Infolinia sprzedaży: 00 (800) 112 4585 | 08:00 - 18:00 CET | ENG, DEU, FRA, RUS
Polski

Produkty do WSZYSTKICH obciążeń, w tym środowisk VMware vSphere i Microsoft Hyper-V

  • Wszystkie produkty
  • Dla dużych przedsiębiorstw
  • Małe firmy
  • Usługodawcy
  • Bezpłatne produkty Veeam

Intelligent Data Management for the Hyper-Available Enterprise™

Veeam Availability Suite

Pakiet Veeam® Availability Suite™ łączy czołowe w branży funkcje tworzenia kopii zapasowych, przywracania i replikacji danych dostępne w rozwiązaniu Veeam Backup & Replication™ oraz zaawansowane mechanizmy monitorowania, raportowania i planowania mocy obliczeniowych oferowane przez rozwiązanie Veeam ONE™. Veeam Availability Suite zapewnia hiperdostępność WSZYSTKICH obciążeń — wirtualnych, fizycznych i chmurowych — z poziomu jednej konsoli zarządzania, umożliwiając przywrócenie dowolnej usługi IT i związanych z nią aplikacji oraz danych w czasie liczonym w sekundach i minutach. Oferując obsługę platform VMware vSphere i Microsoft Hyper‑V, pakiet umożliwia inteligentne zarządzanie danymi w przedsiębiorstwie hiperdostępnym obejmujące dowolną aplikację, dowolne dane i dowolną chmurę. Więcej informacji

Veeam Backup & Replication

Hiperdostępność WSZYSTKICH obciążeń — wirtualnych, fizycznych i chmurowych
Rozwiązanie Veeam Backup & Replication™ zapewnia hiperdostępność WSZYSTKICH obciążeń wirtualnych, fizycznych i chmurowych z poziomu jednej konsoli zarządzania. Umożliwia ono inteligentne zarządzanie danymi i spełnia wymagania przedsiębiorstw hiperdostępnych dotyczące tworzenia kopii zapasowych, dzięki czemu obniża stopień złożoności oraz przewyższa tradycyjne narzędzia do backupu. Więcej informacji

Veeam Agent dla Microsoft Windows

Hiperdostępność obciążeń fizycznych i w chmurze publicznej
Z różnych powodów — takich jak skomplikowane konfiguracje sprzętu i wymagania prawne — niektórych fizycznych serwerów i stacji roboczych nie można poddać wirtualizacji. Tymczasem różne codzienne zdarzenia, takie jak przerwy w łączności, awarie sprzętu, uszkodzenia plików, a nawet ataki ransomware czy kradzież, mogą zagrozić firmowym danym. Narzędzie Veeam Agent dla Microsoft Windows zapełnia lukę, która występuje w niektórych przedsiębiorstwach dysponujących dużymi, heterogenicznymi środowiskami IT, umożliwiając bardziej elastyczne lokowanie obciążeń dzięki dbaniu o hiperdostępność obciążeń w chmurze. Veeam Agent dla Microsoft Windows to prosty agent kopii zapasowych, którego zadaniem jest zapewnianie dostępności obciążeń Windows dzięki tworzeniu kopii zapasowych i odzyskiwaniu zarówno fizycznych, jak i działających w chmurze serwerów i stacji roboczych, a także urządzeń końcowych użytkowników zdalnych. We współpracy z pakietem Veeam Availability Suite zapewnia on hiperdostępność WSZYSTKICH obciążeń — wirtualnych, fizycznych i chmurowych — z poziomu jednej konsoli zarządzania, umożliwiając przywrócenie dowolnej usługi IT i związanych z nią aplikacji oraz danych w czasie liczonym w sekundach i minutach. Więcej informacji

Veeam Agent dla Linuxa

Hiperdostępność obciążeń fizycznych i w chmurze publicznej

W sytuacji, gdy działy IT chcą przenosić do chmury publicznej coraz więcej obciążeń linuxowych, trzeba zadbać o tworzenie ich kopii zapasowych oraz możliwość ich odzyskania, aby uniknąć przerw w działalności. Jednak tworzenie i odzyskiwanie kopii zapasowych chmurowych instancji serwerów Linux bywa kłopotliwe bądź kosztowne — często wymaga czynności ręcznych lub zabiera administratorowi IT cenny czas.

Veeam Agent dla Linuxa to prosty agent kopii zapasowych dla systemu Linux, którego zadaniem jest zapewnienie dostępności instancji serwerów i stacji roboczych Linux niezależnie od tego, czy znajdują się w chmurze publicznej, czy w systemie lokalnym. We współpracy z pakietem Veeam Availability Suite zapewnia on hiperdostępność WSZYSTKICH obciążeń — wirtualnych, fizycznych i chmurowych — z poziomu jednej konsoli zarządzania, umożliwiając przywrócenie dowolnej usługi IT i związanych z nią aplikacji oraz danych w czasie liczonym w sekundach i minutach. Więcej informacji

Veeam Availability dla Nutanix AHV

Najlepsze rozwiązanie do zapewniania hiperdostępności chmury Nutanix Enterprise Cloud
Oprócz zapewniania hiperdostępności środowisk wirtualnych VMware vSphere i Microsoft Hyper-V obecnie firma Veeam umożliwia dbanie o dostępność wszystkich aplikacji i danych na platformie Nutanix Acropolis Hypervisor (AHV) przy użyciu rozwiązania Veeam Availability dla Nutanix AHV. Połączenie produktów Veeam i Nutanix stanowi wysokodostępne rozwiązanie z zakresu infrastruktury hiperkonwergentnej, które umożliwia elastyczną rozbudowę w poziomie oraz ułatwia działom IT wspieranie działalności i sukcesów rynkowych swoich firm. Więcej informacji

Narzędzia VeeamAgent dla IBM AIX i Oracle Solaris

Dzięki NOWYM narzędziom Veeam Agent dla IBM AIX i Oracle Solaris firma Veeam rozszerza czołowe w branży mechanizmy ochrony danych VMware vSphere i Microsoft Hyper-V, oferując jedną kompleksową platformę ochrony danych oraz zapewniania dostępności, która umożliwia ochronę wszystkich danych, aplikacji i systemów istniejących w środowisku przedsiębiorstwa.

