Infolinia sprzedaży: 00 (800) 112 4585 | 08:00 - 18:00 CET | ENG, DEU, FRA, RUS
Polski

NOWOŚĆ Veeam ONE i Veeam ONE Free Edition 9.5

Element pakietu Veeam Availability Suite

Bezpłatne funkcje monitorowania i raportowania dla VMware i Hyper-V

Pełny wgląd w środowisko wirtualne

Dzięki Veeam® ONE™ Free Edition można bez ryzyka samodzielnie przekonać się o licznych atutach rozwiązania Veeam ONE.

Veeam ONE Free Edition nie ogranicza liczby hostów, serwerów zarządzania ani klastrów pracy awaryjnej objętych mechanizmami raportowania i monitorowania. Jednocześnie dzięki następującym funkcjom umożliwia wykrywanie problemów, zanim wpłyną one na działalność operacyjną, przez co zwiększa dostępność środowiska wirtualnego:

  • Całodobowe monitorowanie w czasie rzeczywistym
  • Łatwe tworzenie dokumentacji i raportów
  • Optymalizacja zasobów
  • Raportowanie zgodności kopii zapasowychNOWOŚĆ
  • ...i nie tylko!
POBIERZ BEZPŁATNIE

Bezpłatne na zawsze — nieograniczona liczba maszyn wirtualnych

Całodobowe monitorowanie i ostrzeganie w czasie rzeczywistym

Analiza infrastruktury wirtualnej

W przypadku wystąpienia problemów, które wpływają na środowisko wirtualne i zagrażają prowadzeniu działalności bez przerw (Always-On Business™), niezbędny jest szczegółowy wgląd w środowisko. Dzięki ponad 200 wbudowanym alarmom i obszernej bazie wiedzy użytkownik nie tylko jest powiadamiany o wystąpieniu problemu, ale także ma bezpośredni dostęp do informacji umożliwiających zidentyfikowanie przyczyny i zastosowanie skutecznego rozwiązania.

Więcej informacji o funkcjach monitorowania i ostrzegania dostępnych w rozwiązaniu Veeam ONE

image.1.png
Historyczne statystyki wydajności maszyn wirtualnych

Analiza infrastruktury kopii zapasowych

image.2.png
Potencjalne problemy z konfiguracją dotyczące kopii zapasowych maszyn wirtualnych
Raporty z oceny infrastruktury ułatwiają wdrażanie infrastruktury kopii zapasowych i zarządzanie nią. Szacunkowe współczynniki zmian na maszynach wirtualnych ułatwiają obliczanie wymaganego miejsca w repozytorium, a analiza konfiguracji maszyn pozwala odpowiednio wcześnie zaradzić możliwym problemom z tworzeniem ich kopii zapasowych.

Śledzenie korzystania z funkcji Veeam Cloud Connect

Dostawcy usług zarządzanych, którzy oferują pamięć masową jako usługę, mogą na bieżąco śledzić korzystanie z funkcji Veeam Cloud Connect przez poszczególnych dzierżawców. Ten bezpłatny mechanizm obejmuje trzy raporty na temat infrastruktury Veeam Cloud Connect:

  1. Ilość miejsca wykorzystanego w przeszłości
  2. Szacunkowe terminy, gdy w repozytoriach chmurowych zabraknie miejsca
  3. Informacje pozwalające uniknąć nadmiernej alokacji repozytoriów kopii zapasowych

Dostawca usług może również na bieżąco monitorować stan elementów Veeam Cloud Connect w narzędziu Veeam ONE Monitor Client dzięki gotowym alarmom i wbudowanym pulpitom podsumowującym.

image.3.png
Analiza repozytoriów chmurowych

Bezpłatnie

Veeam ONE Free 9.5

Bezpłatne na zawsze – nieograniczona liczba maszyn wirtualnych!

Oszczędność czasu i pieniędzy

image.4.png
Tworzenie własnych raportów
Rozwiązanie Veeam ONE Free Edition zapewnia lepszy wgląd w środowisko i większą kontrolę nad nim, ponieważ eliminuje pracochłonne i ryzykowne operacje ręcznego sporządzania raportów, a także opóźnienia wynikające z konieczności wprowadzania poprawek i wykonywania ponownych obliczeń. Dane są automatyczne zbierane z hostów i serwerów zarządzania, a następnie przedstawiane w czytelnych tabelach i pulpitach. Wstępnie zdefiniowane szablony raportów można łatwo dostosowywać do aktualnych wymagań.

