00 (800) 112 4585 | 08:00 - 18:00 CET
PL
Bezpłatna wersja próbna

Nowość Veeam Backup & Replication 9.5

Element pakietu Veeam Availability Suite

Nr 1 do tworzenia kopii zapasowych i zapewniania hiperdostępności w środowisku VMware

Inteligentne zarządzanie danymi w przedsiębiorstwie hiperdostępnym — w tym pełna obsługa platformy VMware vSphere 6.7
Obejrzyj 4-minutowy film na temat znakomitych nowych funkcji dostępnych w wersji 9.5

Rozwiązanie Veeam® Backup & Replication™ 9.5 ułatwia dbanie o hiperdostępność WSZYSTKICH obciążeń — wirtualnych, fizycznych i chmurowych, w tym na platformach VMware vSphere i Microsoft Hyper-V — z poziomu jednej konsoli zarządzania. Umożliwia ono inteligentne zarządzanie danymi i spełnia wymagania przedsiębiorstw hiperdostępnych dotyczące tworzenia kopii zapasowych, dzięki czemu obniża stopień złożoności oraz przewyższa tradycyjne narzędzia do backupu.

Rozwiązanie Veeam W PEŁNI obsługuje platformę VMware vSphere 6.7, dzięki czemu klient może przejść na najnowszą wersję produktu VMware i w pełni wykorzystywać najnowocześniejsze technologie oraz funkcje w celu realizowania koncepcji Intelligent Data Management for the Hyper-Available Enterprise™.

DARMOWA WERSJA PRÓBNA
W wersji próbnej nie ma ograniczeń funkcjonalności
  • Funkcje tworzenia kopii zapasowych
  • Funkcje odzyskiwania
  • Funkcje replikacji

2 w 1: kopie zapasowe i replikacja

Wdrażając jedno rozwiązanie bez żadnych dodatkowych inwestycji, można udoskonalić firmowe strategie dostępności i uzupełnić kopie zapasowe maszyn wirtualnych o replikację opartą na obrazach. Oferowana przez Veeam technologia 2-in-1: backup and replication™ dla środowiska VMware vSphere zapewnia niespotykany dotąd poziom hiperdostępności i umożliwia skuteczne stosowanie reguły 3-2-1. Ponadto nie wymaga ona licencjonowania, wdrażania, zarządzania ani monitorowania agentów na hostach ESXi lub maszynach wirtualnych.

Tworzenie kopii zapasowych z migawek pamięci masowej

Funkcja tworzenia kopii zapasowych z migawek pamięci masowej umożliwia nawet 50-krotnie szybsze wykonywanie operacji backupu maszyn wirtualnych VMware dzięki wykorzystaniu pamięci masowej czołowych światowych producentów. Za pomocą rozwiązania Veeam kopie zapasowe i repliki w postaci obrazów można tworzyć z migawek pamięci masowej z dowolną częstotliwością (nawet w godzinach pracy), do minimum ograniczając wpływ tego procesu na środowisko produkcyjne.

Tworzenie kopii zapasowych obrazów z uwzględnieniem aplikacji

Korzystając z zastrzeżonego mechanizmu przetwarzania obrazów z uwzględnieniem specyfiki aplikacji, rozwiązanie Veeam Backup & Replication tworzy spójne, oparte na obrazach kopie zapasowe działających aplikacji współpracujących z usługą VSS, takich jak Microsoft Active Directory, SQL Server, Exchange i SharePoint. Tym samym zapewnia kopie zapasowe maszyn wirtualnych spójne pod względem transakcyjnym, które umożliwiają skuteczne odzyskiwanie krytycznych aplikacji biznesowych i realizowanie scenariuszy przywracania uwzględniających specyfikę aplikacji.

