https://login.veeam.com/pl/oauth?client_id=nXojRrypJ8&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.veeam.com%2Fservices%2Fauthentication%2Fredirect_url&response_type=code&scope=profile&state=eyJmaW5hbFJlZGlyZWN0TG9jYXRpb24iOiJodHRwczovL3d3dy52ZWVhbS5jb20vcGwvdmlydHVhbC1tYWNoaW5lLWJhY2t1cC1zb2x1dGlvbi1mcmVlLmh0bWwifQ
NOWOŚĆ

Veeam Backup & Replication Community Edition 9.5

Niezbędne BEZPŁATNE rozwiązanie do backupu w środowiskach VMware, Hyper-V, fizycznych i chmurowych

NOWE rozwiązanie Veeam® Backup & Replication™ Community (wcześniej znane jako Veeam Backup Free Edition) to niezbędne BEZPŁATNE rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych przeznaczone do środowisk VMware i Hyper-V, a także do fizycznych serwerów i stacji roboczych oraz instancji chmurowych.

Rozwiązanie Veeam Backup & Replication Community umożliwia ochronę 10 maszyn wirtualnych albo kombinacji maszyn wirtualnych, instancji chmurowych, serwerów fizycznych lub stacji roboczych. Można go bezpłatnie używać do ochrony środowiska produkcyjnego, w domowym laboratorium lub na potrzeby migracji. 

Dlaczego warto korzystać z BEZPŁATNEGO rozwiązania Veeam do backupu?

Oto cechy rozwiązania Veeam Backup & Replication Community:

 • Wydajność. Dostępna jest pełna gama funkcji tworzenia kopii zapasowych, odzyskiwania i replikacji zawartych w rozwiązaniu Veeam Backup & Replication w wersji Standard.
 • Prostota. Po pobraniu wystarczy kilka minut, aby zacząć chronić obciążenia z wykorzystaniem posiadanego sprzętu serwerowego i pamięci masowej kopii zapasowych.
 • Niezawodność. Rozwiązanie wystarczy raz skonfigurować i można o nim zapomnieć, a dane będą chronione i dostępne w każdej potrzebie — zgodnie z zasadą „Po prostu działa!”.

Co najważniejsze, Veeam Community to rozwiązanie BEZPŁATNE NA ZAWSZE!

BEZPŁATNE narzędzie do backupu z bogatą gamą funkcji

Większość bezpłatnych narzędzi do backupu przedstawia niewielką wartość i jest ograniczona czasowo. W przypadku Veeam jest inaczej. Rozwiązanie Veeam Backup & Replication Community jest stworzone dla administratorów środowisk wirtualnych oraz oferuje zaawansowane funkcje tworzenia kopii zapasowych, zarządzania i odzyskiwania — bez ukrytych trików, haczyków i opłat.

Sprawdź, a przekonasz się, że Veeam oferuje bezpłatnie wysokiej klasy oprogramowanie, za które większość firm z branży kazałaby sobie płacić. Rozwiązanie Veeam Backup & Replication Community udostępnia następujące możliwości:

 • Replikowanie maszyn wirtualnych na miejscu w celu zapewnienia wysokiej dostępności lub na zewnątrz na potrzeby odzyskiwania po awarii
 • Wyeliminowanie konieczności okresowego tworzenia pełnych kopii zapasowych dzięki zastosowaniu ciągłego trybu przyrostowego, oszczędzającego czas i pamięć masową
 • Zarządzanie planowaniem regularnych kopii zapasowych bezpośrednio w interfejsie użytkownika
 • Przywracanie lub migrowanie lokalnych maszyn wirtualnych, serwerów fizycznych i urządzeń końcowych z systemem Windows lub Linux bezpośrednio na platformy AWS, Microsoft AzureAzure Stack
 • Sprawdzanie, czy kopie zapasowe nie zawierają złośliwego oprogramowania, przed ich szybkim i bezpiecznym przywróceniem do środowiska produkcyjnego
 • I nie tylko!
Tworząc repliki maszyn wirtualnych, można łatwo opracować rozwiązanie do odzyskiwania po awarii. Tworząc repliki maszyn wirtualnych, można łatwo opracować rozwiązanie do odzyskiwania po awarii.

