Infolinia sprzedaży: 00 (800) 112 4585 | 08:00 - 18:00 CET | ENG, DEU, FRA, RUS
Polski

Co nowego w narzędziu Veeam Agent dla Linuxa 2.0.1?

NOWE narzędzie Veeam® Agent dla Linuxa 2.0.1 dzięki współpracy z pakietem Veeam Availability Suite™ 9.5 Update 3a zapewnia dostępność WSZYSTKICH obciążeń — wirtualnych, fizycznych i chmurowych — z poziomu jednej konsoli zarządzania. Tym samym umacnia ono rynkową pozycję firmy Veeam — dotychczas proponującej najlepsze produkty do środowisk VMware vSphere i Microsoft Hyper-V — ponieważ rozszerza jej ofertę o najlepsze rozwiązanie do zapewniania dostępności dowolnej aplikacji i dowolnych danych w dowolnej chmurze.

Co nowego w narzędziu Veeam Agent dla Linuxa 2.0.1:

W wyniku nieustających prac badawczo-rozwojowych i w odpowiedzi na opinie klientów w narzędziu Veeam Agent dla Linuxa 2.0.1 wprowadziliśmy dziesiątki ulepszeń i poprawek błędów, w tym nowe funkcje, takie jak ręczne tworzenie aktywnych pełnych kopii zapasowych za pośrednictwem interfejsu wiersza poleceń, oraz wydłużona lista obsługiwanych systemów operacyjnych.

Dodano obsługę następujących dystrybucji:

 • Oracle Linux (UEK) R4 U6, R4 U7
 • Oracle Linux (RHCK) 7.5
 • CentOS 7.5
 • RedHat Enterprise Linux 7.5
 • Ubuntu 18.04
 • Fedora 27, 28
 • openSUSE Leap 15
 • SLES for SAP 11 SP4 - 12 SP3

Kliknij tutaj, aby uzyskać pełną listę środowisk obsługiwanych przez narzędzie Veeam Agent dla Linuxa

Funkcje wprowadzone w narzędziu Veeam Agent dla Linuxa v2:

Wbudowane funkcje zarządzania narzędziem Veeam Agent dla Linuxa w rozwiązaniu Veeam Backup & Replication

Narzędzie Veeam Agent dla Linuxa v2 dzięki bezpośredniej integracji z rozwiązaniem Veeam Backup & Replication™ pozwala zarządzać tworzeniem kopii zapasowych obciążeń fizycznych, instancji w chmurze publicznej i maszyn wirtualnych z systemem Linux za pośrednictwem jednej konsoli. Wbudowane mechanizmy zarządzania agentami dają użytkownikom następujące możliwości:

 • Scentralizowane wdrażanie agentów i zarządzanie nimi. Scentralizowane zarządzanie obciążeniami chronionymi przez narzędzie Veeam Agent dla Linuxa i ich wdrażanie przy użyciu grup ochrony opartych na automatycznym wykrywaniu pomaga dbać o nieprzerwaną dostępność komputerów z systemem Linux.
 • Jedna konsola do obciążeń wirtualnych i agentowych. Macierzyste funkcje konsoli rozwiązania Veeam Backup & Replication zapewniają pełną kontrolę i wgląd we wszystkie obciążenia na platformach VMware i Hyper-V oraz w systemie Linux. Zadaniami backupu i przywracania obciążeń wirtualnych i agentowych można łatwo zarządzać niezależnie od ich umiejscowienia w środowisku. 

Tworzenie kopii zapasowych bezpośrednio w repozytorium Veeam Cloud Connect

Narzędzie Veeam Agent dla Linuxa v2 integruje się z funkcją Veeam Cloud Connect, dzięki czemu kopie zapasowe tworzone przez agenta można zapisywać w lokalizacji zewnętrznej bez ponoszenia kosztów i nakładów pracy związanych z budową oraz utrzymaniem odrębnej infrastruktury. Integracja z funkcją Veeam Cloud Connect daje następujące możliwości:

 • Tworzenie kopii zapasowych bezpośrednio w repozytorium chmurowym. Veeam Agent dla Linuxa udostępnia w pełni zintegrowany, szybki i bezpieczny sposób wysyłania plików kopii zapasowych bezpośrednio do repozytorium Cloud Connect hostowanego przez jednego z wielu usługodawców korzystających z technologii Veeam.
 • Odzyskiwanie granularne z repozytorium chmurowego. Operacje odzyskiwania na poziomie woluminów i plików można wykonywać bezpośrednio z kopii zapasowej przechowywanej w repozytorium chmurowym — bez wcześniejszego pobierania całej kopii do środowiska lokalnego.
 • Odzyskiwanie typu bare metal z repozytorium chmurowego. Zaktualizowany nośnik odzyskiwania Veeam pozwala połączyć się z repozytorium chmurowym usługodawcy, wybrać z niego wymagany punkt przywracania i przywrócić cały komputer do tej samej lub innej konfiguracji sprzętowej.

Obsługa repozytorium Veeam Scale-out Backup Repository

Veeam Agent dla Linuxa v2 ułatwia szyfrowanie danych kopii zapasowych Linux w źródle (zanim opuszczą chroniony komputer), zapewniając ich ochronę podczas transferu i przechowywania w dowolnej lokalizacji docelowej — bez jakiegokolwiek negatywnego wpływu na wydajność operacji backupu. 

Dodatkowe ulepszenia

Veeam Agent dla Linuxa v2 obejmuje także szereg dodatkowych funkcji i ulepszeń, z których najbardziej znaczące wymieniono poniżej. Wszystkie ulepszenia są dostępne we wszystkich wersjach narzędzia, w tym Free Edition. 
Sterownik migawek 

Gotowy sterownik. Sterownik migawek veeamsnap obecnie jest dostarczany jako skompilowany, cyfrowo podpisany moduł jądra, zapewniając następujące korzyści:

 • Szybsze i bardziej niezawodne wdrażanie — brak konieczności kompilowania kodu źródłowego podczas instalowania produktu
 • Większe bezpieczeństwo — na komputerach produkcyjnych nie trzeba instalować kompilatora i innych narzędzi programistycznych
 • Lepsza zgodność — cyfrowo podpisane moduły jądra są zgodne z technologią UEFI SecureBoot 

Skompilowane moduły są dostępne do następujących dystrybucji:

 • CentOS 6.0–7.4
 • RedHat Enterprise Linux 6.0–7.4
 • SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4, 12 SP1–SP3
 • OpenSUSE Leap 42.2, 42.3
Certyfikacje i partnerstwo
SUSE SolidDriver. Firma Veeam dołączyła do programu SolidDriver, aby oferowany przez nią moduł jądra odpowiadał standardom zgodności, wsparcia i użyteczności. 
Tworzenie kopii zapasowych 
Optymalizacje mechanizmu kopii zapasowych. Dodatkowe optymalizacje mechanizmu kopii zapasowych poprawiają wydajność i stabilność zadań backupu.
Nośnik odzyskiwania 
Kopiowanie plików konfiguracji na nośnik odzyskiwania. Tworząc nośnik odzyskiwania, obecnie można dołączyć wszystkie pliki, które mogą być ważne podczas odzyskiwania typu bare metal, w tym na przykład pliki konfiguracji sieci lub pamięci masowej. 
Obsługiwane platformy  
Obsługa dodatkowych dystrybucji Linuxa. Dodaliśmy obsługę dystrybucji SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 12 SP3, Debian 9 i Ubuntu 17.10.