Nr 1 do backupu i zapewniania dostępności w środowisku VMware

Rozwiązanie Veeam® Backup & Replication™ zapewnia dostępność wszystkich obciążeń chmurowych, wirtualnych i fizycznych w przedsiębiorstwach każdej wielkości, spełniając ich oczekiwania związane z tworzeniem kopii zapasowych, obniżając stopień złożoności i przewyższając tradycyjne narzędzia do backupu. Niezwykle elastyczny mechanizm natychmiastowego odzyskiwania nowej generacji udostępnia wiele rodzajów odzyskiwania z jednoprzebiegowej kopii zapasowej na poziomie obrazu. Najbardziej zaawansowana na rynku technologia Instant VM Recovery sprawia, że obecnie można zainicjować natychmiastowe odzyskiwanie wielu maszyn wirtualnych jednocześnie, co idealnie się sprawdza podczas migracji lub przywracania do pracy aplikacji obejmujących wiele serwerów. Rozwiązanie Veeam Backup & Replication zawsze zapewnia obsługę najnowszej wersji platformy VMware, dzięki czemu możesz swobodnie wdrażać kolejne aktualizacje tego środowiska wirtualizacji, zachowując pewność ochrony.

Docelowy czas odzyskiwania
w zasięgu ręki

Osiągaj cele dotyczące dowolnych danych i aplikacji dzięki nawet 5-krotnemu skróceniu czasu odzyskiwania.

Zmniejsz ilość zasobów potrzebnych do odzyskiwania

Odzyskuj tylko potrzebne dyski lub pliki ze szczególnie dużych maszyn wirtualnych VMware.

Krótsze przestoje podczas odzyskiwania po awarii

Operacje natychmiastowego odzyskiwania po awarii i migracji pojedynczych maszyn wirtualnych lub wielu maszyn jednocześnie.

VEEAM DR PACK

Odzyskiwanie po awarii 1 kliknięciem i testowanie w środowisku VMware
Teraz ze zniżką 80%!

 • Backup VMware
 • Odzyskiwanie VMware
 • Replikacja VMware
Chociaż odzyskiwanie jest sprawą najwyższej wagi, wymaga fundamentu w postaci solidnego rozwiązania do tworzenia kopii zapasowych w środowisku VMware. Aby maksymalnie zwiększyć skuteczność operacji backupu i przywracania, rozwiązanie Veeam Backup & Replication udostępnia szereg ważnych funkcji, dzięki którym można niezawodnie tworzyć właściwe kopie zapasowe — za pierwszym razem. Terminowe i zgodne z konfiguracją wykonywanie kopii zapasowych maszyn wirtualnych VMware daje pewność, że w krytycznej sytuacji uda się odzyskać z nich dane, niezależnie od typu obciążenia, ograniczeń dotyczących pamięci masowej czy obowiązujących umów SLA. Odpowiednie funkcje ochrony, monitorowania, zarządzania pamięcią masową i kontroli ze strony użytkownika sprawiają, że nie trzeba już drobiazgowo nadzorować operacji backupu.

Tworzenie kopii zapasowych obrazów z uwzględnieniem aplikacji

Rozwiązanie Veeam Backup & Replication tworzy spójne, oparte na obrazach kopie zapasowe działających aplikacji rozpoznających usługę VSS. W ten sposób zapewnia skuteczne odzyskiwanie kluczowych aplikacji i usług biznesowych oraz przywracanie z uwzględnieniem specyfiki aplikacji.

Tworzenie kopii zapasowych z migawek pamięci masowej

Osiągaj rygorystyczne parametry RPO przy minimalnym wpływie na środowisko produkcyjne VMware, tworząc kopie zapasowe z migawek pamięci masowej czołowych światowych producentów.

Inteligentne przenoszenie dodatkowych kopii zapasowych do chmury

Teraz łatwo sobie poradzisz z dynamicznym wzrostem ilości danych dzięki funkcji Scale-Out Backup Repository. Udostępnia ona skalowalne, bardziej ekonomiczne rozwiązania do przechowywania danych w chmurze, które zapewniają przenośność i nieograniczoną pojemność na potrzeby przechowywania długoterminowego.

Proaktywne ostrzeganie i raportowanie

Rozwiązanie Veeam ONE udostępnia ponad 340 gotowych alarmów i ponad 150 wbudowanych raportów, dzięki którym możesz zwiększyć skuteczność backupu na platformie VMware oraz eliminować problemy, zanim zagrożą firmowemu środowisku.

Chociaż wiele firm koncentruje swoje wysiłki związane z ochroną danych na tworzeniu kopii zapasowych, prawdziwym celem działań w tym obszarze jest odzyskiwanie. Rozwiązanie Veeam Backup & Replication umożliwia wykonywanie nawet najbardziej złożonych operacji odzyskiwania, jednocześnie zapewniając prostotę, elastyczność i niezawodność. Jest dzięki temu bardzo przydatnym narzędziem, które przyspiesza odzyskiwanie firmowych danych w środowisku VMware. Mając do dyspozycji pełne spektrum możliwości — od przywracania pojedynczych plików po kompleksowe odzyskiwanie po awarii — możesz wykonać każdy scenariusz odzyskiwania z pewnością, że operacja ta powiedzie się za pierwszym razem oraz w czasie zgodnym z wyznaczonymi celami.