Veeam Availability Orchestrator

Zapewnianie ciągłości działania dzięki orkiestracji odzyskiwania po awarii
Narzędzie Veeam Availability Orchestrator to zaawansowany mechanizm orkiestracji, który został specjalnie opracowany, aby ułatwić przedsiębiorstwom spełnianie wymagań prawnych, minimalizację przestojów i nieprzerwane dostarczanie usług IT w środowisku produkcyjnym. Pozwala ono zmniejszyć nakłady czasu, kosztów i pracy związane z planowaniem i wykonywaniem odzyskiwania po awarii (DR) dzięki automatycznemu tworzeniu, dokumentowaniu i testowaniu planów DR w pełni przygotowanych do zatwierdzenia przez członków zarządu i inne zainteresowane podmioty oraz dowodzących zgodności z regulacjami branżowymi i audytami. Więcej informacji

Veeam Backup dla Microsoft Office 365

Pełny dostęp, kontrola i ochrona danych pakietu Office 365

Rozwiązanie Veeam Backup dla Microsoft Office 365 eliminuje ryzyko utraty dostępu i kontroli nad danymi pakietu Office 365 — w tym programów Exchange Online, SharePoint Online oraz OneDrive dla Firm — dzięki czemu są one stale hiperdostępne i chronione.

Veeam umożliwia ochronę danych pakietu Office 365 przed przypadkowym usunięciem, zagrożeniami bezpieczeństwa i lukami w zasadach przechowywania, przywracanie pojedynczych plików i elementów Office 365 z najlepszą w branży elastycznością oraz zapewnianie zgodności z przepisami i zasadami dzięki wydajnym operacjom eDiscovery w archiwach kopii zapasowych pakietu Office 365. Więcej informacji. Więcej informacji

Veeam ONE dla VMware vSphere i Microsoft Hyper‑V

Monitorowanie, raportowanie i planowanie mocy obliczeniowych obejmujące obciążenia wirtualne, fizyczne i chmurowe
Rozwiązane Veeam ONE™ zapewnia pełny wgląd w całe firmowe środowisko IT, w tym w obciążenia wirtualne, fizyczne i chmurowe! Obsługuje ono platformy VMware vSphere i Microsoft Hyper‑V oraz umożliwia proaktywne monitorowanie i ostrzeganie przy użyciu interaktywnych narzędzi, które informują o potencjalnych problemach z maszynami wirtualnymi, serwerami fizycznymi, komputerami i zasobami chmurowymi, zanim wpłyną one na działalność operacyjną. Więcej informacji

Veeam Management Pack dla System Center

Uwolnij potencjał oprogramowania System Center w środowiskach vSphere i Hyper-V!
Pakiet Veeam Management Pack™ (MP) dla System Center umożliwia realizację koncepcji Availability for the Always-On Enterprise™ nowej generacji w środowiskach VMware vSphere, Microsoft Hyper-V i Veeam Backup & Replication™, m.in. dzięki obsłudze narzędzia Veeam Agent dla Microsoft Windows oraz środowisk VMware Cloud na platformie Amazon Web Services (AWS). Funkcje kompleksowego wglądu dostępne w pakiecie Veeam MP umożliwiają przedsiębiorstwom podejmowanie decyzji na podstawie danych dzięki monitorowaniu, raportowaniu i analizom w czasie rzeczywistym. 
Więcej informacji

Veeam Cloud Connect for the Enterprise

Tworzenie kopii zapasowych i replikacja w chmurze dla przedsiębiorstw rozproszonych geograficznie, środowisk obejmujących zdalne biura i oddziały (ROBO) oraz użytkowników mobilnych
Bardzo elastyczne podejście do chmury, dzięki któremu jeden dział IT może centralnie zarządzać usługami tworzenia kopii zapasowych i replikacji, zachowując pełną kontrolę nad danymi przedsiębiorstwa. Narzędzie Veeam Cloud Connect for the Enterprise umożliwia wysyłanie kopii zapasowych i replik Veeam z wielu lokalizacji do podstawowego centrum danych lub archiwizowanie tych kopii bezpośrednio w chmurze publicznej. Więcej informacji

Małe Firmy

Veeam Backup Essentials

Backup i hiperdostępność klasy korporacyjnej dla małych firm — oszczędności na poziomie 60% lub większe!
Pakiet Veeam Backup Essentials™ ułatwia dbanie o hiperdostępność WSZYSTKICH obciążeń — wirtualnych, fizycznych i chmurowych (w tym na platformach VMware vSphere i Microsoft Hyper‑V) — z poziomu jednej konsoli zarządzania. Łączy on funkcje tworzenia kopii zapasowych, przywracania i replikacji oferowane przez rozwiązanie Veeam Backup & Replication oraz zaawansowane mechanizmy monitorowania, raportowania i planowania mocy obliczeniowych dostępne w rozwiązaniu Veeam ONE. Pakiet Veeam Backup Essentials jest przeznaczony dla mniejszych firm zatrudniających mniej niż 250 pracowników i posiadających środowiska z maksymalnie 6 gniazdami procesorów lub 50 maszynami wirtualnymi. Oferuje te same funkcje klasy korporacyjnej co pakiet Veeam Availability Suite, ale w cenie zapewniającej nawet 60-procentowe oszczędności. Więcej informacji

Usługodawcy

Veeam Availability Console

Veeam Availability Console ułatwia dostarczanie usług dostępności opartych na technologiach Veeam, w tym w pełni zarządzanego tworzenia kopii zapasowych, backupu jako usługi (Backup as a Service — BaaS) i odzyskiwania po awarii jako usługi (Disaster Recovery as a Service — DRaaS). Narzędzie to umożliwia łatwe wdrażanie i monitorowanie środowisk Veeam klientów — niezależnie od tego, czy są one wirtualne, fizyczne, chmurowe, czy mieszane — oraz zarządzanie nimi z poziomu jednej, BEZPŁATNEJ chmurowej platformy zarządzania. Więcej informacji

Veeam Endpoint Backup dla LabTech

Veeam Endpoint Backup dla LabTech pozwala usługodawcom oferować kompleksowe rozwiązanie do szybkiego, ekonomicznego, zdalnego backupu i odzyskiwania fizycznych urządzeń końcowych oraz zarządzania nimi. Technologia Endpoint Backup firmy Veeam jest zgodna z systemem Windows 10 i umożliwia łatwe tworzenie kopii zapasowych komputerów stacjonarnych oraz laptopów z systemem Windows, a nawet niektórych fizycznych serwerów Windows. W razie awarii systemu lub dysku twardego albo uszkodzenia lub przypadkowego usunięcia pliku potrzebne dane można odzyskać kilkoma kliknięciami. Więcej informacji

