https://login.veeam.com/pl/oauth?client_id=nXojRrypJ8&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.veeam.com%2Fservices%2Fauthentication%2Fredirect_url&response_type=code&scope=profile&state=eyJmaW5hbFJlZGlyZWN0TG9jYXRpb24iOiJodHRwczovL3d3dy52ZWVhbS5jb20vcGwvd2hhdHMtbmV3LWJhY2t1cC1yZXBsaWNhdGlvbi5odG1sIn0

Co nowego w rozwiązaniu Veeam Backup & Replication 9.5?

Rozwiązanie Veeam® Backup & Replication™ 9.5 Update 4, wchodzące w skład pakietu Veeam Availability Suite™, zapewnia dostępność WSZYSTKICH obciążeń wirtualnych, fizycznych i chmurowych. Za pośrednictwem jednej konsoli zarządzania można wykonywać szybkie, elastyczne i niezawodne operacje tworzenia kopii zapasowych, odzyskiwania oraz replikacji wszystkich aplikacji i danych, na zawsze eliminując tradycyjne narzędzia do backupu. Poniżej znajduje się lista głównych nowych funkcji wprowadzonych w poszczególnych wydaniach.

Veeam Backup & Replication 9.5 Update 4b:  co nowego?

Obsługiwane platformy
 • Obsługa systemów Microsoft Windows 10 z aktualizacją z maja 2019 r. i Microsoft Windows Server w wersji 1903 jako maszyn wirtualnych-gości oraz na potrzeby instalacji rozwiązania Veeam Backup & Replication i jego komponentów.
 • Obsługa systemów Microsoft Windows 10 z aktualizacją z maja 2019 r. i Microsoft Windows Server w wersji 1903 przez narzędzie Veeam Agent dla Windows 3.0.2 (zawarta w aktualizacji).
 • Obsługa jądra systemu Linux w wersji 5.0 przez zaktualizowane narzędzie Veeam Agent dla Linuxa 3.0.2 (zawarta w aktualizacji).
 • Obsługa dystrybucji Ubuntu 19.04, SLES 15 SP1, RHEL 8 i openSUSE Leap 15.1 w ramach funkcji zarządzania agentami w rozwiązaniu Veeam Backup & Replication.
 • Zgodność z oprogramowaniem VMware vCloud Director 9.7 na poziomie istniejących funkcji wersji Update 4. Gotowość do obsługi platformy VMware vSphere 6.5 U3 na podstawie kompilacji wstępnej. Oficjalna obsługa będzie wymagać przeprowadzenia pełnych testów regresyjnych na kompilacji ogólnodostępnej. Stosownie do wyników testów ten punkt zostanie uzupełniony o dalsze informacje oraz oświadczenie dotyczące oficjalnej obsługi.
 • Gotowość do obsługi platformy VMware vSphere 6.7 U3 na podstawie kompilacji wstępnej. Oficjalna obsługa będzie wymagać przeprowadzenia pełnych testów regresyjnych na kompilacji ogólnodostępnej. Stosownie do wyników testów ten punkt zostanie uzupełniony o dalsze informacje oraz oświadczenie dotyczące oficjalnej obsługi.
Obsługiwane aplikacje
 • Obsługa baz danych Oracle 19c w systemie Linux obejmująca przetwarzanie uwzględniające specyfikę aplikacji przy użyciu narzędzia RMAN i interfejsu OCI, tworzenie kopii zapasowych dzienników zmian oraz narzędzie Veeam Explorer dla Oracle w większości konfiguracji. Ze względu na niedawne udostępnienie wersji Oracle 19c wciąż trwają testy konfiguracji z komponentami DataGuard i RAC. Stosownie do wyników testów ten punkt zostanie uzupełniony o dalsze informacje oraz oświadczenie dotyczące oficjalnej obsługi.
 • Obsługa baz danych Oracle 19c w systemie Windows obejmująca przetwarzanie uwzględniające specyfikę aplikacji przy użyciu narzędzia RMAN i interfejsu OCI, tworzenie kopii zapasowych dzienników zmian oraz narzędzie Veeam Explorer dla Oracle wyłącznie w podstawowych konfiguracjach. Ze względu na bardzo niedawne udostępnienie wersji Oracle 19c dla Windows testy konfiguracji zaawansowanych (obejmujących takie komponenty jak DataGuard, RAC, ASM, Pluggable DB, flashback i konta wirtualne) dopiero zostaną przeprowadzone. Stosownie do wyników testów ten punkt zostanie uzupełniony o dalsze informacje oraz oświadczenie dotyczące oficjalnej obsługi.
Integracje z chmurą
 • Obecnie rozwiązanie Veeam Backup & Replication okresowo aktualizuje listę obsługiwanych regionów Amazon AWS z serwera aktualizacji Veeam. Lista jest aktualizowana, gdy dział kontroli jakości firmy Veeam zweryfikuje zgodność z nowo dodanym regionem Amazon. Ta funkcja wymaga wyrażenia zgody na automatyczne sprawdzanie aktualizacji produktu przy użyciu pola wyboru Check for product and hypervisor updates periodically w sekcji ustawień Notifications.
Integracje z pamięcią masową
 • Obsługa oprogramowania Dell EMC Unity OE w wersji 4.5.
 • Własny klient NFS został zaktualizowany w celu zapewnienia zgodności z wtyczką Universal Storage API dla Western Digital IntelliFlash (dawniej Tegile). Wtyczka zostanie powszechnie udostępniona razem z wersją Update 4b.

Veeam Backup & Replication 9.5 Update 4: co nowego?

Macierzysta obsługa obiektowej pamięci masowej dzięki funkcji Veeam Cloud Tier

Funkcja Veeam Cloud Tier udostępnia repozytorium skalowalne w poziomie (Scale-Out Backup Repository — SOBR) o nieograniczonej pojemności na potrzeby długoterminowego przechowywania danych dzięki macierzystej, ekonomicznej integracji z obiektową pamięcią masową na platformach Amazon S3, Azure Blob Storage i IBM Cloud Object Storage, a także w wielu usługach zgodnych z technologią S3 oraz rozwiązaniach do środowiska lokalnego.

Funkcja Veeam Cloud Tier jest implementowana jako nowa warstwa przechowywania danych w repozytorium (SOBR), tzw. warstwa pojemności. Dzięki odpowiedniej konfiguracji zasad starsze pliki kopii zapasowych, które nie nadają się już do przywracania operacyjnego, są automatycznie przenoszone do obiektowej pamięci masowej, przy czym możliwe jest także wcześniejsze przenoszenie starszych kopii zapasowych, jeśli w warstwie wydajności repozytorium SOBR zacznie brakować miejsca na dysku.

W przypadku korzystania z obiektowej pamięci masowej w chmurze publicznej dane można dodatkowo chronić przy użyciu opcjonalnego szyfrowania po stronie źródła (256-bitowy algorytm AES).

Oto wyjątkowe korzyści wynikające z integracji rozwiązania Veeam z obiektową pamięcią masową:

 • Transparentność. Kopie zapasowe przeniesione do obiektowej pamięci masowej pozostają łatwo dostępne dla wszystkich funkcji rozwiązania Veeam, umożliwiając na przykład bezpośrednie przywracanie z obiektowej pamięci masowej — bez instalacji tymczasowych.
 • Oszczędność miejsca. Oprócz kompresji po stronie źródła pliki kopii zapasowych są w trybie ciągłym przyrostowym przenoszone do obiektowej pamięci masowej, co zapobiega duplikacji między wieloma pełnymi kopiami zapasowymi, stanowiąc swoistą deduplikację po stronie źródła.
 • Oszczędność przepustowości. Podczas przywracania ruch danych z obiektowej pamięci masowej jest minimalizowany dzięki odczytywaniu wszystkich pasujących bloków danych z najbliższego pliku kopii zapasowej dostępnego w środowisku lokalnym w warstwie wydajności. Tak więc nie wszystkie bloki danych są pobierane z obiektowej pamięci masowej, co obniża koszty przywracania.
 • Samowystarczalność. Przeniesione kopie zapasowe są samowystarczalne i niezależne od zewnętrznych katalogów czy metadanych, co umożliwia ich zaimportowanie nawet w przypadku całkowitej utraty lokalnego serwera kopii zapasowych razem z jego konfiguracją i bazą danych.
 • Brak uzależnienia od produktu określonej marki. W przyszłości zarchiwizowane kopie zapasowe będzie można w każdej chwili zaimportować z obiektowej pamięci masowej i przywrócić przy użyciu bezpłatnego rozwiązania Veeam Backup & Replication Community — bez posiadania płatnej licencji Veeam. Nie traktujemy Twoich danych jak zakładnika!
 • Brak dodatkowych kosztów. W odróżnieniu od dostawców urządzeń dodatkowej pamięci masowej firma Veeam nie stosuje opłaty subskrypcyjnej za każdy terabajt danych przeniesionych do obiektowej pamięci masowej. Nie pobieramy podatku od korzystania z chmury!

Dostęp do funkcji Cloud Tier repozytorium SOBR wymaga wersji Enterprise.

Rozszerzone możliwości przywracania na platformy AWS i Azure Stack dzięki funkcji Veeam Cloud Mobility

Funkcja Veeam Cloud Mobility umożliwia łatwe przenoszenie i szybkie odzyskiwanie DOWOLNYCH obciążeń lokalnych lub chmurowych na platformy Amazon AWS, Microsoft Azure i Azure Stack, ułatwiając zachowanie ciągłości działania i dostępności w środowiskach chmury hybrydowej dzięki następującym możliwościom:

 • Bezpośrednie przenoszenie obciążeń w chmurach prywatnych, hybrydowych i publicznych
 • Przywracanie i odzyskiwanie obciążeń bezpośrednio w chmurze w celu szybkiego zapewniania ciągłości działania
 • Prowadzenie testów i prac rozwojowych przy użyciu chmury publicznej

Uzupełniając wcześniej udostępnioną funkcję Direct Restore to Microsoft Azure, wersja Update 4 rozszerza mechanizmy Veeam Cloud Mobility o następujące nowe funkcje:

Funkcja Direct Restore to AWS umożliwia przywracanie kopii zapasowych Veeam w chmurze, sprzyjając optymalnej alokacji zasobów i minimalizacji kosztów. Kopie zapasowe maszyn wirtualnych, serwerów fizycznych oraz stacji roboczych z systemami Windows i Linux można przywracać w postaci maszyn wirtualnych AWS EC2, w tym na platformach Amazon Government Cloud i Amazon China. Funkcja obejmuje wbudowaną konwersję UEFI–BIOS, umożliwiając przywracanie nowoczesnych stacji roboczych Windows bezpośrednio w środowisku AWS EC2 (które nie obsługuje technologii UEFI).

Funkcja Direct Restore to Microsoft Azure Stack — oparta na sprawdzonym mechanizmie Direct Restore to Microsoft Azure — umożliwia przywracanie kopii zapasowych maszyn wirtualnych, serwerów fizycznych oraz stacji roboczych z systemami Windows i Linux na platformie Microsoft Azure Stack w postaci maszyn wirtualnych typu IaaS (Infrastructure as a Service). W połączeniu z narzędziami Veeam Agent funkcja ta zapewnia kompleksowe rozwiązanie do backupu maszyn wirtualnych IaaS na platformie Microsoft Azure Stack.

Wyższy stopień bezpieczeństwa i zgodności z przepisami dzięki Veeam DataLabs

Veeam DataLabs to zestaw zaawansowanych funkcji, dzięki którym działy IT i programiści mogą testować obciążenia w odizolowanym środowisku: weryfikować aktualizacje, testować poprawki, sprawdzać zabezpieczenia pod kątem luk, zapewniać zgodność z przepisami i sprawdzać odzyskiwalność kopii zapasowych Veeam. W środowisku Veeam DataLabs — wcześniej znanym pod nazwą Virtual Lab — w wersji Update 4 wprowadzono nowe funkcje podnoszące poziom bezpieczeństwa i zgodności z przepisami oraz usprawniające procesy IT.

