Infolinia sprzedaży: 00 (800) 112 4585 | 08:00 - 18:00 CET | ENG, DEU, FRA, RUS
Polski

Co nowego w rozwiązaniu Veeam Backup
dla Microsoft Office 365 v2

Rozwiązanie Veeam Backup dla Microsoft Office 365 v2 umożliwia kontrolowanie danych pakietu Office 365 dzięki tworzeniu i odzyskiwaniu kopii zapasowych danych Exchange, SharePoint oraz OneDrive dla Firm. Poniżej znajduje się lista ważnych nowych funkcji i możliwości wprowadzonych w rozwiązaniu Veeam Backup dla Microsoft Office 365 v2:

Funkcje ogólne

 • Pełna obsługa środowiska PowerShell i interfejsu REST API w celu automatyzacji backupu i przywracania, w tym wszystkich funkcji wbudowanych narzędzi Veeam Explorer™.
 • Osobna instalacja składników w ramach instalacji rozwiązania Veeam Backup dla Microsoft Office 365.
 • Rozszerzone zapisywanie w dzienniku w przypadku kontrolera i serwerów proxy rozwiązania Veeam Backup dla Microsoft Office 365 mające na celu zbieranie oraz eksportowanie szczegółowych danych o poszczególnych operacjach ułatwiających rozwiązywanie problemów.
 • Dodana opcja sprawdzania dostępności aktualizacji do interfejsu użytkownika i automatyczne powiadomienia o dostępnych aktualizacjach rozwiązania Veeam Backup dla Microsoft Office 365.
 • Możliwość wyboru schematu kolorów konsoli rozwiązania Veeam Backup dla Microsoft Office 365 i interfejsu użytkownika narzędzi Veeam Explorer.
 • Funkcje automatycznego sprawdzania i aktualizowania usług i proxy rozwiązania Veeam Backup dla Microsoft Office 365.

Microsoft Office 365 SharePoint Online i lokalne wdrożenie SharePoint

 • Ochrona danych programu SharePoint Online — infrastruktury lokalne i hybrydowe.
 • Elastyczność backupu i opcji przywracania witryn, witryn osobistych i witryn grup SharePoint Online, w tym takich elementów jak:
  • Klasyczne i nowoczesne motywy SharePoint
  • Uprawnienia do obiektów SharePoint
  • Wzorzec, publikowanie i strony wiki
 • Veeam Explorer dla Microsoft SharePoint:
  • Odzyskiwanie witryn, bibliotek, list i dokumentów SharePoint do środowiska SharePoint Online
  • Przywracanie witryn, bibliotek, list i dokumentów SharePoint do lokalnej instancji programu SharePoint
  • Wysyłanie obiektu SharePoint pocztą e-mail jako załącznika
  • Zapisywanie obiektu SharePoint jako pliku
  • Zapisywanie wielu obiektów SharePoint jako pliku ZIP
  • Przywracanie poprzedniej wersji obiektu
  • Przywracanie obiektu SharePoint dla dzierżawcy (funkcja dla usługodawców)
  • Przywracanie niestandardowych szablonów list

Microsoft Office 365 OneDrive dla Firm

 • Ochrona danych usługi Microsoft OneDrive dla Firm.
 • Szybkie i skuteczne tworzenie kopii zapasowych oraz przywracanie kont Office 365 OneDrive dla Firm, w tym takich elementów jak:
  • Użytkownicy i grupy OneDrive
  • Atrybuty rozszerzone i współdzielony dostęp
  • Notesy programu Microsoft OneNote
 • Veeam Explorer dla Microsoft OneDrive dla Firm:
  • Przywracanie użytkowników, folderów lub plików (w tym notatek OneNote) do usługi OneDrive dla Firm
  • Wysyłanie pliku z usługi OneDrive dla Firm pocztą e-mail jako załącznika
  • Zapisywanie plików i folderów z usługi OneDrive dla Firm
  • Zapisywanie wielu plików i folderów jako pliku ZIP
  • Przywracanie poprzedniej wersji dowolnego pliku
  • Przywracanie i nadpisywanie użytkowników, folderów lub plików
  • Przywracanie danych przy zachowaniu pierwotnych użytkowników, folderów lub plików
  • Przywracanie z atrybutami rozszerzonymi i niestandardowymi ustawieniami kontroli dostępu
  • Przywracanie bez atrybutów rozszerzonych i niestandardowych ustawień kontroli dostępu
  • Przywracanie pliku, folderu lub użytkownika OneDrive dla Firm na potrzeby dzierżawcy (funkcja dla usługodawców)
  • Przywracanie danych zlokalizowanych w środowisku Microsoft Teams* 

* Ochrona programu Microsoft Teams jest możliwa, jeśli bazowa pamięć masowa danych Teams wchodzi w skład usługi SharePoint Online lub Exchange Online. Można chronić i przywracać dane, ale nie karty i kanały Teams. Po przywróceniu elementu można go ponownie podłączyć ręcznie. 

Dodatkowe funkcje przywracania

 • Funkcja porównywania i przywracania skrzynek pocztowych dostępna w narzędziu Veeam Explorer dla Microsoft Exchange umożliwia porównanie całego folderu lub skrzynki pocztowej między środowiskiem produkcyjnym a kopią zapasową, a następnie przywrócenie do środowiska produkcyjnego tylko brakujących lub zmienionych elementów.
 • Zapisywanie w dzienniku całych sesji w przypadku wszystkich operacji wykonywanych za pomocą wbudowanych narzędzi Veeam Explorer umożliwia błyskawiczne generowanie szczegółowych raportów o działaniach związanych z przywracaniem, eksportem i przeszukiwaniem kopii zapasowych ułatwiających zapewnianie zgodności i wykonywanie audytów.
 • Opcja eksplorowania stanów z punktu w czasie dostępna teraz w przypadku wdrożeń Mail Backup as a Service umożliwia przeszukiwanie kopii zapasowych dzierżawców za pomocą dowolnego wbudowanego narzędzia Veeam Explorer. Dzierżawcy mogą przeglądać swoje dane z dowolnie wybranego punktu w czasie (funkcja dla usługodawców).
 • Funkcja eDiscovery jest teraz obsługiwana za pomocą narzędzia Cloud Connect, umożliwiając przeszukiwanie usuniętych lub zmodyfikowanych przez użytkowników elementów programów Exchange, SharePoint i OneDrive dzierżawców (funkcja dla usługodawców).

Większa elastyczność i udoskonalone opcje backupu

 • Możliwość wybrania poszczególnych użytkowników, grup użytkowników lub całego przedsiębiorstwa podczas tworzenia zadania backupu.
 • Obsługa grup zabezpieczeń i list dystrybucyjnych w pakiecie Office 365 oraz grup dynamicznej dystrybucji w przypadku środowisk hybrydowych.
 • Obsługa skrzynek pocztowych grup w pakiecie Office 365.
 • Tworzenie kopii zapasowych lokalnej skrzynki pocztowej rejestrowania w dzienniku.