Infolinia sprzedaży: 00 (800) 112 4585 | 08:00–18:00 CET | Angielski, francuski, niemiecki, rosyjski

NOWOŚĆ Veeam ONE i
Veeam ONE Free Edition
9.5

Element pakietu Veeam Availability Suite

Bezpłatne funkcje monitorowania i raportowania dla VMware i Hyper-V

Pełny wgląd w środowisko wirtualne

Dzięki Veeam® ONE™ Free Edition można bez ryzyka samodzielnie przekonać się o wielu atutach rozwiązania Veeam ONE w dziedzinie zarządzania wirtualizacją.

Veeam ONE Free Edition nie ogranicza liczby hostów, serwerów zarządzania ani klastrów pracy awaryjnej objętych mechanizmami raportowania i monitorowania. Jednocześnie dzięki następującym funkcjom umożliwia wykrywanie problemów, zanim wpłyną one na działalność operacyjną, przez co zwiększa dostępność środowiska wirtualnego:

  • Całodobowe monitorowanie w czasie rzeczywistym
  • Łatwe tworzenie dokumentacji i raportów
  • Optymalizacja zasobów
  • ...i nie tylko!
Pobierz bezpłatnie
Bezpłatne na zawsze — nieograniczona liczba maszyn wirtualnych

Całodobowe monitorowanie i ostrzeganie w czasie rzeczywistym

Analiza infrastruktury wirtualnej

W przypadku wystąpienia problemów, które wpływają na środowisko wirtualne i zagrażają prowadzeniu działalności bez przerw (Always-On Business™), niezbędny jest szczegółowy wgląd w środowisko. Dzięki ponad 200 wbudowanym alarmom i obszernej bazie wiedzy użytkownik nie tylko jest powiadamiany o wystąpieniu problemu, ale także ma bezpośredni dostęp do informacji umożliwiających zidentyfikowanie przyczyny i zastosowanie skutecznego rozwiązania.

Więcej informacji o funkcjach monitorowania i ostrzegania dostępnych w rozwiązaniu Veeam ONE

image.1.png
Historyczne statystyki wydajności maszyn wirtualnych

Analiza infrastruktury kopii zapasowych

image.2.png
Potencjalne problemy z konfiguracją dotyczące kopii zapasowych maszyn wirtualnych
Raporty z oceny infrastruktury ułatwiają wdrażanie infrastruktury kopii zapasowych i zarządzanie nią. Szacunkowe współczynniki zmian na maszynach wirtualnych ułatwiają obliczanie wymaganego miejsca w repozytorium, a analiza konfiguracji maszyn pozwala odpowiednio wcześnie zaradzić możliwym problemom z tworzeniem ich kopii zapasowych.

Śledzenie korzystania z funkcji Veeam Cloud Connect

Dostawcy usług zarządzanych, którzy oferują pamięć masową jako usługę, mogą na bieżąco śledzić korzystanie z funkcji Veeam Cloud Connect przez poszczególnych dzierżawców. Ten bezpłatny mechanizm obejmuje trzy raporty na temat infrastruktury Veeam Cloud Connect:

  1. Ilość miejsca wykorzystanego w przeszłości
  2. Szacunkowe terminy, gdy w repozytoriach chmurowych zabraknie miejsca
  3. Informacje pozwalające uniknąć nadmiernej alokacji repozytoriów kopii zapasowych

Dostawca usług może również na bieżąco monitorować stan elementów Veeam Cloud Connect w narzędziu Veeam ONE Monitor Client dzięki gotowym alarmom i wbudowanym pulpitom podsumowującym.

image.3.png
Analiza repozytoriów chmurowych

Bezpłatnie

Veeam ONE Free 9.5

Bezpłatne na zawsze – nieograniczona liczba maszyn wirtualnych!