Mechanizm natychmiastowego odzyskiwania nowej generacji

Łącząc szybkość i elastyczność w jednym mechanizmie odzyskiwania, rozwiązanie Veeam Backup & Replication udostępnia wiele metod odzyskiwania z jednoprzebiegowej kopii zapasowej na poziomie obrazu, w tym natychmiastowe odzyskiwanie maszyny wirtualnej oraz odzyskiwanie plików i wielu maszyn. 

Zautomatyzowane testy odzyskiwania

Łatwo zapewniaj odzyskiwalność i bezpieczeństwo za pomocą funkcji DataLabs SureBackup® i SureReplica, które umożliwiają automatyczne testowanie kopii zapasowych i replik maszyn wirtualnych VMware w odizolowanym laboratorium wirtualnym.

Szersze możliwości wykorzystania danych 

Wykorzystaj ogromną ilość świeżych danych przechowywanych w kopiach zapasowych VMware do wykonywania testów na żądanie w odizolowanym środowisku wirtualnym za pomocą funkcji Veeam DataLabs On-Demand Sandbox™.

Przenośność w standardzie

Wykorzystaj przenośność formatu kopii zapasowych oraz możliwość odzyskiwania dowolnych obciążeń lokalnych lub chmurowych na platformy AWS, Azure i Azure Stack w zaledwie dwóch krokach.

Reguła 3-2-1 firmy Veeam mówi, że należy przechowywać co najmniej trzy egzemplarze danych na dwóch różnych nośnikach, w tym co najmniej jeden poza siedzibą firmy. Obecnie, w warunkach dynamicznego wzrostu ilości nieusystematyzowanych danych, rygorystycznych wymogów prawnych dotyczących odzyskiwania po awarii i przechowywania oraz stałego zagrożenia danych przez złośliwe działania, reguła 3-2-1 szczególnie zyskuje na znaczeniu, choć jej realizacja często jest ogromnym wyzwaniem. Rozwiązanie Veeam Backup & Replication znacznie ją ułatwia dzięki wbudowanej replikacji, która szyfruje dane przed ich wysłaniem i szybko dostarcza je do lokalizacji docelowej przy użyciu akceleracji sieci WAN. 

Wbudowana replikacja bezpośrednio z kopii zapasowych

Zmniejsz obciążenie produkcyjnych maszyn wirtualnych VMware operacjami odczytu przez wykorzystanie kopii zapasowych maszyn jako źródła replikacji, którą przyspiesza wbudowana akceleracja sieci WAN.

Odzyskiwanie po awarii według planu

Zadbaj o dostępność współzależnych aplikacji przy użyciu planów przełączania awaryjnego z wbudowaną orkiestracją, która umożliwia przełączenie lokalizacji jednym kliknięciem dzięki dodaniu maszyn wirtualnych-replik VMware i ustawieniu ich we wskazanej kolejności rozruchu.

Niskie wartości RPO dzięki wspomaganemu przełączaniu w tryb awaryjny

Funkcja automatycznego wspomaganego przełączania w tryb awaryjny pomaga w zapobieganiu utracie danych i osiąganiu wartości RPO poniżej 15 minut w odniesieniu do wszystkich aplikacji i danych. Za pomocą tej funkcji można się przełączyć na gotową do użycia replikę VMware w lokalizacji awaryjnej do czasu rozwiązania problemu.

Zapewnianie dostępności, prostoty i skali

Jednoprzebiegowa
kopia zapasowa na poziomie obrazu

Zapewnij skuteczne odzyskiwanie kluczowych aplikacji i usług biznesowych oraz realizuj scenariusze przywracania uwzględniające specyfikę aplikacji.

Natychmiastowe odzyskiwanie wielu maszyn wirtualnych

Przyspiesz odzyskiwanie po awarii dzięki zbiorczym operacjom natychmiastowego przywracania przy użyciu opracowanego przez firmę Veeam mechanizmu natychmiastowego odzyskiwania nowej generacji.

Rozwiązanie stworzone do odzyskiwania po awarii

Szybsza, wbudowana replikacja połączona z niezawodnymi funkcjami przełączania w tryb awaryjny i powrotu do normalnego działania pozwalają w kilka chwili wykonać operację odzyskiwania po awarii.

Wybrana funkcja: odzyskiwanie

Zasadnicze pytania

Jakiego rodzaju backup środowisk VMware udostępnia rozwiązanie Veeam?

Rozwiązanie Veeam Backup & Replication zostało stworzone z myślą o środowiskach wirtualnych. Działa w warstwie wirtualizacji i tworzy kopie zapasowe maszyn wirtualnych metodą obrazów.

