00 (800) 112 4585 | 08:00 - 18:00 CET
PL
Bezpłatna wersja próbna

NOWOŚĆ Veeam Availability Suite 9.5

Dostępność dowolnej aplikacji i dowolnych danych w dowolnej chmurze

Zaawansowana replikacja

Zabezpieczenie danych kopii zapasowych
Doskonalenie firmowego planu odzyskiwania awaryjnego i unikanie utraty danych dzięki NOWYM funkcjom replikacji
Dbanie o stałą dostępność krytycznych danych przedsiębiorstwa jest niezbędna do realizacji koncepcji Availability for the Always-On Enterprise™. Zaawansowane funkcje replikacji firmy Veeam® pozwalają uniknąć utraty danych oraz skrócić czas RTO i RPO (łącznie RTPO™) do mniej niż 15 minut dla WSZYSTKICH aplikacji i danych przy minimalnym wpływie na infrastrukturę IT.
DARMOWA WERSJA PRÓBNA
W wersji próbnej nie ma ograniczeń funkcjonalności

2-in-1: backup and replication™

Replikacja przestała być luksusem i stanowi obecnie normalny element strategii dostępności. Opracowana przez Veeam funkcja 2-in-1: backup and replication™ udostępnia gotową do uruchomienia kopię chronionej maszyny wirtualnej, dzięki czemu w razie awarii maszyny produkcyjnej można natychmiast przełączyć się na maszynę rezerwową.

  • Ulepszona dostępność każdej zwirtualizowanej aplikacji
  • Replikacja obrazów na miejscu w celu zapewnienia dostępności lub w lokalizacji zewnętrznej na potrzeby odzyskiwania po awarii
  • Bez wpływu na środowisko produkcyjne — wykonywanie replikacji z plików kopii zapasowych
Wybór źródła z plików kopii zapasowych
Wybór źródła z plików kopii zapasowych

Odzyskiwanie awaryjne w oparciu o chmurę: szybkie i bezpieczne

Teraz firmy różnej wielkości mają do dyspozycji wbudowane funkcje odzyskiwania awaryjnego w oparciu o chmurę. Technologia Veeam Cloud Connect umożliwia wysyłanie replik maszyn wirtualnych do lokalizacji zewnętrznej obsługiwanej przez uczestnika programu Veeam Cloud & Service Provider (VCSP). Dzięki temu firmową strategię dostępności można uzupełnić o wbudowaną usługę odzyskiwania po awarii (DRaaS). Firma nie musi tworzyć i utrzymywać dodatkowej lokalizacji do przechowywania replik maszyn wirtualnych.

  • Bezpieczne i bezpośrednie połączenie z dostawcami nowoczesnych usług DRaaS
  • Ekonomiczna, oparta na obrazach replikacja maszyn wirtualnych umożliwiająca prawdziwe odzyskiwanie awaryjne w oparciu o chmurę
  • Nie jest wymagana sieć VPN

Bezpłatnie

Veeam Availability Suite 9.5

Bez ograniczeń funkcjonalności przez 30 dni!

Funkcje przełączania w tryb awaryjny i powrotu po awarii

Replikacja to ostatnia deska ratunku. W przypadku awarii produkcyjnej maszyny wirtualnej można natychmiast przełączyć się na jej replikę, zapewniając użytkownikom dostęp do potrzebnych usług i aplikacji. Dzięki temu próby rozwiązania problemu prawie nie zakłócają funkcjonowania firmy. Nasze rozwiązania ułatwiają replikację, pozwalając udoskonalić firmowy plan odzyskiwania awaryjnego i uniknąć utraty danych.

  • Chcąc powrócić do normalnego działania po uruchomieniu repliki, można przywrócić produkcyjną maszynę wirtualną, wykorzystać nową lokalizację lub przekształcić maszynę wirtualną-replikę w nową maszynę produkcyjną. Ponadto można mieć wiele punktów przywracania repliki, dzięki czemu w sytuacji, gdy ostatnia replika okaże się uszkodzona, możliwe będzie cofnięcie się do poprzedniego punktu przywracania.
  • Całą operację przełączania w tryb awaryjny można zaplanować z wyprzedzeniem i uruchomić jednym kliknięciem przy użyciu nowej funkcji planów przełączania awaryjnego. Umożliwia ona dodanie maszyn wirtualnych z replik, określenie właściwej kolejności rozruchu oraz ustawienie opóźnienia poszczególnych maszyn, tak aby nie były uruchamiane jednocześnie. To naprawdę proste!
  • Nowa funkcja planowanego przełączania awaryjnego ułatwia migrację centrów danych oraz wykonywanie konserwacji hostów produkcyjnych. Funkcja planowanego przełączania awaryjnego powoduje wyłączenie źródłowej maszyny wirtualnej, zreplikowanie zmian na maszynie docelowej oraz jej uruchomienie — bez jakichkolwiek strat danych i przy minimalnym przestoju.
Inicjowanie planu przełączania awaryjnego jednym kliknięciem
Inicjowanie planu przełączania awaryjnego jednym kliknięciem
Funkcja planowanego przełączania awaryjnego ułatwia migracje centrów danych i czynności konserwacyjne.
Funkcja planowanego przełączania awaryjnego ułatwia migracje centrów danych i czynności konserwacyjne.

SureReplica*

Obejrzyj film: prezentacja środowiska Virtual Lab dla replik

Funkcja SureReplica umożliwia automatyczną weryfikację każdego punktu przywracania w każdej replice. Uruchamia ona maszyny wirtualne w izolowanym środowisku Virtual Lab i wykonuje skrypty testowe dotyczące dowolnej aplikacji. Koniec z ręcznymi testami przełączania awaryjnego!

*Funkcja dostępna obecnie tylko w środowisku VMware

Wbudowana akceleracja sieci WAN na potrzeby replikacji

Przesyłanie replik przez sieć WAN jest trudne, a koszty przepustowości — wysokie. Opracowana przez firmę Veeam wbudowana funkcja akceleracji sieci WAN na potrzeby replikacji umożliwia selektywne kopiowanie replik do lokalizacji zewnętrznej z 50-krotnie większą szybkością i 20-krotnie mniejszym wykorzystaniem przepustowości niż w przypadku zwykłego kopiowania danych.

Wbudowana akceleracja sieci WAN dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologii redukcji znacznie zmniejsza ilość danych przesyłanych przez sieć WAN. Ze względu na swój wbudowany charakter funkcja jest łatwa w obsłudze i pozwala uniknąć kosztów zakupu oraz bieżącej obsługi technologii akceleracji WAN innego producenta. A ponieważ (w odróżnieniu od akceleratorów WAN ogólnego przeznaczenia) dobrze wiemy, co zawierają kopie zapasowe i repliki tworzone przez nasze rozwiązania, jesteśmy w stanie zapewnić znacznie wyższe współczynniki redukcji danych.

Filmy instruktażowe online

Sesja na żywo lub nagrana

Wypróbuj

Wypróbuj Veeam w swoim laboratorium

Jak kupić

Opcje licencjonowania, ceny i pakiety