VMware i Veeam

VMware i Veeam: Availability for the Always-On Enterprise

 

Sanjay Poonen, dyrektor operacyjny firmy VMware, mówi, dlaczego produkty VMware i Veeam razem działają lepiej

Obecnie przedsiębiorstwa nie mogą sobie pozwolić na tolerowanie przestojów, awarii infrastruktury IT czy braku ciągłości funkcjonowania. Nowe technologie pamięci masowej, wirtualizacja serwerów, pamięci masowej i sieci oraz wzrost popularności chmury doprowadziły do powstania nowoczesnych centrów danych. Niezbędna jest realizacja koncepcji Availability for the Always-On Enterprise™, która zapewni nieprzerwaną działalność firmy (Always-On™) oraz dostępność jej zasobów w dowolnym miejscu, o dowolnej porze i z dowolnego urządzenia.

Platforma VMware umożliwia przedsiębiorstwom efektywną konsolidację zasobów, uruchamianie krytycznych aplikacji biznesowych i szybsze reagowanie na bieżące potrzeby. Łączne stosowanie rozwiązań Veeam® i VMware pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze oraz ograniczyć ryzyko w działalności przedsiębiorstwa. Rozwiązanie Veeam zapewnia pełną obsługę platformy VMware vSphere 6.5, która obejmuje następujące aspekty:

 • Woluminy wirtualne VMware (VVOL)
 • Magazyny danych VMFS 6
 • Kompresja NBD
 • vSAN 6.6
 • Mechanizm SPBM (Storage Policy-Based Management — zarządzanie na podstawie zasad pamięci masowej)
 • Tworzenie kopii zapasowych i replikacja maszyn wirtualnych odpornych na błędy
 • ...i nie tylko!

Při nasazení produktů Veeam a VMware si můžete být jisti, že vaše aplikace klíčové pro podnikání budou vždy běžet a dokážete rychleji reagovat na obchodní potřeby.

Inforgrafika IDC: Rozwiązania Veeam sprzyjają wdrażaniu wirtualizacji i przewyższaniu parametrów umów SLA, znacznie poprawiając wskaźnik RTPO

VMware Virtual SAN i Veeam

Wysokie koszty oraz złożoność pamięci masowej często utrudniają wdrożenie kompletnego rozwiązania w zakresie pamięci masowej i tworzenia kopii zapasowych. VMware VSAN oraz Veeam Backup & Replication™ ułatwiają klientom wdrożenie bardziej zintegrowanego, wysoce efektywnego i ekonomicznego rozwiązania zapewniającego dostępność.

Rozwiązanie VMware VSAN to prosty, szybki i skuteczny sposób na alokowanie pamięci masowej i zarządzanie nią w warstwie serwerów. Rozwiązanie Veeam replikuje maszyny wirtualne na poziomie hostów, obniżając koszty związane z replikacją macierzową. Zunifikowana konsola rozwiązania Veeam zapewnia dostępność całej infrastruktury wirtualnej przy użyciu najlepszych funkcji dostępnych na rynku, takich jak:

 • Instant VM Recovery®
 • Granularne odzyskiwanie elementów aplikacji za pomocą narzędzi Veeam Explorer
 • Replikacja maszyn wirtualnych
 • Nowe funkcje, które pozwalają lepiej wykorzystać inwestycje w nowoczesną pamięć masową i platformy chmurowe

 

Webinarium: Inteligentne wdrożenie rozwiązań VMware VSAN i EVO:Rail

VMware vSAN

Architektura VMware vSAN typu all-flash i hybrydowa

Veeam Backup dla Microsoft Office 365

Dane w pakiecie Office 365 należą do Twojej firmy, dlatego to na Tobie spoczywa obowiązek ich ochrony. Dzięki pełnemu dostępowi, kontroli i ochronie poczty e-mail z pakietu Office 365 już nigdy nie stracisz dostępu do e-maili.

Więcej informacji

Wyższy poziom zadowolenia i realizacji umów SLA dzięki połączeniu Veeam + Vmware

IDC potwierdza: wdrożenie rozwiązań Veeam z platformą VMware pozwala znacznie przewyższyć wymogi umów SLA

POBIERZ DOKUMENT

Veeam i vCloud Director

Usługi chmurowe mają zapewniać nieograniczone moce obliczeniowe, niższe koszty operacyjne i zarządzaną infrastrukturę. Jednak zalety platform chmurowych trzeba rozważać z uwzględnieniem wydajności, nadzoru i zabezpieczeń oferowanych przez usługodawców.

Ulepszona obsługa oprogramowania VMware vCloud Director w rozwiązaniach Veeam upraszcza zarządzanie i zwiększa efektywność, ponieważ dzierżawcy mają do dyspozycji samoobsługowe funkcje tworzenia kopii zapasowych i przywracania, z którymi wiążą się następujące korzyści:

 • Ograniczenie czynności zarządzania i poprawa docelowego czasu odzyskiwania (RTO)
 • Redukcja kosztów i wykorzystania dzięki indywidualnym szablonom grup zasad
 • Zachowanie poufności i łatwości obsługi dzięki scentralizowanej kontroli w intuicyjnym interfejsie

Ponadto Veeam umożliwia przedsiębiorstwom łatwe i pewne powielanie lokalnych kopii zapasowych w chmurze bez uszczerbku dla zabezpieczeń czy elastyczności. Stosowane razem rozwiązania Veeam i VMware zmniejszają ryzyko utraty krytycznych danych biznesowych dzięki bezpiecznemu przechowywaniu kopii zapasowych w lokalizacji zewnętrznej. Pozwala to użytkownikom na kompresowanie, deduplikowanie i szyfrowanie kopii zapasowych w celu obniżenia kosztów przechowywania danych i stopnia wykorzystania przepustowości.

Opis rozwiązania: przechowywanie kopii zapasowych w lokalizacji zewnętrznej w przypadku korzystania z chmury prywatnej, publicznej i hybrydowej

 

Dzięki rozwiązaniu Veeam dodatkowe egzemplarze kopii zapasowych można przechowywać na zewnątrz firmy na platformie vCloud Air

VMware vCloud Air™ Elite Partner

Veeam i VMware — zasoby

Numer 1 w dziedzinie kopii zapasowych maszyn wirtualnych — mamy na to dowody!

Klienci, partnerzy i eksperci branżowi są zgodni, że rozwiązania Veeam pomagają przedsiębiorstwom w uzyskaniu maksymalnych korzyści z inwestycji w wirtualizację.
307 000+
Klienci
57 600+
Partnerzy
100+
Najważniejsze nagrody branżowe
70% of Fortune 500 are Available. 24.7.365

Filmy instruktażowe online

Sesja na żywo lub nagrana

Wypróbuj

Wypróbuj Veeam w swoim laboratorium

Jak kupić

Opcje licencjonowania, ceny i pakiety