Dodatek Veeam Backup & Replication dla Kaseya

Dodatek Veeam Backup & Replication dla Kaseya jest narzędziem do monitorowania i raportowania stworzonym specjalnie dla dostawców usług i działów IT korzystających z platformy Kaseya Virtual System Administrator (VSA) i rozwiązania Veeam Backup & Replication. To narzędzie umożliwia kompleksowe zarządzanie całym środowiskiem IT z poziomu jednej konsoli, zapewniając także pełny wgląd w kopie zapasowe Veeam. Dzięki temu zwiększa wydajność zarządzania w dynamicznych przedsiębiorstwach działających non stop. Więcej informacji

Wtyczka Veeam Backup & Replication dla LabTech

Wtyczka Veeam Backup & Replication dla LabTech umożliwia zarządzanie kopiami zapasowymi Veeam z poziomu platformy LabTech, dzięki czemu zapewnia ochronę i dostępność firmowej infrastruktury wirtualnej. Jest ona przeznaczona dla usługodawców i działów IT korzystających z platformy LabTech Remote Monitoring and Management (RMM) i rozwiązania Veeam Backup & Replication.
Więcej informacji

Bezpłatne produkty Veeam

Veeam Backup Free Edition dla VMware vSphere i Microsoft Hyper‑V

Bezpłatne tworzenie kopii zapasowych maszyn wirtualnych, odzyskiwanie elementów aplikacji, migracja maszyn wirtualnych i zarządzanie plikami w środowisku wirtualnym
Rozwiązanie Veeam Backup Free Edition przeznaczone dla administratorów środowisk VMware vSphere i Microsoft Hyper-V pozwala wykonać szybką kopię zapasową maszyny wirtualnej przy użyciu funkcji VeeamZIP™ — również na taśmę — bez konieczności wstrzymywania czy wyłączania maszyny. Użytkownik może łatwo zarządzać plikami maszyn wirtualnych i hostów, szybko wykonywać operacje e-discovery i odzyskiwania granularnego przy użyciu narzędzi Veeam Explorer™ dla Microsoft Active DirectoryExchangeSharePoint oraz SQL Server i nie tylko. Ponadto użytkownicy platformy vSphere mogą przy użyciu narzędzia Veeam Explorer for Storage Snapshots odzyskiwać dane bezpośrednio z pamięci masowej czołowych światowych producentów, tworzyć kopie zapasowe bezpośrednio w pamięci masowej NFS oraz łatwo migrować maszyny wirtualne między hostami i magazynami danych. Więcej informacji 

Veeam Agent dla Microsoft Windows — BEZPŁATNIE

Prosty i BEZPŁATNY agent kopii zapasowych dla systemu Windows
Veeam Agent dla Microsoft Windows to prosty i BEZPŁATNY autonomiczny agent, który umożliwia tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie serwerów oraz stacji roboczych Windows działających w chmurze publicznej, a także fizycznych serwerów i stacji roboczych Windows w systemie lokalnym. Więcej informacji

Veeam Agent dla Linuxa — BEZPŁATNIE

Prosty i BEZPŁATNY agent kopii zapasowych dla systemu Linux
Veeam Agent dla Linuxa to prosty i BEZPŁATNY autonomiczny agent, który umożliwia tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie serwerów oraz stacji roboczych Linux działających w chmurze publicznej, a także fizycznych serwerów i stacji roboczych Linux w systemie lokalnym. Więcej informacji

Veeam Availability Console

Veeam Availability Console ułatwia dostarczanie usług dostępności opartych na technologiach Veeam, w tym w pełni zarządzanego tworzenia kopii zapasowych, backupu jako usługi (Backup as a Service — BaaS) i odzyskiwania po awarii jako usługi (Disaster Recovery as a Service — DRaaS). Narzędzie to umożliwia łatwe wdrażanie i monitorowanie środowisk Veeam klientów — niezależnie od tego, czy są one wirtualne, fizyczne, chmurowe, czy mieszane — oraz zarządzanie nimi z poziomu jednej, BEZPŁATNEJ chmurowej platformy zarządzania. Więcej informacji

Veeam Backup dla Microsoft Office 365 Community Edition

Kopie zapasowe pakietu Office 365 — BEZPŁATNIE dla 10 użytkowników
Rozwiązanie Veeam Backup dla Microsoft Office 365 Community Edition umożliwia BEZPŁATNE tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych programów Office 365 Exchange Online, SharePoint Online i OneDrive dla Firm — przez co eliminuje ryzyko utraty dostępu do danych pakietu Office 365 i kontroli nad nimi — oraz zostało specjalnie zaprojektowane na potrzeby wdrożeń pakietu Office 365 obejmujących do 10 użytkowników.

N2WS — BEZPŁATNE tworzenie kopii zapasowych zasobów AWS

Cloud Protection Manager FREE Edition to narzędzie do tworzenia kopii zapasowych opartych na migawkach, za pomocą którego można chronić ważne zasoby znajdujące się na platformie AWS. Oprócz ochrony krytycznych zasobów AWS rozwiązanie to umożliwia przywracanie pojedynczych plików, odzyskiwanie sprawności (w czasie liczonym w sekundach) po dowolnym przestoju lub awarii oraz tworzenie bibliotek szybkiego wdrażania i środowisk tymczasowych.

Veeam PN dla Microsoft Azure

Veeam PN (Veeam Powered Network) to BEZPŁATNE rozwiązanie, które upraszcza i automatyzuje konfigurowanie lokalizacji odzyskiwania na platformie Microsoft Azure przy użyciu prostej sieci definiowanej programowo (SDN). Ułatwia ono zachowanie ciągłości działania oraz dostępności przez uproszczenie wdrożeń sieci VPN i jest przeznaczone dla firm DOWOLNEJ wielkości, w tym usługodawców. Więcej informacji

Veeam ONE Free Edition dla vSphere i Hyper‑V

Pełny wgląd w środowiska VMware vSphere i Microsoft Hyper-V

Veeam ONE Free Edition to zaawansowane narzędzie do monitorowania, raportowania i planowania mocy obliczeniowych. Oferuje ono wiele funkcji dostępnych w pełnej wersji rozwiązania Veeam ONE, w tym bezagentowe gromadzenie danych, obsługę wielu użytkowników, całodobowe monitorowanie w czasie rzeczywistym, wbudowane alarmy, pulpity, raporty dotyczące zgodności kopii zapasowych i wiele innych. Udostępnia nawet raporty z oceny infrastruktury, które ułatwiają planowanie wdrożenia rozwiązania Veeam Backup & Replication.