Przywracanie etapowe to funkcja, która umożliwia wprowadzenie wymaganych zmian w zawartości bazy danych lub ustawieniach aplikacji czy systemu operacyjnego przed przywróceniem maszyny wirtualnej do środowiska produkcyjnego. W tym celu rozwiązanie Veeam uruchamia wymagany punkt przywracania w środowisku DataLabs bezpośrednio z plików kopii zapasowej, wprowadza do systemu operacyjnego-gościa specjalny skrypt i uruchamia go z zachowaniem dokonanych zmian, a następnie przenosi zmodyfikowany stan do środowiska produkcyjnego, finalizując operację przywracania. Oto kilka możliwych zastosowań funkcji przywracania etapowego:

 • Przestrzeganie RODO w zakresie prawa do bycia zapomnianym dzięki możliwości używania tych samych aplikacji lub skryptów, które służą do usuwania danych osobowych z systemów produkcyjnych, podczas przywracania maszyn wirtualnych zawierających dane osobowe ze starszych kopii zapasowych
 • Usprawnianie procesów IT dzięki stworzeniu administratorom możliwości wprowadzania wymaganych zmian w ustawieniach systemu operacyjnego (na przykład dotyczących adresów IP, serwerów DNS lub zapory), instalowania i odinstalowywania aplikacji oraz wykonywania innych wymaganych operacji w celu przystosowania przywracanej maszyny wirtualnej do środowiska docelowego, zanim zostanie w nim umieszczona

Dostęp do funkcji przywracania etapowego wymaga wersji Enterprise.

Bezpieczne przywracanie to funkcja, dzięki której przed przywróceniem danych z kopii zapasowej obrazu do środowiska produkcyjnego można łatwo przeskanować system plików gościa zawarty w kopii zapasowej pod kątem złośliwego oprogramowania, na przykład wirusów komputerowych lub ransomware. W tym celu rozwiązanie Veeam montuje dyski na serwerze związanym z repozytorium kopii zapasowych oraz uruchamia skanowanie pod kątem wirusów przy użyciu jednego z obsługiwanych programów antywirusowych zainstalowanych na serwerze, na którym zostały zamontowane dyski. Oto kilka możliwych zastosowań funkcji bezpiecznego przywracania:

 • Wykrywanie „uśpionego” ransomware w wybranym punkcie przywracania, a dzięki temu skrócenie czasu odzyskiwania sprawności systemu po ewentualnym ataku ransomware (dzięki uniknięciu sytuacji, w której każde kolejne przywrócenie maszyny wirtualnej do środowiska produkcyjnego powoduje wprowadzenie do niego również kodu ransomware)
 • Weryfikowanie kopii zapasowych ze zdalnych biur i oddziałów terenowych (ROBO) dysponujących skromniejszymi zasobami IT przed ich przywróceniem do centrum danych w siedzibie firmy (w scenariuszach odzyskiwania po awarii w środowisku ROBO)
 • Skanowanie punktu przywracania przy użyciu innego programu antywirusowego niż zainstalowany na danej maszynie wirtualnej w celu zwiększenia prawdopodobieństwa wykrycia rzadkiego złośliwego oprogramowania, w tym typu zero-day

Funkcja bezpiecznego przywracania standardowo obsługuje programy Microsoft Windows Defender, Symantec Protection Engine i ESET NOD32, a przy użyciu pliku konfiguracji można obsługę rozszerzyć na dowolny program antywirusowy udostępniający podstawowy interfejs wiersza poleceń.

Wtyczki aplikacji korporacyjnych

Dzięki nowym wtyczkom aplikacji korporacyjnych firmowi administratorzy baz danych mogą zachować kontrolę nad tworzeniem kopii zapasowych i przywracaniem baz danych przy użyciu znanych sobie macierzystych narzędzi, a jednocześnie nadal stosować repozytorium Veeam jako centralną lokalizację zapisu wszystkich kopii zapasowych.

 • Wtyczka Veeam dla SAP HANA to narzędzie z certyfikatem SAP, dzięki któremu administratorzy baz danych HANA mogą używać interfejsu BACKINT do tworzenia kopii zapasowych i przywracania tych baz danych z wykorzystaniem repozytorium kopii zapasowych Veeam. Wtyczka obsługuje także wdrożenia SAP HANA w infrastrukturze konwergentnej.
 • Wtyczka Veeam dla Oracle RMAN umożliwia administratorom baz danych Oracle używanie menedżera RMAN do tworzenia kopii zapasowych i przywracania baz danych Oracle z wykorzystaniem repozytorium kopii zapasowych Veeam. Ta integracja oparta na narzędziu RMAN zapewnia klientom dodatkową metodę dbania o dostępność baz Oracle i rozszerzania platformy bez zastępowania dotychczasowej, wbudowanej na poziomie obrazu integracji opartej na interfejsie OCI, która w zależności od scenariusza często może być lepszym rozwiązaniem.

Dodatkową zaletą korzystania z wtyczek Veeam dla aplikacji korporacyjnych jest obsługa repozytorium Scale-out Backup Repository (SOBR), która znacznie zwiększa przepustowość backupu i przywracania dzięki skalowalnemu wielowęzłowemu systemowi zaplecza udostępnianemu przez SOBR.

Dostęp do wtyczek aplikacji korporacyjnych wymaga wersji Enterprise.

Ulepszone funkcje samoobsługi

Teraz można skrócić czas odzyskiwania i obniżyć całkowite koszty eksploatacji, pozwalając użytkownikom na bezpieczne zarządzanie tworzeniem kopii zapasowych i przywracaniem ich własnych maszyn wirtualnych za pośrednictwem samoobsługowego portalu backupu i przywracania dla środowiska VMware vSphere, w którym dostęp oparty na rolach jest powiązany z już istniejącym i działającym systemem uprawnień vSphere, dzięki czemu w przypadku zmian infrastruktury czy zatrudnienia nowych pracowników dział IT nie musi aktualizować reguł delegowania.

We wdrożeniach stanowiących rozbudowę dotychczasowych systemów (brownfield) dostępne tryby delegowania obejmują użycie określonego uprawnienia vSphere, tak że użytkownicy widzą jedynie te maszyny wirtualne, do których mają odpowiednie uprawnienia, i mogą zarządzać tworzeniem kopii zapasowych oraz przywracaniem tylko tych maszyn. W przypadku nowych wdrożeń (greenfield) można się zdecydować na skorzystanie z wygodnych tagów vSphere — w tym modelu użytkownik ma dostęp wyłącznie do maszyn wirtualnych opatrzonych tagami określonymi w jego konfiguracji samoobsługi.

Portal samoobsługowy jest oparty na dotychczasowym interfejsie narzędzia Enterprise Manager, ale został dopracowany pod kątem tego konkretnego zastosowania. Uproszczona konfiguracja zadań sprawia, że wystarczy wskazać maszyny wirtualne do uwzględnienia w kopii zapasowej oraz wybrać takie podstawowe parametry jak poświadczenia gościa, przechowywanie i powiadomienia. Użytkownicy nie mają dostępu do ustawień zaawansowanych, takich jak wybór repozytorium czy trybu tworzenia kopii zapasowych, którymi zarządza administrator portalu za pośrednictwem szablonów zadań. Jeśli zaś chodzi o przywracanie, użytkownicy mają do dyspozycji szeroką gamę opcji przywracania maszyn wirtualnych, które obecnie udostępnia Enterprise Manager, obejmujących pojedyncze elementy aplikacji, pliki gościa i całe maszyny wirtualne.

Dostęp do samoobsługowego portalu backupu i przywracania wymaga wersji Enterprise Plus.

Inteligentna diagnostyka

Sposobem na zwiększanie niezawodności backupu i skuteczności tworzenia kopii zapasowych oraz obniżanie całkowitych kosztów eksploatacji jest proaktywne rozwiązywanie znanych problemów z wydajnością i konfiguracją.

Umożliwia je inteligentna diagnostyka, nowa funkcja rozwiązania Veeam ONE, która monitoruje dzienniki rozwiązania Veeam Backup & Replication pod kątem wzorców świadczących o znanych problemach i dopasowuje je do danych dotyczących monitorowania infrastruktury wirtualnej. W przypadku, gdy konfiguracja infrastruktury kopii zapasowych nie jest optymalna, gdy występuje w niej problem mogący wpłynąć na kopie zapasowe lub gdy w instalacji po prostu brakuje krytycznej poprawki, użytkownik otrzymuje stosowne powiadomienie — zanim problemy te istotnie wpłyną na tworzenie kopii zapasowych.

Co więcej, w odróżnieniu od alternatywnych rozwiązań nie jest potrzebny kontakt z działem wsparcia, ponieważ eksploracja dzienników jest wykonywana w środowisku lokalnym przy użyciu pakietów sygnatur przygotowanych przez działy pomocy technicznej i zarządzania produktami firmy Veeam. Innymi słowy, użytkownik ma do dyspozycji moc opracowanego przez firmę Veeam mechanizmu eksploracji i analizy dzienników, co powinno zminimalizować liczbę zgłoszeń serwisowych, a może nawet całkowicie je wyeliminować.

Więcej informacji na temat inteligentnej diagnostyki można znaleźć w dokumentacji rozwiązania Veeam ONE 9.5 Update 4.

Dostęp do funkcji inteligentnej diagnostyki wymaga pakietu Veeam Essentials lub Veeam Availability Suite.

Obsługiwane platformy

Wersja Update 4 w pełni obsługuje wszystkie opublikowane w ostatnim czasie aktualizacje platform, w tym:

 • Obsługa systemu Microsoft Windows Server 2019 jako systemu operacyjnego-gościa maszyn wirtualnych chronionych przez rozwiązanie Veeam Backup & Replication, na potrzeby instalacji rozwiązania Veeam Backup & Replication i jego wszystkich komponentów zdalnych oraz na potrzeby tworzenia kopii zapasowych przy użyciu narzędzia Veeam Agent dla Microsoft Windows
 • Obsługa systemu Microsoft Windows 10 z aktualizacją z października 2018 r. jako systemu operacyjnego-gościa maszyn wirtualnych chronionych przez rozwiązanie Veeam Backup & Replication, obsługa jako maszyn wirtualnych-gości, na potrzeby instalacji rozwiązania Veeam Backup & Replication i jego wszystkich komponentów zdalnych oraz na potrzeby tworzenia kopii zapasowych przy użyciu narzędzia Veeam Agent dla Microsoft Windows
 • Obsługa platformy Microsoft Windows Server Hyper-V 2019 jako hosta-hypervisora, w tym obsługa maszyn wirtualnych ze sprzętem wirtualnym w wersji 9.0
 • Obsługa programów Microsoft Active Directory 2019, Exchange 2019 i SharePoint 2019 na potrzeby przetwarzania z uwzględnieniem specyfiki aplikacji i odzyskiwania na poziomie elementów przy użyciu narzędzia Veeam Explorer
 • Obsługa baz danych Oracle Database 18c na potrzeby przetwarzania z uwzględnieniem specyfiki aplikacji na maszynach wirtualnych z systemem Windows, w tym tworzenie kopii zapasowych dzienników transakcji i przywracanie do określonego punktu w czasie
 • Obsługa platformy VMware vSphere 6.7 U1 obejmująca komponenty ESXi, vCenter Server i vCenter Server Appliance (VCSA)
 • Obsługa oprogramowania VMware vCloud Director 9.5
Rozwiązania dla partnerów programu Veeam Cloud & Service Provider

Wersja 9.5 Update 4 zawiera wiele nowych funkcji i ulepszeń dla usługodawców oferujących usługi tworzenia kopii zapasowych (BaaS) i Veeam Cloud Connect, z których najważniejsze wymieniono poniżej. Pełną listę ulepszeń i poprawek błędów można znaleźć w tym temacie na prywatnym forum VCSP. Nie jesteś członkiem forum VCSP? Kliknij tutaj, aby nim zostać.

