Biblioteka zasobów

Wyszukaj

Sortuj według

Hypervisor

Odzyskiwanie aplikacji

Tematy dotyczące kopii zapasowych

Typ zasobów

Język

Produkty

Community Podcast
(in English)

Obecnie Hiperkonwergencja stanowi jedno z fundamentalnych rozwiązań dla każdego przedsiębiorstwa, które chce zmodernizować swoje centrum danych, aby zapewniać wysoką dostępność, zwłaszcza w przypadku środowisk zwirtualizowanych.

Ponieważ działy IT dążą do przekształcenia operacji przy użyciu technologii — nawet w obliczu oczywistych ograniczeń budżetu i dyspozycyjności pracowników — przejście na rozwiązania hiperkonwergentne jest rozsądnym posunięciem, a to ze względu na ich zdolność do upraszczania wdrożeń, zarządzania, kontrolowania kosztów operacyjnych i skalowania.

W związku z tym firmy HPE i Veeam zawarły współpracę strategiczną mającą na celu dostarczanie ściśle zintegrowanych rozwiązań hiperkonwergentnych na potrzeby obsługi obciążeń i zastosowań, w których dostępność jest po prostu konieczna.

Więcej informacji
Autor: Rick Vanover, VMware vExpert, MCP, MCITP, MCSA and Veeam Product Strategy Specialist

Jak uniknąć utraty danych i zapewnić szybkie odzyskiwanie, jednocześnie maksymalnie wykorzystując inwestycję w pamięć masową? NOWY pakiet Veeam® Availability Suite™ v9 obejmuje integrację z hybrydową pamięcią masową flash EMC VNX i VNXe, ułatwiając realizację koncepcji Availability for the Always-On Enterprise™. Dzięki jego zaawansowanym funkcjom, takim jak tworzenie kopii zapasowych z migawek pamięci masowej i Veeam Explorer™ for Storage Snapshots, można zapewnić wysoki poziom dostępności i skorzystać z ulepszonej obsługi oprogramowania EMC Data Domain Boost.

W tym BEZPŁATNYM dokumencie White Paper pokazujemy, jak wykorzystać potencjał migawek pamięci masowej VNX i VNXe oraz zyskać nowe możliwości w zakresie tworzenia kopii zapasowych, replikacji i odzyskiwania. Dokument obejmuje następujące zagadnienia:

 • jaki problem ta nowa integracja rozwiązuje w centrum danych
 • jak połączyć macierz pamięci masowej VNX lub VNXe z pakietem Veeam Availability Suite
 • jak uzyskać natychmiastowe rezultaty
 • ...i nie tylko!
Więcej informacji

Działy IT powinny zaspokajać potrzeby swoich firm, ale potrzeby te są bardzo różne. Sprostanie im wszystkim może wymagać zaskakująco dużego zróżnicowania infrastruktury IT. Środowiska IT będą coraz bardziej niejednorodne, obejmując serwery fizyczne, maszyny wirtualne działające na różnych hypervisorach oraz usługi chmurowe.

Ten dokument White Paper przedstawia zagrożenia i pułapki związane z ochroną zwirtualizowanych środowisk IT, zagadnienia dotyczące wyboru i wdrożenia właściwego rozwiązania do zapewniania dostępności maszyn wirtualnych, a także porady ułatwiające ustalenie problemów z zakresu modernizacji ochrony, którymi należy się zająć.

Więcej informacji
Autor: Symon Perriman, VP of Business Development & Marketing, 5nine Software

W środowiskach Hyper-V połączenie wirtualizacji serwerów oraz klastrów pracy awaryjnej jest najłatwiejszym i najskuteczniejszym rozwiązaniem pozwalającym utrzymać wysoką dostępność centrum danych. Klaster pracy awaryjnej pomaga w nieprzerwanym działaniu obciążeń serwerowych, zwiększa ich skalowalność i minimalizuje przestoje związane z serwisowaniem lub awariami.

„Wprowadzenie do wysokiej dostępności na platformie Hyper-V” autorstwa Symona Perrimana, eksperta, który przeszkolił miliony specjalistów IT, zawiera podstawy wiedzy niezbędne do zapewnienia wysokiej dostępności platformy Windows Server Hyper-V i klastrów pracy awaryjnej. W dokumencie wyjaśniono, jak działa klaster pracy awaryjnej oraz jak go wdrożyć i optymalnie skonfigurować. Ponadto przedstawiono praktyczne zalecenia dotyczące korzystania z klastrowanych maszyn wirtualnych oraz pokazano, jak tworzyć takie maszyny, jak dodać nową maszynę do klastra i jak przenieść maszynę z klastra.

