https://login.veeam.com/pl/oauth?client_id=nXojRrypJ8&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.veeam.com%2Fservices%2Fauthentication%2Fredirect_url&response_type=code&scope=profile&state=eyJmaW5hbFJlZGlyZWN0TG9jYXRpb24iOiJodHRwczovL3d3dy52ZWVhbS5jb20vcGwvdm13YXJlLWVzeC1iYWNrdXAuaHRtbCIsImhhc2giOiJjZTgyYmRmYS03NmM3LTRjM2EtODBhOS04NDc0OGY1MzIzYmQifQ

Veeam Backup & Replication 

 • Proste, niezawodne i elastyczne rozwiązanie dla platformy VMware
 • Błyskawiczne odzyskiwanie pozwalające osiągnąć docelowe parametry odzyskiwania danych
 • Zapewnienie ciągłości działania i odzyskiwania po awarii w celu maksymalnej realizacji celów biznesowych
 • Skalowalność na miarę rosnących potrzeb

Nr 1 do backupu i zapewniania dostępności w środowisku VMware

Rozwiązanie Veeam® Backup & Replication™ ułatwia dbanie o dostępność wszystkich obciążeń wirtualnych, fizycznych i chmurowych — w szczególności tych działających na platformie VMware vSphere — z poziomu jednej konsoli zarządzania. Spełnia także wymagania przedsiębiorstw różnej wielkości związane z tworzeniem kopii zapasowych, obniżając stopień złożoności i przewyższając tradycyjne narzędzia do backupu.

Veeam w pełni obsługuje platformę VMware vSphere 6.7, dzięki czemu klient może bez obaw przejść na najnowszą wersję produktu VMware oraz w pełni wykorzystywać najnowocześniejsze technologie i funkcje, które są obecnie dostępne na rynku.

 • Tworzenie kopii zapasowych
 • Odzyskiwanie
 • Replikacja

2-in-1: backup and replication

Wdrażając jedno rozwiązanie bez żadnych dodatkowych inwestycji, można udoskonalić firmową strategię dostępności i uzupełnić kopie zapasowe maszyn wirtualnych o replikację opartą na obrazach. Oferowana przez Veeam technologia 2-in-1: backup and replication™ dla środowiska VMware vSphere zapewnia niespotykany dotąd poziom dostępności i umożliwia bezproblemowe stosowanie reguły 3-2-1. Ponadto nie wymaga ona licencjonowania, wdrażania, zarządzania ani monitorowania agentów na hostach ESXi lub maszynach wirtualnych.

Tworzenie kopii zapasowych obrazów z uwzględnieniem aplikacji

Rozwiązanie Veeam Backup & Replication™ tworzy spójne, oparte na obrazach kopie zapasowe działających aplikacji rozpoznających usługę VSS. W ten sposób zapewnia skuteczne odzyskiwanie krytycznych aplikacji i usług biznesowych oraz realizowanie scenariuszy przywracania uwzględniających specyfikę aplikacji. 

Obsługiwane są następujące aplikacje:

 • Microsoft Active Directory
 • Microsoft Exchange 
 • Microsoft SQL
 • Microsoft SharePoint

Veeam Cloud Tier

Odpowiedzią na szybki wzrost ilości danych powinny być skalowalne, mniej kosztowne rozwiązania pamięci masowej. Funkcja Veeam Cloud Tier zapewnia nieograniczoną pojemność na potrzeby długoterminowego przechowywania danych dzięki macierzystej, ekonomicznej integracji z obiektową pamięcią masową na platformach Amazon S3, Azure Blob Storage i IBM Cloud Object Storage, w usługach zgodnych z technologią S3 oraz w środowisku lokalnym.

Veeam Cloud Tier umożliwia:

 • Wykorzystanie niższego kosztu, prostoty i elastyczności obiektowej pamięci masowej
 • Przechowywanie danych w chmurze bez podwójnych opłat (w odróżnieniu od rozwiązań do backupu innych producentów)
 • Uniknięcie przywiązania do konkretnej marki urządzeń dodatkowej pamięci masowej
 • I nie tylko!