Veeam Cloud Connect

Ogólne

 • Pule bram. Obecnie usługodawcy mogą tworzyć pule bram Cloud Connect i przypisywać je dzierżawcom, aby umożliwić obsługę dzierżawców korzystających z Internetu i protokołu MPLS za pomocą jednego serwera Cloud Connect albo lepiej zarządzać umowami SLA przy użyciu dedykowanych pul bram.

Tworzenie kopii zapasowych

 • TaaS (Tape as a Service). Obecnie usługodawcy mogą oferować usługi archiwizacji na taśmach, aby pomóc dzierżawcom w przestrzeganiu przepisów i zasad wewnętrznych bez utrzymywania własnej infrastruktury taśmowej albo tworzyć dodatkowe egzemplarze kopii zapasowych dzierżawców na potrzeby odzyskiwania repozytoriów chmurowych po awarii przez zapisywanie tych kopii zapasowych bezpośrednio na taśmie. Ta funkcja jest dostępna wyłącznie w przypadku kopii zapasowych utworzonych za pomocą rozwiązania Veeam Backup & Replication 9.5 Update 4 i narzędzi Veeam Agent 3.0.
 • Zmiana hasła przez dzierżawcę. Obecnie dzierżawcy mogą zmienić hasło używane do łączenia się z usługodawcą, modyfikując je w systemie zarejestrowanego usługodawcy (po podaniu bieżącego hasła do celów bezpieczeństwa).

Replikacja

 • Integracja z oprogramowaniem vCloud Director. Obecnie usługodawcy używający oprogramowania VMware vCloud Director mogą wykorzystać dotychczasowe inwestycje w sieć, infrastrukturę i mechanizmy zarządzania samoobsługowego w celu wprowadzenia rozwiązań DRaaS (Disaster Recovery as a Service), aby obniżyć całkowite koszty eksploatacji i zwiększyć marżę, ponieważ oprogramowanie vCloud Director może służyć do uwierzytelniania dzierżawców i przypisywania im planów sprzętowych na podstawie wirtualnych centrów danych vCloud. Ta funkcja obejmuje pełną obsługę interfejsu RESTful API w celu umożliwienia kompleksowej automatyzacji.

Portal samoobsługowy w oprogramowaniu vCloud Director

 • W siatce konfiguracji samoobsługowych dodano kolumnę dotyczącą wykorzystania limitu („Used quota”).
 • Obecnie dzierżawcy widzą postęp usuwania maszyn wirtualnych.

Wersja Update 4 zawiera ponad sto ważnych ulepszeń, obejmujących m.in. usprawnione zarządzanie agentami, dodatkowe integracje z pamięcią masową, istotne ulepszenia obsługi taśm i przełomowe aktualizacje funkcji narzędzi Veeam Explorer. Ponadto przyspieszyliśmy działanie niemal wszystkich funkcji i zadbaliśmy o ich przyjemniejszą obsługę.

Szczegółową listę nowych funkcji można znaleźć w pełnym dokumencie Co nowego.

Veeam Backup & Replication 9.5 Update 3a — co nowego?

W wyniku nieustających prac badawczo-rozwojowych i w odpowiedzi na opinie klientów w rozwiązaniu Veeam Backup & Replication 9.5 Update 3a wprowadziliśmy dziesiątki ulepszeń i poprawek błędów. Poniżej znajduje się lista najważniejszych aktualizacji.
Obsługiwane platformy
 • Obsługa platformy VMware vSphere 6.7. Obejmuje nową wersję HTML5 wtyczki vSphere Web Client dla rozwiązania Veeam Backup & Replication oraz obsługę asynchronicznej transmisji NBD/NBDSSL, która zwiększa wydajność odczytu w trybie transportu sieciowego w systemie ESXi 6.7.
 • Wstępna obsługa platformy VMware vSphere 6.5 U2. W tej aktualizacji rozwiązano wszystkie pozostałe problemy dotyczące zgodności z wersją U2, które były możliwe do rozwiązania po stronie firmy Veeam. Jednak poważna regresja występująca w kodzie systemu ESXi 6.5 U2 wywołuje losowe błędy interfejsu vSphere API w sytuacji znacznego obciążenia procesora hosta, co negatywnie wpływa na wiele funkcji rozwiązania Veeam Backup & Replication. Firma VMware obecnie zajmuje się tym problemem, a po znalezieniu rozwiązania najprawdopodobniej będzie konieczne wydanie nowej kompilacji ESXi 6.5 U2.
 • VMware vCloud Director 9.1. Wersja Update 3a zapewnia zgodność z istniejącymi funkcjami obsługi oprogramowania vCloud Director.
 •  Obsługa platformy VMware Cloud on AWS 1.3 i wstępne zapewnienie fabrycznej zgodności z przyszłymi aktualizacjami VMC przez usunięcie wymogu zgodności wersji interfejsu API.
 •  Microsoft Windows Server 1803. Update 3a provides Windows Server 1803 support as guest virtual machines, for installation of Veeam Backup & Replication remote components, and as a domain controller for for Veeam Explorer™ for Microsoft Active Directory.
 • Microsoft Windows Server Hyper-V 1803. Wersja Update 3a udostępnia obsługę platformy Hyper-V 1803 jako hosta hypervisora, w tym możliwość przetwarzania maszyn wirtualnych ze sprzętem wirtualnym w wersji 8.3.
 • Obsługa narzędzia Microsoft System Center Virtual Machine Manager 1801
 • Microsoft Windows 10 April 2018 Update. Obejmuje obsługę na potrzeby maszyn wirtualnych-gości oraz na potrzeby instalacji rozwiązania Veeam Backup & Replication i wszystkich jego komponentów.
VMware vSphere
 • Obejmuje ulepszoną wydajność trybów transportu Direct Storage Access (DirectSAN) i Virtual Appliance (Hot Add) w różnych konfiguracjach infrastruktury kopii zapasowych dzięki zoptymalizowaniu interakcji z pamięcią systemową.
Microsoft Azure
 • Dodano obsługę funkcji Direct Restore to Microsoft Azure w środowiskach, w których łączność z platformą Azure jest realizowana za pośrednictwem usługi ExpressRoute lub sieci VPN typu lokalizacja-lokalizacja (w tym przypadku urządzenia proxy i helper mogą mieć tylko prywatne adresy IP). Aby włączyć tę funkcję, należy utworzyć wartość AzurePreferPrivateIpAddressesForProxyandLinuxAppliance (DWORD = 1) w kluczu rejestru HKLM\SOFTWARE\Veeam\Veeam Backup and Replication na serwerze kopii zapasowych.
Odzyskiwanie na poziomie plików w systemie Linux
 • Dodano obsługę zachowywania identyfikatorów Linux SUID i SGID w ramach operacji „Copy To”.
 • Dodano obsługę woluminów Btrfs zlokalizowanych na woluminie LVM.
Integracja z podstawową pamięcią masową
 • Nie jest już wymagane instalowanie wtyczek interfejsu Universal Storage API na każdej konsoli kopii zapasowych (jako uzupełnienie instalacji na serwerze kopii zapasowych).
 • Obecnie zadania backupu vCloud Director obejmujące wyłącznie migawki pamięci masowej są obsługiwane we wszystkich integracjach z pamięcią masową, które obsługują zadania typu „tylko migawki pamięci masowej”. Wcześniej obsługa obejmowała wyłącznie produkty NetApp.
 • Integracja z platformą Cisco HyperFlex nie będzie już powodować usuwania podstawowej migawki typu sentinel podczas każdego przebiegu zadania, co polepszy wydajność przetwarzania i zmniejszy obciążenie pamięci masowej.
Taśmy
 • Ulepszono wydajność wyliczania w zadaniach archiwizacji na taśmie obejmujących bardzo dużą liczbę plików.

Veeam Backup & Replication 9.5 Update 3: co nowego?

Wbudowane funkcje zarządzania narzędziami Veeam Agent dla Microsoft Windows i Veeam Agent dla Linuxa

Wersja Update 3 upraszcza zarządzanie ochroną danych i zwiększa użyteczność dzięki dodaniu mechanizmów agentowego tworzenia kopii zapasowych bezpośrednio w konsoli Veeam Backup & Replication. Teraz funkcjami backupu opartymi na hypervisorze i na agentach można zarządzać przy użyciu jednej konsoli, chroniąc obciążenia wirtualne, fizyczne i chmurowe. Ta nowa funkcja obejmuje następujące możliwości:

 • Jedna konsola umożliwiająca dbanie o dostępność obciążeń wirtualnych, fizycznych i chmurowych. Macierzyste funkcje konsoli rozwiązania Veeam Backup & Replication zapewniają pełną kontrolę nad ochroną danych WSZYSTKICH obciążeń. Tworzeniem kopii zapasowych i zaawansowanymi mechanizmami przywracania można łatwo zarządzać niezależnie od tego, gdzie znajduje się chronione obciążenie (w środowisku wirtualnym lub fizycznym albo w chmurze).
 • Scentralizowanie wdrażanie agentów kopii zapasowych. Aby żadne komputery z systemem Windows ani Linux nie pozostały bez ochrony, wdróż centralnie narzędzia Veeam Agent dla Microsoft Windows i Veeam Agent dla Linuxa, korzystając z automatycznego wykrywania przy użyciu dynamicznych grup ochrony opartych na kontenerach Active Directory lub plików CSV wyeksportowanych z obecnego systemu CMDB.
 • Obsługa klastrów pracy awaryjnej systemu Windows. Krytyczne klastry pracy awaryjnej systemu Microsoft Windows Server, w tym klastry pracy awaryjnej SQL Server i grupy dostępności AlwaysOn SQL Server, można chronić w sposób spójny transakcyjnie — wykorzystując przy tym pełne możliwości technologii odzyskiwania granularnego firmy Veeam do odzyskiwania plików gościa i elementów aplikacji. 
Ochrona przed atakami wewnętrznymi w ramach funkcji Veeam Cloud Connect

Aby zapewnić możliwość odzyskania danych w przypadku cyberataku, warto zlecić usługodawcy korzystającemu z funkcji Veeam Cloud Connect zabezpieczenie firmowych danych przed atakami wewnętrznymi.

Obecnie usługodawcy używający technologii Veeam Cloud Connect mogą włączyć ochronę kopii zapasowych dzierżawców przed przypadkowym lub złośliwym usunięciem bezpośrednio z poziomu konsoli dzierżawcy. Aktów tych często dopuszczają się albo hakerzy, którzy włamali się do sieci dzierżawcy i uzyskali szerokie uprawnienia metodą ataku siłowego (z zamiarem wdrożenia oprogramowania ransomware na serwerach produkcyjnych), albo niezadowoleni pracownicy uprawnieni do zarządzania rozwiązaniem Veeam Backup & Replication. 

