Infolinia sprzedaży: 00 (800) 112 4585 | 08:00 - 18:00 CET | ENG, DEU, FRA, RUS
Polski

NOWOŚĆ Veeam ONE i
Veeam ONE Free edition
9.5

Element pakietu Veeam Availability Suite

Zrzuty ekranowe produktów

Pulpit z podsumowaniem rozwiązania Veeam Backup & Replication
Pulpit z podsumowaniem rozwiązania Veeam Backup & Replication
Konstruktor własnych raportów
Konstruktor własnych raportów
Śledzenie zmian infrastruktury
Śledzenie zmian infrastruktury
Perspektywy techniczna i biznesowa
Perspektywy techniczna i biznesowa
Monitorowanie zasobów działów
Monitorowanie zasobów działów
Historyczne statystyki wydajności maszyn wirtualnych
Historyczne statystyki wydajności maszyn wirtualnych
Potencjalne problemy z konfiguracją dotyczące kopii zapasowych maszyn wirtualnych
Potencjalne problemy z konfiguracją dotyczące kopii zapasowych maszyn wirtualnych
Analiza repozytoriów chmurowych
Analiza repozytoriów chmurowych
Monitorowanie z perspektywy biznesowej
Monitorowanie z perspektywy biznesowej
Monitorowanie z perspektywy biznesowej / Śledzenie zasobów według działów
Monitorowanie z perspektywy biznesowej / Śledzenie zasobów według działów
Podsumowanie monitorowania maszyn wirtualnych Hyper-V
Podsumowanie monitorowania maszyn wirtualnych Hyper-V
Tworzenie własnych raportów
Tworzenie własnych raportów
Identyfikowanie potencjalnych problemów z konfiguracją kopii zapasowych
Identyfikowanie potencjalnych problemów z konfiguracją kopii zapasowych
Szacowanie wykorzystania zasobów i modelowanie scenariuszy wdrożeń
Szacowanie wykorzystania zasobów i modelowanie scenariuszy wdrożeń
Sprawdzanie daty ostatniej kopii zapasowej maszyn wirtualnych
Sprawdzanie daty ostatniej kopii zapasowej maszyn wirtualnych
Znajdowanie kopii zapasowych niespełniających parametru RPO
Znajdowanie kopii zapasowych niespełniających parametru RPO
Raportowanie wydajności infrastruktury kopii zapasowych i efektywności ochrony danych
Raportowanie wydajności infrastruktury kopii zapasowych i efektywności ochrony danych
Zlecanie zadań z zakresu monitorowania i raportowania właścicielom maszyn wirtualnych
Zlecanie zadań z zakresu monitorowania i raportowania właścicielom maszyn wirtualnych
Monitorowanie repozytoriów Scale-Out Backup Repository
Monitorowanie repozytoriów Scale-Out Backup Repository

Filmy instruktażowe online

Sesja na żywo lub nagrana

Wypróbuj

Wypróbuj Veeam w swoim laboratorium

 

Jak kupić

Opcje licencjonowania, ceny i pakiety