NOWOŚĆ Veeam ONE i Veeam ONE Free Edition 9.5 Element pakietu Veeam Availability Suite

Bezpłatne funkcje monitorowania i raportowania dla VMware i Hyper-V

Pełny wgląd w środowisko wirtualne

Veeam ONE and Veeam ONE Free Edition

Dzięki Veeam® ONE™ Free Edition można bez ryzyka samodzielnie przekonać się o wielu atutach rozwiązania Veeam ONE w dziedzinie zarządzania wirtualizacją.

Veeam ONE Free Edition nie ogranicza liczby hostów, serwerów zarządzania ani klastrów pracy awaryjnej objętych mechanizmami raportowania i monitorowania. Jednocześnie dzięki następującym funkcjom umożliwia wykrywanie problemów, zanim wpłyną one na działalność operacyjną, przez co zwiększa dostępność środowiska wirtualnego:

  • Całodobowe monitorowanie w czasie rzeczywistym
  • Łatwe tworzenie dokumentacji i raportów
  • Optymalizacja zasobów
  • ...i nie tylko!
Informacje o produkcie What's New in 9.5 (ONE) Veeam ONE: Porównanie wersji (w jęz. angielskim)
Pobierz bezpłatnie
Bezpłatne na zawsze — nieograniczona liczba maszyn wirtualnych

Całodobowe monitorowanie i ostrzeganie w czasie rzeczywistym

Analiza infrastruktury wirtualnej

W przypadku wystąpienia problemów, które wpływają na środowisko wirtualne i zagrażają prowadzeniu działalności bez przerw (Always-On Business™), niezbędny jest szczegółowy wgląd w środowisko. Dzięki ponad 200 wbudowanym alarmom i obszernej bazie wiedzy użytkownik nie tylko jest powiadamiany o wystąpieniu problemu, ale także ma bezpośredni dostęp do informacji umożliwiających zidentyfikowanie przyczyny i zastosowanie skutecznego rozwiązania.

Więcej informacji o funkcjach monitorowania i ostrzegania dostępnych w rozwiązaniu Veeam ONE

Z dokumentowaniem sieci nie radzę sobie najlepiej, ale Veeam ONE robi to za mnie. Dzięki zautomatyzowanym, szczegółowym raportom oszczędzam czas i zawsze orientuję się w bieżącym stanie sieci. Raporty te są bardzo ważnym narzędziem, które pomaga mi w kontrolowaniu środowiska wirtualnego.

Paul S. Martin
Kierownik działu IT
Poulin Grain, Inc.

Historyczne statystyki wydajności maszyn wirtualnych
Historyczne statystyki wydajności maszyn wirtualnych

Analiza infrastruktury kopii zapasowych

Raporty z oceny infrastruktury ułatwiają wdrażanie infrastruktury kopii zapasowych i zarządzanie nią. Szacunkowe współczynniki zmian na maszynach wirtualnych ułatwiają obliczanie wymaganego miejsca w repozytorium, a analiza konfiguracji maszyn pozwala odpowiednio wcześnie zaradzić możliwym problemom z tworzeniem ich kopii zapasowych.

Potencjalne problemy z konfiguracją dotyczące kopii zapasowych maszyn wirtualnych
Potencjalne problemy z konfiguracją dotyczące kopii zapasowych maszyn wirtualnych

Śledzenie korzystania z funkcji Veeam Cloud Connect

Dostawcy usług zarządzanych, którzy oferują pamięć masową jako usługę, mogą na bieżąco śledzić korzystanie z funkcji Veeam Cloud Connect przez poszczególnych dzierżawców. Ten bezpłatny mechanizm obejmuje trzy raporty na temat infrastruktury Veeam Cloud Connect:

  1. Ilość miejsca wykorzystanego w przeszłości
  2. Szacunkowe terminy, gdy w repozytoriach chmurowych zabraknie miejsca
  3. Informacje pozwalające uniknąć nadmiernej alokacji repozytoriów kopii zapasowych

Dostawca usług może również na bieżąco monitorować stan elementów Veeam Cloud Connect w narzędziu Veeam ONE Monitor Client dzięki gotowym alarmom i wbudowanym pulpitom podsumowującym.

Analiza repozytoriów chmurowych
Analiza repozytoriów chmurowych
Bezpłatnie

Veeam ONE Free 9.5

Bezpłatne na zawsze – nieograniczona liczba maszyn wirtualnych!

Oszczędność czasu i pieniędzy

Rozwiązanie Veeam ONE Free Edition zapewnia lepszy wgląd w środowisko i większą kontrolę nad nim, ponieważ eliminuje pracochłonne i ryzykowne operacje ręcznego sporządzania raportów, a także opóźnienia wynikające z konieczności wprowadzania poprawek i wykonywania ponownych obliczeń. Dane są automatyczne zbierane z hostów i serwerów zarządzania, a następnie przedstawiane w czytelnych tabelach i pulpitach. Wstępnie zdefiniowane szablony raportów można łatwo dostosowywać do aktualnych wymagań.