Znakowanie lokalizacji danych
Aby zapewnić zgodność z zasadami suwerenności danych wymaganymi przez różne przepisy i regulacje, na przykład Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), można dodawać znaczniki lokalizacji do obiektów infrastruktury produkcyjnej i infrastruktury kopii zapasowych. Znaczniki lokalizacji zapobiegają przypadkowym błędom podczas konfigurowania zadań backupu i replikacji albo przywracania pozamiejscowego, ponieważ generują ostrzeżenie, jeśli dana operacja może naruszyć suwerenność danych. Ponadto nowe raporty rozwiązania Veeam ONE używają danych o lokalizacji jako jednego z czynników poświadczających zgodność z przepisami.
Integracja z produktami IBM Spectrum Virtualize

Teraz można ograniczyć wpływ na środowisko produkcyjne oraz uzyskać niższe wartości docelowego czasu i punktu odzyskiwania dzięki nowej integracji z migawkami pamięci masowej, która obejmuje rodzinę IBM Storwize, IBM SAN Volume Controller (SVC) oraz każdy inny system pamięci masowej oparty na technologii IBM Spectrum Virtualize, na przykład Lenovo Storage V Series czy IBM/Cisco VersaStack. Nowa integracja obsługuje następujące funkcje:

 • Tworzenie kopii zapasowych z migawek pamięci masowej. Wpływ operacji backupu na środowisko VMware można zmniejszyć dzięki pobieraniu danych maszyn wirtualnych bezpośrednio z migawek w podstawowej pamięci masowej.
 • Veeam Explorer™ for Storage Snapshots. Pojedyncze elementy lub całe maszyny wirtualne można szybko i wydajnie odzyskiwać bezpośrednio z migawek pamięci masowej.
 • On-Demand Sandbox™ for Storage Snapshots. Za pomocą migawek pamięci masowej można kilkoma kliknięciami tworzyć pełne odizolowane kopie środowiska produkcyjnego na potrzeby szybkiego i łatwego prowadzenia prac rozwojowych, wykonywania testów oraz rozwiązywania problemów.
 • Orkiestracja migawek. Chcąc poprawić parametr RPO i radykalnie złagodzić skutki potencjalnej utraty danych, można tworzyć tylko migawki podstawowej pamięci masowej — spójne aplikacyjnie lub typu crash-consistent — w celu zapewnienia dodatkowych, częstszych punktów odzyskiwania. Ewentualnie migawki pamięci masowej mogą być tworzone w ramach zwykłych zadań backupu zgodnie z odrębnym harmonogramem przechowywania — jako dodatkowe kopie zapasowe.
Universal Storage Integration API

Znakomitym sposobem na rozszerzenie dostępności oraz poprawę wartości docelowego czasu i punktu odzyskiwania są pozapasmowe rozszerzenia mechanizmów integracji z podstawową pamięcią masową czołowych producentów. Mają one postać wtyczek do platformy Universal Storage Integration API, która wchodzi w skład rozwiązania Veeam Backup & Replication począwszy od tej wersji.

Dzięki niej wybrani partnerzy z branży pamięci masowej mogą tworzyć integracje swoich systemów podstawowej pamięci masowej z zaawansowanymi funkcjami rozwiązania Veeam Backup & Replication wykorzystującymi migawki pamięci (zgodnie z opisem w powyższej sekcji dotyczącej produktów IBM Spectrum Virtualize). Obecnie wersja Update 3 udostępnia integracje z migawkami pamięci masowej na potrzeby platformy VMware za pośrednictwem tych wtyczek innych firm.

Rozwiązanie Veeam Backup & Replication 9.5 Update 3 zawiera setki innych ulepszeń i poprawek błędów, z których najważniejsze wymieniono w informacjach o wersji: KB2353.

Veeam Backup & Replication 9.5 Update 2: co nowego?

Integracja z platformą Cisco HyperFlex

Tworzenie kopii zapasowych z migawek pamięci masowej przy użyciu platformy infrastruktury hiperkonwergentnej Cisco HyperFlex pozwala skrócić czas tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania oraz podnieść ogólną wydajność tych operacji. Oto najważniejsze korzyści:

 • Poprawa wartości docelowego punktu odzyskiwania. Funkcja tworzenia kopii zapasowych z migawek pamięci masowej pozwala wykonywać kopie zapasowe w dowolnej chwili i z dowolną częstotliwością, ograniczając ryzyko utraty danych.
 • Ograniczony wpływ na środowisko produkcyjne. Nie trzeba tworzyć macierzystych migawek maszyn wirtualnych, co eliminuje niedogodności związane z operacją usuwania migawek. W ten sposób poważnie ogranicza się wpływ na wydajność produkcyjnych maszyn wirtualnych w oknie backupu.
 • Bezagentowe operacje backupu uwzględniające specyfikę wielu aplikacji, takich jak Microsoft Active Directory, Exchange, SharePoint, SQL Server i Oracle.
Zdalny dostęp do kopii zapasowych Veeam

Funkcja zdalnego dostępu do kopii zapasowych Veeam zapewnia dodatkowe możliwości partnerom-uczestnikom programu Veeam Cloud & Service Provider (VCSP) w zakresie świadczenia usług zarządzanych. Dzięki niej pracownik pomocy technicznej partnera VCSP może nawiązać zdalne połączenie z serwerem kopii zapasowych dzierżawcy z poziomu konsoli rozwiązania Veeam Backup & Replication, a także przy użyciu klienta pulpitu zdalnego za pośrednictwem istniejącego tunelu Cloud Connect — bez uprzedniego ustanawiania łączności VPN. Umożliwia to zdalne świadczenie pomocy technicznej, rozwiązywanie problemów oraz zarządzanie zadaniami backupu i replikacji dzierżawcy, a także samym serwerem kopii zapasowych.

Dzięki pełnej obsłudze najnowszych agentów Veeam — Veeam Agent dla Microsoft Windows 2.0 i Veeam Agent dla Linuxa 1.0 Update 1 — można zapewnić nieprzerwane tworzenie kopii zapasowych obciążeń fizycznych i chmurowych w repozytorium Veeam.

Obsługa narzędzi Veeam Agent
Dzięki pełnej obsłudze najnowszych agentów Veeam — Veeam Agent dla Microsoft Windows 2.0 i Veeam Agent dla Linuxa 1.0 Update 1 — można zapewnić nieprzerwane tworzenie kopii zapasowych obciążeń fizycznych i chmurowych w repozytorium Veeam.
Rozwiązanie Veeam Backup & Replication 9.5 Update 2 zawiera ponad 300 innych ulepszeń i poprawek błędów, z których najważniejsze wymieniono w informacjach o wersji: KB2283.

Veeam Backup & Replication 9.5 Update 1: co nowego?

Obsługa platformy VMware vSphere 6.5

Głównym celem wprowadzenia wersji Update 1 było zapewnienie pełnej obsługi platformy VMware vSphere 6.5, w tym jej poniższych głównych funkcji:

 • Obsługa szyfrowanych maszyn wirtualnych. W platformie VMware vSphere 6.5 wprowadzono maszyny wirtualne z szyfrowanymi dyskami. Kopie zapasowe maszyn wirtualnych można tworzyć wyłącznie w trybach transportu Hot Add i Network (NBD), przy czym tryb Hot Add wymaga, aby sam serwer proxy kopii zapasowych był szyfrowaną maszyną wirtualną.
 • Obsługa funkcji VMFS6 i VVOL 2.0. W platformie VMware vSphere 6.5 wprowadzono nowe wersje systemu plików VMFS i funkcji VVOL (woluminy wirtualne), które są w pełni obsługiwane w tej wersji naszego rozwiązania. Obejmuje to obsługę takich zaawansowanych funkcji jak tworzenie kopii zapasowych z migawek pamięci masowej oraz narzędzie Veeam Explorer for Storage Snapshots w przypadku maszyn wirtualnych z dyskami wirtualnymi znajdującymi się w magazynach danych VMFS 6.
 • Obsługa sprzętu wirtualnego w wersji 13. W platformie VMware vSphere 6.5 wprowadzono nową wersję sprzętu maszyny wirtualnej, w której zwiększono niektóre wartości maksymalne konfiguracji i umożliwiono dodawanie kontrolerów NVMe do maszyn wirtualnych. W tej wersji naszego rozwiązania dodano możliwość przetwarzania takich maszyn.
Integracja z narzędziem Veeam Agent dla Linuxa 

Wersja Update 1 umożliwia pełne korzystanie z repozytoriów kopii zapasowych Veeam jako dodatkowych docelowych lokalizacji zadań wykonywanych przez narzędzie Veeam Agent dla Linuxa. Gdy repozytorium kopii zapasowych Veeam służy jako lokalizacja docelowa w zadaniach backupu, dostępne są następujące dodatkowe funkcje:

 • Centralne monitorowanie. Użytkownik może wykonywać podstawowe czynności monitorowania i zarządzania wszystkimi przychodzącymi zadaniami backupu agenta, łącznie z powiadomieniami e-mail na temat kopii zapasowych tworzonych przez agenta.
 • Ochrona w lokalizacji zewnętrznej. Kopie zapasowe tworzone przez agenta można umieszczać w lokalizacji zewnętrznej — na dysku, na taśmie lub u usługodawcy korzystającego z funkcji Veeam Cloud Connect — przy użyciu zadań powielania kopii zapasowych i tworzenia kopii zapasowych na taśmie.
 • Szyfrowanie kopii zapasowych. Obecnie można szyfrować kopie zapasowe utworzone przez agenta, które są przechowywane w repozytoriach kopii zapasowych Veeam. W przypadku kopii zapasowych urządzeń końcowych obsługiwane są wszystkie standardowe funkcje szyfrowania Veeam, w tym ochrona przed utratą hasła.
 • Eksportowanie dysku. Zawartość dysków fizycznych zapisaną w kopiach zapasowych można eksportować do plików dysków wirtualnych VMDK/VHD/VHDX.
Rozwiązanie Veeam Backup & Replication 9.5 Update 1 zawiera ponad 300 innych ulepszeń i poprawek błędów, z których najważniejsze wymieniono w informacjach o wersji: KB2222.

Veeam Backup & Replication 9.5: co nowego?

Ulepszenia skalowalności klasy korporacyjnej

Gwałtowny wzrost ilości danych i dynamicznie alokowanych usług IT powoduje, że przedsiębiorstwa różnej wielkości muszą ponownie przemyśleć swoją strategię dostępności. Dzięki szeregowi nowych ulepszeń klasy korporacyjnej rozwiązanie Veeam można sprawnie i skutecznie rozbudowywać niezależnie od wielkości środowiska oraz liczby maszyn wirtualnych.