Oszczędność czasu i pieniędzy

image.4.png
Tworzenie własnych raportów
Rozwiązanie Veeam ONE Free Edition zapewnia lepszy wgląd w środowisko i większą kontrolę nad nim, ponieważ eliminuje pracochłonne i ryzykowne operacje ręcznego sporządzania raportów, a także opóźnienia wynikające z konieczności wprowadzania poprawek i wykonywania ponownych obliczeń. Dane są automatyczne zbierane z hostów i serwerów zarządzania, a następnie przedstawiane w czytelnych tabelach i pulpitach. Wstępnie zdefiniowane szablony raportów można łatwo dostosowywać do aktualnych wymagań.

Środowisko wirtualne z perspektywy biznesowej

Rozwiązanie Veeam ONE Free Edition umożliwia zautomatyzowane, elastyczne i dynamiczne kategoryzowanie oraz grupowanie klastrów, hostów, maszyn wirtualnych i magazynów danych na podstawie takich kryteriów, jak jednostka biznesowa, dział, cel czy umowa SLA. Narzędzie kategoryzacji biznesowej dostępne w rozwiązaniu Veeam ONE pozwala wyświetlać infrastrukturę wirtualną i zarządzać nią z uwzględnieniem specyficznych potrzeb i priorytetów firmy.

Kategoryzacja dynamiczna — wystarczy jedna konfiguracja

Nie jest już konieczne wielokrotne wykonywanie ręcznej kategoryzacji obiektów w ramach wielu folderów. Wystarczy zdefiniować reguły i zasady kategoryzowania obiektów w środowisku wirtualnym, a rozwiązanie Veeam ONE Free Edition:

  • Wykryje atrybuty obiektów i będzie je monitorować.
  • Utworzy docelowe grupy przypisania obiektów.

Określanie priorytetów przydziału zasobów i kontrolowanie liczby maszyn wirtualnych

Pulpit kategoryzacji biznesowej dostępny w rozwiązaniu Veeam ONE przedstawia skrótowy widok liczby maszyn wirtualnych i procesorów oraz ilości pamięci operacyjnej i masowej, z których korzystają jednostki biznesowe, działy i obiekty z innych zdefiniowanych kategorii.

Łatwe uaktualnienie do pełnej wersji

Chcąc rozszerzyć nowoczesne funkcje monitorowania i raportowania na infrastrukturę Veeam Backup & Replication™ oraz zacząć korzystać ze wszystkich pozostałych zaawansowanych funkcji rozwiązania Veeam ONE, wystarczy przeprowadzić wyjątkowo proste uaktualnienie do jego pełnej wersji, instalując zakupiony klucz licencyjny.
image.6.png
Integracja z rozwiązaniem Veeam Backup & Replication

Bezpłatne narzędzie do monitorowania środowiska Hyper-V w czasie rzeczywistym

image.7.png
Podsumowanie monitorowania maszyn wirtualnych Hyper-V

Veeam ONE Free Edition nie jest jedynym bezpłatnym rozwiązaniem do monitorowania udostępnianym przez firmę Veeam. Oferuje ona również bezpłatne narzędzie do monitorowania środowiska Hyper-V w czasie rzeczywistym. Chodzi o Veeam Task Manager dla Hyper-V, czyli bezpłatne przenośne narzędzie do monitorowania wydajności wchodzące w skład pakietu Veeam Management Pack™ (MP) dla System Center. Stanowi ono odrębną funkcję, niewymagającą oprogramowania System Center, która usprawnia rozwiązywanie problemów w środowisku Hyper-V. Jest to możliwe dzięki zapewnieniu wglądu w dane niedostępne w Menedżerze zadań systemu Windows, na przykład bieżące widoki wykorzystania zasobów obliczeniowych przez hosty i maszyny wirtualne.

Pobierz Veeam Task Manager dla Hyper-V

Filmy instruktażowe online

Sesja na żywo lub nagrana

Wypróbuj

Wypróbuj Veeam w swoim laboratorium

Jak kupić

Opcje licencjonowania, ceny i pakiety