Globalny lider nr 1

FUNKCJA PRODUKTU

Replikacja — sposób na gotowość do odzyskiwania po awarii

WYPRÓBUJ BEZPŁATNIE

Veeam Backup & Replication
Pełne funkcje przez 30 dni

Odporność dzięki inteligentnej replikacji

W przeciwdziałaniu skutkom nieoczekiwanych przestojów niezwykle pomaga replikacja, która ułatwia osiąganie wartości docelowego czasu i punktu odzyskiwania (RTO i RPO) spełniających wymogi biznesowe. Jednak bardzo często przedsiębiorstwa stają przed trudnym wyborem: skorzystać z odrębnego produktu z pominięciem oficjalnej strategii backupu lub mieć nadzieję, że istniejący system stanie na wysokości zadania. Czteroskładnikowe rozwiązanie firmy Veeam sprawia, że można w razie potrzeby wdrożyć wbudowane funkcje replikacji i przemieszczać dane z maksymalną efektywnością.
Maintaining uptime

Dbanie o ciągłość działania tam,
gdzie to najważniejsze

Tolerancja dla przestojów jest obecnie na wyjątkowo niskim poziomie. Potrzebujesz pomocy w przygotowaniach na wypadek awarii, mając więcej danych i mniej zasobów. Veeam ułatwia prowadzenie działalności dzięki ograniczeniu liczby przerw.
Be ready for disaster

Gotowość na awarie
i nieoczekiwane przestoje

Gdy ziści się czarny scenariusz, musisz mieć pewność, że będziesz w stanie szybko wrócić do pracy — bez narażania firmy na utratę przychodów i dobrej reputacji. Dzięki rozwiązaniom Veeam masz do dyspozycji funkcje i ekosystem partnerów, z którymi poradzisz sobie w każdej sytuacji.
Replication democratized

Demokratyzacja replikacji

Porządny plan na wypadek awarii wymaga bezpiecznego przenoszenia danych do lokalizacji zewnętrznej, co często jest trudne ze względu na duże zbiory danych, opóźnienia i zajętość sieci. Rozwiązania Veeam sprawdzają się niezależnie od szybkości łącza i ilości danych.

Przygotuj się na każdą ewentualność dzięki replikacji i funkcjom DRaaS

Replication built in replication

Niezawodna wbudowana replikacja

Korzystając z replikacji, możesz uzyskać najlepsze wartości docelowego czasu odzyskiwania (RTO) cyfrowych zasobów, ponieważ masz do dyspozycji gotową do uruchomienia kopię maszyny wirtualnej.

  • Wbudowana replikacja ze zmienną kompresją optymalnie dobieraną do wykonywanego zadania, niezależnie od rozmiaru czy szybkości połączenia.
  • Zwiększ efektywność replikacji dzięki śledzeniu zmienionych bloków — do lokalizacji zewnętrznej przenoszone są tylko zmienione bloki danych, co zmniejsza całkowity rozmiar i natężenie ruchu w sieci.
  • Elastyczność i niezależność w standardzie — niezawodna replikacja danych kopii zapasowych oraz replik maszyn wirtualnych między dowolnymi urządzeniami i platformami pamięci masowej.
Niezawodna wbudowana replikacja
Replication d raa s disaster recovery as a service

Odzyskiwanie po awarii jako usługa

Koszty i nakłady pracy związane z budową dodatkowej lokalizacji do celów odzyskiwania po awarii działają odstraszająco na wiele przedsiębiorstw. Rozwiązania Veeam umożliwiają łatwą łączność z partnerami świadczącymi usługi typu DRaaS (Disaster Recovery as a Service), którzy zapewniają zintegrowaną lokalizację zewnętrzną na potrzeby replikacji oraz wszelkie komponenty potrzebne do zniwelowania skutków awarii.

  • Veeam Cloud Connect Replication, wbudowana funkcja rozwiązania Veeam Backup & Replication, bezpiecznie łączy instalację klienta z repozytorium dostawcy w chmurze.
  • Przełączenie awaryjne na chmurę można z łatwością wykonać za pośrednictwem portalu samoobsługowego, który zapewnia płynny dostęp do firmowego środowiska.
  • Użytkownicy oprogramowania VMware Cloud Director mogą wykorzystać istniejący schemat sprzętu, sieci i funkcji samoobsługi, aby udostępniać usługi DRaaS odbiorcom wewnętrznym lub zewnętrznym.
Disaster Recovery as a Service (DRaaS)
Capabilities orchestration

Efektywne wykorzystanie replik

Zintegruj repliki z planem przełączania awaryjnego za pomocą narzędzia Veeam Disaster Recovery Orchestrator. Orkiestracja awaryjnego przełączania lokalizacji powoduje dodanie odpowiednich replik maszyn wirtualnych VMware i ustawienie ich we wskazanej kolejności rozruchu.

Capabilities wan acceleration cloud speed fast

Szybsze przemieszczanie danych

Wbudowana akceleracja sieci WAN umożliwia szybkie dostarczanie danych do miejsca docelowego niezależnie od szybkości łącza. Obejmuje ona kompresję, korzystanie z wielu strumieni, deduplikację oraz 256-bitowe szyfrowanie AES.

