https://login.veeam.com/pl/oauth?client_id=nXojRrypJ8&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.veeam.com%2Fservices%2Fauthentication%2Fredirect_url&response_type=code&scope=profile&state=eyJmaW5hbFJlZGlyZWN0TG9jYXRpb24iOiJodHRwczovL3d3dy52ZWVhbS5jb20vcGwvdmlydHVhbGl6YXRpb24tbWFuYWdlbWVudC1vbmUtc29sdXRpb24uaHRtbCJ9
NOWOŚĆ

Veeam ONE 9.5

 • Zarządzanie i raportowanie
 • Planowanie mocy obliczeniowych i obciążenia zwrotne
 • Inteligentna automatyzacja i diagnostyka

Monitorowanie i analizy dla całego środowiska IT

Rozwiązanie Veeam® ONE™, wchodzące w skład pakietu Veeam Availability Suite™, udostępnia kompleksowe funkcje monitorowania i analizowania środowisk wirtualnych i fizycznych. Obsługując rozwiązanie Veeam Backup & Replication™, agenty Veeam oraz platformy VMware vSphere i Microsoft Hyper-V, Veeam ONE pozwala na szczegółowe, inteligentne monitorowanie, raportowanie i automatyzację przy użyciu interaktywnych narzędzi, dzięki którym można proaktywnie rozwiązywać problemy, zanim wpłyną one na działalność operacyjną.
Dowiedz się, jak dostępne w rozwiązaniu Veeam ONE funkcje monitorowania i analiz pomagają w podnoszeniu efektywności i obniżaniu kosztów dzięki kompleksowemu wglądowi w środowisko.

Dostęp do danych i narzędzi potrzebnych do dbania o dostępność

Zarządzanie i raportowanie

 

 • Całodobowe monitorowanie, raportowanie, ostrzeganie i zarządzanie w czasie rzeczywistym w środowisku kopii zapasowych i wirtualnym
 • Unikanie przestojów dzięki terminowym powiadomieniom
 • Zachowywanie zgodności z przepisami i konsekwentne osiąganie założonych poziomów usług
 • Ocena funkcjonowania infrastruktury kopii zapasowych w celu zapewnienia zgodności istniejących konfiguracji z najlepszymi praktykami
 • Śledzenie, monitorowanie i przypisywanie alarmów do krytycznych aplikacji biznesowych działających na maszynach wirtualnych, niezależnie od lokalizacji, w celu dotrzymywania umów SLA i wspierania zgodności z przepisami

Planowanie mocy obliczeniowych i obciążenia zwrotne

 • Wgląd w koszty korzystania z zasobów obliczeniowych, pamięci masowej i repozytoriów kopii zapasowych, umożliwiający naliczanie opłat odpowiednim podmiotom
 • Przewidywanie wykorzystania zasobów i związanych z nim trendów w celu łatwiejszego planowania infrastruktury
 • Wbudowane funkcje modelowania i śledzenia nadmiernego przydziału zasobów stanowiące pomoc w prognozowaniu

Inteligentna automatyzacja i diagnostyka
 

 • Wbudowane funkcje inteligentne umożliwiające identyfikację oraz rozwiązywanie typowych błędów konfiguracji infrastruktury i oprogramowania w proaktywny i zautomatyzowany sposób
 • Skrócenie czasu reakcji dzięki gotowym, zautomatyzowanym rozwiązaniom typowych problemów dotyczących infrastruktury kopii zapasowych i wirtualnej

Co nowego

Usprawnienie zarządzania danymi dzięki automatyzacji, która obniża stopień złożoności i zapewnia lepszy wgląd
na potrzeby kluczowych decyzji biznesowych
Inteligentna diagnostyka Veeam z wbudowaną automatyzacją skraca czas rozwiązywania problemów
Czynności samonaprawcze zwiększają skuteczność tworzenia kopii zapasowych
Mapy ciepła ułatwiają planowanie mocy obliczeniowych i identyfikację obszarów szczególnie intensywnego użytkowania

Rozwiązanie Veeam ONE jest integralną częścią pakietu Veeam Availability Suite

Rozwiązanie Veeam ONE uzupełnia komponent Veeam Backup & Replication jako ważny składnik pakietu Veeam Availability Suite. Zapewnia ono wgląd w całą firmową infrastrukturę oraz udostępnia inteligentne narzędzia z zakresu diagnostyki, działań naprawczych i planowania, które sprawiają, że wszystkie kopie zapasowe są odzyskiwalne i zawsze gotowe do użycia.

Zaufało nam 365 000 klientów na całym świecie

Payboost

Payboost nawiązuje współpracę z firmą Veeam, aby zagwarantować dostępność danych ponad 500 000 użytkowników online.

Przeczytaj

Midverk ehf

Dzięki rozwiązaniu Veeam ONE firma Midverk zyskuje ważną wiedzę na temat środowiska kopii zapasowych i wirtualnego.

ZOBACZ REZULTATY

Northwestern University

Northwestern University wdraża rozwiązanie Veeam do ochrony danych i zarządzania środowiskiem wirtualnym, ułatwiając planowanie mocy obliczeniowych.

DOWIEDZ SIĘ JAK

Wypróbuj Veeam ONE BEZPŁATNIE już dziś!

Rozwiązanie Veeam ONE oferuje dwa atrakcyjne sposoby na wzbogacenie środowiska o funkcje monitorowania i analiz.  
Rozwiązanie Veeam ONE, wchodzące w skład pakietu Veeam Availability Suite, zawiera pełne funkcje monitorowania i raportowania. 
 
Veeam Backup Essentials™ to pakiet łączący funkcje rozwiązań Veeam Backup & Replication oraz Veeam ONE, którego wielkość i cena odpowiadają potrzebom mniejszych firm.
Na stronie porównania wersji znajdziesz pełną listę oraz opisy funkcji monitorowania i analiz dostępnych w rozwiązaniu Veeam ONE.

Jak możemy pomóc?

Dział sprzedaży

Uzyskaj niezobowiązującą wycenę i dowiedz się więcej na temat firmy Veeam Software

Pomoc techniczna

Znajdź odpowiedzi na pytania dzięki dokumentacji technicznej firmy Veeam

Fora społeczności Veeam

Uzyskaj pomoc dotyczącą produktów i oprogramowania Veeam