00 (800) 112 4585 | 08:00 - 18:00 CET
PL
Bezpłatna wersja próbna

NOWOŚĆ Veeam ONE
i Veeam ONE Community Edition
9.5

Element pakietu Veeam Availability Suite

Pełny wgląd i inteligentna automatyzacja w firmowym środowisku IT

Rozwiązane Veeam ONE™, wchodzące w skład pakietu Veeam Availability Suite™, zapewnia pełny wgląd w całe firmowe środowisko IT, w tym w obciążenia wirtualne oraz chronione przez Veeam obciążenia fizyczne i chmurowe. Veeam ONE obsługuje rozwiązanie Veeam Backup & Replication™, agenty Veeam oraz platformy VMware vSphere i Microsoft Hyper-V, umożliwiając szczegółowe, inteligentne monitorowanie, raportowanie i automatyzację przy użyciu interaktywnych narzędzi, które informują o problemach i umożliwiają ich rozwiązanie, zanim wpłyną one na działalność operacyjną.

Utrzymywanie hiperdostępności w przedsiębiorstwie

Rozwiązanie Veeam ONE zapewnia pełny wgląd w środowisko IT
Rozwiązanie Veeam ONE zapewnia pełny wgląd w środowisko IT
Jak administrator ma zapewnić najniższe możliwe wartości docelowego czasu i punktu odzyskiwania, jeśli nie wie o ukrytych problemach lub nie jest w stanie monitorować maszyn wirtualnych? Być może w pamięci masowej skończyło się miejsce. Być może istnieje problem z konfiguracją, który uniemożliwia tworzenie kopii zapasowych maszyn wirtualnych. Ile czasu i pieniędzy udałoby się zaoszczędzić, gdyby używane w firmie oprogramowanie potrafiło identyfikować krytyczne poprawki wymagane w środowisku i udostępniało samodzielne rozwiązania, a może nawet proaktywnie, w czasie rzeczywistym rozwiązywało typowe problemy z tworzeniem kopii zapasowych i infrastrukturą wirtualną? Dzięki wbudowanym mechanizmom inteligentnej automatyzacji rozwiązanie Veeam ONE pomaga eliminować czynniki obniżające efektywność na poziomie działów oraz dbać o dostępność w rozwijających się przedsiębiorstwach, niezależnie od wielkości środowiska, jego charakteru — lokalnego lub chmurowego — oraz lokalizacji geograficznej.
Rozwiązanie Veeam ONE zapewnia pełny wgląd w środowisko IT
Rozwiązanie Veeam ONE zapewnia pełny wgląd w środowisko IT
Do zapewnienia hiperdostępności wszystkich aplikacji i danych niezbędny jest pełny wgląd w całe środowisko IT, w tym w obciążenia wirtualne (z funkcjami monitorowania maszyn wirtualnych i zarządzania nimi), fizyczne oraz chmurowe. Rozwiązanie Veeam ONE umożliwia szczegółowe, inteligentne monitorowanie całego środowiska, zapewniając pulpity, raporty analityczne i funkcje automatyzacji potrzebne do zarządzania rozwijającym się przedsiębiorstwem. Veeam ONE oferuje następujące możliwości:
 • Całodobowe monitorowanie, raportowanie, ostrzeganie i zarządzanie w czasie rzeczywistym w środowisku kopii zapasowych i wirtualnym — powiadamianie użytkowników o problemach z dostępnością i wydajnością infrastruktury kopii zapasowych oraz środowiska wirtualnego w celu unikania przestojów, dotrzymywania umów SLA i zachowywania zgodności z przepisami 
 • Zarządzanie zasobami i śledzenie konfiguracji — ocena funkcjonowania infrastruktury i zapewnienie zgodności istniejących konfiguracji z najlepszymi praktykami
 • Inteligentna diagnostykaNOWOŚĆ — obniżenie kosztów zarządzania dzięki proaktywnemu identyfikowaniu znanych problemów w środowisku Veeam, alarmowaniu o nich oraz możliwości ich samodzielnego rozwiązywania przy użyciu poprawek lub zmian konfiguracji
 • Czynności naprawczeNOWOŚĆ — skrócenie czasu reakcji oraz obniżenie kosztów zarządzania infrastrukturą IT przez stosowanie gotowych, zautomatyzowanych rozwiązań typowych problemów z tworzeniem kopii zapasowych i infrastrukturą wirtualną w ramach tzw. czynności samonaprawczych
 • Kategoryzacja biznesowaNOWOŚĆ — śledzenie, monitorowanie i przypisywanie alarmów do krytycznych aplikacji biznesowych działających na maszynach wirtualnych, niezależnie od lokalizacji, w celu dotrzymywania umów SLA oraz zapewniania zgodności z przepisami
 • Planowanie i prognozowanie mocy obliczeniowych — prognozowanie trendów wykorzystania zasobów za pomocą modelowania typu „co, jeśli” oraz śledzenie nadmiernego przydziału zasobów w infrastrukturze kopii zapasowych i wirtualnej
 • Obciążenia zwrotne i rozliczenia — pełny wgląd w koszty zasobów obliczeniowych, pamięci masowej i repozytoriów kopii zapasowych

