https://login.veeam.com/pl/oauth?client_id=nXojRrypJ8&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.veeam.com%2Fservices%2Fauthentication%2Fredirect_url&response_type=code&scope=profile&state=eyJmaW5hbFJlZGlyZWN0TG9jYXRpb24iOiJodHRwczovL3d3dy52ZWVhbS5jb20vcGwvdmlydHVhbC1zZXJ2ZXItbWFuYWdlbWVudC1vbmUtZnJlZS5odG1sIn0
NOWOŚĆ

Veeam ONE Community Edition 9.5

BEZPŁATNE funkcje monitorowania i raportowania dla całego środowiska IT

Kompleksowe funkcje wglądu, monitorowania i analiz na potrzeby obciążeń VMware i Hyper-V oraz chronionych przez Veeam obciążeń chmurowych i fizycznych

Każda firma chcąca dbać o dostępność musi kompleksowo monitorować i analizować swoje środowisko IT. NOWE rozwiązanie Veeam® ONE™ Community Edition to niezbędny produkt Veeam dla specjalistów IT, który stanowi BEZPŁATNY sposób na korzystanie z zaawansowanych funkcji monitorowania i raportowania dostępnych w rozwiązaniu Veeam ONE oraz pozwala na kompleksowe zapoznanie się z jego możliwościami. Za pomocą NOWEGO rozwiązania Veeam ONE Community Edition można szczegółowo monitorować krytyczne obciążenia i elementy infrastruktury oraz dbać o ich dostępność dzięki wykrywaniu problemów, zanim negatywnie wpłyną one na działalność operacyjną. Służą do tego następujące funkcje:

 • Całodobowe monitorowanie w czasie rzeczywistym
 • Łatwe tworzenie dokumentacji i raportów
 • Optymalizacja zasobów
 • Audyty infrastruktury kopii zapasowychNOWOŚĆ 
 • Inteligentna automatyzacja umożliwiająca szybkie rozwiązywanie znanych problemówNOWOŚĆ 
 • Mapy ciepłaNOWOŚĆ, monitorowanie i raportowanie agentówULEPSZENIE
 • Raportowanie zgodności kopii zapasowych z przepisami i inne!
Veeam ONE Community Edition — bezpłatne, kompleksowe funkcje monitorowania i raportowania Veeam ONE Community Edition — bezpłatne, kompleksowe funkcje monitorowania i raportowania

Całodobowe monitorowanie i ostrzeganie w czasie rzeczywistym

Rozwiązanie Veeam ONE Community Edition udostępnia bezpłatne funkcje monitorowania. Umożliwia ono monitorowanie do 10 instancji infrastruktury VMware vSphere lub Microsoft Hyper-V albo dowolnej kombinacji obciążeń Veeam Backup & Replication, Veeam Agent dla Microsoft Windows i Veeam Agent dla Linuxa. Użytkownik może bezpłatnie monitorować jeden serwer Veeam Backup & Replication, korzystając z zaawansowanych raportów, widoków danych i alarmów.

Dodatkowe bezpłatne funkcje monitorowania obejmują:

 • Monitorowanie na poziomie aplikacjiNOWOŚĆ. Rozwiązanie Veeam ONECommunity Edition umożliwia monitorowanie nieograniczonej liczby aplikacji na maksymalnie trzech maszynach wirtualnych, pomagając w zapewnianiu dostępności aplikacji krytycznych dla działalności firmy. Przez łatwe tworzenie dodatkowych alarmów można monitorować stany usług maszyn wirtualnych oraz pilnować, aby procesy nie przekraczały dostępnych zasobów. Można nawet dbać o bezpieczeństwo dzięki identyfikowaniu liczby uruchomionych usług oraz mieć pewność, że krytyczne aplikacje (takie jak oprogramowanie antywirusowe) są włączone i działają.
 • Mapy ciepłaNOWOŚĆ. Mapy ciepła zapewniają wgląd w czasie rzeczywistym w działanie serwerów proxy i repozytoriów*. Kiedy na serwerze proxy lub w repozytorium wystąpi wąskie gardło, często trudno jest określić, czy optymalnym rozwiązaniem będzie przeniesienie zadania na inną godzinę, dodanie zasobów czy wdrożenie dodatkowych serwerów proxy / repozytoriów. Dzięki mapom ciepła można łatwo sprawdzić obciążenie w wybranym przedziale czasowym, ustalić, które zadania nadmiernie obciążały serwery proxy / repozytoria, oraz dokładnie określić wykorzystanie zasobów w tym okresie w celu podjęcia właściwych działań.

