https://login.veeam.com/pl/oauth?client_id=nXojRrypJ8&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.veeam.com%2Fservices%2Fauthentication%2Fredirect_url&response_type=code&scope=profile&state=eyJmaW5hbFJlZGlyZWN0TG9jYXRpb24iOiJodHRwczovL3d3dy52ZWVhbS5jb20vcGwvd2hhdHMtbmV3LWF2YWlsYWJpbGl0eS1vcmNoZXN0cmF0b3IuaHRtbCIsImhhc2giOiJmMTQ2YjViMy1iYTAyLTQ3MjItYmNmYy1hMjYzOWZlMzNhMTAifQ
 

Veeam Availability Orchestrator v3

Firma Veeam wprowadza kolejne innowacje, dodając pełną obsługę orkiestracji odzyskiwania z wykorzystaniem migawek NetApp ONTAP

Najnowsze wydanie — w skrócie

Odzyskiwanie lokalizacji jednym kliknięciem i testy odzyskiwania po awarii z wykorzystaniem produktów NetApp

Przedstawiamy rewolucję w dziedzinie odzyskiwania lokalizacji: NOWĄ funkcję planów orkiestracji pamięci masowej, obejmującą pełną obsługę orkiestracji odzyskiwania z wykorzystaniem migawek NetApp ONTAP. Teraz można bezpośrednio orkiestrować awaryjne przełączanie klastrów pamięci masowej NetApp ONTAP na lokalizację dodatkową na wypadek poważnego incydentu lub migracji danych.

Ponadto dzięki istniejącym funkcjom narzędzia Veeam Availability Orchestrator użytkownicy produktów NetApp ONTAP zyskują następujące możliwości:

  • Maksymalizacja dostępności usług — niemal zerowe wartości RTO i RPO dla wszystkich aplikacji i danych uzyskiwane przy użyciu specjalnie zaprojektowanego mechanizmu orkiestracji
  • Znaczny wzrost efektywności operacyjnej — wyeliminowanie kosztownych procesów ręcznych dzięki wykonywanej jednym kliknięciem orkiestracji i automatyzacji
  • Całkowita pewność planowania — ciągłe weryfikowanie odzyskiwalności i zgodności planów odzyskiwania po awarii z przepisami za pomocą zautomatyzowanych, nieinwazyjnych testów oraz dokumentacji

Rola operatora planu

Obecnie użytkownikom można przypisać jedną z trzech ról:

  • Administrator — wykonywanie wszystkich czynności administracyjnych, zarządzanie rolami użytkowników i pełnienie innych ról w każdym planie orkiestracji
  • Autor planu — możliwość tworzenia, edytowania i testowania planów orkiestracji
  • Operator planu — możliwość planowania, uruchamiania i testowania planów orkiestracji; wszystkie role umożliwiają generowanie raportów w narzędziu VAO i wyświetlanie pulpitu VAO na stronie głównej narzędzia

Inne ulepszenia

Firma Veeam nieustannie tworzy innowacje zapewniające użytkownikom najwyższy komfort obsługi:

  • Nowy pulpit administratora — dostęp do ważnych informacji na temat połączonych systemów i użycia licencji
  • Pobieranie wielu raportów — możliwość pobrania wielu raportów w jednym pliku ZIP
  • Limit czasu nieaktywności w interfejsie narzędzia VAO — podyktowana względami bezpieczeństwa możliwość określenia czasu, po którym zalogowany użytkownik zostaje automatycznie wylogowany

Chcesz się dowiedzieć więcej? Pobierz dokument Co nowego w formacie PDF!

Jak możemy pomóc?

Sprzedaż

Uzyskaj niezobowiązującą wycenę i dowiedz się więcej na temat firmy Veeam Software

Pomoc techniczna

Znajdź odpowiedzi na pytania dzięki dokumentacji technicznej firmy Veeam

Fora społeczności Veeam

Uzyskaj pomoc dotyczącą produktów i oprogramowania Veeam