Technologie przyspieszające tworzenie kopii zapasowych podwajają wydajność operacji we/wy i nawet pięciokrotnie skracają okna backupu, jednocześnie zmniejszając obciążenie podstawowej pamięci masowej, pamięci masowej kopii zapasowych i serwerów vCenter. Obejmują one następujące funkcje:

 • Zaawansowany moduł pobierania danych. Umożliwia nawet dwukrotny wzrost wydajności backupu pojedynczych dysków wirtualnych w podstawowej pamięci masowej klasy korporacyjnej, a jednocześnie znacznie redukuje obciążenie tej pamięci ze względu na mniejszą liczbę operacji we/wy potrzebnych do utworzenia kopii zapasowej. Przekłada się to na poprawę dostępności na potrzeby obciążeń produkcyjnych. Zaawansowany moduł pobierania danych jest dostępny w przypadku platformy VMware w następujących trybach przetwarzania: tworzenie kopii zapasowych z migawek pamięci masowej, wirtualny appliance (Hot-Add) i Direct NFS.
 • Pamięć podręczna infrastruktury VMware vSphere. Umieszczona w pamięci RAM lustrzana kopia hierarchii infrastruktury vSphere pozwala znacznie przyspieszyć uruchamianie zadań (operacja tworzenia listy maszyn wirtualnych) i skrócić czas reakcji interfejsu użytkownika podczas przeglądania infrastruktury wirtualnej. Ta metoda odciąża serwer vCenter, dzięki czemu jest on bardziej dostępny na potrzeby podstawowych zadań związanych z zarządzaniem infrastrukturą, oraz zwiększa skuteczność tworzenia kopii zapasowych w środowiskach, w których zadania często przekraczały limit czasu z powodu przeciążenia serwera vCenter. Zawartość pamięci podręcznej jest aktualizowana w czasie rzeczywistym dzięki subskrypcji zdarzeń dotyczących zmian infrastruktury serwera vCenter.
 • Wysoce zoptymalizowane zapytania dotyczące infrastruktury vSphere. Ta funkcja przyspiesza wykonywanie zapytań przy użyciu interfejsu vSphere API i zmniejsza obciążenie serwera vCenter, gdy konieczne jest pobranie pełnej hierarchii infrastruktury vSphere. Przykładowo przydaje się to po ponownym rozruchu serwera kopii zapasowych lub ponownym uruchomieniu usługi brokera Veeam (obsługującej pamięć podręczną infrastruktury vSphere).
Technologie przyspieszające przywracanie, w tym logika specjalnie dostosowana pod kątem surowych dysków, deduplikującej pamięci masowej i taśm, znacznie podnoszą wydajność przywracania maszyn wirtualnych w każdym scenariuszu:
 • Funkcja Instant VM Recovery® działa nawet trzykrotnie wydajniej w zależności od scenariusza. Największy wzrost wydajności można zaobserwować podczas jednoczesnego odzyskiwania wielu maszyn wirtualnych z łańcuchów kopii zapasowych dla poszczególnych maszyn.
 • Przetwarzanie równoległe podczas przywracania całej maszyny wirtualnej umożliwia równoległe przywracanie wielu dysków, co przypomina sposób tworzenia kopii zapasowej. Ta technika jest stosowana automatycznie w przypadku wszystkich repozytoriów dyskowych kopii zapasowych oprócz deduplikującej pamięci masowej Dell EMC Data Domain.
 • Przyspieszone przywracanie przy użyciu pamięci masowej Data Domain. Specjalnie opracowana logika stosowana podczas tworzenia kopii zapasowych i przywracania zapewnia maksymalną wydajność przywracania całych maszyn wirtualnych. Część tej logiki wprowadza zmiany w sposobie tworzenia kopii zapasowych w pamięci masowej Data Domain, więc największy wzrost wydajności można zauważyć w przypadku nowo tworzonych kopii zapasowych.
 • Bezpośrednie przywracanie z taśmy. Obecnie całą maszynę wirtualną można przywrócić bezpośrednio z taśmy bez wcześniejszego przygotowywania w repozytorium niezbędnych plików kopii zapasowej maszyny. Skraca to czas RTO i eliminuje konieczność szukania repozytorium, które zawiera wystarczającą ilość wolnego miejsca, aby pomieścić wszystkie pliki kopii zapasowej potrzebne do przywrócenia maszyny. Wykonywanie przywracania przy użyciu repozytorium tymczasowego jest nadal możliwe w sytuacji, gdy trzeba przywrócić duża liczbę maszyn wirtualnych z tego samego pliku kopii zapasowej — wówczas użycie repozytorium tymczasowego może skrócić czas odzyskiwania.
Ulepszenia mechanizmu. Rozwiązanie Veeam Backup & Replication 9.5 zawiera także szeroką gamę dodatkowych ulepszeń, które umożliwiają jego rozbudowę do obsługi bardzo rozległych środowisk oraz zachowanie wysokiej efektywności podczas wykonywania zadań obejmujących tysiące maszyn wirtualnych lub miliony plików.
 • Poważne optymalizacje bazy danych konfiguracji umożliwiają szybsze wykonywanie zapytań, jednocześnie zmniejszając obciążenie wewnętrznego serwera SQL Server, co znacznie poprawia czas reakcji interfejsu użytkownika i wydajność zadań. Uwaga: ponieważ pewna część tych optymalizacji wykorzystuje zaawansowane możliwości dostępne tylko w programie SQL Server 2008 i jego nowszych wersjach, SQL Server 2005 nie jest już obsługiwany jako baza danych konfiguracji.
 • Szybsze przetwarzanie metadanych poprawia wydajność w przypadku zadań obejmujących maszyny wirtualne, na których jest zainstalowanych wiele obsługiwanych aplikacji, a także w sytuacjach, gdy w kopii zapasowej trzeba zapisać dużą ilość metadanych aplikacji (na przykład serwer Microsoft SharePoint z tysiącami witryn).
 • Specjalnie zaprojektowane elementy sterujące w interfejsie użytkownika poprawiają szybkość reakcji i zmniejszają obciążenie bazy danych konfiguracji w przypadku siatek obejmujących dziesiątki tysięcy obiektów (na przykład kiedy w drzewie zarządzania użytkownik kliknie węzeł kopii zapasowych).
 • Wydajność archiwizacji na taśmie wzrosła nawet 50-krotnie w przypadku przetwarzania dużych ilości bardzo małych plików, dzięki czemu obecnie ta funkcja działa nawet o 50% szybciej niż w czołowych starszych rozwiązaniach do backupu na taśmie (przy założeniu tego samego obciążenia). Nowy mechanizm został przetestowany przy użyciu zadań obejmujących 20 milionów plików, a więc zapewnia efektywną ochronę nieusystematyzowanych danych na taśmach lub w wirtualnych bibliotekach taśm.
Zaawansowana integracja z systemem plików ReFS w systemie operacyjnym Windows Server 2016. Nowy system plików ReFS 3.1 oferuje lepszą wydajność i wykorzystanie pojemności w przypadku obszernych zbiorów danych, a jednocześnie zapewnia odporność danych kopii zapasowych i ochronę krytycznych aplikacji biznesowych dzięki następującym funkcjom i możliwościom:
 • Technologia szybkiego klonowania umożliwia nawet 20-krotnie szybsze tworzenie i przekształcanie plików pełnych syntetycznych kopii zapasowych, co przekłada się na krótsze okna backupu i znacznie mniejsze obciążenie pamięci masowej kopii zapasowych. Sposobem na dodatkowy wzrost wydajności backupu i przywracania jest automatyczne warstwowanie pamięci masowej, które można zastosować w repozytorium kopii zapasowych opartym na technologii Storage Spaces Direct oraz wyposażonym w warstwę dysków SSD.
 • Mniejsze wykorzystanie pamięci masowej za sprawą technologii tworzenia pełnych kopii zapasowych bez zajmowania miejsca. Zapobiega ona duplikowaniu danych, dzięki czemu pod względem wykorzystania surowego miejsca na dysku archiwum kopii zapasowych Grandfather-Father-Son (GFS) może rywalizować z urządzeniami deduplikującej pamięci masowej. Ponadto — w odróżnieniu od deduplikującej pamięci masowej — dzięki zintegrowaniu programowej deduplikacji i szyfrowania z zaawansowanymi funkcjami systemu ReFS oszczędność miejsca dotyczy również zaszyfrowanych plików kopii zapasowych.
 • Zapewnianie integralności archiwów kopii zapasowych oraz przeciwdziałanie cichym uszkodzeniom danych („gniciu bitów”) dzięki monitorowaniu i proaktywnemu zgłaszaniu uszkodzeń danych za pomocą strumieni integralności danych ReFS. Obejmuje to automatyczne, płynne naprawianie uszkodzonych bloków danych plików kopii zapasowych w trakcie przywracania lub podczas okresowych skanów wykonywanych przez szybki skaner danych ReFS dzięki wykorzystaniu zestawów dublowania i parzystości w technologii Storage Spaces.

Zaawansowana integracja z systemem ReFS wymaga repozytorium kopii zapasowych opartego na systemie Windows Server 2016 w powiązaniu z lokalnym woluminem lub folderem udostępnionym. Repozytorium kopii zapasowych należy utworzyć po uaktualnieniu do wersji 9.5, a pliki kopii zapasowych muszą zostać utworzone na woluminie ReFS przez zadanie backupu, a nie skopiowane z innego repozytorium.

Wszystkie ulepszenia skalowalności klasy korporacyjnej są dostępne we wszystkich trzech wersjach produktu, a także w rozwiązaniu Veeam Backup Free Edition.

PEŁNA integracja z technologiami centrów danych Microsoft 2016

PEŁNA integracja rozwiązania Veeam z poniższymi technologiami centrów danych Microsoft 2016 ułatwia modernizację platform chmury prywatnej i aplikacji korporacyjnych:

 • Windows Server 2016. Po zainstalowaniu komponentów rozwiązania Veeam Backup & Replication można chronić maszyny wirtualne-gości z systemem Windows Server 2016, używając mechanizmów przetwarzania uwzględniającego specyfikę aplikacji i indeksowania systemu plików gościa. Nie jest przy tym wymagane bezpośrednie połączenie sieciowe z przetwarzanymi maszynami Windows 10 lub Windows Server 2016 — wystarczą nowe możliwości technologii PowerShell Direct.
 • Microsoft Hyper-V 2016 i Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2016 (SCVMM), w tym: 
  • Obsługa nowej architektury backupu platformy Hyper-V 2016, która nie jest uzależniona od migawek woluminów wykonywanych przez programowych lub sprzętowych dostawców VSS oraz skoordynowanych z przetwarzaniem VSS gościa. Znaczne zwiększa to skuteczność tworzenia kopii zapasowych Hyper-V w dużych i mocno obciążonych środowiskach. Zwracamy uwagę, że nowa architektura nadal obsługuje tryby tworzenia kopii zapasowych na hoście i poza hostem.
  • Obsługa funkcji Resilient Change Tracking (RCT) wchodzącej w skład platformy Hyper-V obniża stopień złożoności, ponieważ eliminuje konieczność uruchamiania dodatkowego sterownika filtru w partycji nadrzędnej na potrzeby śledzenia zmienionych bloków podczas operacji tworzenia kopii zapasowych, replikacji i przywracania. W odróżnieniu od własnego mechanizmu śledzenia zmienionych bloków opracowanego przez firmę Veeam funkcja RCT jest także obsługiwana w pamięci masowej SMB3 innych firm.
  • Obsługa hostów Microsoft Hyper-V zainstalowanych na Nano Serverze w trybie tworzenia kopii zapasowych na hoście, w tym obsługa technologii Storage Spaces Direct, dzięki czemu użytkownik może natychmiast wdrożyć zalecaną przez firmę Microsoft architekturę Hyper-V 2016, zmniejszając ilość miejsca zajmowanego w centrum danych.
 • Aplikacje korporacyjne Microsoft 2016. Rozwiązanie udostępnia także obsługę wersji 2016 aplikacji korporacyjnych Microsoft, która obejmuje przetwarzanie z uwzględnieniem specyfiki takich aplikacji jak Microsoft Active Directory, Exchange, SharePoint i SQL Server oraz odzyskiwanie elementów każdej z tych aplikacji przy użyciu odpowiedniego narzędzia Veeam Explorer™, pozwalając uzyskać docelowe czasy odzyskiwania (RTO) poniżej 15 minut. 

Wszystkie funkcje są dostępne we wszystkich wersjach produktu, w tym w rozwiązaniu Veeam Backup Free Edition.

Veeam Restore to Microsoft Azure

Funkcja Veeam Restore to Microsoft Azure umożliwia przywracanie w chmurze kopii zapasowych utworzonych przez DOWOLNY produkt Veeam. Przekłada się to na optymalną alokację zasobów, a tym samym lepszą skalowalność i większą efektywność działu IT, przy jednoczesnym zminimalizowaniu kosztów operacyjnych i ograniczeniu nakładów kapitałowych. Funkcja ta pozwala przywracać lub migrować obciążenia lokalne na platformę Azure przy użyciu zautomatyzowanego procesu konwersji P2V lub V2V. Daje to następujące możliwości:

 • Szybkie przywracanie maszyn wirtualnych, serwerów fizycznych i urządzeń końcowych z systemem Windows lub Linux na platformie Azure w celu ograniczenia przerw w działalności.
 • Wykonywanie zaplanowanych migracji obciążeń z systemu lokalnego do chmury w celu złagodzenia ograniczeń zasobów lokalnych.
 • Łatwe tworzenie środowiska opartego na platformie Azure na potrzeby prac rozwojowych i testów. Przykładowo w takim środowisku można testować poprawki i aktualizacje, aby obniżyć ryzyko związane z wdrażaniem nowych wersji aplikacji.