* Rozwiązanie Veeam ONE Community Edition umożliwia monitorowanie do trzech serwerów proxy i trzech repozytoriów.

Wgląd w czasie rzeczywistym w postaci map ciepła obejmujący do trzech serwerów proxy i trzech repozytoriów Wgląd w czasie rzeczywistym w postaci map ciepła obejmujący do trzech serwerów proxy i trzech repozytoriów

Analizy i audyty infrastruktury kopii zapasowych

Raporty z oceny infrastruktury pozwalają sprawdzać, czy firmowa infrastruktura VMware i Hyper-V oraz instalacja Veeam Backup & Replication są zgodne ze znanymi najlepszymi praktykami, co ułatwia wdrażanie i zarządzanie. Szacunkowe współczynniki zmian na maszynach wirtualnych ułatwiają obliczanie wymaganego miejsca w repozytorium, a analiza konfiguracji maszyn pozwala odpowiednio wcześnie zaradzić możliwym problemom z tworzeniem ich kopii zapasowych.

Ponadto audyty infrastruktury kopii zapasowych ułatwiają monitorowanie zmian wprowadzanych w środowisku backupu, pomagając w prowadzeniu analiz wyjaśniających w infrastrukturze oraz porównując pierwotną i zmienioną kompilację w celu ustalenia:

 • jakie zmiany miały miejsce
 • kiedy zostały wprowadzone
 • kto je wprowadził
Wgląd w potencjalne problemy z konfiguracją kopii zapasowych maszyn wirtualnych Wgląd w potencjalne problemy z konfiguracją kopii zapasowych maszyn wirtualnych

Łatwe monitorowanie i raportowanie agentów Veeam

Funkcje monitorowania i raportowania agentów ułatwiają dbanie o ochronę oraz dostępność krytycznych maszyn wirtualnych i fizycznych*. Rozwiązanie Veeam ONE Community Edition pomaga określić, czy maszyny wirtualne i fizyczne są objęte ochroną, co przyspiesza rozwiązywanie problemów wpływających na środowisko. Poniższe ważne raporty umożliwiają szczegółowe analizowanie zasobów agentowych:

 • Raport historyczny na temat zasad i zadań backupu wykonywanych przez agenty Veeam. Określa, jak zasady i zadania ewoluowały w czasie.
 • Raport dotyczący stanu kopii zapasowych tworzonych przez agenty. Udostępnia codzienne informacje o stanie kopii zapasowej we wszystkich chronionych obciążeniach.
 • Raport na temat agentów bez kopii zapasowej. Wskazuje agenty, w przypadku których brakuje zarchiwizowanych kopii zapasowych, a przez to ułatwia stosowanie najlepszych praktyk z zakresu backupu przez użytkowników i usługodawców.

Agenty można nawet kategoryzować w module Business View w celu dołączania danych na ich temat do raportów niestandardowych.

* Rozwiązanie Veeam ONE Community Edition pozwala monitorować do 10 instancji dowolnej kombinacji obciążeń wirtualnych i korzystających z agentów.

Identyfikowanie wszystkich agentów niemających kopii zapasowych Identyfikowanie wszystkich agentów niemających kopii zapasowych

Polepszenie automatyzacji i kontroli

Rozwiązanie Veeam ONE Community Edition zawiera nawet wbudowane mechanizmy inteligentnej automatyzacji, które ułatwiają identyfikowanie i szybkie rozwiązywanie problemów z kopiami zapasowymi. Teraz możesz zaoszczędzić czas i zasoby podczas reagowania na typowe alarmy dotyczące infrastruktury kopii zapasowych dzięki predefiniowanym, dostosowywanym czynnościom naprawczym*.   

* W wersji Veeam ONE Community Edition czynności naprawcze są dostępne, ale wymagają ręcznego zatwierdzania.  

Oszczędzające czas raporty niestandardowe

Raportowanie ręczne spowalnia pracę. W rozwiązaniu Veeam ONE Community Edition można zdefiniować raport ściśle odpowiadający potrzebom z zakresu typów informacji i ich formatowania. Co więcej, można zaplanować automatyczne wygenerowanie tego raportu i jego dostarczenie na adres e-mail, na pulpit, do portalu webowego lub do archiwum.

Widoki biznesowe środowiska

Czy potrzebujesz łatwego sposobu na grupowanie obiektów według regionu geograficznego, aby móc zapewnić zgodność każdego obiektu z przepisami albo ustalić liczbę maszyn wirtualnych używanych przez określony dział w porównaniu z innymi? Rozwiązanie Veeam ONE Community Edition ułatwia kategoryzację i grupowanie klastrów, hostów, maszyn wirtualnych, magazynów danych, a nawet agentów według jednostek biznesowych, działów i umów SLA. Za pomocą rozwiązania Veeam ONE można przeglądać infrastrukturę i zarządzać nią z uwzględnieniem specyficznych potrzeb i priorytetów firmy.