Wprowadzenie do wysokiej dostępności na platformie Hyper-V zawiera także omówienie bardziej szczegółowych kwestii zarządzania maszynami wirtualnymi. Oprócz najlepszych praktyk w typowych sytuacjach, takich jak grupowanie maszyn oraz monitorowanie wydajności i stanu, czytelnik pozna porady i wskazówki związane z replikacją i tworzeniem kopii zapasowych. W dokumencie omówiono również dbanie o dostępność obciążeń Hyper-V przez migrację maszyn wirtualnych między hostami Hyper-V.

Lektura tego przewodnika ułatwi rozpoczęcie korzystania z klastrów pracy awaryjnej Hyper-V i pozwoli wzbogacić wiedzę w następujących obszarach:

 • wdrażanie i konfigurowanie klastra pracy awaryjnej
 • wdrażanie klastrowanych maszyn wirtualnych i zarządzanie nimi
 • mobilność maszyn wirtualnych Hyper-V
Więcej informacji
Autor: Alexis de Pablos,

Każdego dnia działy IT muszą zapewnić obsługę wymaganych obciążeń przy użyciu zasobów, którymi dysponują. Ciągły wzrost ilości danych i konieczność zapewnienia ich nieprzerwanej dostępności to jeden z głównych powodów decydujących o ogromnym znaczeniu pamięci masowej. Firma Veeam oferuje elastyczne rozwiązanie, które umożliwia maksymalne wykorzystanie dostępnego miejsca w pamięci.

Dzięki właściwemu stosowaniu różnych technik można osiągnąć maksymalne korzyści z inwestycji w pamięć masową oraz elastycznie nią zarządzać odpowiednio do potrzeb.

Nawet posiadanie dużej ilości pamięci masowej nie chroni przed jej nieracjonalnym użytkowaniem i generowaniem wysokich kosztów. W tym dokumencie przedstawiamy wszystkie opcje rozwiązań Veeam umożliwiające optymalne korzystanie z zasobów pamięci.

Więcej informacji
Dokument techniczny
luty 03, 2017
Autor: Andrew Zhelezko, Veeam Technical Marketing Engineer

Usługa Active Directory nie tylko oferuje ogromne możliwości, ale również wiąże się z ogromną odpowiedzialnością, dlatego warto poświęcić niezbędny czas, aby maksymalnie wykorzystać jej potencjał. Przykładowo administratorzy systemów bardzo często otrzymują prośby o utworzenie lub usunięcie obiektów Active Directory. Jest wiele innych sytuacji, w których mogą wystąpić problemy, np. przypadkowa zmiana lub celowe usunięcie, a administrator musi odzyskać obiekt Active Directory, grupę obiektów lub atrybuty.

W tym dokumencie White Paper przedstawiamy różne możliwości wykonywania powyższych zadań, a także macierzyste narzędzia systemu Windows i narzędzia zewnętrzne, takie jak Veeam® Explorer™ dla Microsoft Active Directory. Porównujemy te narzędzia, wykonując za ich pomocą te same operacje. A jako że nie sposób mówić o odzyskiwaniu, nie wspominając o tworzeniu kopii zapasowych, omawiamy także proces backupu kontrolera domeny.

Zachęcamy do lektury tego bezpłatnego dokumentu, który obejmuje następujące zagadnienia:

 • reanimowanie obiektów tombstone
 • bezpieczne włączanie i konfigurowanie kosza usługi Active Directory
 • tworzenie kopii zapasowej całego kontrolera domeny i jego odzyskiwanie przy użyciu funkcji Kopia zapasowa systemu Windows Server
 • używanie bazy danych Active Directory do przywracania usuniętych danych użytkowników, resetowania haseł oraz eksportowania i importowania innych obiektów
 • korzystanie z migawek Active Directory do granularnego odzyskiwania obiektów
 • używanie narzędzi Veeam do tworzenia kopii zapasowej i odzyskiwania kontrolera domeny oraz granularnego przywracania obiektów — i nie tylko!
Więcej informacji
Autor: Orin Thomas, Microsoft Press and Pluralsight Author, Microsoft MVP and Regional Director, Technical Raconteur

Tradycyjna metoda zabezpieczania się na wypadek odzyskiwania po awarii — przez fizyczne przewożenie danych na taśmach do lokalizacji zewnętrznej — jest już mocno przestarzała. Skutecznym sposobem na modernizację firmowej strategii odzyskiwania danych jest wykorzystanie chmury. Odzyskiwanie po awarii w oparciu o chmurę ma szereg przewag nad metodą tradycyjną. Firma może płacić wyłącznie za faktycznie używaną infrastrukturę oraz korzystać z praktycznie nieograniczonej pojemności chmury i jej elastyczności. Jednocześnie wdrożenie chmury jako elementu rozwiązania do backupu i odzyskiwania z wykorzystaniem lokalizacji zewnętrznej rodzi nowe wyzwania, którymi trzeba się zająć.