Integracja z deduplikującą pamięcią masową

Dzięki funkcji łańcuchów kopii zapasowych dla poszczególnych maszyn wirtualnych oraz obsłudze aktywnych pełnych kopii zapasowych w przypadku powielania kopii rozwiązanie Veeam Backup & Replication zwiększa wydajność KAŻDEJ deduplikującej pamięci masowej. Opcja łańcuchów kopii zapasowych dla poszczególnych maszyn wirtualnych umożliwia nawet 10-krotnie szybszy backup w środowisku VMware vSphere, natomiast funkcja aktywnych pełnych kopii zapasowych zwiększa wydajność lokalnego powielania kopii i zmniejsza obciążenie urządzenia deduplikującego.

Wbudowana akceleracja sieci WAN

Aby zapewnić hiperdostępność, warto powielać kopie zapasowe w pamięci masowej znajdującej się poza firmą. Wbudowana akceleracja sieci WAN umożliwia 50-krotnie szybsze przesyłanie kopii zapasowych VMware do lokalizacji zewnętrznej dzięki zastosowaniu funkcji buforowania, cyfrowych odcisków palca ze zmienną długością bloków danych oraz optymalizacji protokołu TCP/IP.

HPE StoreOnce Catalyst

Obsługa oprogramowania HPE StoreOnce Catalyst dostępna w rozwiązaniu Veeam Backup & Replication 9.5 zapewnia znakomite parametry deduplikacji danych po stronie źródła oraz podnosi wydajność backupu w środowisku VMware, obniża jego koszty i upraszcza środowisko kopii zapasowych. Ta integracja umożliwia obniżenie wartości parametru RPO i ryzyka utraty danych.

Dell EMC Data Domain Boost

Oprogramowanie Dell EMC Data Domain Boost udostępnia deduplikację danych po stronie źródła i szyfrowanie danych podczas transferu przez sieć WAN, umożliwiając szybsze i wydajniejsze tworzenie kopii zapasowych VMware, a w efekcie obniżenie wartości parametru RPO. Jakie zalety z tego wynikają? Szybsze tworzenie kopii zapasowych (nawet o 50%), skrócenie okien backupu dzięki 10-krotnie szybszemu tworzeniu pełnych kopii syntetycznych oraz łączność Fibre Channel, umożliwiająca tworzenie kopii zapasowych w systemie Data Domain bez korzystania z sieci lokalnej.

Scale-out Backup Repository

Opracowana przez firmę Veeam funkcja Scale-out Backup Repository™ upraszcza zarządzanie zadaniami backupu i umożliwia wydajniejsze korzystanie z pamięci kopii zapasowych dzięki udostępnieniu warstwy abstrakcji nad poszczególnymi urządzeniami pamięci masowej. Pozwala to stworzyć jedną wirtualną pulę pamięci na kopie zapasowe, która umożliwia elastyczne zwiększanie pojemności przez dodawanie do puli nowych urządzeń pamięci masowej.

Skalowalność klasy korporacyjnej we wdrożeniach rozproszonych geograficznie

Przedsiębiorstwom z rozległymi wdrożeniami VMware firma Veeam oferuje ulepszenia obsługi zdalnych biur i oddziałów terenowych (środowisko ROBO). Nowa funkcja powodująca wykonywanie operacji backupu i przywracania w lokalizacjach zdalnych umożliwia poprawę wartości docelowego czasu odzyskiwania (RTO) i docelowego punktu odzyskiwania (RPO) oraz zmniejszenie wykorzystania sieci WAN. Ponadto rozwiązanie Veeam Backup & Replication jest obecnie dostępne w postaci autonomicznej konsoli przeznaczonej do instalacji na stacjach roboczych, która charakteryzuje się wygodną i łatwą obsługą oraz eliminuje konieczność nawiązywania połączeń RDP z serwerem kopii zapasowych.