Veeam Cloud Connect Backup

Funkcja Veeam Cloud Connect pomaga uniknąć katastrofalnej w skutkach utraty danych dzięki hostowanym repozytoriom kopii zapasowych. Można przesyłać kopie zapasowe VMware vSphere za pośrednictwem bezpiecznego jednoportowego połączenia do systemu usługodawcy zewnętrznego oraz łatwo przeglądać i odzyskiwać hostowane przez niego dane bezpośrednio z poziomu konsoli kopii zapasowych. Funkcja Veeam Cloud Connect ułatwia zachowanie pełnego wglądu w środowisko i kontroli.

Portal kontroli dostępu na podstawie ról dla platformy VMware vSphere

Stopień złożoności obecnych środowisk IT wciąż rośnie, a budżety pozostają napięte. Dlatego od działów IT wymaga się realizacji ambitnych parametrów poziomu usług (SLA) dotyczących czasu reakcji, które mają zapewnić dostępność oraz minimalizację przestojów i strat danych u pracowników. Oferowany przez Veeam portal kontroli dostępu na podstawie ról pomaga obniżyć całkowity koszt eksploatacji i przyspieszyć odzyskiwanie, ponieważ udostępnia najbardziej kompleksowe wewnętrzne samoobsługowe funkcje backupu i przywracania w środowisku VMware vSphere.

Portal kontroli dostępu na podstawie ról pomaga w odciążeniu zasobów IT przez:

 • Delegowanie użytkownikom ról i uprawnień umożliwiających łatwe tworzenie, przywracanie oraz monitorowanie przypisanych zadań backupu przy użyciu uproszczonego narzędzia Enterprise Manager z predefiniowanymi zakresami uprawnień zarządzanych przez dział IT
 • Ograniczenie nakładu pracy związanego z realizacją próśb o zmiany IT dzięki łatwemu synchronizowaniu uprawnień określonych w istniejących systemach delegowania innych firm z uprawnieniami vSphere, tak aby wybrane osoby objęte tym samym zakresem uprawnień miały dostęp do maszyn wirtualnych vSphere
 • Wykorzystanie indywidualnych kont lub grup zabezpieczeń do kontrolowania lokalizacji i limitów przechowywania kopii zapasowych, definiowania ustawień zadań backupu na poszczególnych kontach oraz kontrolowania lub ograniczania harmonogramów zadań w celu zapewnienia dostępności

Wbudowana akceleracja sieci WAN

Aby polepszyć dostępność, warto powielać kopie zapasowe do pamięci masowej znajdującej się poza firmą. Wbudowana akceleracja sieci WAN umożliwia 50-krotnie szybsze przesyłanie kopii zapasowych VMware do lokalizacji zewnętrznej przez wykorzystanie funkcji buforowania, cyfrowych odcisków palca ze zmienną długością bloków danych oraz optymalizacji protokołu TCP/IP.

BitLooker

Funkcja Veeam BitLooker™ to odpowiedź na problem kurczenia się miejsca w repozytoriach kopii zapasowych, który zazwyczaj prowadzi do wzrostu kosztów pamięci masowej. Funkcja ta zmniejsza nawet o 20% rozmiar plików kopii zapasowych i zajętość pasma transmisji. Z kopii zapasowych można wykluczać bloki usuniętych plików oraz nieprzydatne pliki, zmniejszając zapotrzebowanie na pamięć masową i przepustowość.

Scale-out Backup Repository

Opracowana przez firmę Veeam funkcja Scale-out Backup Repository upraszcza zarządzanie zadaniami backupu i umożliwia wydajniejsze korzystanie z pamięci kopii zapasowych dzięki udostępnieniu warstwy abstrakcji nad poszczególnymi urządzeniami pamięci masowej. Pozwala to stworzyć jedną wirtualną pulę pamięci na kopie zapasowe, która umożliwia elastyczne zwiększanie pojemności przez dodawanie do puli nowych urządzeń pamięci masowej odpowiednio do potrzeb.