Potrzebujesz pomocy technicznej lub ochrony większego środowiska?

Firma Veeam ma nowe, idealne rozwiązanie! NOWOŚĆ Veeam Backup Starter udostępnia te same znakomite funkcje co rozwiązanie Veeam Backup & Replication, ale za ułamek jego ceny, stanowiąc atrakcyjny produkt o możliwościach idących o krok dalej w porównaniu z wersją Community Edition. Otrzymujesz wszystkie funkcje rozwiązania Veeam Backup & Replication Standard, a ponadto następujące korzyści:

 • Nagradzana pomoc techniczna firmy Veeam
 • Ochrona dwukrotnie większej liczby obciążeń niż w wersji Community Edition — nawet 20
 • Cena już od 40 USD za obciążenie (400 USD rocznie za 10 obciążeń)

Veeam Backup Starter* to idealne rozwiązanie dla klientów potrzebujących „nieco więcej”. Wydając kwotę równą połowie ceny typowego smartfona lub wystarczającą na kupowanie kawy przez okres kilku miesięcy, zyskujesz pewność, że WSZYSTKIE firmowe obciążenia są chronione i objęte niezawodną pomocą techniczną firmy Veeam.

Potrzebujesz więcej funkcji — w tym monitorowania i raportowania — w środowisku obejmującym do 50 obciążeń? Rozważ wybór pakietu Veeam Backup Essentials.

Już dziś pobierz rozwiązanie Veeam Backup Starter!

*Dostępne wyłącznie w postaci licencji subskrypcyjnych dla 10–20 obciążeń. Obejmuje podstawową pomoc techniczną.

BEZPŁATNE, nieograniczone kopie zapasowe ad hoc maszyn wirtualnych!

Oprócz możliwości chronienia 10 obciążeń przy użyciu funkcji dostępnych w rozwiązaniu Veeam Backup & Replication Standard, rozwiązanie Veeam Backup & Replication Community Edition pozwala także na BEZPŁATNE wykonywanie NIEOGRANICZONEJ liczby operacji backupu ad hoc oraz migracji w odniesieniu do dodatkowych maszyn wirtualnych, które mogą wymagać ochrony.  Brak dodatkowych agentów do wdrażania, a także rozbudowane opcje odzyskiwania i funkcja VeeamZIP™ sprawiają, że podczas codziennej obsługi obciążeń masz do dyspozycji elastyczne i niezawodne BEZPŁATNE rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych.

VeeamZIP — kopie zapasowe w locie

Wchodzące w skład rozwiązania Veeam Backup & Replication Community narzędzie VeeamZIP to znakomity sposób na backup maszyn wirtualnych VMware i Hyper-V. VeeamZIP wykonuje pełną enkapsulację maszyny wirtualnej i tworzy kopie zapasowe ad hoc podczas jej działania. VeeamZIP zapisuje wszystkie dyski wirtualne i pliki konfiguracji potrzebne do przywrócenia maszyny wirtualnej na dowolnym hoście ESXi lub Hyper-V, zachowując nawet elastycznie alokowane dyski. Narzędzie VeeamZIP jest:

 • Łatwe w obsłudze — intuicyjna konfiguracja i brak potrzeby potrzeby wstrzymywania lub wyłączania maszyny wirtualnej.
 • Kompaktowe — funkcje kompresji i deduplikacji, a także wykluczania plików wymiany, piku hibernacji i usuniętych plików zmniejszają rozmiar kopii zapasowych.
 • Przenośne — plik VeeamZIP można zapisać w udziale plikowym, w lokalnej pamięci masowej, a nawet na wymiennym nośniku pamięci, np. zewnętrznym dysku twardym lub dysku USB.

Dostęp bezpośredni w trybie NFS

Tworzenie kopii zapasowych vSphere przebiega szybciej i mniej obciąża środowisko wirtualne, ponieważ kopie są wykonywane bezpośrednio z plikowej (NFS) podstawowej pamięci masowej przy użyciu własnego klienta NFS firmy Veeam.

