Już jest! NOWY Veeam Availability Suite v9

Prelegent: Mariusz Rybusinski
Opublikowany : January, 2016
Już jest! NOWY Veeam Availability Suite v9

View slides

Rating: 5 / 5 (1 votes cast)

Już jest! NOWY pakiet Veeam® Availability Suite™ v9 pozwala zrealizować koncepcję Availability for the Always-On Enterprise™ dzięki wartościom docelowego czasu i punktu odzyskiwania (RTPO™) na poziomie nieprzekraczającym 15 minut w odniesieniu do WSZYSTKICH aplikacji i danych.

Zapraszamy na webinarium, podczas którego zaprezentujemy nowości zawarte w pakiecie Veeam Availability Suite v9. Pokażemy, jak wersja v9 pomaga w lepszym wykorzystaniu nowoczesnej pamięci masowej i chmury, oraz omówimy jej najważniejsze funkcje, takie jak:

  • Integracja z hybrydowymi macierzami pamięci masowej EMC VNX i VNXe — unikanie utraty danych oraz ich szybkie odzyskiwanie z pamięci masowej EMC dzięki zastosowaniu funkcji tworzenia kopii zapasowych Veeam z migawek pamięci masowej i narzędzia Veeam Explorer™ for Storage Snapshots
  • Veeam Cloud Connect z replikacją — unikanie utraty danych dzięki w pełni zintegrowanemu, szybkiemu i bezpiecznemu odzyskiwaniu awaryjnemu w oparciu o chmurę za pośrednictwem dostawcy usług DRaaS (Disaster Recovery-as-a-Service)
  • Veeam Explorer dla Oracle — szybkie odzyskiwanie w środowiskach Oracle dzięki możliwości odzyskiwania baz danych Oracle na poziomie transakcji, w tym funkcje bezagentowego tworzenia kopii zapasowych dzienników transakcji, umożliwiające przywracanie baz Oracle do precyzyjnie określonego punktu w czasie
  • Nieograniczone repozytorium Scale-out Backup Repository™ — prostsze zarządzanie pamięcią masową kopii zapasowych i zadaniami backupu dzięki zastosowaniu rewolucyjnego, definiowanego programowo repozytorium kopii zapasowych, umożliwiającego zwiększanie pojemności przez dodawanie niemal dowolnych urządzeń pamięci do wspólnej puli
  • On-Demand Sandbox™ for Storage Snapshots — możliwość lepszego wykorzystania firmowych danych przez szybkie tworzenie pełnych, izolowanych kopii środowiska produkcyjnego z migawek pamięci masowej
  • I wiele więcej!
Czas trwania: 59:09

Zarejestruj się, by obejrzeć