENCJA WIECZYSTA Licencja wieczysta pakietu Veeam Backup Essentials umożliwia dokonanie płatności z góry i daje prawo wieczystego korzystania z produktu. Pierwszy rok konserwacji jest wliczony w cenę, a klient ponosi koszty bieżącej konserwacji dopiero w kolejnych latach. Licencje wieczyste są sprzedawane w 2-, 4- i 6-gniazdowych pakietach dla hostów obsługujących maszyny wirtualne, które mają być objęte tworzeniem kopii zapasowych, replikacją, monitorowaniem lub raportowaniem. Licencji wymaga każde zajęte gniazdo na płycie głównej zgłaszane przez interfejs API hypervisora. (licencja na 2 gniazda procesora)
Sprzedaż w zestawach obejmujących 2 gniazda, maksymalnie 6 gniazd
Obejmuje rok korzystania z podstawowej pomocy technicznej i konserwacji — oszczędność nawet $594 USD

$900 USD

($450 USD
za gniazdo!)

$1,800 USD

($900 USD
za gniazdo!)

$2,700 USD

($1,350 USD
za gniazdo!)

ABY POZNAĆ DODATKOWE OPCJE CEN SUBSKRYPCJI, SKONTAKTUJ SIĘ Z DZIAŁEM SPRZEDAŻY

Uwaga:
W przypadku wszystkich trzech wersji firma Veeam umożliwia wybór licencji wieczystych lub subskrypcyjnych — z zastrzeżeniem, że nie można korzystać z różnych licencji w ramach tego samego produktu. Więcej informacji znajduje się w Umowie licencyjnej użytkownika oprogramowania.

Kwalifikujące się firmy mogą kupować licencje wieczyste Veeam Backup Essentials w 2-gniazdowych pakietach. (Maksymalnie można kupić 3 takie pakiety, co łącznie daje 6 gniazd procesorów). Dostępne są także licencje subskrypcyjne o okresie od roku do pięciu lat umożliwiające obsługę od 10 do 30 maszyn wirtualnych i sprzedawane w 5-maszynowych pakietach.

Co zawiera pakiet Veeam Backup Essentials?

Pakiet Veeam Backup Essentials oferuje te same nagradzane możliwości co Veeam Availability Suite, łącząc funkcje tworzenia kopii zapasowych, odzyskiwania i replikacji dostępne w rozwiązaniu Veeam Backup & Replication oraz mechanizmy monitorowania, raportowania i planowania mocy obliczeniowych zapewniane przez rozwiązanie Veeam ONE™. Jest on najlepszym rozwiązaniem do zapewniania hiperdostępności dowolnej aplikacji i dowolnych danych w dowolnej chmurze!

Veeam oferuje różne wersje pakietu Veeam Backup Essentials — Standard, Enterprise i Enterprise Plus — oraz różne opcje licencjonowania, dzięki czemu klient może elastycznie wybierać funkcje potrzebne w jego małej firmie.

Szczegółowy widok funkcji
Funkcje rozwiązania Veeam Backup & Replication:
standard ENTERPRISE ENTERPRISE PLUS
Kopie zapasowe (na dysku; wbudowana deduplikacja i kompresja)
     
Powielanie kopii zapasowych (kopia tworzona z pliku kopii zapasowej)
     
Tworzenie kopii zapasowych bezpośrednio z plikowej (NFS) podstawowej pamięci masowej
     
Veeam Cloud Connect Backup (szybkie i bezpieczne kopie zapasowe w chmurze) Veeam Cloud Connect dla dostawców usług jest licencjonowana oddzielnie per maszyna wirtualna
     
Veeam Cloud Connect Replication (w pełni zintegrowane, szybkie i bezpieczne odzyskiwanie awaryjne w oparciu o chmurę) Veeam Cloud Connect dla dostawców usług jest licencjonowana oddzielnie per maszyna wirtualna
     
Odzyskiwanie (całe maszyny wirtualne, dyski wirtualne, poszczególne pliki)
     
Restore to Microsoft AzureULEPSZENIE
9.5
     
Instant VM Recovery®
     
Odzyskiwanie danych programów Microsoft Active Directory, Exchange, SharePoint i SQL Server
     
9.5Odzyskiwanie z migawek pamięci masowej (czołowych światowych producentów — zobacz partnerów firmy Veeam)ULEPSZENIE
     
Replikacja (niemal ciągła ochrona danych, optymalizacje pod kątem sieci WAN; replikacja z kopii zapasowej i planowane przełączanie awaryjne)
     
Kompleksowe szyfrowanie (podczas tworzenia kopii zapasowych, przesyłania i przechowywania)
     