Technologies vm replica snapshot copy

Repliki na żądanie

Wykorzystując kopię zapasową, rozwiązanie Veeam Backup & Replication może utworzyć wierną replikę maszyny wirtualnej na zapasowym hoście VMware vSphere lub Microsoft Hyper-V oraz synchronizować ją tam z oryginalną maszyną do czasu, aż będzie potrzebna.

Często zadawane pytania

Co to jest replikacja danych?

W klasycznym ujęciu replikacja polega na utworzeniu wiernej kopii — i to samo dotyczy danych. Jednak funkcje replikacji danych różnią się od takich technologii jak migawki, ponieważ ich projektanci uwzględniają to, że dane podlegają ciągłym zmianom — są nieustannie kopiowane, uzupełniane, nadpisywane, a nawet usuwane. Dlatego oprogramowanie do backupu może wykorzystywać technologię replikacji, aby zapewnić niższe wartości docelowego punktu odzyskiwania (RPO) i docelowego czasu odzyskiwania (RTO) w porównaniu z tradycyjnym backupem i przywracaniem.

Rozwiązanie Veeam Backup & Replication — jak wskazuje człon „Replication” w jego nazwie — pomaga osiągnąć cele związane z odzyskiwaniem w krótszym czasie i przy minimalnych stratach danych. Dla każdej kopii zapasowej Veeam można utworzyć wierną replikę w postaci maszyny wirtualnej w chmurze lub innej lokalizacji, która jest stale gotowa do natychmiastowego użycia.

Czym się różni tworzenie kopii zapasowych od replikacji?

W obszarze ochrony danych główna różnica między tworzeniem kopii zapasowych (czyli backupem) a replikacją polega na szybkości odzyskiwania. Jeśli chodzi o przywracanie danych z tradycyjnej kopii zapasowej, odzyskiwanie często trwa równie długo, a nawet dłużej niż pierwotne zadanie backupu. Taki czas może się wydawać przesadnie długi, ale istnieje wiele rodzajów danych, które nie wymagają niskich wartości docelowego czasu odzyskiwania (RTO). Jednak w przypadku aplikacji, baz danych i innych obciążeń, które wymagają niskich wartości zarówno parametru RTO, jak i RPO w celu zminimalizowania strat danych, lepszym wyborem jest replikacja.

Rozwiązanie Veeam Backup & Replication stanowi optymalne połączenie funkcji, umożliwiając wybór odpowiednio do potrzeb związanych z odzyskiwaniem. Oprócz szybkiego tworzenia kopii zapasowych opartych na obrazach Veeam udostępnia wbudowaną replikację, która pomaga w realizacji bardziej rygorystycznych parametrów odzyskiwania.

Jakie są zalety replikacji danych?

Replikacja danych bardzo się przydaje podczas odzyskiwania, zwłaszcza w sytuacjach, gdy docelowe parametry odzyskiwania są wyrażone w minutach, a nie dniach. Ponieważ funkcja replikacji zazwyczaj opiera się na czasie, transakcji lub zmianie, pozwala łatwiej uzyskać spójną replikę — nawet na dużą odległość, gdzie czas fizycznego przesłania odpowiednich danych trzeba by mierzyć w dniach.

Rozwiązanie Veeam Backup & Replication opiera się na wyjątkowym podejściu do odzyskiwania: domyślnie wykorzystuje ono replikację w celu szybkiego i bezpiecznego przenoszenia danych kopii zapasowych między lokalizacjami. Replikacja Veeam przyspiesza działanie zarówno wolnych, jak i szybkich łączy, dostarczając dane na czas i zgodnie z założonymi parametrami odzyskiwania.

Czy Veeam udostępnia opcję odzyskiwania po awarii jako usługi (Disaster Recovery as a Service — DRaaS) opartą na replikacji?

Tak. Firma Veeam współpracuje z dostawcami chmury i usług zarządzanych w ponad 180 krajach, aby udostępniać klientom zintegrowane funkcje backupu i odzyskiwania po awarii w lokalizacji zewnętrznej.

Wielu klientów interesuje się rozwiązaniami typu „as a Service”, ponieważ nie ma zasobów, doświadczenia lub czasu niezbędnego do stworzenia dodatkowej lokalizacji. Dzięki usługom DRaaS mogą oni planować odzyskiwanie po awarii i wykonywać przełączanie awaryjne w chmurze, eliminując koszty i nakłady pracy niezbędne samodzielnego zapewnienia niezbędnej infrastruktury.

Funkcja Veeam Cloud Connect, wchodząca w skład rozwiązania Veeam Backup & Replication, ułatwia wysyłanie kopii zapasowych i replik do repozytorium dostawcy chmury działającego na danym obszarze.

Jak możemy pomóc?

Hcwh sales

Sprzedaż

Uzyskaj niezobowiązującą wycenę i dowiedz się więcej na temat firmy Veeam Software

Hcwh tech

Pomoc techniczna

Znajdź odpowiedzi na pytania dzięki dokumentacji technicznej firmy Veeam

Hcwh forum

Fora Veeam R&D

Uzyskaj pomoc dotyczącą produktów i oprogramowania Veeam