Bezpośredni dostęp do pamięci masowej

Kopie zapasowe VMware można tworzyć szybciej i w sposób mniej obciążający środowisko wirtualne dzięki ich wykonywaniu bezpośrednio z podstawowej pamięci masowej. Rozwiązania Veeam oferują dostęp bezpośredni w trybie SAN, który umożliwia przesyłanie danych maszyn wirtualnych bezpośrednio z pamięci masowej Fibre Channel i iSCSI przez sieć SAN, oraz dostęp bezpośredni w trybie NFS, umożliwiający przesyłanie danych maszyn wirtualnych bezpośrednio z plikowej (NFS) pamięci masowej. Przyspiesza to tworzenie kopii zapasowych bez wpływu na środowisko VMware vSphere.

Kompleksowe szyfrowanie

Kompleksowe szyfrowanie za pomocą 256-bitowego algorytmu AES pozwala zabezpieczyć kopie zapasowe VMware w źródle oraz w trakcie transferu i przechowywania bez negatywnego wpływu na akcelerację sieci WAN i kompresję. Nawet w przypadku utraty hasła dane z zaszyfrowanych kopii zapasowych można odzyskać bez obniżania poziomu bezpieczeństwa. Ważną cechą jest także elastyczność — użytkownik może określać warunki i miejsce szyfrowania.

Macierzysta obsługa taśm

Funkcja macierzystej obsługi taśm pozwala archiwizować kopie zapasowe poszczególnych plików i całych maszyn wirtualnych VMware na taśmie, a także przywracać je bezpośrednio z taśmyNOWOŚĆ. Dostępne są również takie funkcje zaawansowane jak przetwarzanie równoległe wielu napędów taśmowych, które zwiększa wydajność archiwizacji, globalna pula nośników zapewniająca archiwizację taśmową o wysokim stopniu równoczesności i umożliwiająca automatyczne przełączanie awaryjne z niedziałających bibliotek, a także macierzysta obsługa schematu dziadek-ojciec-syn (Grandfather-Father-Son — GFS), która poprawia parametry przechowywania danych i ogranicza liczbę używanych taśm.

Veeam Cloud Connect Backup

Funkcja Veeam Cloud Connect pozwala uniknąć ryzyka katastrofalnej w skutkach utraty danych dzięki hostowanym repozytoriom kopii zapasowych. Można przesyłać kopie zapasowe VMware vSphere za pośrednictwem bezpiecznego jednoportowego połączenia do systemu usługodawcy zewnętrznego oraz łatwo przeglądać i odzyskiwać hostowane przez niego dane bezpośrednio z poziomu konsoli kopii zapasowych. Funkcja Veeam Cloud Connect ułatwia zachowanie hiperdostępności, pełnego wglądu w środowisko i kontroli.

BitLooker

Funkcja Veeam BitLooker™ to odpowiedź na problem kurczenia się miejsca w repozytoriach kopii zapasowych, prowadzącego do wzrostu kosztów pamięci masowej. Zmniejsza ona nawet o 20% rozmiar plików kopii zapasowych i zajętość pasma transmisji. Z kopii zapasowych można wykluczać bloki usuniętych plików oraz nieprzydatne pliki, zmniejszając zapotrzebowanie na pamięć masową i przepustowość.

Ulepszone przywracanie jednym kliknięciem i samodzielne odzyskiwanie*

Funkcja przywracania jednym kliknięciem umożliwia przedsiębiorstwom delegowanie uprawnień użytkowników i przywracanie całych maszyn wirtualnych VMware w czasie liczonym w minutach. Zaawansowane opcje delegowania pozwalają zlecać operacje przywracania zwykłym pracownikom firmy, co skraca czas odzyskiwania i zmniejsza obciążenie działu IT. Przywracanie jednym kliknięciem jest dostępne w interfejsie przeglądarkowym Enterprise Manager, który wchodzi w skład rozwiązania Veeam Backup & Replication Enterprise i Enterprise Plus.