Nie ma limitu liczby hostów, serwerów zarządzania i klastrów pracy awaryjnej, które można monitorować w rozwiązaniu Veeam ONE Free Edition wraz z tworzeniem stosownych raportów. W celu przejścia na pełną wersję rozwiązania Veeam ONE wystarczy zainstalować pełny klucz licencyjny. Więcej informacji

Veeam Management Pack dla Veeam Backup

BEZPŁATNA integracja z oprogramowaniem System Center na potrzeby rozwiązania Veeam Backup & Replication
Zyskaj BEZPŁATNY wgląd w kondycję, stan i wydajność środowiska Veeam Backup & Replication dla vSphere i Hyper-V ― zintegrowany bezpośrednio z narzędziem Microsoft System Center Operations Manager. Na początek pobierz 30-dniową wersję próbną pakietu Veeam MP, dzięki której przez 30 dni będziesz mieć dostęp do pełnego zestawu funkcji pakietu Veeam MP Enterprise Plus. Gdy okres próbny dobiegnie końca, wciąż aktywne będą funkcje umożliwiające zarządzanie środowiskiem Veeam Backup & Replication, czyli BEZPŁATNY pakiet Veeam MP for Veeam Backup. Więcej informacji

Veeam Task Manager dla Hyper‑V

Pełniejsza kontrola nad monitorowaniem wydajności w środowisku Hyper-V
Narzędzie Veeam Task Manager dla Hyper-V zapewnia aktualizowany na bieżąco wgląd w wykorzystanie zasobów obliczeniowych przez hosty i maszyny wirtualne. Parametry wydajności, np. dotyczące procesora i pamięci, są przedstawiane na poziomie poszczególnych maszyn wirtualnych. Wersja autonomiczna jest bezpłatnym narzędziem, które nie wymaga oprogramowania System Center. Więcej informacji

Veeam FastSCP dla Microsoft Azure

Narzędzie Veeam FastSCP™ dla Microsoft Azure umożliwia łatwe, niezawodne i szybkie kopiowanie plików między maszynami wirtualnymi na platformie Azure. Dzięki temu bezpłatnemu i autonomicznemu narzędziu można bezpiecznie kopiować pliki przy użyciu protokołu HTTPS i wbudowanego szyfrowania (bez połączenia VPN), planować zadania kopiowania plików oraz korzystać z interfejsu opartego na kreatorze, który umożliwia przesyłanie plików kilkoma kliknięciami — bez umiejętności pisania skryptów. Więcej informacji

Veeam Report Library dla System Center

Zaawansowane funkcje raportowania w oprogramowaniu Microsoft System Center
Biblioteka Veeam Report Library dla System Center umożliwia tworzenie siedmiu szczegółowych raportów przy użyciu rozszerzonych funkcji niedostępnych w oprogramowaniu Microsoft System Center. Biblioteka Veeam Report Library dla System Center Operations Manager nie ogranicza użytkownika do środowiska fizycznego lub wirtualnego ani określonych pakietów zarządzania. A co najważniejsze, jest BEZPŁATNA. Więcej informacji

Pakiet zawartości Veeam dla VMware vRealize Log Insight

Łatwe porządkowanie wszystkich danych Veeam na potrzeby bardziej efektywnego analizowania i zarządzania

Pakiet zawartości Veeam dla VMware vRealize Log Insight porządkuje wszystkie dane generowane przez rozwiązanie Veeam Backup & Replication™ w jednym, łatwym do wykorzystania formacie, który podnosi jakość wglądu, analiz i zarządzania. Administratorzy pamięci masowej i infrastruktury wirtualnej zyskują dostęp do pulpitów danych Veeam w narzędziu Log Insight i za pomocą interaktywnych funkcji analiz mogą zadawać niestandardowe zapytania dotyczące dzienników Veeam, co przyspiesza rozwiązywanie problemów.

Szczegółowe widgety umożliwiają analizę danych przy użyciu macierzystych interaktywnych funkcji analiz dostępnych w narzędziu vRealize Log Insight. Użytkownik może łatwo monitorować dane związane z zadaniami Veeam — w tym z operacjami przywracania i zmianami konfiguracji — oraz działanie platformy VMware, programów Microsoft Active Directory, SQL Server i wielu innych obsługiwanych aplikacji, korzystając z kompleksowej konsoli narzędzia Log Insight lub subskrybując niestandardowe alarmy wyzwalane przez wartości parametrów i aktywność wybranych aplikacji.

Veeam Stencils dla Microsoft Visio

Bezpłatny zbiór szablonów Visio do planowania wdrożenia platformy vSphere lub Hyper-V
Veeam Stencils to BEZPŁATNY zestaw szablonów w formacie programu Visio, który zawiera hosty ESX i Hyper-V, menedżery SCVMM, centra danych, lokalną i współużytkowaną pamięć masową, jednostki logiczne (LUN), karty sieciowe, maszyny wirtualne z oznaczeniami statusu, sieci oraz inne elementy. Korzystając z tego bezpłatnego zbioru szablonów Visio z elementami środowisk vSphere i Hyper-V, administratorzy ESX i centrów danych mogą tworzyć diagramy w raportach. Ponadto za pomocą tego bezpłatnego produktu można doskonalić obsługę klientów, efektywność procesów biznesowych, a także funkcje monitorowania i przepływ pracy. Więcej informacji

Veeam Availability Suite

Pakiet Veeam® Availability Suite™ łączy czołowe w branży funkcje tworzenia kopii zapasowych, przywracania i replikacji danych dostępne w rozwiązaniu Veeam Backup & Replication™ oraz zaawansowane mechanizmy monitorowania, raportowania i planowania mocy obliczeniowych oferowane przez rozwiązanie Veeam ONE™. Veeam Availability Suite zapewnia hiperdostępność WSZYSTKICH obciążeń — wirtualnych, fizycznych i chmurowych — z poziomu jednej konsoli zarządzania, umożliwiając przywrócenie dowolnej usługi IT i związanych z nią aplikacji oraz danych w czasie liczonym w sekundach i minutach. Oferując obsługę platform VMware vSphere i Microsoft Hyper-V, pakiet umożliwia inteligentne zarządzanie danymi w przedsiębiorstwie hiperdostępnym obejmujące dowolną aplikację, dowolne dane i dowolną chmurę. Więcej informacji

Veeam Backup & Replication

Hiperdostępność WSZYSTKICH obciążeń — wirtualnych, fizycznych i chmurowych
Rozwiązanie Veeam Backup & Replication™ zapewnia hiperdostępność WSZYSTKICH obciążeń wirtualnych, fizycznych i chmurowych z poziomu jednej konsoli zarządzania. Umożliwia ono inteligentne zarządzanie danymi i spełnia wymagania przedsiębiorstw hiperdostępnych dotyczące tworzenia kopii zapasowych, dzięki czemu obniża stopień złożoności oraz przewyższa tradycyjne narzędzia do backupu. Więcej informacji

