FUNKCJA PRODUKTU

Replikacja — sposób na gotowość do odzyskiwania po awarii

WYPRÓBUJ BEZPŁATNIE

Veeam Backup & Replication
Pełne funkcje przez 30 dni

Odporność dzięki inteligentnej replikacji

W przeciwdziałaniu skutkom nieoczekiwanych przestojów niezwykle pomaga replikacja, która ułatwia osiąganie wartości docelowego czasu i punktu odzyskiwania (RTO i RPO) spełniających wymogi biznesowe. Jednak bardzo często przedsiębiorstwa stają przed trudnym wyborem: skorzystać z odrębnego produktu z pominięciem oficjalnej strategii backupu lub mieć nadzieję, że istniejący system stanie na wysokości zadania. Czteroskładnikowe rozwiązanie firmy Veeam® sprawia, że można w razie potrzeby wdrożyć wbudowane funkcje replikacji i przemieszczać dane z maksymalną efektywnością.

Dbanie o ciągłość działania tam,
gdzie to najważniejsze

Tolerancja dla przestojów jest obecnie na wyjątkowo niskim poziomie. Potrzebujesz pomocy w przygotowaniach na wypadek awarii, mając więcej danych i mniej zasobów. Veeam ułatwia prowadzenie działalności dzięki ograniczeniu liczby przerw.

Gotowość na awarie
i nieoczekiwane przestoje

Gdy ziści się czarny scenariusz, musisz mieć pewność, że będziesz w stanie szybko wrócić do pracy — bez narażania firmy na utratę przychodów i dobrej reputacji. Dzięki rozwiązaniom Veeam masz do dyspozycji funkcje i ekosystem partnerów, z którymi poradzisz sobie w każdej sytuacji.

Demokratyzacja replikacji

Porządny plan na wypadek awarii wymaga bezpiecznego przenoszenia danych do lokalizacji zewnętrznej, co często jest trudne ze względu na duże zbiory danych, opóźnienia i zajętość sieci. Rozwiązania Veeam sprawdzają się niezależnie od szybkości łącza i ilości danych.

Przygotuj się na każdą ewentualność dzięki replikacji i funkcjom DRaaS

Niezawodna wbudowana replikacja

Korzystając z replikacji, możesz uzyskać najlepsze wartości docelowego czasu odzyskiwania (RTO) cyfrowych zasobów, ponieważ masz do dyspozycji gotową do uruchomienia kopię maszyny wirtualnej.

  • Wbudowana replikacja ze zmienną kompresją optymalnie dobieraną do wykonywanego zadania, niezależnie od rozmiaru czy szybkości połączenia.
  • Zwiększ efektywność replikacji dzięki śledzeniu zmienionych bloków — do lokalizacji zewnętrznej przenoszone są tylko zmienione bloki danych, co zmniejsza całkowity rozmiar i natężenie ruchu w sieci.
  • Elastyczność i niezależność w standardzie — niezawodna replikacja danych kopii zapasowych oraz replik maszyn wirtualnych między dowolnymi urządzeniami i platformami pamięci masowej.
Product launch v11 - VBR - Reliable Built-in Replication
Niezawodna wbudowana replikacja

Odzyskiwanie po awarii jako usługa

Koszty i nakłady pracy związane z budową dodatkowej lokalizacji do celów odzyskiwania po awarii działają odstraszająco na wiele przedsiębiorstw. Rozwiązania Veeam umożliwiają łatwą łączność z partnerami świadczącymi usługi typu DRaaS (Disaster Recovery as a Service), którzy zapewniają zintegrowaną lokalizację zewnętrzną na potrzeby replikacji oraz wszelkie komponenty potrzebne do zniwelowania skutków awarii.

  • Veeam Cloud Connect Replication, wbudowana funkcja rozwiązania Veeam Backup & Replication™, bezpiecznie łączy instalację klienta z repozytorium dostawcy w chmurze.
  • Przełączenie awaryjne na chmurę można z łatwością wykonać za pośrednictwem portalu samoobsługowego, który zapewnia płynny dostęp do firmowego środowiska.
  • Użytkownicy oprogramowania VMware Cloud Director mogą wykorzystać istniejący schemat sprzętu, sieci i funkcji samoobsługi, aby udostępniać usługi DRaaS odbiorcom wewnętrznym lub zewnętrznym.
Product launch v11 - VBR - Disaster Recovery as a Service (DRaaS)
Disaster Recovery as a Service (DRaaS)

Efektywne wykorzystanie replik

Zintegruj repliki z planem przełączania awaryjnego za pomocą narzędzia Veeam Disaster Recovery Orchestrator. Orkiestracja awaryjnego przełączania lokalizacji powoduje dodanie odpowiednich replik maszyn wirtualnych VMware i ustawienie ich we wskazanej kolejności rozruchu.

Szybsze przemieszczanie danych

Wbudowana akceleracja sieci WAN umożliwia szybkie dostarczanie danych do miejsca docelowego niezależnie od szybkości łącza. Obejmuje ona kompresję, korzystanie z wielu strumieni, deduplikację oraz 256-bitowe szyfrowanie AES.

Repliki na żądanie

Wykorzystując kopię zapasową, rozwiązanie Veeam Backup & Replication może utworzyć wierną replikę maszyny wirtualnej na zapasowym hoście VMware vSphere lub Microsoft Hyper-V oraz synchronizować ją tam z oryginalną maszyną do czasu, aż będzie potrzebna.

Często zadawane pytania

Co to jest replikacja danych?