W porównaniu z udostępnioną w marcu 2016 r. wersją Technology Preview w appliance Veeam Restore to Microsoft Azure dodano następujące nowe funkcje:

 • Przywracanie bezpośrednio z poziomu interfejsu użytkownika bez wdrażania appliance Azure, kopiowania do niego plików kopii zapasowej czy zarządzania tym procesem w odrębnym interfejsie. Obecnie można kliknąć prawym przyciskiem myszy dowolną kopię zapasową i przywrócić ją bezpośrednio na platformę Azure.
 • Przywracanie kopii zapasowych komputerów z systemem Linux utworzonych przez rozwiązanie Veeam Backup & Replication i narzędzie Veeam Agent dla Linuxa, w tym automatyczna konwersja UEFI–BIOS.
 • Równoległe przywracanie dysków przyspieszające przywracanie komputerów z wieloma dyskami.
 • Serwer proxy Azure przyspiesza przywracanie nawet 10-krotnie przez optymalizowanie transferu danych do centrum danych Azure. Dzięki wykorzystaniu technologii Veeam Cloud Connect dane są przesyłane za pośrednictwem jednego portu przy użyciu zaszyfrowanego połączenia TLS, co upraszcza konfigurację zapory i eliminuje potrzebę nawiązywania połączeń VPN z platformą Azure. Maszynę wirtualną-serwer proxy Azure można wdrożyć kilkoma kliknięciami bezpośrednio z interfejsu użytkownika rozwiązania Veeam, a jej automatyczne wyłączanie po określonym czasie bezczynności pozwala obniżyć koszty korzystania z platformy Azure. Korzystanie z serwera proxy Azure jest opcjonalne.
 • Ściślejsza integracja z platformą Azure obejmuje automatyczną instalację agenta maszyny wirtualnej Azure dla maszyn Windows, włączanie reguł zapory Windows na potrzeby pulpitu zdalnego oraz obsługę nowego modelu wdrożenia z użyciem narzędzia Azure Resource Manager.
Funkcja Veeam Restore to Microsoft Azure jest dostępna we wszystkich wersjach produktu, w tym w rozwiązaniu Veeam Backup Free Edition.
Błyskawiczne odzyskiwanie z DOWOLNEJ kopii zapasowej

Firma Veeam wynalazła technologię błyskawicznego odzyskiwania maszyn wirtualnych — Instant VM Recovery. Teraz wprowadzamy funkcję błyskawicznego odzyskiwania komputerów fizycznych! Rozwiązanie Veeam Backup & Replication 9.5 umożliwia błyskawiczne odzyskiwanie urządzeń końcowych i serwerów fizycznych na maszynie wirtualnej Hyper-V. Daje to następujące możliwości:

 • W przypadku awarii serwer fizyczny można natychmiast uruchomić z kopii zapasowej, zyskując czas na rozwiązanie problemu i/lub zamówienie części zamiennych.
 • W przypadku zgubienia laptopa można go uruchomić bezpośrednio z ostatniej kopii zapasowej. Do czasu otrzymania nowego urządzenia użytkownik może z niego korzystać za pośrednictwem połączenia RDP z poziomu dowolnego „cienkiego klienta” obsługującego protokół RDP (np. smartfonu lub tabletu).
 • W powiązaniu z funkcją Veeam Cloud Connect przedsiębiorstwa i usługodawcy mogą zarządzać kompleksowym odzyskiwaniem po awarii w zdalnych biurach i lokalizacjach dzierżawców, uruchamiając w postaci maszyn wirtualnych Hyper-V kopie zapasowe dostarczone do głównego centrum danych przy użyciu funkcji Veeam Cloud Connect.

Odzyskiwanie błyskawiczne jest obsługiwane w przypadku kopii zapasowych utworzonych przez rozwiązanie Veeam Endpoint Backup™ FREE 1.5, ale najlepiej współpracuje z narzędziem Veeam Agent dla Microsoft Windows 2.0 lub nowszym ze względu na dodatkowe informacje o komputerze zbierane podczas operacji backupu.

Odzyskiwanie błyskawiczne jest dostępne we wszystkich wersjach produktu, w tym w rozwiązaniu Veeam Backup Free Edition. Zwracamy uwagę, że ta funkcja wymaga technologii Microsoft Hyper-V. Jeśli użytkownik nie ma infrastruktury Hyper-V, wystarczy, że włączy rolę Hyper-V na serwerze kopii zapasowych.

Integracja z migawkami pamięci masowej Nimble

Rozszerzając gamę dotychczasowych integracji z produktami Hewlett Packard Enterprise (HPE), NetApp i Dell EMC, firma Veeam wprowadza bezpośrednią obsługę migawek pamięci masowej Nimble Storage. W ten sposób ogranicza wpływ na środowisko produkcyjne oraz zapewnia niższe wartości docelowego czasu i punktu odzyskiwania (RTPO™) dzięki następującym funkcjom i technologiom:

 • Tworzenie kopii zapasowych z migawek pamięci masowej. Ta funkcja zmniejsza wpływ operacji backupu na produkcyjną pamięć masową dzięki pobieraniu danych maszyn wirtualnych z migawek w podstawowej pamięci masowej i zreplikowanych kopii w pamięci dodatkowej.
 • Veeam Explorer for Storage Snapshots. Pojedyncze elementy aplikacji, pliki gościa lub całe maszyny wirtualne można odzyskiwać szybko i wydajnie z migawek przechowywanych w podstawowej pamięci masowej i ich zreplikowanych kopii w pamięci dodatkowej. Nie ma znaczenia, czy migawki zostały utworzone przez zadanie Veeam czy przez macierzystą usługę harmonogramu migawek.
 • On-Demand Sandbox™ for Storage Snapshots. Ta technologia pozwala kilkoma kliknięciami tworzyć pełne odizolowane kopie środowisk produkcyjnych z migawek przechowywanych w podstawowej i dodatkowej pamięci masowej na potrzeby prac rozwojowych i testów oraz rozwiązywania problemów.

Integracja z migawkami pamięci masowej Nimble wymaga wersji Enterprise Plus. Wyjątek stanowi narzędzie Veeam Explorer for Storage Snapshots, które jest dostępne we wszystkich wersjach produktu, w tym w rozwiązaniu Veeam Backup Free Edition.

Rozszerzona obsługa oprogramowania VMware vCloud Director dla usługodawców

Chcąc zapewnić efektywne i sprawne działanie infrastruktury IT, trzeba stosować nowe metody dbania o stałą dostępność infrastruktury jako usługi (IaaS) zgodnie z koncepcją Always-On. Aby uprościć zarządzanie, podnieść efektywność i zwiększyć poufność, najlepiej udostępnić dzierżawcom vCloud Director samoobsługowy portal tworzenia kopii zapasowych i przywracania danych oparty na narzędziu Veeam Backup Enterprise Manager, który oferuje następujące korzyści:

 • Macierzyste uwierzytelnianie vCloud i zintegrowane określanie zakresu dostępu sprawia, że dzierżawcy mogą używać dotychczasowych poświadczeń vCloud Director w portalu samoobsługowym, oraz umożliwia im tworzenie kopii zapasowych i przywracanie wyłącznie maszyn wirtualnych należących do ich organizacji. Podnosi to komfort obsługi z perspektywy dzierżawców i obniża koszty usługodawcy, ponieważ każda zmiana dotycząca dzierżawcy (np. jego wyłączenie, zmiana hasła albo dodanie nowych modułów vApp lub maszyn wirtualnych) jest natychmiast uwzględniana w portalu. 
 • Samoobsługowe tworzenie kopii zapasowych zapewnia dzierżawcom lepszą kontrolę nad kopiami zapasowymi dzięki możliwości nadzorowania istniejących zadań i tworzenia nowych. Konfiguracja zadań została uproszczona — wystarczy wskazać maszyny wirtualne do uwzględnienia w kopii zapasowej oraz wybrać takie podstawowe parametry jak poświadczenia gościa, przechowywanie i powiadomienia. Dzierżawcy nie mają dostępu do ustawień zaawansowanych, takich jak wybór repozytorium czy trybu tworzenia kopii zapasowych, którymi zarządza usługodawca za pośrednictwem szablonów zadań.
 • Samoobsługowe przywracanie umożliwia dzierżawcom korzystanie z szerokiej gamy opcji przywracania maszyn wirtualnych udostępnianych przez narzędzie Veeam Backup Enterprise Manager, takich jak przywracanie elementów aplikacji, plików gościa, całych maszyn wirtualnych i całych modułów vApp. Obecnie sami dzierżawcy mogą łatwo wykonywać te operacje kilkoma kliknięciami, co prowadzi do poprawy parametru RTO i obniża koszty usługodawcy.

Dostęp do samoobsługowego portalu tworzenia kopii zapasowych i przywracania wymaga wersji Enterprise Plus.

Dodatkowe ulepszenia

Mechanizm

Równoległe przetwarzanie kopii zapasowych poszczególnych maszyn wirtualnych. Jeśli użytkownik korzysta z łańcuchów kopii zapasowych dla poszczególnych maszyn wirtualnych, obecnie operacje sprawdzania stanu i kompaktowania równolegle przetwarzają poszczególne łańcuchy plików kopii zapasowych.

Koligacja serwerów proxy. Za pomocą tego nowego ustawienia repozytorium kopii zapasowych użytkownik może określić serwery proxy kopii zapasowych, które mogą tworzyć kopie w wybranym repozytorium oraz przywracać z niego dane. Ta opcja przydaje się w różnych sytuacjach, na przykład wtedy, gdy ruch kopii zapasowych ma pozostać lokalny w ramach wielu uniwersalnych urządzeń kopii zapasowych Veeam. Opisywana funkcja jest dostępna tylko w wersjach Enterprise i Enterprise Plus.

Sprawdzanie zasad przechowywania po niepowodzeniu zadania backupu. Obecnie zasady przechowywania są stosowane w zadaniach nawet wtedy, gdy tworzenie kopii zapasowej zakończy się niepowodzeniem. Dzięki temu klient z przepełnionym repozytorium kopii zapasowych może obniżyć wartość przechowywania w ustawieniach zadania, a następnie zastosować nowe ustawienie, aby umożliwić tworzenie nowych kopii zapasowych. Trzeba jednak pamiętać, że zadania wykonywane w trybie ciągłym przyrostowym typu normalnego (forward) nie mogą usuwać najstarszych kopii zapasowych, ponieważ są one wymagane do scalenia pliku pełnej kopii zapasowej.

Ulepszenie schematu przechowywania GFS. Aby zmniejszyć zapotrzebowanie na przestrzeń dyskową w repozytorium archiwizacji, obecnie przed zapieczętowaniem (zarchiwizowaniem) nowego pliku pełnej kopii zapasowej GFS oraz utworzeniem nowej pełnej kopii syntetycznej następuje usunięcie najstarszej pełnej kopii zapasowej GFS.

Ulepszenia wydajności zadań powielania kopii zapasowych. Obecnie zadania powielania kopii zapasowych powinny być inicjowane szybciej i nie powinny już obciążać infrastruktury wirtualnej, ponieważ wymagane informacje na temat przetwarzanych maszyn wirtualnych są uzyskiwane z bazy danych konfiguracji, a nie z infrastruktury.