Scentralizowane wdrażanie narzędzi Veeam Agent dla Linuxa i Veeam Agent dla Microsoft Windows oraz zarządzanie nimiNOWOŚĆ
9.5
     
SureBackup® i SureReplica (weryfikacja odzyskiwania)
     
On-Demand Sandbox™ (ograniczenie ryzyka dzięki wykorzystaniu kopii zapasowych i replik przy wdrażaniu aplikacji)ULEPSZENIE
     
Odzyskiwanie dla Oracle
     
Zaawansowane odzyskiwanie danych programów Microsoft Active Directory, Exchange, SharePoint i SQL Server
     
Serwer proxy interakcji z gościem dla zdalnych biur i oddziałów
     
Ulepszone szyfrowanie (ochrona przed utratą hasła)
     
Replikacja (planowane przełączanie awaryjne)
     
U-AIR® (Universal Application-Item Recovery)
     
Scale-out Backup Repository™ (ograniczenie do trzech repozytoriów składowych)
     
Zaawansowana integracja z taśmami (śledzenie maszyn wirtualnych i punktów przywracania na taśmach i obsługa globalnych pul nośników)
     
Odzyskiwanie plików i maszyn wirtualnych 1 kliknięciem
     
Wbudowana akceleracja sieci WAN (dla Veeam Cloud Connect)
     
Wbudowana akceleracja sieci WAN (na potrzeby kopii zapasowych)
     
Wbudowana akceleracja sieci WAN (na potrzeby replik)
     
Tworzenie kopii zapasowych z migawek pamięci masowej czołowych światowych producentów
9.5
     
9.5On-Demand Sandbox (ograniczenie ryzyka przy wdrażaniu aplikacji) z wykorzystaniem migawek pamięci masowejULEPSZENIE
     
Samodzielne odzyskiwanie (delegowanie)
     
Automatyzacja zadań (obsługa interfejsu API RESTful) W przypadku usługodawców obsługa interfejsu RESTful API jest dostępna we wszystkich wersjach — Standard, Enterprise i Enterprise Plus
     
Funkcje rozwiązania Veeam ONE
standard ENTERPRISE ENTERPRISE PLUS
Całodobowe monitorowanie i ostrzeganie w czasie rzeczywistym na potrzeby infrastruktury kopii zapasowych oraz środowiska wirtualnego i fizycznego
     
Raporty dotyczące kopii zapasowych (łącznie z oceną konfiguracji pod kątem backupu)
     
Narzędzia do oceny infrastruktury (pod kątem kopii zapasowych)
     
Optymalizacja zasobów i planowanie mocy obliczeniowych metodą „co, jeśli”
     
Raportowanie i monitorowanie wielu dzierżawców
     
Ponad 200 gotowych alarmów
     
W pełni konfigurowalne raporty
     
Pulpity stanu i wydajności
     
Raporty dotyczące rozwiązania Veeam Backup & Replication 9.5
     
Ocena wydajności i konfiguracji środowiska Microsoft Hyper-V
     
Monitorowanie i raportowanie funkcji Veeam Cloud Connect
     
Raportowanie zgodności kopii zapasowychNOWOŚĆ
9.5
     
Raporty z zarządzania agentamiNOWOŚĆ
9.5
     
Funkcje obciążeń zwrotnych i rozliczeń dla infrastruktury
wirtualnej i kopii zapasowych 9.5
     
Zaawansowane scenariusze wdrożeń dla przedsiębiorstw 9.5      
Obsługa platformy Microsoft Hyper-V 2016 9.5      
Dodatkowe dostosowania pakietu raportów dotyczących kopii zapasowych 9.5
     

Licencje i odnowienia

Dla dodatkowej wygody Veeam oferuje różne opcje licencjonowania. Produkt Veeam Backup Essentials jest dostępny w postaci licencji wieczystych w 2-gniazdowych pakietach (maksymalnie można kupić 3 takie pakiety do obsługi łącznie 6 gniazd procesorów) kupowanych dla hostów, na których znajdują się maszyny wirtualne przeznaczone do tworzenia kopii zapasowych i/lub replikacji. Dostępne są także licencje subskrypcyjne o okresie od roku do pięciu lat umożliwiające obsługę od 10 do 30 maszyn wirtualnych i sprzedawane w 5-maszynowych pakietach. Hosty docelowe (w zadaniach replikacji i migracji) nie wymagają licencji.

Czas odnowić licencję? Zakup odnowienia kilkuletniego pozwala obniżyć koszty odnowienia licencji wieczystej Veeam nawet o 10%. Już dzisiaj skontaktuj się z przedstawicielem ds. odnowień, aby omówić opcje odnowienia subskrypcji i możliwe oszczędności.