https://login.veeam.com/pl/oauth?client_id=nXojRrypJ8&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.veeam.com%2Fservices%2Fauthentication%2Fredirect_url&response_type=code&scope=profile&state=eyJmaW5hbFJlZGlyZWN0TG9jYXRpb24iOiJodHRwczovL3d3dy52ZWVhbS5jb20vcGwvdm0tYWR2YW5jZWQtcmVwbGljYXRpb24uaHRtbCIsImhhc2giOiIwNGZmM2IxNS1lZTkyLTQ5ZDYtOWE4Yy1lN2QwM2NjM2ZjOTcifQ

Dostępność dzięki wbudowanej replikacji

Dbanie o stałą dostępność krytycznych danych przedsiębiorstwa jest niezbędne do dotrzymywania umów SLA. Obecnie, w warunkach dynamicznego wzrostu ilości nieusystematyzowanych danych, rygorystycznych wymogów prawnych dotyczących odzyskiwania po awarii i przechowywania oraz stałego zagrożenia danych przez złośliwe działania, szczególne znaczenie zyskuje reguła 3-2-1. Rozwiązanie® Veeam Backup & Replication™ znacznie ułatwia jej przestrzeganie dzięki wbudowanej replikacji, która szyfruje dane przed ich wysłaniem i szybko je dostarcza do lokalizacji docelowej. Pozwala to uniknąć utraty danych oraz obniżyć wartości docelowego czasu i punktu odzyskiwania (RTO/RPO) do mniej niż 15 minut dla WSZYSTKICH aplikacji i danych przy minimalnym wpływie na infrastrukturę. 

Z myślą o zapewnieniu optymalnej ochrony zalecamy stosowanie reguły 3-2-1, która przewiduje posiadanie co najmniej trzech egzemplarzy danych, przechowywanych w dwóch miejscach, w tym co najmniej jednego w lokalizacji zewnętrznej. Regułę tę warto uzupełnić o kolejną jedynkę, oznaczającą jeden egzemplarz danych przechowywany offline lub w miejscu gwarantującym niezmienność, oraz o zero, które oznacza, że kopia zapasowa została zweryfikowana i jest gotowa do odzyskania. 

Szybkie przesyłanie danych do lokalizacji zewnętrznej

Wbudowana replikacja

Aby pomóc w osiągnięciu optymalnej wartości docelowego czasu odzyskiwania (RTO), rozwiązanie Veeam Backup & Replication może tworzyć gotowe do uruchomienia, wierne kopie maszyn wirtualnych, przechowywane w macierzystym formacie na wolnym hoście
VMware vSphere lub Hyper-V.

1

Przyspieszenie każdej sieci WAN

Veeam Backup & Replication rozwiązuje typowe problemy występujące podczas backupu w lokalizacji zewnętrznej: dane są dostarczane
do miejsca docelowego przy użyciu wbudowanej akceleracji sieci WAN, która łączy kompresję, korzystanie z wielu strumieni i deduplikację.

Dbanie o bezpieczeństwo danych

Zapewnij bezpieczne dostarczanie danych
do miejsca docelowego, stosując 256-bitowe szyfrowanie AES (Advanced Encryption Standard). Szyfrowanie ruchu sieciowego konfiguruje się w ramach globalnych reguł obsługi ruchu, co upraszcza zarządzanie.

Pewna realizacja zaplanowanych celów

Wartości RPO poniżej 15 minut

W razie awarii oprogramowania lub sprzętu można szybko odzyskać uszkodzoną maszynę wirtualną, przełączając się na jej replikę. W takim przypadku zreplikowana maszyna wirtualna przejmuje rolę pierwotnej maszyny.

Plan na wypadek awarii

Zadbaj o dostępność przy użyciu planów przełączania awaryjnego z wbudowaną orkiestracją, która umożliwia przełączenie lokalizacji jednym kliknięciem dzięki dodaniu maszyn wirtualnych-replik VMware i ustawieniu ich we wskazanej kolejności rozruchu.

Koniec ze zgadywaniem

Wykorzystaj automatyczną replikację w celu natychmiastowego powielania plików kopii zapasowych w lokalizacji zewnętrznej po zakończeniu operacji backupu. Zapewni to przestrzeganie reguły 3-2-1, zgodnie z którą jedna pełna kopia danych powinna się znajdować poza firmą.

Wybrana funkcja: odzyskiwanie

Jak możemy pomóc?

Sprzedaż

Uzyskaj niezobowiązującą wycenę i dowiedz się więcej na temat firmy Veeam Software

Pomoc techniczna

Znajdź odpowiedzi na pytania dzięki dokumentacji technicznej firmy Veeam

Fora społeczności Veeam

Uzyskaj pomoc dotyczącą produktów i oprogramowania Veeam