Przywracanie całych komputerów i pojedynczych plików gościa

Rozwiązanie Veeam Backup & Replication Community udostępnia szereg opcji przywracania, w tym przywracanie całego obrazu i granularne natychmiastowe odzyskiwanie elementów aplikacji. Umożliwia także przeglądanie zawartości kopii zapasowych i przywracanie pojedynczych plików gościa. Natychmiastowe odzyskiwanie plików jest dostępne dla 19 systemów plików, w tym Windows, Linux, Unix, BSD, Mac, Solaris i Novell, oraz dotyczy kopii zapasowych utworzonych zarówno na poziomie hosta, jak i przez agenty.

Macierzysta obsługa taśm

Kto powiedział, że czas taśm minął? Wersja Community Edition umożliwia tworzenie kopii zapasowych na poziomie plików w wirtualnych i fizycznych bibliotekach taśm oraz w niezależnych napędach. Zapewnia przy tym obsługę technologii Microsoft VSS na potrzeby tworzenia kopii zapasowych plików z działających aplikacji, przetwarzanie równoległe w celu zwiększenia wydajności i wiele innych funkcji!

Przeczytaj!
Przewodnik po Community Edition

Chcesz się zapoznać z wersją Community Edition? Pobierz ten dokument White Paper, w którym znajdziesz omówienie podstaw backupu, ochrony komputerów fizycznych, błyskawicznego odzyskiwania i innych funkcji!

Odzyskiwanie elementów aplikacji i operacje eDiscovery

Wersja Community Edition umożliwia wykonanie niemal dowolnej operacji odzyskiwania. Przy użyciu następujących narzędzi można precyzyjnie wybrać potrzebne elementy oraz szybko i łatwo je odzyskać:
Veeam Explorer dla Microsoft Active Directory — szybkie przywracanie pojedynczych obiektów Active Directory (np. użytkowników, grup, kont komputerów, kontaktów, wygasających łączy) i eksportowanie obiektów bezpośrednio z kopii zapasowej obrazu w celu ich użycia z narzędziem LDIFDE, łącznie z identyfikatorem grupy podstawowej
Veeam Explorer dla Microsoft SharePoint — przeglądanie baz danych programu SharePoint bezpośrednio z plików kopii zapasowej oraz wyszukiwanie określonych elementów w witrynie lub dokumentów w bibliotece w celu ich szybkiego odzyskania
Veeam Explorer for Storage Snapshots — wykorzystanie potencjału istniejących migawek podstawowej pamięci masowej czołowych światowych producentów w celu odzyskiwania pojedynczych plików gości lub całych maszyn wirtualnych w niespełna dwie minuty
Veeam Explorer dla Microsoft Exchange — natychmiastowy wgląd w kopie zapasowe programu Exchange na poziomie obrazu oraz zaawansowane funkcje wyszukiwania i szybkie odzyskiwanie e-maili, kontaktów, notatek itp.


Veeam Explorer dla Microsoft SQL Server — natychmiastowe publikowanie baz danych SQL Server bezpośrednio z plików kopii zapasowej na potrzeby prac rozwojowych lub testów oraz eksportowanie pojedynczych baz danych z kopii zapasowej SQL Server na poziomie obrazu do macierzystego formatu kopii zapasowej SQL (.BAK)

Migrowanie i eksportowanie maszyn wirtualnych VMware i Hyper-V

Rozwiązanie Veeam Backup & Replication Community umożliwia migrację działającej maszyny wirtualnej VMware do dowolnego hosta lub magazynu danych — nawet w przypadku niekorzystania z klastrów ani współużytkowanej pamięci masowej — bez narzędzia vSphere vMotion.

Funkcja Quick Migration dzięki wykorzystaniu macierzystej technologii VMware oraz specjalnej technologii firmy Veeam umożliwia realizację dowolnego scenariusza migracji, w tym migracji maszyny wirtualnej z lokalnego magazynu danych do współużytkowanej pamięci masowej oraz między dwoma odrębnymi hostami ESXi i magazynami danych.

