NOWOŚĆ Veeam ONE i Veeam ONE Free Edition 9.5

Element pakietu Veeam Availability Suite

Zrzuty ekranowe produktów

Pulpit z podsumowaniem rozwiązania Veeam Backup & Replication
Konstruktor własnych raportów
Śledzenie zmian infrastruktury
Perspektywy techniczna i biznesowa
Monitorowanie zasobów działów
Historyczne statystyki wydajności maszyn wirtualnych
Potencjalne problemy z konfiguracją dotyczące kopii zapasowych maszyn wirtualnych
Analiza repozytoriów chmurowych
Monitorowanie z perspektywy biznesowej
Monitorowanie z perspektywy biznesowej / Śledzenie zasobów według działów
Podsumowanie monitorowania maszyn wirtualnych Hyper-V
Tworzenie własnych raportów
Identyfikowanie potencjalnych problemów z konfiguracją kopii zapasowych
Szacowanie wykorzystania zasobów i modelowanie scenariuszy wdrożeń
Sprawdzanie daty ostatniej kopii zapasowej maszyn wirtualnych
Znajdowanie kopii zapasowych niespełniających parametru RPO
Raportowanie wydajności infrastruktury kopii zapasowych i efektywności ochrony danych
Zlecanie zadań z zakresu monitorowania i raportowania właścicielom maszyn wirtualnych
Monitorowanie repozytoriów Scale-Out Backup Repository

Filmy instruktażowe online

Sesja na żywo lub nagrana

Wypróbuj

Wypróbuj Veeam w swoim laboratorium

Jak kupić

Opcje licencjonowania, ceny i pakiety