Veeam Agent dla Microsoft Windows

Hiperdostępność obciążeń fizycznych i w chmurze publicznej
Z różnych powodów — takich jak skomplikowane konfiguracje sprzętu i wymagania prawne — niektórych fizycznych serwerów i stacji roboczych nie można poddać wirtualizacji. Tymczasem różne codzienne zdarzenia, takie jak przerwy w łączności, awarie sprzętu, uszkodzenia plików, a nawet ataki ransomware czy kradzież, mogą zagrozić firmowym danym. Narzędzie Veeam Agent dla Microsoft Windows zapełnia lukę, która występuje w niektórych przedsiębiorstwach dysponujących dużymi, heterogenicznymi środowiskami IT, umożliwiając bardziej elastyczne lokowanie obciążeń dzięki dbaniu o hiperdostępność obciążeń w chmurze. Veeam Agent dla Microsoft Windows to prosty agent kopii zapasowych, którego zadaniem jest zapewnianie dostępności obciążeń Windows dzięki tworzeniu kopii zapasowych i odzyskiwaniu zarówno fizycznych, jak i działających w chmurze serwerów i stacji roboczych, a także urządzeń końcowych użytkowników zdalnych. We współpracy z pakietem Veeam Availability Suite zapewnia on hiperdostępność WSZYSTKICH obciążeń — wirtualnych, fizycznych i chmurowych — z poziomu jednej konsoli zarządzania, umożliwiając przywrócenie dowolnej usługi IT i związanych z nią aplikacji oraz danych w czasie liczonym w sekundach i minutach. Więcej informacji

Veeam Agent dla Linuxa

Hiperdostępność obciążeń fizycznych i w chmurze publicznej

W sytuacji, gdy działy IT chcą przenosić do chmury publicznej coraz więcej obciążeń linuxowych, trzeba zadbać o tworzenie ich kopii zapasowych oraz możliwość ich odzyskania, aby uniknąć przerw w działalności. Jednak tworzenie i odzyskiwanie kopii zapasowych chmurowych instancji serwerów Linux bywa kłopotliwe bądź kosztowne — często wymaga czynności ręcznych lub zabiera administratorowi IT cenny czas.

Veeam Agent dla Linuxa to prosty agent kopii zapasowych dla systemu Linux, którego zadaniem jest zapewnienie dostępności instancji serwerów i stacji roboczych Linux niezależnie od tego, czy znajdują się w chmurze publicznej, czy w systemie lokalnym. We współpracy z pakietem Veeam Availability Suite zapewnia on hiperdostępność WSZYSTKICH obciążeń — wirtualnych, fizycznych i chmurowych — z poziomu jednej konsoli zarządzania, umożliwiając przywrócenie dowolnej usługi IT i związanych z nią aplikacji oraz danych w czasie liczonym w sekundach i minutach. Więcej informacji

Veeam Availability dla Nutanix AHV

Najlepsze rozwiązanie do zapewniania hiperdostępności chmury Nutanix Enterprise Cloud
Oprócz zapewniania hiperdostępności środowisk wirtualnych VMware vSphere i Microsoft Hyper-V obecnie firma Veeam umożliwia dbanie o dostępność wszystkich aplikacji i danych na platformie Nutanix Acropolis Hypervisor (AHV) przy użyciu rozwiązania Veeam Availability dla Nutanix AHV. Połączenie produktów Veeam i Nutanix stanowi wysokodostępne rozwiązanie z zakresu infrastruktury hiperkonwergentnej, które umożliwia elastyczną rozbudowę w poziomie oraz ułatwia działom IT wspieranie działalności i sukcesów rynkowych swoich firm.
Więcej informacji

Narzędzia VeeamAgent dla IBM AIX i Oracle Solaris

Dzięki NOWYM narzędziom Veeam Agent dla IBM AIX i Oracle Solaris firma Veeam rozszerza czołowe w branży mechanizmy ochrony danych VMware vSphere i Microsoft Hyper-V, oferując jedną kompleksową platformę ochrony danych oraz zapewniania dostępności, która umożliwia ochronę wszystkich danych, aplikacji i systemów istniejących w środowisku przedsiębiorstwa.

Veeam Availability Orchestrator

Zapewnianie ciągłości działania dzięki orkiestracji odzyskiwania po awarii
Narzędzie Veeam Availability Orchestrator to zaawansowany mechanizm orkiestracji, który został specjalnie opracowany, aby ułatwić przedsiębiorstwom spełnianie wymagań prawnych, minimalizację przestojów i nieprzerwane dostarczanie usług IT w środowisku produkcyjnym. Pozwala ono zmniejszyć nakłady czasu, kosztów i pracy związane z planowaniem i wykonywaniem odzyskiwania po awarii (DR) dzięki automatycznemu tworzeniu, dokumentowaniu i testowaniu planów DR w pełni przygotowanych do zatwierdzenia przez członków zarządu i inne zainteresowane podmioty oraz dowodzących zgodności z regulacjami branżowymi i audytami. Więcej informacji

Veeam Backup dla Microsoft Office 365

Pełny dostęp, kontrola i ochrona danych pakietu Office 365

Rozwiązanie Veeam Backup dla Microsoft Office 365 eliminuje ryzyko utraty dostępu i kontroli nad danymi pakietu Office 365 — w tym programów Exchange Online, SharePoint Online oraz OneDrive dla Firm — dzięki czemu są one stale hiperdostępne i chronione.

Veeam umożliwia ochronę danych pakietu Office 365 przed przypadkowym usunięciem, zagrożeniami bezpieczeństwa i lukami w zasadach przechowywania, przywracanie pojedynczych plików i elementów Office 365 z najlepszą w branży elastycznością oraz zapewnianie zgodności z przepisami i zasadami dzięki wydajnym operacjom eDiscovery w archiwach kopii zapasowych pakietu Office 365. Więcej informacji

Veeam ONE dla VMware vSphere i Microsoft Hyper‑V

Monitorowanie, raportowanie i planowanie mocy obliczeniowych obejmujące obciążenia wirtualne, fizyczne i chmurowe
Rozwiązane Veeam ONE™ zapewnia pełny wgląd w całe firmowe środowisko IT, w tym w obciążenia wirtualne, fizyczne i chmurowe! Obsługuje ono platformy VMware vSphere i Microsoft Hyper‑V oraz umożliwia proaktywne monitorowanie i ostrzeganie przy użyciu interaktywnych narzędzi, które informują o potencjalnych problemach z maszynami wirtualnymi, serwerami fizycznymi, komputerami i zasobami chmurowymi, zanim wpłyną one na działalność operacyjną. Więcej informacji

