Veeam Disaster Recovery Orchestrator v4

Nowy poziom ciągłości działania dzięki zautomatyzowanym replikom Continuous Data Protection (CDP)

Najnowsze wydanie — w skrócie

Odzyskiwanie lokalizacji 1 kliknięciem z niemal zerowym czasem przestoju

Teraz możesz zorkiestrować odzyskiwanie dowolnej kopii zapasowej dzięki obsłudze NOWYCH planów replik CDP. Obecnie narzędzie Veeam® Disaster Recovery Orchestrator obsługuje zautomatyzowane operacje odzyskiwania migawek pamięci masowej, kopii zapasowych, replik oraz replik CDP. W połączeniu z NOWĄ funkcją ciągłej ochrony danych (Continuous Data Protection) dostępną w rozwiązaniu Veeam Backup & Replication™ v11 znacznie poszerza to zakres obsługi backupu i odzyskiwania we wszystkich wymiarach firmowego środowiska IT.

Użytkownicy rozwiązań Veeam zyskują dostęp następujących kluczowych zalet funkcji CDP:

 • Pewność planowania — nowe kontrole gotowości, obejmujące parametry RPO i SLA dla każdej maszyny wirtualnej chronionej przy użyciu funkcji CDP, potwierdzają zdolność do spełnienia wymagań biznesowych.
 • Odzyskiwanie w czasie rzeczywistym — przeprowadzaj bezpośrednią orkiestrację przełączania awaryjnego replik CDP z czasami RPO rzędu sekund, weryfikując i testując aplikacje w trakcie przełączania replik w tryb online.
 • Śledzenie i audyty — szczegółowe raporty na temat wszystkich aspektów odzyskiwania po awarii, obejmujące szczegóły kontroli CDP i operacji przełączania awaryjnego, zaplanowane śledzenie konfiguracji i wgląd w dzienniki zmian.

Odzyskiwanie lokalizacji jednym kliknięciem i testy odzyskiwania po awarii

Oto rewolucja w dziedzinie odzyskiwania lokalizacji: NOWA funkcja planów orkiestracji pamięci masowej, obejmująca pełną obsługę orkiestracji odzyskiwania z wykorzystaniem migawek pamięci. Teraz możesz bezpośrednio orkiestrować awaryjne przełączanie klastrów pamięci masowej na lokalizację dodatkową na wypadek poważnego incydentu lub migracji danych.

Dzięki istniejącym funkcjom narzędzia Veeam Disaster Recovery Orchestrator użytkownicy zyskują następujące możliwości:

 • Maksymalizacja dostępności usług — niemal zerowe wartości RTO i RPO dla wszystkich aplikacji i danych uzyskiwane przy użyciu specjalnie zaprojektowanego mechanizmu orkiestracji.
 • Znaczny wzrost efektywności operacyjnej — wyeliminowanie kosztownych procesów ręcznych dzięki wykonywanej jednym kliknięciem orkiestracji i automatyzacji.
 • Całkowita pewność planowania — ciągłe weryfikowanie odzyskiwalności i zgodności planów odzyskiwania po awarii z przepisami za pomocą zautomatyzowanych, nieinwazyjnych testów oraz dokumentacji.
 • Obsługa planów pamięci masowej obejmuje produkty NetApp ONTAP i (NOWOŚĆ) Lenovo ThinkSystem DM Series.

Szczegółowa kontrola dostępu na
podstawie ról

Teraz możesz przekazać kontrolę swoim zespołom, aby podnieść wydajność i zyskać następujące korzyści:

 • Upodmiotowienie właścicieli aplikacji przez danie im kontroli nad planami odzyskiwania po awarii
 • Umożliwienie zespołom operacyjnym testowania i wykonywania planów jednym kliknięciem
 • Przypisywanie ról użytkowników i zakresów lokalizacji — szczegółowa kontrola dostępu
  na podstawie ról

Łatwe zarządzanie użytkownikami

Następujące funkcje usprawniają zarządzanie użytkownikami:

 • Zintegrowana konsola maszyn wirtualnych, zapewniająca użytkownikom bezpośrednio dostęp do ich maszyn
 • Interfejs RESTful API, umożliwiający integrowanie automatyzacji i bezpieczne uruchamianie planów orkiestracji
 • Kontrola dostępu podczas testów odzyskiwania po awarii i po operacjach odzyskiwania

Rola operatora planu

Obecnie użytkownikom można przypisać jedną z trzech ról:

 • Administrator — wykonywanie wszystkich czynności administracyjnych, zarządzanie rolami użytkowników i pełnienie innych ról w każdym planie orkiestracji
 • Autor planu — możliwość tworzenia, edytowania i testowania planów orkiestracji
 • Operator planu — możliwość planowania, uruchamiania i testowania planów orkiestracji

Inne ulepszenia

Firma Veeam nieustannie tworzy innowacje zapewniające użytkownikom najwyższy komfort obsługi:

 • Nowy pulpit administratora — dostęp do ważnych informacji na temat połączonych systemów i użycia licencji
 • Pobieranie wielu raportów — możliwość pobrania wielu raportów w jednym pliku ZIP
 • Limit czasu nieaktywności w interfejsie narzędzia Veeam Disaster Recovery Orchestration — podyktowana względami bezpieczeństwa możliwość określenia czasu, po którym zalogowany użytkownik zostaje automatycznie wylogowany

Chcesz się dowiedzieć więcej? Pobierz dokument Co nowego w formacie PDF!

Jak możemy pomóc?

Sprzedaż

Uzyskaj niezobowiązującą wycenę i dowiedz się więcej na temat firmy Veeam Software

Pomoc techniczna

Znajdź odpowiedzi na pytania dzięki dokumentacji technicznej firmy Veeam

Fora Veeam R&D

Uzyskaj pomoc dotyczącą produktów i oprogramowania Veeam

Pobierz teraz BEZPŁATNĄ wersję próbną

Jeśli masz konto, zaloguj się
Przesyłając informacje, zgadzasz się na zarządzanie Twoimi danymi osobowymi zgodnie z Polityką prywatności firmy Veeam.
Przesyłając informacje, zgadzasz się na otrzymywanie informacji dotyczących produktów i wydarzeń firmy Veeam oraz na zarządzanie Twoimi danymi osobowymi zgodnie z Polityką prywatności firmy Veeam.
Thank you for your interest in Veeam products!
We've sent a verification code to:
 • Incorrect verification code. Please try again.
An email with a verification code was just sent to
Didn't receive the code? Click to resend in sec
Didn't receive the code? Click to resend

Dziękujemy za zainteresowanie produktami Veeam!

Wysłaliśmy e-mail weryfikacyjny na adres:
 
Wykonaj dalsze kroki, by zacząć korzystać z rozwiązania Veeam
 1. Pobierz produkt
 2. Aktywuj klucz licencyjny

error icon

Oops! Something went wrong.

Please go back try again later.