W klasycznym ujęciu replikacja polega na utworzeniu wiernej kopii — i to samo dotyczy danych. Jednak funkcje replikacji danych różnią się od takich technologii jak migawki, ponieważ ich projektanci uwzględniają to, że dane podlegają ciągłym zmianom — są nieustannie kopiowane, uzupełniane, nadpisywane, a nawet usuwane. Dlatego oprogramowanie do backupu może wykorzystywać technologię replikacji, aby zapewnić niższe wartości docelowego punktu odzyskiwania (RPO) i docelowego czasu odzyskiwania (RTO) w porównaniu z tradycyjnym backupem i przywracaniem.

Rozwiązanie Veeam Backup & Replication — jak wskazuje człon „Replication” w jego nazwie — pomaga osiągnąć cele związane z odzyskiwaniem w krótszym czasie i przy minimalnych stratach danych. Dla każdej kopii zapasowej Veeam można utworzyć wierną replikę w postaci maszyny wirtualnej w chmurze lub innej lokalizacji, która jest stale gotowa do natychmiastowego użycia.

Czym się różni tworzenie kopii zapasowych od replikacji?

W obszarze ochrony danych główna różnica między tworzeniem kopii zapasowych (czyli backupem) a replikacją polega na szybkości odzyskiwania. Jeśli chodzi o przywracanie danych z tradycyjnej kopii zapasowej, odzyskiwanie często trwa równie długo, a nawet dłużej niż pierwotne zadanie backupu. Taki czas może się wydawać przesadnie długi, ale istnieje wiele rodzajów danych, które nie wymagają niskich wartości docelowego czasu odzyskiwania (RTO). Jednak w przypadku aplikacji, baz danych i innych obciążeń, które wymagają niskich wartości zarówno parametru RTO, jak i RPO w celu zminimalizowania strat danych, lepszym wyborem jest replikacja.

Rozwiązanie Veeam Backup & Replication stanowi optymalne połączenie funkcji, umożliwiając wybór odpowiednio do potrzeb związanych z odzyskiwaniem. Oprócz szybkiego tworzenia kopii zapasowych opartych na obrazach Veeam udostępnia wbudowaną replikację, która pomaga w realizacji bardziej rygorystycznych parametrów odzyskiwania.

Jakie są zalety replikacji danych?

Replikacja danych bardzo się przydaje podczas odzyskiwania, zwłaszcza w sytuacjach, gdy docelowe parametry odzyskiwania są wyrażone w minutach, a nie dniach. Ponieważ funkcja replikacji zazwyczaj opiera się na czasie, transakcji lub zmianie, pozwala łatwiej uzyskać spójną replikę — nawet na dużą odległość, gdzie czas fizycznego przesłania odpowiednich danych trzeba by mierzyć w dniach.

Rozwiązanie Veeam Backup & Replication opiera się na wyjątkowym podejściu do odzyskiwania: domyślnie wykorzystuje ono replikację w celu szybkiego i bezpiecznego przenoszenia danych kopii zapasowych między lokalizacjami. Replikacja Veeam przyspiesza działanie zarówno wolnych, jak i szybkich łączy, dostarczając dane na czas i zgodnie z założonymi parametrami odzyskiwania.

Czy Veeam udostępnia opcję odzyskiwania po awarii jako usługi (Disaster Recovery as a Service — DRaaS) opartą na replikacji?

Tak. Firma Veeam współpracuje z dostawcami chmury i usług zarządzanych w ponad 180 krajach, aby udostępniać klientom zintegrowane funkcje backupu i odzyskiwania po awarii w lokalizacji zewnętrznej.

Wielu klientów interesuje się rozwiązaniami typu „as a Service”, ponieważ nie ma zasobów, doświadczenia lub czasu niezbędnego do stworzenia dodatkowej lokalizacji. Dzięki usługom DRaaS mogą oni planować odzyskiwanie po awarii i wykonywać przełączanie awaryjne w chmurze, eliminując koszty i nakłady pracy niezbędne samodzielnego zapewnienia niezbędnej infrastruktury.

Funkcja Veeam Cloud Connect, wchodząca w skład rozwiązania Veeam Backup & Replication, ułatwia wysyłanie kopii zapasowych i replik do repozytorium dostawcy chmury działającego na danym obszarze.

Jak możemy pomóc?

Sprzedaż

Uzyskaj niezobowiązującą wycenę i dowiedz się więcej na temat firmy Veeam Software

Pomoc techniczna

Znajdź odpowiedzi na pytania dzięki dokumentacji technicznej firmy Veeam

Fora Veeam R&D

Uzyskaj pomoc dotyczącą produktów i oprogramowania Veeam

Pobierz teraz BEZPŁATNĄ wersję próbną

Jeśli masz konto, zaloguj się
Przesyłając informacje, zgadzasz się na zarządzanie Twoimi danymi osobowymi zgodnie z Polityką prywatności firmy Veeam.
Przesyłając informacje, zgadzasz się na otrzymywanie informacji dotyczących produktów i wydarzeń firmy Veeam oraz na zarządzanie Twoimi danymi osobowymi zgodnie z Polityką prywatności firmy Veeam.
Thank you for your interest in Veeam products!
We've sent a verification code to:
  • Incorrect verification code. Please try again.
An email with a verification code was just sent to
Didn't receive the code? Click to resend in sec
Didn't receive the code? Click to resend

Dziękujemy za zainteresowanie produktami Veeam!

Wysłaliśmy e-mail weryfikacyjny na adres:
 
Wykonaj dalsze kroki, by zacząć korzystać z rozwiązania Veeam
  1. Pobierz produkt
  2. Aktywuj klucz licencyjny

error icon

Oops! Something went wrong.

Please go back try again later.