Veeam Management Pack dla System Center

Uwolnij potencjał oprogramowania System Center w środowiskach vSphere i Hyper-V!
Pakiet Veeam Management Pack™ (MP) dla System Center umożliwia realizację koncepcji Availability for the Always-On Enterprise™ nowej generacji w środowiskach VMware vSphere, Microsoft Hyper-V i Veeam Backup & Replication™, m.in. dzięki obsłudze narzędzia Veeam Agent dla Microsoft Windows oraz środowisk VMware Cloud na platformie Amazon Web Services (AWS). Funkcje kompleksowego wglądu dostępne w pakiecie Veeam MP umożliwiają przedsiębiorstwom podejmowanie decyzji na podstawie danych dzięki monitorowaniu, raportowaniu i analizom w czasie rzeczywistym. Więcej informacji

Veeam Cloud Connect for the Enterprise

Tworzenie kopii zapasowych i replikacja w chmurze dla przedsiębiorstw rozproszonych geograficznie, środowisk obejmujących zdalne biura i oddziały (ROBO) oraz użytkowników mobilnych
Bardzo elastyczne podejście do chmury, dzięki któremu jeden dział IT może centralnie zarządzać usługami tworzenia kopii zapasowych i replikacji, zachowując pełną kontrolę nad danymi przedsiębiorstwa. Narzędzie Veeam Cloud Connect dla przedsiębiorstw umożliwia wysyłanie kopii zapasowych i replik Veeam z wielu lokalizacji do podstawowego centrum danych lub archiwizowanie tych kopii bezpośrednio w chmurze publicznej. Więcej informacji

Veeam Backup Essentials

Backup i hiperdostępność klasy korporacyjnej dla małych firm — oszczędności na poziomie 60% lub większe!
Pakiet Veeam® Backup Essentials™ ułatwia dbanie o hiperdostępność WSZYSTKICH obciążeń — wirtualnych, fizycznych i chmurowych (w tym na platformach VMware vSphere i Microsoft Hyper‑V) — z poziomu jednej konsoli zarządzania. Łączy on funkcje tworzenia kopii zapasowych, przywracania i replikacji oferowane przez rozwiązanie Veeam Backup & Replication oraz zaawansowane mechanizmy monitorowania, raportowania i planowania mocy obliczeniowych dostępne w rozwiązaniu Veeam ONE. Pakiet Veeam Backup Essentials jest przeznaczony dla mniejszych firm zatrudniających mniej niż 250 pracowników i posiadających środowiska z maksymalnie 6 gniazdami procesorów lub 50 maszynami wirtualnymi. Oferuje te same funkcje klasy korporacyjnej co pakiet Veeam Availability Suite, ale w cenie zapewniającej nawet 60-procentowe oszczędności. Więcej informacji

Veeam Agent dla Microsoft Windows

Hiperdostępność obciążeń fizycznych i w chmurze publicznej
Z różnych powodów — takich jak skomplikowane konfiguracje sprzętu i wymagania prawne — niektórych fizycznych serwerów i stacji roboczych nie można poddać wirtualizacji. Tymczasem różne codzienne zdarzenia, takie jak przerwy w łączności, awarie sprzętu, uszkodzenia plików, a nawet ataki ransomware czy kradzież, mogą zagrozić firmowym danym. Narzędzie Veeam Agent dla Microsoft Windows zapełnia lukę, która występuje w niektórych przedsiębiorstwach dysponujących dużymi, heterogenicznymi środowiskami IT, umożliwiając bardziej elastyczne lokowanie obciążeń dzięki dbaniu o hiperdostępność obciążeń w chmurze. Veeam Agent dla Microsoft Windows to prosty agent kopii zapasowych, którego zadaniem jest zapewnianie dostępności obciążeń Windows dzięki tworzeniu kopii zapasowych i odzyskiwaniu zarówno fizycznych, jak i działających w chmurze serwerów i stacji roboczych, a także urządzeń końcowych użytkowników zdalnych. We współpracy z pakietem Veeam Availability Suite zapewnia on hiperdostępność WSZYSTKICH obciążeń — wirtualnych, fizycznych i chmurowych — z poziomu jednej konsoli zarządzania, umożliwiając przywrócenie dowolnej usługi IT i związanych z nią aplikacji oraz danych w czasie liczonym w sekundach i minutach. Więcej informacji

Veeam Agent dla Linuxa

Hiperdostępność obciążeń fizycznych i w chmurze publicznej

W sytuacji, gdy działy IT chcą przenosić do chmury publicznej coraz więcej obciążeń linuxowych, trzeba zadbać o tworzenie ich kopii zapasowych oraz możliwość ich odzyskania, aby uniknąć przerw w działalności. Jednak tworzenie i odzyskiwanie kopii zapasowych chmurowych instancji serwerów Linux bywa kłopotliwe bądź kosztowne — często wymaga czynności ręcznych lub zabiera administratorowi IT cenny czas.

Veeam Agent dla Linuxa to prosty agent kopii zapasowych dla systemu Linux, którego zadaniem jest zapewnienie dostępności instancji serwerów i stacji roboczych Linux niezależnie od tego, czy znajdują się w chmurze publicznej, czy w systemie lokalnym. We współpracy z pakietem Veeam Availability Suite zapewnia on hiperdostępność WSZYSTKICH obciążeń — wirtualnych, fizycznych i chmurowych — z poziomu jednej konsoli zarządzania, umożliwiając przywrócenie dowolnej usługi IT i związanych z nią aplikacji oraz danych w czasie liczonym w sekundach i minutach. Więcej informacji

Veeam Backup dla Microsoft Office 365

Pełny dostęp, kontrola i ochrona danych pakietu Office 365

Rozwiązanie Veeam Backup dla Microsoft Office 365 eliminuje ryzyko utraty dostępu i kontroli nad danymi pakietu Office 365 — w tym programów Exchange Online, SharePoint Online oraz OneDrive dla Firm — dzięki czemu są one stale hiperdostępne i chronione.

