Prezentacja platformy Veeam Data Platform — Premium Edition

Podtrzymujemy działanie Twojej
firmy 

Osiągnij odporność danych dzięki rozwiązaniom Veeam!

Poznaj platformę Veeam Data Platform — Premium Edition dzięki trzyminutowym filmom, w których pokazano, jak można uodpornić firmowe dane na każde zagrożenie za sprawą następujących funkcji:

  • Szybsze tworzenie kopii zapasowych przy użyciu migawek i ciągłej ochrony danych
  • Identyfikacja podejrzanej aktywności za pomocą funkcji monitorowania i analiz dostępnych w rozwiązaniach Veeam
  • Automatyczne odzyskiwanie po awarii i tworzenie dokumentacji na potrzeby zachowania zgodności z przepisami
  • Automatyczne testowanie kopii zapasowych w celu potwierdzenia, że nie zawierają oprogramowania ransomware
  • Zorkiestrowane odzyskiwanie, które umożliwia wykonanie każdej operacji przywracania przy użyciu czystych danych

Zobacz platformę Veeam Data Platform w działaniu!

Krótkie trzyminutowe filmy