Środowisko wirtualne z perspektywy biznesowej

Rozwiązanie Veeam ONE Free Edition umożliwia zautomatyzowane, elastyczne i dynamiczne kategoryzowanie oraz grupowanie klastrów, hostów, maszyn wirtualnych i magazynów danych na podstawie takich kryteriów, jak jednostka biznesowa, dział, cel czy umowa SLA. Narzędzie kategoryzacji biznesowej dostępne w rozwiązaniu Veeam ONE pozwala wyświetlać infrastrukturę wirtualną i zarządzać nią z uwzględnieniem specyficznych potrzeb i priorytetów firmy.

Kategoryzacja dynamiczna — wystarczy jedna konfiguracja

Nie jest już konieczne wielokrotne wykonywanie ręcznej kategoryzacji obiektów w ramach wielu folderów. Wystarczy zdefiniować reguły i zasady kategoryzowania obiektów w środowisku wirtualnym, a rozwiązanie Veeam ONE Free Edition:

  • Wykryje atrybuty obiektów i będzie je monitorować
  • Utworzy docelowe grupy przypisania obiektów

Określanie priorytetów przydziału zasobów i kontrolowanie liczby maszyn wirtualnych

Pulpit kategoryzacji biznesowej dostępny w rozwiązaniu Veeam ONE przedstawia skrótowy widok liczby maszyn wirtualnych i procesorów oraz ilości pamięci operacyjnej i masowej, z których korzystają jednostki biznesowe, działy i obiekty z innych zdefiniowanych kategorii.

Narzędzia pomagające w zapewnianiu zgodności kopii zapasowychNOWOŚĆ

Potrzebujesz dodatkowych wskazówek ułatwiających przestrzeganie stale zmieniających się standardów zgodności? Rozwiązanie Veeam ONE Free Edition pomaga zaoszczędzić czas i ograniczyć ryzyko związane z zachowaniem zgodności kopii zapasowych. Moduł Business View obejmuje predefiniowaną kategorię „Geolokalizacja”, w której obiekty grupowane są według lokalizacji geograficznej. Ponadto raport dotyczący geolokalizacji ochrony danych ułatwia pracę, ponieważ zawiera listę źródeł danych pogrupowanych według lokalizacji danych produkcyjnych oraz ich kopii i/lub replik, natomiast raport dotyczący niezgodności geolokalizacji danych zawiera listę wszystkich źródeł danych, w przypadku których lokalizacja co najmniej jednej kopii różni się od lokalizacji danych produkcyjnych. 

Łatwe uaktualnienie do pełnej wersji

Chcąc rozszerzyć nowoczesne funkcje monitorowania i raportowania na infrastrukturę Veeam Backup & Replication™ oraz zacząć korzystać ze wszystkich pozostałych zaawansowanych funkcji rozwiązania Veeam ONE, wystarczy przeprowadzić wyjątkowo proste uaktualnienie do jego pełnej wersji, instalując zakupiony klucz licencyjny.

Porównaj funkcje rozwiązania Veeam ONE Free Edition i jego wersji płatnej.

veeam_one_9.5_u2_pl.png
Integracja z rozwiązaniem Veeam Backup & Replication i agentami Veeam

Bezpłatne narzędzie do monitorowania środowiska Hyper-V w czasie rzeczywistym

image.7.png
Podsumowanie monitorowania maszyn wirtualnych Hyper-V

Veeam ONE Free Edition nie jest jedynym bezpłatnym rozwiązaniem do monitorowania udostępnianym przez firmę Veeam. Oferuje ona również bezpłatne narzędzie do monitorowania środowiska Hyper-V w czasie rzeczywistym. Chodzi o Veeam Task Manager dla Hyper-V, czyli bezpłatne przenośne narzędzie do monitorowania wydajności wchodzące w skład pakietu Veeam Management Pack™ (MP) dla System Center. Stanowi ono odrębną funkcję, niewymagającą oprogramowania System Center, która usprawnia rozwiązywanie problemów w środowisku Hyper-V. Jest to możliwe dzięki zapewnieniu wglądu w dane niedostępne w Menedżerze zadań systemu Windows, na przykład bieżące widoki wykorzystania zasobów obliczeniowych przez hosty i maszyny wirtualne.

Pobierz Veeam Task Manager dla Hyper-V

Filmy instruktażowe online

Sesja na żywo lub nagrana

Wypróbuj

Wypróbuj Veeam w swoim laboratorium

Jak kupić

Opcje licencjonowania, ceny i pakiety