Preferowane sieci w przypadku Linuxa. Obecnie ustawienia preferowanych sieci dotyczą także zarządzanych serwerów z systemem Linux.

Dławienie ruchu sieciowego podczas szybkiej migracji. Obecnie podczas szybkiej migracji przestrzegane są reguły dławienia dotyczące wykorzystania sieci.

Przechowywanie danych kontrolnych przywracania. Obecnie w przypadku zdarzeń kontrolnych operacji przywracania są przestrzegane globalne reguły przechowywania zdarzeń, co zapobiega przepełnianiu bazy danych konfiguracji. 

Aktualizacja komponentów innych firm. Szereg zewnętrznych komponentów mechanizmu zostało zaktualizowanych z myślą o zwiększeniu stabilności i bezpieczeństwa. Dotyczy to w szczególności ostatnio wykrytych luk biblioteki OpenSSL.

vSphere

Pierwszeństwo trybu Direct NFS względem Hot-Add. Aby zapobiec niepożądanemu spowalnianiu maszyn wirtualnych na skutek dodawania w trybie Hot Add dysków wirtualnych znajdujących się w udziale NFS, obecnie mechanizm inteligentnego równoważenia obciążeń nie korzysta z serwerów proxy-urządzeń wirtualnych (Hot Add), jeśli jest dostępny przynajmniej jeden serwer proxy obsługujący tryb Direct NFS.

Uwzględnianie lokalizacji serwerów proxy typu Direct NFS. Obecnie mechanizm inteligentnego równoważenia obciążeń wybiera najlepsze serwery proxy Direct NFS na podstawie liczby skoków do magazynu danych, co zapewnia wybór optymalnego serwera proxy w środowiskach rozproszonych.

Wybór typu dysku alokowanego nieelastycznie. Obecnie podczas przywracania całej maszyny wirtualnej lub konfigurowania zadania replikacji można wybrać typ dysku alokowanego nieelastycznie (Lazy zeroed lub Eager zeroed). Ponadto, jeśli użytkownik zdecyduje się zachować typ dysku źródłowego, zostanie zachowany prawidłowy typ dysku alokowanego nieelastycznie.

Równoważenie liczby maszyn wirtualnych-replik. Obecnie w przypadku replikowania do klastra każda maszyna wirtualna-replika jest tworzona na hoście, na którym podczas jej tworzenia jest zarejestrowanych najmniej maszyn.

Zwiększenie limitu połączeń NBD. W przypadku hostów ESXi 5.0 i nowszych dotychczasowy limit określający maksymalną liczbę dysków wirtualnych przetwarzanych w trybie transportu NBD został zwiększony z 7 do 28. Wynika to z cech architektury tych hostów skutkujących inną obsługą połączeń NFC.

Hyper-V
Ulepszenia wydajności. Zadania obejmujące przetwarzanie starszych wersji hostów Hyper-V (2012 R2 i wcześniejszych) teraz powinny być inicjowane nawet dwukrotnie szybciej dzięki przyspieszeniu takich operacji jak tworzenie listy maszyn wirtualnych, wyliczanie woluminów CSV i pobieranie własności maszyn wirtualnych.
Zmiana mapowania VLAN. Dodano możliwość mapowania sieci VLAN w sieciach wirtualnych zgodnie z regułami kreatora zadań replikacji.
Integracje z podstawową pamięcią masową
Wybór protokołu. W przypadku podstawowej pamięci masowej obsługującej wiele protokołów (FC/iSCSI/NFS) obecnie użytkownik może wybrać protokoły używane przez rozwiązanie Veeam, aby zadania backupu nie próbowały łączyć się z pamięcią masową przy użyciu niepożądanych interfejsów.
Wybór serwera proxy. Obecnie użytkownik może wybierać serwery proxy kopii zapasowych, które mają być używane w operacjach ponownego skanowania pamięci masowej i tworzenia kopii zapasowych z migawek pamięci masowej.
Dell EMC Data Domain
Obsługa systemu DD OS 5.7. Zaktualizowano zestaw DDBoost SDK do wersji 3.1 w celu dodania obsługi systemu DD OS 5.7.
HPE 3PAR StoreServ
Domeny wirtualne. Dodano obsługę funkcji domen wirtualnych 3PAR.
Znakowanie VLAN. Dodano obsługę funkcji znakowania iSCSI VLAN dotyczącą produktów 3PAR.
HPE StoreOnce

Zwiększone limity. Maksymalna liczba obsługiwanych przyrostów w łańcuchu kopii zapasowych obecnie zależy od modelu urządzenia StoreOnce używanego w repozytorium kopii zapasowych — nie jest ograniczona do siedmiu niezależnie od modelu StoreOnce.

Sterowanie ruchem. Dodano możliwość sterowania ustawieniami kompresji i sum kontrolnych ruchu obsługiwanego przez oprogramowanie Catalyst, które są dostępne w kreatorze StoreOnce. Umożliwia to optymalizację tych ustawień pod kątem sieci używanej na potrzeby backupu i kopiowania. 

Sterowanie trybem przepustowości. Tryb przepustowości oprogramowania Catalyst zależy przede wszystkim od ustawienia magazynu Catalyst. Nie jest wymuszany tryb dużej przepustowości.

Ulepszenia połączeń Catalyst over FC. Zwiększono niezawodność nawiązywania połączenia Catalyst over FC z systemem StoreOnce, gdy wszystkie dostępne połączenia FC są zajęte.

Aktualizacja oprogramowania Catalyst. Oprogramowanie StoreOnce Catalyst zintegrowane z wersją 9.5 zostało zaktualizowane do najnowszej wersji 3.14, które zapewnia różne optymalizacje wydajności.

NetApp

Obsługa technologii Data ONTAP 9.0. Dodano obsługę technologii NetApp Data ONTAP w wersji 9.0.

Obsługa interfejsu LIF danych. Obecnie funkcja tworzenia kopii zapasowych z migawek pamięci masowej uzyskuje interfejs logiczny (LIF) danych dysków wirtualnych należący do węzła klastra NetApp, w którym znajdują się przetwarzane dyski wirtualne, zamiast wybrać najszybszy LIF. Eliminuje to zjawisko niepotrzebnego obciążania węzła z najszybszym interfejsem LIF oraz sieci klastra.

Obsługa ochrony woluminu głównego maszyny SVM. Dodano obsługę funkcji ochrony woluminu głównego maszyny wirtualnej pamięci masowej (SVM) w klastrze Data ONTAP 8.3.
Scale-out Backup Repository™
Tymczasowe rozszerzenie. Obecnie w wersji Enterprise można dodać czwarte repozytorium składowe, chociaż w trybie online jednocześnie mogą się znajdować tylko trzy repozytoria składowe (czwarte musi pozostać w trybie konserwacji). Ułatwia to zwiększanie pojemności repozytorium Scale-out Backup Repository, ponieważ użytkownik może podłączyć większe urządzenie pamięci masowej, a następnie przenieść do niego kopie zapasowe z urządzenia o najmniejszej pojemności.
Przetwarzanie z uwzględnieniem specyfiki aplikacji

Obsługa serwerów Oracle w systemie SUSE. Dodano obsługę przetwarzania uwzględniającego specyfikę aplikacji oraz backupu dzienników zmian na potrzeby serwerów Oracle zainstalowanych w systemie SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 11 lub 12.

Obsługa funkcji Oracle Data Guard. Dodano obsługę przetwarzania uwzględniającego specyfikę aplikacji oraz backupu dzienników zmian na potrzeby serwerów Oracle korzystających z funkcji Data Guard.

Obsługa rozwiązania Veeam Backup dla Microsoft Office 365. Dodano obsługę przetwarzania uwzględniającego specyfikę aplikacji w przypadku serwerów Veeam Backup dla Microsoft Office 365.
Odzyskiwanie na poziomie plików

Obsługa systemu OES 2015. Dodano obsługę odzyskiwania na poziomie plików z 64-bitowych woluminów NSS oraz woluminów NSS z włączoną usługą AD w systemie operacyjnym Enterprise Server 2015.

Poświadczenia dotyczące kopiowania. W przypadku odzyskiwania na poziomie plików obejmującego wiele systemów operacyjnych próba odzyskania plików do folderu udostępnionego, który wymaga poświadczeń, spowoduje wyświetlenie monitu o podanie poświadczeń.

Wydajność odzyskiwania na poziomie plików. W zależności od scenariusza wydajność odzyskiwania na poziomie plików systemu Windows jest nawet 3-krotnie wyższa.
SureBackup
Role kontrolera domeny. Dodano specjalne role kontrolera domeny Active Directory, na podstawie których zadania SureBackup® wykonują odpowiednio autorytatywne lub nieautorytatywne operacje przywracania kontrolera domeny.
Veeam Backup dla Office 365. Dodano osobną rolę na potrzeby serwerów Veeam Backup dla Microsoft Office 365.
Narzędzia Veeam Explorer

Opóźnione ładowanie baz danych. Obecnie wszystkie narzędzia Veeam Explorer montują tylko pliki baz danych potrzebne podczas przywracania, zamiast automatycznie montować wszystkie znane bazy danych bezpośrednio po uruchomieniu.

Optymalizacja przepływu ruchu. Ruch danych związany z przywracaniem nie przechodzi już przez konsolę, ale płynie bezpośrednio z serwera zamontowania repozytorium do serwera docelowego.

Ulepszony interfejs użytkownika. Obecnie wszystkie narzędzia Veeam Explorer zawierają kontekstowe wstążki-paski narzędzi.
Veeam Explorer dla Microsoft Active Directory
Obsługa usług katalogowych systemu Windows Server 2016. Dodano obsługę odzyskiwania obiektów Active Directory z lasów działających na poziomie funkcjonalności 2016 (łącznie z przywracaniem haseł kont użytkowników i komputerów).
Wygasające łącza. Warto podkreślić, że obsługa przywracania wygasających łączy, nowej funkcji usług katalogowych systemu Windows Server 2016, obejmuje eksport do pliku LDF, czyli funkcję niedostępną w macierzystym narzędziu LDIFDE.
Veeam Explorer dla Microsoft Exchange  
Przywracanie z folderu Purges. Dodano obsługę przywracania elementów z folderu Purges używanego przez program Exchange, gdy jest włączona funkcja archiwizacji w związku z postępowaniem sądowym (Litigation Hold) lub odzyskiwania pojedynczych elementów. W drzewie folderów skrzynki pocztowej narzędzie Veeam Explorer wyświetla te elementy odpowiednio w folderach archiwizacji w związku z postępowaniem sądowym (Litigation Hold) oraz archiwum miejscowego (In-Place Hold).
Obsługa rozwiązania Veeam Backup dla Microsoft Office 365. Dodano obsługę przywracania z baz danych archiwum (plików .ADB) utworzonych przez rozwiązanie Veeam Backup dla Microsoft Office 365 — z plików lokalnych lub przez bezpośrednie połączenie z serwerem archiwów.
Veeam Explorer dla Microsoft SharePoint
Obsługa programu SharePoint 2016. Dodano obsługę odzyskiwania na poziomie elementów z baz danych zawartości programu Microsoft SharePoint 2016.
Raport z przywracania witryn. Dodano szczegółowy raport z przywracania witryn, w którym podany jest status przywracania każdego obiektu witryny.
Veeam Explorer dla Microsoft SQL Server

Obsługa programu SQL Server 2016. Dodano obsługę odzyskiwania danych programu Microsoft SQL Server 2016 na poziomie baz danych, tabel i obiektów SQL. 

Obsługa dodatkowych typów tabel. Dodano obsługę przywracania obiektów SQL z następujących typów tabel: tabela danych czasowych wersjonowana przez system, tabela zoptymalizowana pod kątem pamięci (przetwarzanie OLTP w pamięci) i tabela plików.