Tworzenie własnych raportów
Tworzenie własnych raportów

Dlaczego przedsiębiorstwa mają trudności z transformacją cyfrową

Zapoznaj się z nowym raportem 2017 Availability Report i odkryj 3 ważne kroki, które musi wykonać każde przedsiębiorstwo chcące działać non stop zgodnie z koncepcją Always-On Enterprise.

Więcej

Przeczytaj NOWY e-book „Conversational Ransomware Defense and Survival” (w języku angielskim)

Poznaj zasady przygotowywania się na ataki ransomware i odzyskiwania danych po ich wystąpieniu dzięki e-bookowi „Conversational Ransomware Defense and Survival” i bonusowemu webinarium!

Pobierz

Dodatkowa ochrona dzięki rozwiązaniom Veeam — BEZPŁATNIE!

Przez ograniczony czas możesz uzyskać NOWE narzędzia Veeam Agent dla Microsoft Windows i Linuxa oraz rozwiązanie Veeam Backup dla Microsoft Office 365 BEZPŁATNIE nawet na rok!

Więcej informacji

Środowisko wirtualne z perspektywy biznesowej

Rozwiązanie Veeam ONE Free Edition umożliwia zautomatyzowane, elastyczne i dynamiczne kategoryzowanie oraz grupowanie klastrów, hostów, maszyn wirtualnych i magazynów danych na podstawie takich kryteriów, jak jednostka biznesowa, dział, cel czy umowa SLA. Narzędzie kategoryzacji biznesowej dostępne w rozwiązaniu Veeam ONE pozwala wyświetlać infrastrukturę wirtualną i zarządzać nią z uwzględnieniem specyficznych potrzeb i priorytetów firmy.

Kategoryzacja dynamiczna — wystarczy jedna konfiguracja

Nie jest już konieczne wielokrotne wykonywanie ręcznej kategoryzacji obiektów w ramach wielu folderów. Wystarczy zdefiniować reguły i zasady kategoryzowania obiektów w środowisku wirtualnym, a rozwiązanie Veeam ONE Free Edition:

  • Wykryje atrybuty obiektów i będzie je monitorować.
  • Utworzy docelowe grupy przypisania obiektów.

Określanie priorytetów przydziału zasobów i kontrolowanie liczby maszyn wirtualnych

Pulpit kategoryzacji biznesowej dostępny w rozwiązaniu Veeam ONE przedstawia skrótowy widok liczby maszyn wirtualnych i procesorów oraz ilości pamięci operacyjnej i masowej, z których korzystają jednostki biznesowe, działy i obiekty z innych zdefiniowanych kategorii.

Więcej informacji

Łatwe uaktualnienie do pełnej wersji

Chcąc rozszerzyć nowoczesne funkcje monitorowania i raportowania na infrastrukturę Veeam Backup & Replication™ oraz zacząć korzystać ze wszystkich pozostałych zaawansowanych funkcji rozwiązania Veeam ONE, wystarczy przeprowadzić wyjątkowo proste uaktualnienie do jego pełnej wersji, instalując zakupiony klucz licencyjny.


Porównaj funkcje rozwiązania Veeam ONE Free Edition i jego wersji płatnej | Veeam ONE: wersje bezpłatna i płatna
Integracja z rozwiązaniem Veeam Backup & Replication
Integracja z rozwiązaniem Veeam Backup & Replication

Bezpłatne narzędzie do monitorowania środowiska Hyper-V w czasie rzeczywistym

Veeam ONE Free Edition nie jest jedynym bezpłatnym rozwiązaniem do monitorowania udostępnianym przez firmę Veeam. Oferuje ona również bezpłatne narzędzie do monitorowania środowiska Hyper-V w czasie rzeczywistym. Chodzi o Veeam Task Manager dla Hyper-V, czyli bezpłatne przenośne narzędzie do monitorowania wydajności wchodzące w skład pakietu Veeam Management Pack™ (MP) dla System Center. Stanowi ono odrębną funkcję, niewymagającą oprogramowania System Center, która usprawnia rozwiązywanie problemów w środowisku Hyper-V. Jest to możliwe dzięki zapewnieniu wglądu w dane niedostępne w Menedżerze zadań systemu Windows, na przykład bieżące widoki wykorzystania zasobów obliczeniowych przez hosty i maszyny wirtualne.

Pobierz Veeam Task Manager dla Hyper-V
Podsumowanie monitorowania maszyn wirtualnych Hyper-V
Podsumowanie monitorowania maszyn wirtualnych Hyper-V

Filmy instruktażowe online

Sesja na żywo lub nagrana

Wypróbuj

Wypróbuj Veeam w swoim laboratorium

Jak kupić

Opcje licencjonowania, ceny i pakiety