Można także eksportować maszyny wirtualne bez przestojów w środowisku Hyper-V. VeeamZIP tworzy kopię zapasową działającej maszyny wirtualnej oraz wykonuje enkapsulację wszystkich wirtualnych dysków twardych i plików konfiguracji do jednej skompresowanej kopii zapasowej, którą można odzyskać na innym hoście. 

Weryfikowanie kopii zapasowych pod kątem złośliwego oprogramowania

Aby skutecznie chronić firmę, warto skorzystać ze stworzonego przez Veeam (i zgłoszonego do opatentowania) interfejsu oprogramowania antywirusowego, który zwiększa bezpieczeństwo danych dzięki obniżeniu ryzyka ataków złośliwego oprogramowania, takiego jak ransomware.

Dostępna w Veeam DataLabs™ funkcja bezpiecznego przywracania ułatwia ochronę środowiska produkcyjnego, ponieważ wykonuje w przywracanych obrazach automatyczne skanowanie antywirusowe i sprawdza, czy nie zawierają one złośliwego oprogramowania. Obejmuje to integrację z programami Windows Defender, ESET NOD32 i Symantec Protection Engine, a także możliwość rozszerzenia pod kątem obsługi innych rozwiązań antywirusowych przy użyciu interfejsu wiersza poleceń.

Zarządzanie plikami maszyn wirtualnych i hostów

Rozwiązanie Veeam Backup & Replication Community zawiera zaawansowane funkcje zarządzania plikami:

 • Przeglądanie plików maszyn wirtualnych i hostów w znajomym interfejsie graficznym przypominającym Eksplorator Windows
 • Kopiowanie między hostami (np. kopiowanie maszyn wirtualnych i szablonów między magazynami danych)
 • Kopiowanie między hostem a systemem Windows/Linux (np. przekazywanie plików ISO na hosty)

Funkcje szybkiego i elastycznego kopiowania zapewnia sprawdzona technologia firmy Veeam.

Pliki i foldery można kopiować w dowolnej chwili lub przez planowanie zadań kopiowania. Pliki i foldery można kopiować w dowolnej chwili lub przez planowanie zadań kopiowania.

Skorzystaj z innych BEZPŁATNYCH produktów firmy Veeam!

Oferta BEZPŁATNYCH produktów firmy Veeam nie kończy się na rozwiązaniu Veeam Backup & Replication Community Edition! Już dziś pobierz także poniższe bezpłatne produkty:

 • NOWE narzędzie Veeam Agent dla Microsoft Windows FREE to proste rozwiązanie do backupu serwerów, komputerów stacjonarnych i laptopów z systemem Windows, które umożliwia tworzenie kopii zapasowych komputera na zewnętrznym dysku twardym, w udziale NAS lub w repozytorium Veeam Backup & Replication. Pobierz BEZPŁATNIE!
 • NOWE narzędzie Veeam Agent dla Linuxa to prosty agent kopii zapasowych, którego zadaniem jest zapewnianie dostępności instancji Linuxa niezależnie od tego, czy są wdrożone w chmurze, czy w środowisku lokalnym. Pobierz BEZPŁATNIE!
 • NOWE rozwiązanie Veeam Backup dla Microsoft Office 365 Community Edition umożliwia BEZPŁATNE tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych programów Office 365 Exchange Online, SharePoint Online i OneDrive dla Firm, dzięki czemu eliminuje ryzyko utraty dostępu do danych pakietu Office 365 i kontroli nad nimi (obowiązuje ograniczenie do 10 użytkowników i 1 TB danych programu SharePoint). Pobierz BEZPŁATNIE!
 • NOWE rozwiązanie Veeam ONE™ Community Edition (wcześniej znane jako Veeam ONE FREE Edition) to BEZPŁATNY sposób na korzystanie z zaawansowanych funkcji monitorowania i raportowania dostępnych w rozwiązaniu Veeam ONE. Umożliwia ono monitorowanie do 10 instancji infrastruktury VMware lub Hyper-V albo dowolnej kombinacji obciążeń Veeam Backup & Replication, Veeam Agent dla Microsoft Windows i Veeam Agent dla Linuxa. Pobierz BEZPŁATNIE!

Wymagania systemowe