Kategoryzacja dynamiczna — wystarczy raz skonfigurować

Nie trzeba już wielokrotnie przeprowadzać ręcznej kategoryzacji obiektów w ramach wielu folderów. Wystarczy zdefiniować reguły i zasady kategoryzacji w środowisku wirtualnym, a rozwiązanie Veeam ONE utworzy grupy z odpowiednim przypisaniem obiektów.

Tagi ułatwiające kontrolę dostępu na podstawie ról

Tagi VMware vSphere ułatwiają kontrolę dostępu na podstawie ról i umożliwiają wyeliminowanie błędów człowieka, m.in. przez tagowanie danych wrażliwych według lokalizacji w celu zachowania zgodności z przepisami.

Narzędzia pomagające w zapewnianiu zgodności kopii zapasowych z przepisamiULEPSZENIE

Czy potrzebujesz dodatkowych wskazówek ułatwiających dbanie o zgodność z przepisami? Rozwiązanie Veeam ONE Community Edition może pomóc w zaoszczędzeniu czasu i ograniczeniu ryzyka związanego z zachowaniem zgodności kopii zapasowych. Predefiniowana kategoria geolokalizacji ułatwia grupowanie obiektów na podstawie lokalizacji geograficznej. Ponadto raport dotyczący geolokalizacji ochrony danych ułatwia pracę, ponieważ udostępnia listę źródeł danych pogrupowanych według lokalizacji danych produkcyjnych oraz ich kopii i/lub replik, natomiast raport dotyczący niezgodności geolokalizacji danych zawiera listę wszystkich źródeł danych, w przypadku których lokalizacja co najmniej jednej kopii różni się od lokalizacji danych produkcyjnych.

Rozwiązanie Veeam ONE Community Edition udostępnia szczegółowe widoki i grupy biznesowe Rozwiązanie Veeam ONE Community Edition udostępnia szczegółowe widoki i grupy biznesowe

BEZPŁATNE i łatwe w obsłudze, ale jeszcze łatwiejsze do uaktualnienia!

Rozwiązanie Veeam ONE Community Edition jest BEZPŁATNE, nie wymaga klucza licencyjnego oraz umożliwia monitorowanie do 10 instancji infrastruktury vSphere lub Hyper-V albo dowolnego połączenia obciążeń Veeam Backup & Replication, Veeam Agent dla Microsoft Windows i Veeam Agent dla Linuxa. Kiedy firmowe potrzeby przekroczą pułap 10 instancji i sytuacja dojrzeje do wdrożenia pełnego zakresu funkcji rozwiązania Veeam ONE, w celu uaktualnienia wystarczy zainstalować płatny klucz licencyjny. Zapoznaj się z porównaniem funkcji.
Uaktualnienie do pełnej wersji rozwiązania Veeam ONE zapewnia dostęp do kompletnej gamy funkcji monitorowania i analiz Uaktualnienie do pełnej wersji rozwiązania Veeam ONE zapewnia dostęp do kompletnej gamy funkcji monitorowania i analiz

Interesują Cię inne BEZPŁATNE produkty Veeam?

Czy podoba Ci się rozwiązanie Veeam ONE Community Edition i chcesz wypróbować inne BEZPŁATNE, zaawansowane produkty Veeam? Oto nasze propozycje:

 • NOWE rozwiązanie Veeam Backup & Replication™ Community Edition to niezbędny BEZPŁATNY produkt Veeam dla specjalistów IT, który umożliwia tworzenie kopii zapasowych maszyn wirtualnych VMware i Hyper-V oraz serwerów fizycznych i stacji roboczych Windows i Linux. Teraz możesz nieodpłatnie chronić domowe laboratorium lub małe środowisko zawierające niewielką liczbę maszyn wirtualnych i serwerów. Pobierz BEZPŁATNIE!
 • Rozwiązanie Veeam Backup dla Microsoft Office 365 Community Edition umożliwia BEZPŁATNE tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych programów Office 365 Exchange Online, SharePoint Online i OneDrive dla Firm, dzięki czemu eliminuje ryzyko utraty dostępu do danych pakietu Office 365 i kontroli nad nimi (obowiązuje ograniczenie do 10 użytkowników i 1 TB danych programu SharePoint). Pobierz BEZPŁATNIE!