Veeam umożliwia ochronę danych pakietu Office 365 przed przypadkowym usunięciem, zagrożeniami bezpieczeństwa i lukami w zasadach przechowywania, przywracanie pojedynczych plików i elementów Office 365 z najlepszą w branży elastycznością oraz zapewnianie zgodności z przepisami i zasadami dzięki wydajnym operacjom eDiscovery w archiwach kopii zapasowych pakietu Office 365. Więcej informacji

Veeam Availability Console

Veeam® Availability Console ułatwia dostarczanie usług dostępności opartych na technologiach Veeam, w tym w pełni zarządzanego tworzenia kopii zapasowych, backupu jako usługi (Backup as a Service — BaaS) i odzyskiwania po awarii jako usługi (Disaster Recovery as a Service — DRaaS). Narzędzie to umożliwia łatwe wdrażanie i monitorowanie środowisk Veeam klientów — niezależnie od tego, czy są one wirtualne, fizyczne, chmurowe, czy mieszane — oraz zarządzanie nimi z poziomu jednej, BEZPŁATNEJ chmurowej platformy zarządzania. Więcej informacji

Veeam Endpoint Backup dla LabTech

Veeam Endpoint Backup dla LabTech pozwala usługodawcom oferować kompleksowe rozwiązanie do szybkiego, ekonomicznego, zdalnego backupu i odzyskiwania fizycznych urządzeń końcowych oraz zarządzania nimi. Technologia Endpoint Backup firmy Veeam jest zgodna z systemem Windows 10 i umożliwia łatwe tworzenie kopii zapasowych komputerów stacjonarnych oraz laptopów z systemem Windows, a nawet niektórych fizycznych serwerów Windows. W razie awarii systemu lub dysku twardego albo uszkodzenia lub przypadkowego usunięcia pliku potrzebne dane można odzyskać kilkoma kliknięciami. Więcej informacji

Dodatek Veeam Backup & Replication dla Kaseya

Dodatek Veeam Backup & Replication dla Kaseya jest narzędziem do monitorowania i raportowania stworzonym specjalnie dla dostawców usług i działów IT korzystających z platformy Kaseya Virtual System Administrator (VSA) i rozwiązania Veeam Backup & Replication. To narzędzie umożliwia kompleksowe zarządzanie całym środowiskiem IT z poziomu jednej konsoli, zapewniając także pełny wgląd w kopie zapasowe Veeam. Dzięki temu zwiększa wydajność zarządzania w dynamicznych przedsiębiorstwach działających non stop.
Więcej informacji

Wtyczka Veeam Backup & Replication dla LabTech

Wtyczka Veeam Backup & Replication dla LabTech umożliwia zarządzanie kopiami zapasowymi Veeam z poziomu platformy LabTech, dzięki czemu zapewnia ochronę i dostępność firmowej infrastruktury wirtualnej. Jest ona przeznaczona dla usługodawców i działów IT korzystających z platformy LabTech Remote Monitoring and Management (RMM) i rozwiązania Veeam Backup & Replication. Więcej informacji

Veeam Backup Free Edition dla VMware vSphere i Microsoft Hyper‑V

Bezpłatne tworzenie kopii zapasowych maszyn wirtualnych, odzyskiwanie elementów aplikacji, migracja maszyn wirtualnych i zarządzanie plikami w środowisku wirtualnym
Rozwiązanie Veeam® Backup Free Edition przeznaczone dla administratorów środowisk VMware vSphere i Microsoft Hyper-V pozwala wykonać szybką kopię zapasową maszyny wirtualnej przy użyciu funkcji VeeamZIP™ — również na taśmę — bez konieczności wstrzymywania czy wyłączania maszyny. Użytkownik może łatwo zarządzać plikami maszyn wirtualnych i hostów, szybko wykonywać operacje e-discovery i odzyskiwania granularnego przy użyciu narzędzi Veeam Explorer™ dla Microsoft Active Directory, Exchange, SharePoint oraz SQL Server i nie tylko. Ponadto użytkownicy platformy vSphere mogą przy użyciu narzędzia Veeam Explorer for Storage Snapshots odzyskiwać dane bezpośrednio z pamięci masowej czołowych światowych producentów, tworzyć kopie zapasowe bezpośrednio w pamięci masowej NFS oraz łatwo migrować maszyny wirtualne między hostami i magazynami danych. Więcej informacji

Veeam Agent dla Microsoft Windows — BEZPŁATNIE

Prosty i BEZPŁATNY agent kopii zapasowych dla systemu Windows
Veeam Agent dla Microsoft Windows to prosty i BEZPŁATNY autonomiczny agent, który umożliwia tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie serwerów oraz stacji roboczych Windows działających w chmurze publicznej, a także fizycznych serwerów i stacji roboczych Windows w systemie lokalnym. Więcej informacji

Veeam Agent dla Linuxa — BEZPŁATNIE

Prosty i BEZPŁATNY agent kopii zapasowych dla systemu Linux
Veeam Agent dla Linuxa to prosty i BEZPŁATNY autonomiczny agent, który umożliwia tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie serwerów oraz stacji roboczych Linux działających w chmurze publicznej, a także fizycznych serwerów i stacji roboczych Linux w systemie lokalnym. Więcej informacji

Veeam Availability Console

Veeam Availability Console ułatwia dostarczanie usług dostępności opartych na technologiach Veeam, w tym w pełni zarządzanego tworzenia kopii zapasowych, backupu jako usługi (Backup as a Service — BaaS) i odzyskiwania po awarii jako usługi (Disaster Recovery as a Service — DRaaS). Narzędzie to umożliwia łatwe wdrażanie i monitorowanie środowisk Veeam klientów — niezależnie od tego, czy są one wirtualne, fizyczne, chmurowe, czy mieszane — oraz zarządzanie nimi z poziomu jednej, BEZPŁATNEJ chmurowej platformy zarządzania. Więcej informacji

Veeam Backup dla Microsoft Office 365 Community Edition

Kopie zapasowe pakietu Office 365 — BEZPŁATNIE dla 10 użytkowników
Rozwiązanie Veeam Backup dla Microsoft Office 365 Community Edition umożliwia BEZPŁATNE tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych programów Office 365 Exchange Online, SharePoint Online i OneDrive dla Firm — przez co eliminuje ryzyko utraty dostępu do danych pakietu Office 365 i kontroli nad nimi — oraz zostało specjalnie zaprojektowane na potrzeby wdrożeń pakietu Office 365 obejmujących do 10 użytkowników.

N2WS — BEZPŁATNE tworzenie kopii zapasowych zasobów AWS

Cloud Protection Manager FREE Edition to narzędzie do tworzenia kopii zapasowych opartych na migawkach, za pomocą którego można chronić ważne zasoby znajdujące się na platformie AWS. Oprócz ochrony krytycznych zasobów AWS rozwiązanie to umożliwia przywracanie pojedynczych plików, odzyskiwanie sprawności (w czasie liczonym w sekundach) po dowolnym przestoju lub awarii oraz tworzenie bibliotek szybkiego wdrażania i środowisk tymczasowych.