* Wymagana wersja Enterprise lub Enterprise Plus

Veeam Explorer dla Microsoft Exchange

Korzystając z bezpłatnego narzędzia Veeam Explorer™ dla Microsoft Exchange, operatorzy działu wsparcia mogą jednym kliknięciem odzyskiwać elementy programów Microsoft Exchange 2010, 2013 i 2016, skracając czas ich przywracania. Szczególnie łatwe jest obecnie granularne przywracanie danych Exchange, w tym tzw. całkowicie usuniętych elementów, które wydawały się utracone na zawsze. Nowe ulepszenia funkcji e-discovery obejmują szczegółowe raporty z eksportu, które zawierają informacje na temat wyeksportowanych danych, ich lokalizacji źródłowej i użytych kryteriów wyszukiwania.

Instant VM Recovery

Zamiast kazać użytkownikom czekać na przygotowanie pamięci masowej, można przy użyciu funkcji Instant VM Recovery® uruchomić całą maszynę wirtualną VMware vSphere bezpośrednio z kopii zapasowej i skopiować ją do środowiska produkcyjnego. W ten sposób uszkodzoną maszynę wirtualną można przywrócić do pracy w zaledwie 2 minuty!

Veeam Explorer dla Oracle

Najnowsze narzędzie Veeam Explorer dla Oracle umożliwia odzyskiwanie baz danych Oracle na poziomie transakcji. Funkcja bezagentowego tworzenia kopii zapasowych i odtwarzania dzienników transakcji pozwala na przywracanie baz danych Oracle do precyzyjnie określonego punktu w czasie i obniżenie wartości RPO.

Natychmiastowe odzyskiwanie plików

Foldery i pliki systemu operacyjnego gościa można łatwo odzyskiwać bezpośrednio z kopii zapasowych obrazów — bez uprzedniego wyodrębniania ich z dysków wirtualnych. Pliki można odzyskiwać z maszyn wirtualnych Linux i Windows oraz z 17 obsługiwanych systemów plików gościa.

Veeam Explorer dla Microsoft Active Directory

Narzędzie Veeam Explorer dla Microsoft Active Directory ułatwia odzyskiwanie pojedynczych elementów. Jest BEZPŁATNE i umożliwia błyskawiczne odzyskiwanie obiektów, całych kontenerów i jednostek organizacyjnych AD, a także kont i haseł użytkowników bezpośrednio z kopii zapasowych maszyn wirtualnych VMware. Możliwe jest także przywracanie obiektów zasad grupy, zintegrowanych rekordów DNS i obiektów partycji konfiguracji.

SureBackup i SureReplica

Technologie Veeam SureBackup® i SureReplica pozwalają zagwarantować możliwość odzyskania danych z każdej kopii zapasowej i każdego punktu przywracania repliki — niezależnie od okoliczności. Dzięki nim maszyny wirtualne zapisane w kopiach zapasowych i replikach VMware vSphere można uruchamiać w izolowanym wirtualnym laboratorium oraz poddawać automatycznym testom.

Veeam Explorer dla Microsoft SQL Server

Narzędzie Veeam Explorer dla Microsoft SQL Server umożliwia szybkie odzyskiwanie baz danych SQL na poziomie transakcji bezpośrednio z kopii zapasowych maszyn wirtualnych VMware. Funkcje przywracania baz SQL do precyzyjnie określonego punktu w czasie oraz bezagentowego tworzenia kopii zapasowych dzienników transakcji pozwalają uzyskać niskie wartości parametru RPO. Ponadto przywracanie pojedynczych elementów za pośrednictwem zdalnego serwera tymczasowego, bez korzystania z zasobów lokalnego serwera kopii zapasowych, ułatwia spełnienie wymagań dotyczących wydajności backupu.

Indeksowanie i wyszukiwanie plików systemu operacyjnego gościa

Narzędzie Veeam Enterprise Manager umożliwia szybkie znajdowanie i odzyskiwanie plików systemu operacyjnego gościa. Pliki te można wyszukiwać w kopiach zapasowych maszyn wirtualnych i przywracać jednym kliknięciem do pierwotnej lokalizacji lub na maszynę lokalną. Aby umożliwić wyszukiwanie, rozwiązanie Veeam Backup & Replication tworzy indeks plików systemu operacyjnego gościa dla maszyn wirtualnych VMware.