Rozwiązanie Veeam Backup & Replication nie instaluje agenta w systemie operacyjnym-gościu maszyny wirtualnej, aby pobrać dane maszyny. Do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych wykorzystuje funkcje migawek dostępne na platformie VMware vSphere. Gdy użytkownik zainicjuje backup maszyny wirtualnej, rozwiązanie Veeam Backup & Replication zleca platformie VMware vSphere utworzenie migawki maszyny. Migawka maszyny wirtualnej jest spójną kopią maszyny z określonej chwili, obejmującą jej konfigurację, system operacyjny, aplikacje, powiązane dane, stan systemu itp. Rozwiązanie Veeam Backup & Replication używa tej chwilowej kopii jako źródła danych do kopii zapasowej.

Jakiego rodzaju przywracanie środowisk VMware udostępnia rozwiązanie Veeam?

Rozwiązanie Veeam Backup & Replication udostępnia szereg opcji przeznaczonych do różnych scenariuszy odzyskiwania po awarii:

 • Natychmiastowe odzyskiwanie maszyny wirtualnej — umożliwia natychmiastowe uruchomienie maszyny wirtualnej bezpośrednio z pliku kopii zapasowej.
 • Natychmiastowe odzyskiwanie dysku maszyny wirtualnej — umożliwia natychmiastowe przywrócenie dysku maszyny wirtualnej z pliku kopii zapasowej.
 • Odzyskiwanie całej maszyny wirtualnej — umożliwia odzyskanie maszyny wirtualnej zapisanej w pliku kopii zapasowej do pierwotnej lub innej lokalizacji.
 • Przywracanie plików maszyny wirtualnej — umożliwia odzyskanie osobnych plików maszyny wirtualnej (dysków wirtualnych, plików konfiguracji itd.).
 • Przywracanie dysków wirtualnych — umożliwia odzyskanie określonego dysku maszyny wirtualnej z pliku kopii zapasowej oraz podłączenie go do pierwotnej lub nowej maszyny.
 • Odzyskiwanie plików systemu operacyjnego-gościa — umożliwia odzyskanie pojedynczych pików systemu operacyjnego-gościa. Dotyczy systemów operacyjnych Windows, Linux, Mac i innych.
Jakiego rodzaju replikację środowisk VMware udostępnia rozwiązanie Veeam?
Rozwiązanie Veeam Backup & Replication umożliwia wykonywanie replikacji lokalnej z myślą o zapewnianiu wysokiej dostępności oraz replikacji zdalnej (w lokalizacji zewnętrznej) na potrzeby odzyskiwania po awarii. Aby ułatwić replikację za pośrednictwem sieci WAN lub powolnych połączeń, Veeam Backup & Replication optymalizuje natężenie ruchu sieciowego. Odfiltrowuje zbędne bloki danych, w tym bloki zduplikowane lub niezawierające danych oraz bloki plików wymiany i wykluczonych plików systemu operacyjnego-gościa maszyny wirtualnej, a także kompresuje ruch związany z replikami. Ponadto rozwiązanie Veeam Backup & Replication umożliwia korzystanie z akceleratorów sieci WAN i stosowanie reguł dławienia ruchu sieciowego, aby zadania replikacji nie zajęły całej dostępnej przepustowości.
Co powinna wziąć pod uwagę mała firma wybierająca rozwiązanie do ochrony danych?
Rozwiązanie Veeam powstało z myślą o środowisku wirtualnym i zostało zaprojektowane pod kątem pełnej obsługi platformy VMware, również w małej firmie. Rozwiązanie Veeam do backupu na platformie VMware vSphere umożliwia tworzenie kopii zapasowych według harmonogramu i precyzyjne odzyskiwanie potrzebnych danych bez szczegółowego nadzorowania operacji backupu. 

Jak możemy pomóc?

Sprzedaż

Uzyskaj niezobowiązującą wycenę i dowiedz się więcej na temat firmy Veeam Software

Pomoc techniczna

Znajdź odpowiedzi na pytania dzięki dokumentacji technicznej firmy Veeam

Fora Veeam R&D

Uzyskaj pomoc dotyczącą produktów i oprogramowania Veeam

Pobierz teraz BEZPŁATNĄ wersję próbną

Jeśli masz konto, zaloguj się
Użyj wyłącznie znaków alfabetu łacińskiego, cyfr i symboli specjalnych &+-._!'`()
Przesyłając informacje, zgadzasz się na zarządzanie Twoimi danymi osobowymi zgodnie z Polityką prywatności firmy Veeam.
Przesyłając informacje, zgadzasz się na otrzymywanie informacji dotyczących produktów i wydarzeń firmy Veeam oraz na zarządzanie Twoimi danymi osobowymi zgodnie z Polityką prywatności firmy Veeam.

Dziękujemy za zainteresowanie produktami Veeam!

Wysłaliśmy e-mail weryfikacyjny na adres:
 
Wykonaj dalsze kroki, by zacząć korzystać z rozwiązania Veeam
 1. Pobierz produkt
 2. Aktywuj klucz licencyjny

error icon

Oops! Something went wrong.

Please go back try again later.