Skalowalność klasy korporacyjnej we wdrożeniach rozproszonych geograficznie

Przedsiębiorstwom z rozległymi wdrożeniami VMware firma Veeam oferuje funkcje, które pozwalają wykonywać operacje backupu i przywracania w lokalizacjach zdalnych, poprawić wartości docelowego czasu odzyskiwania (RTO) i docelowego punktu odzyskiwania (RPO) oraz zmniejszyć wykorzystanie sieci WAN w zdalnych biurach i oddziałach terenowych. Ponadto rozwiązanie Veeam Backup & Replication jest obecnie dostępne w postaci autonomicznej konsoli przeznaczonej do instalacji na stacjach roboczych, która charakteryzuje się wygodną i łatwą obsługą oraz eliminuje konieczność nawiązywania połączeń RDP z serwerem kopii zapasowych.

Kompleksowe szyfrowanie

Kompleksowe szyfrowanie za pomocą 256-bitowego algorytmu AES pozwala zabezpieczyć kopie zapasowe VMware w źródle oraz w trakcie transferu i przechowywania bez negatywnego wpływu na sieć WAN. A ponieważ ważna jest elastyczność, miejsce i czas stosowania szyfrowania można dopasować do celów biznesowych.

Dell EMC Data Domain Boost

Oprogramowanie Dell EMC Data Domain Boost udostępnia deduplikację danych po stronie źródła i szyfrowanie danych podczas transferu przez sieć WAN, umożliwiając szybsze i wydajniejsze tworzenie kopii zapasowych VMware, a w efekcie obniżenie wartości RPO. Jakie zalety z tego wynikają? Szybsze tworzenie kopii zapasowych (nawet o 50%), skrócenie okien backupu dzięki 10-krotnie szybszemu tworzeniu pełnych kopii syntetycznych oraz łączność Fibre Channel, umożliwiająca tworzenie kopii zapasowych w systemie Dell EMC Data Domain bez korzystania z sieci lokalnej.

Integracja z deduplikującą pamięcią masową

Rozwiązanie Veeam Backup & Replication zwiększa wydajność każdej deduplikującej pamięci masowej. Opcja łańcuchów kopii zapasowych dla poszczególnych maszyn wirtualnych umożliwia nawet 10-krotnie szybszy backup w środowisku VMware vSphere, natomiast funkcja aktywnych pełnych kopii zapasowych zwiększa wydajność lokalnego powielania kopii i zmniejsza obciążenie urządzenia deduplikującego.

Tworzenie kopii zapasowych z migawek pamięci masowej

Funkcja tworzenia kopii zapasowych z migawek pamięci masowej umożliwia nawet 50-krotnie szybsze wykonywanie operacji backupu maszyn wirtualnych VMware dzięki wykorzystaniu pamięci masowej czołowych światowych producentów. Za pomocą rozwiązania Veeam kopie zapasowe i repliki w postaci obrazów można tworzyć z migawek pamięci masowej z dowolną częstotliwością (nawet w godzinach pracy), do minimum ograniczając wpływ tego procesu na środowisko produkcyjne.

HPE StoreOnce Catalyst

Dostępna w rozwiązaniu Veeam Backup & Replication 9.5 obsługa oprogramowania Hewlett Packard Enterprise (HPE) StoreOnce Catalyst zapewnia znakomitą deduplikację danych po stronie źródła, podnosząc wydajność tworzenia kopii zapasowych w środowisku VMware, obniżając koszty backupu i upraszczając środowisko kopii zapasowych. Ta integracja umożliwia obniżenie wartości parametru RPO i ryzyka utraty danych.

Bezpośredni dostęp do pamięci masowej

Kopie zapasowe VMware można tworzyć szybciej i w sposób mniej obciążający środowisko wirtualne dzięki ich wykonywaniu bezpośrednio z podstawowej pamięci masowej. Rozwiązanie Veeam oferuje dostęp bezpośredni w trybie SAN (Storage Area Network), który umożliwia przesyłanie danych maszyn wirtualnych bezpośrednio z pamięci masowej Fibre Channel i iSCSI przez sieć SAN, oraz dostęp bezpośredni w trybie NFS (Network File System), umożliwiający przesyłanie danych maszyn wirtualnych bezpośrednio z plikowej (NFS) pamięci masowej. Przyspiesza to tworzenie kopii zapasowych bez wpływu na środowisko VMware vSphere.