Veeam Explorer for Storage Snapshots

Narzędzie Veeam Explorer for Storage Snapshots umożliwia wykorzystanie potencjału istniejących migawek pamięci masowej czołowych światowych producentów. Zapewnia ono znacznie niższe wartości parametru RTO dzięki szybkiemu odzyskiwaniu pojedynczych plików lub całych maszyn wirtualnych bez instalacji tymczasowych i czynności pośrednich.

Odzyskiwanie na platformie vCloud Director

Rozwiązanie Veeam Backup & Replication obejmuje pełną integrację z oprogramowaniem VMware vCloud Director. Korzystając z interfejsu VMware vCloud Director API, firma Veeam rozszerzyła opcje odzyskiwania o możliwość przywracania metadanych i atrybutów modułów vApp oraz maszyn wirtualnych vCloud. Ponadto możliwe jest samodzielne tworzenie kopii zapasowych i przywracanie bezpośrednio do tego samego lub innego wdrożenia vCloud Director z obsługą szybkiego alokowania.

Veeam Explorer dla Microsoft SharePoint

Veeam zapewnia natychmiastowy wgląd w kopie zapasowe programu Microsoft SharePoint oraz udostępnia wbudowane funkcje bezagentowego odzyskiwania i elektronicznego przeszukiwania (e-discovery) jego poszczególnych elementów oraz list. Bazy danych SharePoint można przeglądać i przeszukiwać bezpośrednio z poziomu skompresowanych i zdeduplikowanych kopii zapasowych maszyn wirtualnych VMware na poziomie obrazu, przywracając następnie wybrane elementy, witryny lub zbiory witryn SharePoint. Nowa funkcja obsługi zdalnego serwera tymczasowego umożliwia przywracanie pojedynczych elementów bez korzystania z zasobów lokalnego serwera kopii zapasowych.

Veeam Cloud Connect Replication

Funkcja Veeam Cloud Connect udostępnia wbudowane, przystępne cenowo i bezpieczne mechanizmy odzyskiwania po awarii jako usługi (Disaster Recovery-as-a-Service — DRaaS) za pośrednictwem wybranego usługodawcy. Aby przechowywać repliki maszyn wirtualnych VMware poza firmą, nie trzeba już utrzymywać własnej dodatkowej lokalizacji. Nie wymagając złożonej konfiguracji, Veeam Cloud Connect pozwala kilkoma kliknięciami przełączyć całą lokalizację lub wybrane maszyny w tryb awaryjny. Funkcja szyfrowania ruchu zabezpiecza wszystkie replikowane dane zarówno podczas transferu, jak i w repozytorium usługodawcy.

Wspomagane przełączanie w tryb awaryjny

Oferowana przez Veeam funkcja wspomaganego przełączania w tryb awaryjny pozwala uniknąć utraty danych oraz osiągnąć wartości parametru RPO poniżej 15 minut dla WSZYSTKICH aplikacji i danych. W razie awarii produkcyjnej maszyny wirtualnej można natychmiast przełączyć się na gotową do użycia replikę i do czasu rozwiązania problemu kontynuować normalną pracę za pomocą lokalizacji awaryjnej. Dla każdej repliki maszyny wirtualnej rozwiązanie Veeam Backup & Replication utrzymuje konfigurowaną liczbę punktów przywracania. Jeśli na przykład okaże się, że najnowszy punkt repliki jest uszkodzony z powodu awarii oprogramowania, można się cofnąć do poprzedniego prawidłowego punktu przywracania.