Ulepszenia wydajności przywracania. Nawet trzykrotnie zwiększono wydajność przywracania baz danych we wszystkich scenariuszach wdrożenia serwera SQL, w tym jako magazynu blob.
Veeam Explorer dla Oracle
Przywracanie parametrów dynamicznych. Dodano obsługę przywracania dynamicznych parametrów baz danych.
Ulepszenia wydajności przywracania. Nieznacznie skrócono czas przywracania baz danych dzięki przyspieszeniu określonych operacji zarządzania bazami.
Veeam Backup Enterprise Manager  

Ulepszenia skalowalności. Mechanizm narzędzia Enterprise Manager został mocno zoptymalizowany pod kątem bardzo dużych środowisk oraz przetestowany przy użyciu baz danych zawierających milion punktów przywracania. Ponadto znacznie poprawiono wydajność raportowania, czas reakcji w webowym interfejsie użytkownika i czas rejestrowania nowych serwerów backupu w rozległych środowiskach.

Przywracanie baz danych Oracle. Funkcja samoobsługowego odzyskiwania elementów aplikacji została rozszerzona o samodzielne przywracanie baz danych Oracle przez delegowanych administratorów baz.

Ulepszenia przywracania elementów skrzynek pocztowych Exchange. Dodano funkcję automatycznego wykrywania serwera CAS i ulepszono logikę obsługi certyfikatów.

Ulepszone funkcje samoobsługowe. W związku z dodaniem samoobsługowego portalu backupu i przywracania na potrzeby oprogramowania vCloud Director ulepszyliśmy interfejs webowy narzędzia Enterprise Manager, wprowadzając nowe funkcje pozwalające wykonywać operacje Quick Backup na karcie maszyn wirtualnych, usuwać zadania backupu i pliki kopii zapasowych oraz kasować zawartość pojedynczych maszyn wirtualnych z plików kopii zapasowych obejmujących wiele maszyn.

Odzyskiwanie plików jednym kliknięciem z kopii zapasowych utworzonych przez agenty. Obecnie funkcje wyszukiwania w katalogu systemu plików gościa oraz odzyskiwania plików jednym kliknięciem są obsługiwane w przypadku kopii zapasowych utworzonych przez narzędzia Veeam Agent dla Microsoft Windows 2.0 i Veeam Agent dla Linuxa 1.0.

Równoczesne wyszukiwanie w katalogu. Obecnie wielu użytkowników interfejsu webowego może równocześnie przeszukiwać katalog systemu plików gościa i nie powoduje to częstych błędów przekroczenia limitu czasu.

Veeam Cloud Connect (dzierżawcy)

Przetwarzanie równoległe. Obecnie dzierżawcy mogą równolegle tworzyć kopie zapasowe lub replikować wiele maszyn wirtualnych i dysków w ramach limitu równoczesnych zadań określonego przez usługodawcę, co podnosi wydajność zadań wykonywanych przy użyciu szybkich łączy. Zwracamy uwagę, że przetwarzanie równoległe dotyczy tylko trybu transportu bezpośredniego, natomiast wbudowane akceleratory WAN nadal przetwarzają dyski sekwencyjnie niezależnie od tego ustawienia.

Replikacja z kopii zapasowej w repozytorium chmurowym. Obecnie dzierżawcy mogą wykonywać replikację z kopii zapasowej umieszczonej w repozytorium chmurowym, zyskując nową opcję odzyskiwania po awarii bez generowania dodatkowego ruchu w sieci czy wpływania na produkcyjne maszyny wirtualne.

Ulepszenia zabezpieczeń. Obecnie podczas nawiązywania połączenia z usługodawcą funkcja Veeam Cloud Connect próbuje użyć bezpieczniejszych algorytmów uwierzytelniania TLS 1.2 i TLS 1.1. Ponadto w przypadku wszystkich komponentów Veeam Cloud Connect zostało wprost wyłączone przełączanie awaryjne na protokół SSL 3.0.

Tworzenie kopii zapasowych konfiguracji w repozytorium chmurowym. Dodano obsługę tworzenia kopii zapasowych konfiguracji w repozytorium chmurowym — z wyłączeniem tych wspieranych przez Scale-Out Repository.

Veeam Cloud Connect (usługodawcy)

Obsługa łańcuchów plików kopii zapasowych poszczególnych maszyn wirtualnych. Obecnie repozytoria chmurowe mogą być wspierane przez repozytoria kopii zapasowych z włączonym ustawieniem łańcuchów kopii zapasowych dla poszczególnych maszyn wirtualnych. Poprawia to skalowalność i zapewnia lepszą obsługę urządzeń deduplikującej pamięci masowej.

Obsługa repozytoriów Scale-out Backup Repository. Obecnie repozytoria chmurowe mogą być wspierane przez repozytoria typu Scale-out Backup Repository, co upraszcza zarządzanie pamięcią masową kopii zapasowych i obniża koszty usługodawcy. Firma Veeam zapewni odpowiedni proces migracji istniejących kopii zapasowych dzierżawców z repozytoriów prostych do repozytoriów typu Scale-Out Backup Repository. Więcej informacji można znaleźć na forum programu Veeam Cloud & Service Provider.

Obsługa zaawansowanej integracji z systemem ReFS. Repozytoria chmurowe wspierane przez repozytoria kopii zapasowych, które spełniają wymagania zaawansowanej integracji z systemem ReFS, w pełni obsługują odpowiednie funkcje.

Ulepszony dziennik diagnostyczny. Wprowadzono wiele ulepszeń w określonych obszarach dziennika zadań dzierżawcy, w których było to możliwe bez ujawniania danych poufnych dzierżawcy.

Taśmy

Automatyczne czyszczenie napędu taśmowego. Tak, w końcu! Obecnie serwer kopii zapasowych monitoruje zdarzenia stanu napędu taśmowego i w razie potrzeby automatycznie go czyści, jeśli w bibliotece taśm jest dostępna kaseta czyszcząca.

Priorytet zadań taśmowych. Po uważnym wsłuchaniu się w opinie użytkowników dodaliśmy opcję, dzięki której można opóźnić uruchomienie podstawowych zadań, gdy zadania taśmowe wciąż przetwarzają część wymaganych plików kopii zapasowej, zamiast natychmiast kasować wszystkie zadania taśmowe.

Ulepszenia powiadomień o oczekiwaniu na taśmę. Teraz raport wysyłany e-mailem i komunikat w dzienniku czynności zadania zawiera informację na temat urządzenia taśmowego i puli nośników, w których brakuje wolnego nośnika.

Dostosowywane przechowywanie w zestawie nośników GFS. Podobnie jak w przypadku prostych pul nośników obecnie można zmienić ustawienie przechowywania w odniesieniu do uprzednio zapisanego nośnika taśmowego w dowolnym zestawie nośników GFS.

Dostosowywane przechowywanie w zestawie nośników GFS. Podobnie jak w przypadku prostych pul nośników obecnie można zmienić ustawienie przechowywania w odniesieniu do uprzednio zapisanego nośnika taśmowego w dowolnym zestawie nośników GFS.

Ulepszenia kreatora zadań taśmowych. Obecnie można wybrać wiele plików w celu ich jednoczesnego dodania do zadania archiwizacji na taśmie, wyświetlić dodatkowe informacje na temat wybranej puli nośników w kreatorze zadań oraz określić czas oczekiwania powiązanego zadania backupu w godzinach (a nie tylko w minutach).

Uprawnienia operatorów kopii zapasowych. Obecnie użytkownik z rolą operatora kopii zapasowych Veeam może wykonywać podstawowe operacje zarządzania infrastrukturą taśm, takie jak tworzenie spisu ewidencyjnego, wysuwanie, ponowne skanowanie itp.

Inne optymalizacje. Dodatkowe optymalizacje obejmują wiele wewnętrznych ulepszeń poprawiających stabilność i wydajność operacji archiwizacji GFS, przetwarzania równoległego, szyfrowania taśm, odzyskiwania na poziomie plików i obsługi katalogów.

Interfejs użytkownika

Nowe opcje przechowywania w funkcji VeeamZIP™. Klienci używający funkcji VeeamZIP jako narzędzia do archiwizacji maszyn wirtualnych otrzymali dodatkowe opcje przechowywania kopii zapasowych: trzy miesiące, sześć miesięcy i rok.

Próg wolnego miejsca w produkcyjnych magazynach danych. Obecnie w produkcyjnym magazynie danych można ustawić procent wolnego miejsca na dysku, który wskazuje, kiedy zadania powinny generować ostrzeżenie lub kończyć się niepowodzeniem — bez utworzenia migawki maszyny wirtualnej — tak aby dane migawek nie doprowadziły do przepełnienia magazynu. To ustawienie uzupełnia dotychczasową wartość rejestru BlockSnapshotThreshold (ustawienie domyślne wynosi 2 GB), która nadal stanowi ostatnią linię obrony, jeśli opisywana funkcja jest wyłączona (jak w przypadku uaktualniania produktu). Nowe ustawienie można znaleźć w obszarze Options > Notifications.

Wybór serwera proxy. Obecnie można określić serwer proxy i typ dysku, których należy użyć podczas eksportowania woluminu zapisanego w kopii zapasowej jako dysku wirtualnego.

Ostrzeżenie o niedozwolonych godzinach. Obecnie użytkownik próbujący uruchomić zadanie w niedozwolonych godzinach zobaczy stosowne ostrzeżenie. Określa się je w ustawieniach zadania dotyczących okna backupu.

Motywy kolorystyczne. Z myślą o użytkownikach, którym zieleń Veeam wydaje się zbyt kwaskowa, opracowaliśmy trzy dodatkowe motywy kolorystyczne złożone z neutralnych barw. Motyw kolorystyczny jest ustawieniem określanym przez użytkownika w odniesieniu do konkretnego serwera kopii zapasowych. Dzięki temu można oznaczać serwery wybranymi kolorami, co ułatwia ich rozróżnianie podczas przełączania przy użyciu klawiszy Alt+TAB.

PowerShell  
Obsługa łagodniejszych zasad wykonywania. Wymagane zasady wykonywania dotyczące rozszerzenia Veeam PowerShell zostały obniżone z poziomu RemoteSigned do Bypass.
Bieżące ulepszenia w postaci nowych poleceń cmdlet obejmujących wszystkie nowe funkcje wersji 9.5 oraz liczne ulepszenia dotychczasowych poleceń zgodnie z opiniami użytkowników.
Ulepszenia dla usługodawców

Ulepszenia backupu i przywracania konfiguracji. W odpowiedzi na liczne głosy użytkowników obecnie wysyłany e-mailem raport dotyczący kopii zapasowej konfiguracji zwiera nazwę serwera kopii zapasowych. Ponadto obecnie migracja bazy danych konfiguracji serwera Veeam Cloud Connect jest w pełni obsługiwana w ramach przywracania konfiguracji w trybie migracji.

Ulepszenia interfejsu RESTful API. Dodaliśmy obsługę zarządzania zadaniami powielania kopii zapasowych i plikami kopii zapasowych, w odpowiedzi na opinie użytkowników rozszerzyliśmy istniejące interfejsy API w zakresie odzyskiwania na poziomie plików i planowania zadań oraz wprowadziliśmy szereg drobnych ulepszeń.

Próbne maszyny wirtualne. Ze względu na licencje okresowe przydzielane poszczególnym maszynom wirtualnym obecnie rozwiązanie osobno śledzi nowo dodane maszyny na potrzeby wbudowanej funkcji raportów z wykorzystania. Te maszyny są uwzględniane w raportach z wykorzystania dopiero w następnym miesiącu.