Macierzysta obsługa taśm

Funkcja macierzystej obsługi taśm pozwala archiwizować kopie zapasowe pojedynczych plików i całych maszyn wirtualnych VMware na taśmie, a także przywracać je bezpośrednio z taśmyNOWOŚĆ. Dostępne są również takie funkcje zaawansowane jak przetwarzanie równoległe wielu napędów taśmowych, które zwiększa wydajność archiwizacji, globalna pula nośników zapewniająca archiwizację taśmową o wysokim stopniu równoczesności i umożliwiająca automatyczne przełączanie awaryjne z niedziałających bibliotek, a także macierzysta obsługa schematu Grandfather-Father-Son (GFS), która wydłuża czas przechowywania danych i ogranicza liczbę używanych taśm.

Ulepszone przywracanie jednym kliknięciem i samodzielne odzyskiwanie*

Funkcja przywracania jednym kliknięciem umożliwia przedsiębiorstwom delegowanie uprawnień użytkowników i przywracanie całych maszyn wirtualnych VMware w czasie liczonym w minutach. Zaawansowane opcje delegowania pozwalają zlecać operacje przywracania zwykłym pracownikom firmy, co skraca czas odzyskiwania i zmniejsza obciążenie działu IT. Przywracanie jednym kliknięciem jest dostępne w interfejsie webowym Enterprise Manager, który wchodzi w skład rozwiązania Veeam Backup & Replication Enterprise i Enterprise Plus.

* Wymagana wersja Enterprise lub Enterprise Plus

Instant VM Recovery

Zamiast kazać użytkownikom czekać na przygotowanie pamięci masowej, można przy użyciu funkcji Instant VM Recovery® uruchomić całą maszynę wirtualną VMware vSphere bezpośrednio z kopii zapasowej i skopiować ją do środowiska produkcyjnego. Uszkodzoną maszynę wirtualną można przywrócić do pracy w zaledwie dwie minuty!

Natychmiastowe odzyskiwanie plików

Foldery i pliki systemu operacyjnego gościa można łatwo odzyskiwać bezpośrednio z kopii zapasowych obrazów — bez uprzedniego wyodrębniania ich z dysków wirtualnych. Pliki można odzyskiwać z maszyn wirtualnych Linux i Windows oraz z 17 obsługiwanych systemów plików gościa.

Nowość! Veeam Cloud Mobility

Przenośność danych jest krytyczna w przedsiębiorstwach, którym zależy na zachowaniu szybkości, elastyczności i kontroli w środowisku wielochmurowym. Funkcja Veeam Cloud Mobility umożliwia łatwe przenoszenie i odzyskiwanie dowolnych obciążeń lokalnych lub chmurowych na platformy AWS, Azure i Azure Stack w zaledwie 2 krokach, dzięki czemu ułatwia zachowanie ciągłości działania i dostępności w środowiskach wielochmurowych.

SureBackup i SureReplica

Technologie Veeam SureBackup® i SureReplica pomagają zagwarantować odzyskiwalność danych z każdej kopii zapasowej i każdego punktu przywracania repliki — niezależnie od okoliczności. Dzięki nim maszyny wirtualne zapisane w kopiach zapasowych i replikach VMware vSphere można uruchamiać w izolowanym wirtualnym laboratorium oraz poddawać automatycznym testom.

Indeksowanie i wyszukiwanie plików systemu operacyjnego gościa

Narzędzie Veeam Enterprise Manager umożliwia szybkie znajdowanie i odzyskiwanie plików systemu operacyjnego gościa. Pliki te można wyszukiwać w kopiach zapasowych maszyn wirtualnych i przywracać jednym kliknięciem do pierwotnej lokalizacji lub na maszynę lokalną. Aby umożliwić wyszukiwanie, rozwiązanie Veeam Backup & Replication tworzy indeks plików systemu operacyjnego gościa dla maszyn wirtualnych VMware.