Zaawansowane pulpity, raportowanie i planowanie mocy obliczeniowych

Rozwiązanie Veeam ONE jest teraz jeszcze bardziej skalowalne. Zastosowane w nim technologie są oparte na wynikach dogłębnych analiz, najlepszych praktykach i wielu latach doświadczeń. Jego pulpity udostępniają skrótowe widoki infrastruktury wirtualnej, fizycznej i kopii zapasowych, a w razie potrzeby umożliwiają przejście jednym kliknięciem do danych szczegółowych. A ponieważ nie ma limitu liczby serwerów Veeam Backup & Replication, hostów, serwerów vCenter, serwerów SCVMM, agentów i klastrów pracy awaryjnej Hyper-V objętych funkcjami monitorowania i raportowania, klienci z nawet największych przedsiębiorstw mogą łatwo dostrzec atuty rozwiązania Veeam ONE w całym swoim środowisku, takie jak:

 • Całodobowe monitorowanie, ostrzeganie i zarządzanie w czasie rzeczywistym
 • Ponad 200 gotowych alarmów
 • Ponad 100 gotowych raportów
 • Czynności samonaprawcze odpowiadające 10 najpopularniejszym alarmom zgłaszanym przez Veeam ONENOWOŚĆ
 • Szczegółowe mapy ciepła repozytoriów kopii zapasowychNOWOŚĆ
 • Ulepszone widoki biznesowe ułatwiające pracę z różnymi obciążeniami i zachowanie zgodności z przepisamiULEPSZENIE
 • Narzędzia do oceny infrastruktury pod kątem kopii zapasowych
 • Raporty dotyczące agentów, w tym agenty chronione i niechronione, stan kopii zapasowych oraz agenty bez kopii zapasowejULEPSZENIE
 • Raportowanie zgodności kopii zapasowych
 • Monitorowanie na poziomie aplikacjiNOWOŚĆ
 • Funkcje obciążeń zwrotnych i rozliczeń dla infrastruktury wirtualnej i kopii zapasowych
 • Zaawansowane scenariusze wdrożeń dla przedsiębiorstw
 • Możliwości monitorowania i raportowania funkcji Veeam Cloud Connect
 • Pulpity stanu i wydajności
 • Ocena wydajności i konfiguracji w środowiskach VMware vSphere i Microsoft Hyper-V
 • Zaawansowane planowanie mocy obliczeniowych z analizami typu „co, jeśli” i rezerwacją zasobów
 • Śledzenie konfiguracji infrastruktury wirtualnej i kopii zapasowych
 • Raportowanie i dokumentacja w pełni dostosowane do potrzeb

Bezpłatnie

Veeam ONE 9.5

Bez ograniczeń funkcjonalności przez 30 dni!

Wersje i obsługiwane środowiska

Dwie wersje rozwiązania Veeam ONE

Z funkcji monitorowania i raportowania oferowanych przez firmę Veeam można korzystać na dwa sposoby:

 • Veeam ONE — rozwiązanie zapewniające dostęp do WSZYSTKICH funkcji i możliwości
 • Veeam ONE Community Edition — rozwiązanie, które umożliwia bezpłatne monitorowanie i raportowanie obejmujące maksymalnie 10 instancji

Więcej informacji na temat funkcji dostępnych w każdej wersji można znaleźć na stronie porównania wersji rozwiązania Veeam ONE.

Obsługiwane środowiska

Aby uzyskać szczegółową listę środowisk obsługiwanych przez rozwiązanie Veeam ONE, odwiedź stronę obsługiwanych środowisk / wymagań systemowych rozwiązania Veeam ONE.

Veeam umożliwia realizację koncepcji Intelligent Data Management for the Hyper‑Available Enterprise™

Klienci, partnerzy i eksperci branżowi są zgodni, że rozwiązania Veeam pomagają przedsiębiorstwom w uzyskaniu maksymalnych korzyści z inwestycji IT.
343,000+
Klienci
59 000+
Partnerzy
160+
Najważniejsze nagrody branżowe

Filmy instruktażowe online

Sesja na żywo lub nagrana

Wypróbuj

Wypróbuj Veeam w swoim laboratorium

Jak kupić

Opcje licencjonowania, ceny i pakiety