Veeam PN dla Microsoft Azure

Veeam PN (Veeam Powered Network) to BEZPŁATNE rozwiązanie, które upraszcza i automatyzuje konfigurowanie lokalizacji odzyskiwania na platformie Microsoft Azure przy użyciu prostej sieci definiowanej programowo (SDN). Ułatwia ono zachowanie ciągłości działania oraz dostępności przez uproszczenie wdrożeń sieci VPN i jest przeznaczone dla firm DOWOLNEJ wielkości, w tym usługodawców. Więcej informacji

Veeam ONE Free Edition dla vSphere i Hyper‑V

Pełny wgląd w środowiska VMware vSphere i Microsoft Hyper-V

Veeam ONE Free Edition to zaawansowane narzędzie do monitorowania, raportowania i planowania mocy obliczeniowych. Oferuje ono wiele funkcji dostępnych w pełnej wersji rozwiązania Veeam ONE, w tym bezagentowe gromadzenie danych, obsługę wielu użytkowników, całodobowe monitorowanie w czasie rzeczywistym, wbudowane alarmy, pulpity, raporty dotyczące zgodności kopii zapasowych i wiele innych. Udostępnia nawet raporty z oceny infrastruktury, które ułatwiają planowanie wdrożenia rozwiązania Veeam Backup & Replication.

Nie ma limitu liczby hostów, serwerów zarządzania i klastrów pracy awaryjnej, które można monitorować w rozwiązaniu Veeam ONE Free Edition wraz z tworzeniem stosownych raportów. W celu przejścia na pełną wersję rozwiązania Veeam ONE wystarczy zainstalować pełny klucz licencyjny. Więcej informacji

Veeam Management Pack dla Veeam Backup

BEZPŁATNA integracja z oprogramowaniem System Center na potrzeby rozwiązania Veeam Backup & Replication
Zyskaj BEZPŁATNY wgląd w kondycję, stan i wydajność środowiska Veeam Backup & Replication dla vSphere i Hyper-V ― zintegrowany bezpośrednio z narzędziem Microsoft System Center Operations Manager. Na początek pobierz 30-dniową wersję próbną pakietu Veeam MP, dzięki której przez 30 dni będziesz mieć dostęp do pełnego zestawu funkcji pakietu Veeam MP Enterprise Plus. Gdy okres próbny dobiegnie końca, wciąż aktywne będą funkcje umożliwiające zarządzanie środowiskiem Veeam Backup & Replication, czyli BEZPŁATNY pakiet Veeam MP for Veeam Backup. Więcej informacji

Veeam Task Manager dla Hyper‑V

Pełniejsza kontrola nad monitorowaniem wydajności w środowisku Hyper-V
Narzędzie Veeam Task Manager dla Hyper-V zapewnia aktualizowany na bieżąco wgląd w wykorzystanie zasobów obliczeniowych przez hosty i maszyny wirtualne. Parametry wydajności, np. dotyczące procesora i pamięci, są przedstawiane na poziomie poszczególnych maszyn wirtualnych. Wersja autonomiczna jest bezpłatnym narzędziem, które nie wymaga oprogramowania System Center. Więcej informacji

Veeam FastSCP dla Microsoft Azure

Narzędzie Veeam FastSCP™ dla Microsoft Azure umożliwia łatwe, niezawodne i szybkie kopiowanie plików między maszynami wirtualnymi na platformie Azure. Dzięki temu bezpłatnemu i autonomicznemu narzędziu można bezpiecznie kopiować pliki przy użyciu protokołu HTTPS i wbudowanego szyfrowania (bez połączenia VPN), planować zadania kopiowania plików oraz korzystać z interfejsu opartego na kreatorze, który umożliwia przesyłanie plików kilkoma kliknięciami — bez umiejętności pisania skryptów. Więcej informacji

Veeam Report Library dla System Center

Zaawansowane funkcje raportowania w oprogramowaniu Microsoft System Center
Biblioteka Veeam Report Library dla System Center umożliwia tworzenie siedmiu szczegółowych raportów przy użyciu rozszerzonych funkcji niedostępnych w oprogramowaniu Microsoft System Center. Biblioteka Veeam Report Library dla System Center Operations Manager nie ogranicza użytkownika do środowiska fizycznego lub wirtualnego ani określonych pakietów zarządzania. A co najważniejsze, jest BEZPŁATNA. Więcej informacji

Pakiet zawartości Veeam dla VMware vRealize Log Insight

Łatwe porządkowanie wszystkich danych Veeam na potrzeby bardziej efektywnego analizowania i zarządzania

Pakiet zawartości Veeam dla VMware vRealize Log Insight porządkuje wszystkie dane generowane przez rozwiązanie Veeam Backup & Replication™ w jednym, łatwym do wykorzystania formacie, który podnosi jakość wglądu, analiz i zarządzania. Administratorzy pamięci masowej i infrastruktury wirtualnej zyskują dostęp do pulpitów danych Veeam w narzędziu Log Insight i za pomocą interaktywnych funkcji analiz mogą zadawać niestandardowe zapytania dotyczące dzienników Veeam, co przyspiesza rozwiązywanie problemów.

Szczegółowe widgety umożliwiają analizę danych przy użyciu macierzystych interaktywnych funkcji analiz dostępnych w narzędziu vRealize Log Insight. Użytkownik może łatwo monitorować dane związane z zadaniami Veeam — w tym z operacjami przywracania i zmianami konfiguracji — oraz działanie platformy VMware, programów Microsoft Active Directory, SQL Server i wielu innych obsługiwanych aplikacji, korzystając z kompleksowej konsoli narzędzia Log Insight lub subskrybując niestandardowe alarmy wyzwalane przez wartości parametrów i aktywność wybranych aplikacji.

Veeam Stencils dla Microsoft Visio

Bezpłatny zbiór szablonów Visio do planowania wdrożenia platformy vSphere lub Hyper-V
Veeam Stencils to BEZPŁATNY zestaw szablonów w formacie programu Visio, który zawiera hosty ESX i Hyper-V, menedżery SCVMM, centra danych, lokalną i współużytkowaną pamięć masową, jednostki logiczne (LUN), karty sieciowe, maszyny wirtualne z oznaczeniami statusu, sieci oraz inne elementy. Korzystając z tego bezpłatnego zbioru szablonów Visio z elementami środowisk vSphere i Hyper-V, administratorzy ESX i centrów danych mogą tworzyć diagramy w raportach. Ponadto za pomocą tego bezpłatnego produktu można doskonalić obsługę klientów, efektywność procesów biznesowych, a także funkcje monitorowania i przepływ pracy. Więcej informacji