Veeam Explorer dla Oracle

Najnowsze narzędzie Veeam Explorer™ dla Oracle umożliwia odzyskiwanie baz danych Oracle na poziomie transakcji. Funkcja bezagentowego tworzenia kopii zapasowych i odtwarzania dzienników transakcji pozwala na przywracanie baz danych Oracle do precyzyjnie określonego punktu w czasie, co przekłada się na obniżenie wartości docelowego punktu odzyskiwania (RPO).

Veeam Explorer dla Microsoft Active Directory

Veeam Explorer™ dla Microsoft Active Directory ułatwia odzyskiwanie na poziomie elementów. To BEZPŁATNE narzędzie umożliwia błyskawiczne odzyskiwanie obiektów, całych kontenerów i jednostek organizacyjnych Active Directory, a także kont i haseł użytkowników bezpośrednio z kopii zapasowych maszyn wirtualnych VMware. Udostępnia także funkcje przywracania obiektów zasad grupy, zintegrowanych rekordów DNS i obiektów partycji konfiguracji.

Veeam Explorer dla Microsoft SQL Server

Narzędzie Veeam Explorer™ dla Microsoft SQL Server umożliwia szybkie odzyskiwanie baz danych SQL na poziomie transakcji bezpośrednio z kopii zapasowych maszyn wirtualnych VMware. Funkcja bezagentowego tworzenia kopii zapasowych dzienników transakcji pozwala przywracać bazy SQL do precyzyjnie określonego punktu w czasie, co przekłada się na niskie wartości parametru RPO. Ponadto przywracanie pojedynczych elementów za pośrednictwem zdalnego serwera tymczasowego, bez korzystania z zasobów lokalnego serwera kopii zapasowych, ułatwia spełnienie wymagań dotyczących wydajności backupu.

Veeam Explorer for Storage Snapshots

Narzędzie Veeam Explorer™ for Storage Snapshots umożliwia wykorzystanie potencjału istniejących migawek pamięci masowej czołowych światowych producentów. Zapewnia ono znacznie niższe wartości parametru RTO dzięki szybkiemu odzyskiwaniu pojedynczych plików lub całych maszyn wirtualnych bez jakichkolwiek instalacji tymczasowych i czynności pośrednich.

Veeam Explorer™ dla Microsoft SharePoint

Veeam zapewnia natychmiastowy wgląd w kopie zapasowe programu Microsoft SharePoint oraz udostępnia wbudowane funkcje bezagentowego odzyskiwania i elektronicznego przeszukiwania (eDiscovery) poszczególnych elementów oraz list. Bazy danych SharePoint można przeglądać i przeszukiwać bezpośrednio z poziomu skompresowanych i zdeduplikowanych kopii zapasowych maszyn wirtualnych VMware na poziomie obrazu, przywracając następnie wybrane elementy, witryny lub zbiory witryn SharePoint. Nowa funkcja obsługi zdalnego serwera tymczasowego umożliwia przywracanie pojedynczych elementów bez korzystania z zasobów lokalnego serwera kopii zapasowych.

Veeam Cloud Connect Replication

Funkcja Veeam Cloud Connect udostępnia wbudowane, przystępne cenowo i bezpieczne mechanizmy odzyskiwania po awarii jako usługi (Disaster Recovery-as-a-Service — DRaaS) za pośrednictwem wybranego usługodawcy. Aby przechowywać repliki maszyn wirtualnych VMware poza firmą, nie trzeba już utrzymywać własnej dodatkowej lokalizacji. Nie wymagając złożonych ustawień konfiguracyjnych, Veeam Cloud Connect pozwala kilkoma kliknięciami przełączyć całą lokalizację lub wybrane maszyny wirtualne w tryb awaryjny. Funkcja szyfrowania ruchu zabezpiecza wszystkie replikowane dane zarówno podczas transferu, jak i po stronie usługodawcy.

Planowane przełączanie w tryb awaryjny

Funkcja planowanego przełączania w tryb awaryjny umożliwia wykonywanie migracji i czynności konserwacyjnych w centrum danych przy minimalnym wpływie na działalność operacyjną. Funkcja ta powoduje wyłączenie źródłowej maszyny VMware, zreplikowanie ewentualnych zmian na maszynę docelową oraz jej uruchomienie. Ponieważ nie ma strat danych, a przestój jest ograniczony do minimum, uaktualnienia oprogramowania i okresowe czynności konserwacyjne są znacznie łatwiejsze!