Planowane przełączanie awaryjne

Funkcja planowanego przełączania awaryjnego umożliwia wykonywanie migracji i czynności konserwacyjnych w centrum danych przy minimalnym wpływie na jego działalność. Funkcja ta powoduje wyłączenie źródłowej maszyny wirtualnej VMware, zreplikowanie ewentualnych zmian na maszynie docelowej oraz jej uruchomienie — bez jakichkolwiek strat danych i przy minimalnym przestoju. Uaktualnienia oprogramowania i okresowe czynności konserwacyjne są teraz znacznie łatwiejsze!

Plany przełączania awaryjnego

Plany przełączania awaryjnego zapewniają wbudowane mechanizmy umożliwiające łatwe awaryjne przełączanie lokalizacji jednym kliknięciem. Chcąc zachować hiperdostępność współzależnych aplikacji, można utworzyć plan przełączania awaryjnego, obejmujący grupę replikowanych maszyn wirtualnych VMware ustawionych w odpowiedniej kolejności, i w razie potrzeby zainicjować go jednym kliknięciem. Tworząc plan, należy dodać maszyny wirtualne z replik, ustawić je w kolejności rozruchu oraz określić opóźnienia poszczególnych maszyn, tak aby nie były uruchamiane jednocześnie.

Prawdziwy powrót po awarii

Po przełączeniu w tryb awaryjny można w kilka minut przywrócić normalne funkcjonowanie przez powrót do pierwotnej maszyny wirtualnej VMware. W trakcie powrotu po awarii zmiany wprowadzone w replikach są automatycznie synchronizowane z pierwotną maszyną, co eliminuje straty danych. Dostępne możliwości obejmują: powrót do produkcyjnej maszyny wirtualnej, wykorzystanie nowej lokalizacji lub przekształcenie maszyny wirtualnej-repliki w nową maszynę produkcyjną.

SureReplica

Technologia SureReplica ułatwia automatyczne testowanie każdego punktu przywracania w każdej replice maszyny wirtualnej VMware pod kątem możliwości odzyskania danych. W tym celu SureReplica weryfikuje spójność danych, sprawdza dokładność konfiguracji repliki i testuje jej niezawodność w izolowanym wirtualnym laboratorium. Obecnie funkcja SureReplica jest dostępna tylko w przypadku replik VMware.

Szybka replikacja w lokalizacji zewnętrznej

Oferowana przez Veeam wbudowana akceleracja sieci WAN na potrzeby replikacji nawet 50-krotnie przyspiesza replikację danych vSphere za pośrednictwem sieci WAN lub powolnych połączeń, a jednocześnie 20-krotnie zmniejsza wykorzystanie przepustowości w porównaniu ze zwykłym kopiowaniem danych. Dzięki funkcjom replikacji z kopii zapasowych oraz kompresji ruchu powodowanego przez repliki rozwiązanie Veeam Backup & Replication pomaga zwiększyć wydajność replikacji i zoptymalizować obsługę związanego z nią ruchu sieciowego.

Replikacja z kopii zapasowych

Rozwiązanie Veeam Backup & Replication umożliwia replikację z istniejących kopii zapasowych. Wykorzystanie kopii zapasowych maszyn wirtualnych jako źródła replik pozwala całkowicie wyeliminować wpływ replikacji na środowisko produkcyjne. Cały proces jest w pełni zautomatyzowany i nie wymaga określania odrębnych konfiguracji ani ustawień zadań. Replikacja z kopii zapasowych maszyn wirtualnych pozwala zaoszczędzić sporo czasu i zmniejsza obciążenie produkcyjnych maszyn VMware przez operacje odczytu.

Obsługiwane środowiska

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat wymagań systemowych, zapoznaj się z pełną listą środowisk obsługiwanych przez rozwiązanie Veeam Backup & Replication.

Zaawansowana integracja z systemami pamięci masowej

Kliknij tutaj, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat partnerów firmy Veeam w obszarze pamięci masowej i środowisk obsługiwanych w przypadku każdego partnera.