Prawdziwy powrót po awarii

Po przełączeniu w tryb awaryjny można w zaledwie kilka minut przywrócić normalne funkcjonowanie przez powrót do pierwotnej maszyny wirtualnej VMware. W trakcie powrotu po awarii zmiany wprowadzone w replikach są automatycznie synchronizowane z pierwotną maszyną, co eliminuje straty danych. Dostępne możliwości obejmują: powrót do produkcyjnej maszyny wirtualnej, wykorzystanie nowej lokalizacji lub przekształcenie maszyny wirtualnej-repliki w nową maszynę produkcyjną.

Szybka replikacja w lokalizacji zewnętrznej

Oferowana przez Veeam wbudowana akceleracja sieci WAN na potrzeby replikacji przyspiesza replikację danych vSphere za pośrednictwem sieci WAN lub powolnych połączeń nawet 50-krotnie, a jednocześnie nawet 20-krotnie zmniejsza wykorzystanie przepustowości w porównaniu ze zwykłym kopiowaniem danych. Dzięki funkcjom replikacji z kopii zapasowych oraz kompresji ruchu generowanego przez repliki rozwiązanie Veeam Backup & Replication pomaga zwiększyć wydajność replikacji i zoptymalizować obsługę związanego z nią ruchu sieciowego.

Wspomagane przełączanie w tryb awaryjny

Oferowana przez firmę Veeam funkcja wspomaganego przełączania w tryb awaryjny pozwala uniknąć utraty danych oraz osiągnąć wartości parametru RPO poniżej 15 minut dla wszystkich aplikacji i danych. W razie awarii produkcyjnej maszyny wirtualnej VMware można natychmiast przełączyć się na gotową do użycia replikę i do czasu rozwiązania problemu kontynuować normalną pracę za pomocą lokalizacji awaryjnej. Dla każdej repliki maszyny wirtualnej rozwiązanie Veeam Backup & Replication utrzymuje konfigurowaną liczbę punktów przywracania. Jeśli na przykład się okaże, że najnowszy punkt repliki jest uszkodzony z powodu awarii oprogramowania, można się cofnąć do poprzedniego prawidłowego punktu przywracania.

Plany przełączania awaryjnego

Plany przełączania awaryjnego zapewniają wbudowane mechanizmy umożliwiające łatwe awaryjne przełączanie lokalizacji jednym kliknięciem. Chcąc zachować dostępność współzależnych aplikacji, można utworzyć plan przełączania awaryjnego, który obejmuje grupę replikowanych maszyn wirtualnych VMware ustawionych w odpowiedniej kolejności, i w razie potrzeby zainicjować go jednym kliknięciem. Tworząc plan, należy dodać maszyny wirtualne z replik, ustawić je w kolejności rozruchu oraz określić opóźnienia poszczególnych maszyn, tak aby nie były uruchamiane jednocześnie.

SureReplica

Technologia SureReplica ułatwia automatyczne testowanie każdego punktu przywracania w każdej replice maszyny wirtualnej VMware pod kątem odzyskiwalności danych. W tym celu SureReplica weryfikuje spójność danych, sprawdza dokładność konfiguracji repliki i testuje jej niezawodność w izolowanym wirtualnym laboratorium. Obecnie funkcja SureReplica jest dostępna tylko w przypadku replik VMware.

Replikacja z kopii zapasowych

Rozwiązanie Veeam Backup & Replication umożliwia replikację z istniejących kopii zapasowych. Wykorzystanie kopii zapasowych maszyn wirtualnych jako źródła replik pozwala całkowicie wyeliminować wpływ replikacji na środowisko produkcyjne. Cały proces jest w pełni zautomatyzowany i nie wymaga określania odrębnych konfiguracji ani ustawień zadań. Replikacja z kopii zapasowych maszyn wirtualnych pozwala zaoszczędzić sporo czasu i zmniejsza obciążenie produkcyjnych maszyn VMware operacjami odczytu.