Ten krótki przewodnik napisany przez Orina Thomasa, specjalistę IT i autora licznych bestsellerów, zawiera omówienie najważniejszych aspektów, które należy uwzględnić podczas planowania firmowej strategii tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania po awarii z wykorzystaniem chmury. Czytelnik pozna zalety rozwiązań odzyskiwania po awarii opartych na chmurze w porównaniu z tradycyjnym modelem backupu i odzyskiwania z wykorzystaniem lokalizacji zewnętrznej, a także krótką charakterystykę rozwiązań Disaster Recovery as a Service (DRaaS). Dzięki platformom chmurowym zarządzanym i oferowanym przez usługodawców zewnętrznych model DRaaS jest znakomitym rozwiązaniem do backupu i odzyskiwania dla małych i średnich firm.

W niniejszym przewodniku omówiono najczęstsze obawy związane z bezpieczeństwem danych w chmurze i opłacalnością usług chmurowych. Przedstawiono także zalecenia dotyczące zapewniania zgodności z przepisami i wyboru właściwego dostawcy DRaaS.

Ten e-book jest znakomitą propozycją dla osób zainteresowanych wyzwaniami z obszaru backupu i odzyskiwania po awarii z wykorzystaniem chmury, takimi jak:

 • wady tradycyjnego modelu tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania z wykorzystaniem lokalizacji zewnętrznej
 • zarządzanie tworzeniem kopii zapasowych i odzyskiwaniem po awarii z wykorzystaniem chmury oraz monitorowanie tych procesów
 • obawy dotyczące bezpieczeństwa chmury
 • ...i nie tylko!
Więcej informacji
Autor: Michael van Horenbeeck, Microsoft Certified Solutions Master, an Exchange Server MVP

Chociaż Microsoft Exchange Server i wirtualizacja są znane już od dawna, wirtualizacja serwera Exchange jest nadal tematem kontrowersyjnym. Przyczyną tego są rozbieżności między najlepszymi praktykami i rekomendacjami dotyczącymi wirtualizacji serwera Exchange z punktu widzenia hypervisora a zaleceniami firmy Microsoft. W związku z tym administratorzy często nie są pewni, które podejście jest najlepsze.

Z niniejszego opracowania white paper czytelnicy dowiedzą się, jak najlepiej zwirtualizować serwer Exchange, dbając jednocześnie o możliwości obsługi wdrożenia bez względu na stosowaną platformę. Choć istnieją mocne argumenty przeciwko wirtualizacji serwera Exchange, warto pamiętać, że w pewnych warunkach jest on wręcz idealnym kandydatem do wirtualizacji.

W artykule opisano, jak najlepiej zwirtualizować serwer Exchange 2016 z perspektywy aplikacji, a także przedstawiono różne zalecenia oraz wytyczne w zakresie obsługiwanej konfiguracji i wyjaśniono, dlaczego są one ważne. Pomimo potencjalnych sprzeczności między zaleceniami pozostaje dużo miejsca na elastyczność, dlatego administratorzy mogą wykorzystać największe zalety wirtualizacji.

Po lekturze tego opracowania będziesz w stanie:

 • ocenić, kiedy warto zwirtualizować serwer Exchange, a kiedy nie;
 • prawidłowo wdrożyć zwirtualizowany serwer Exchange 2016 zgodnie z najlepszymi praktykami firmy Microsoft;
 • chronić dane przy użyciu wbudowanych funkcji serwera Exchange oraz łatwo odzyskiwać dane przy użyciu rozwiązania Veeam® Backup & Replication™.
Więcej informacji

Firma Veeam® oferuje skalowalność klasy korporacyjnej dzięki rozwiązaniom dla platform Microsoft Hyper-V i VMware vSphere, które umożliwiają m.in. tworzenie kopii zapasowych oraz zarządzanie środowiskiem fizycznym i wirtualnym. Razem rozwiązania Veeam i Microsoft zapewniają właściwe połączenie funkcji wirtualizacji, ochrony, odzyskiwania i pełnego wglądu w środowisko, ułatwiając realizację koncepcji Availability for the Always-On Enterprise™.

Dzięki ścisłej współpracy z produktami Microsoft rozwiązania Veeam umożliwiają ochronę lokalnych maszyn wirtualnych, aplikacji i danych w firmie każdej wielkości. Ponadto Veeam wzbogaca scenariusze odzyskiwania danych z lokalnych kopii zapasowych o chmurę hybrydową, co obejmuje zarówno chmurę prywatną, jak i chmurę publiczną Microsoft Azure.

 • Tworzenie kopii zapasowych na platformie Microsoft Azure
 • Ochrona stworzona na potrzeby platformy Microsoft Hyper-V i hostów Hyper-V zainstalowanych na Nano Serverze
 • Kompleksowy wgląd „od aplikacji do sprzętu” przy użyciu pakietu Veeam Management Pack™ (MP) dla System Center
Więcej informacji
Kiedyś zapewnienie nieprzerwanego funkcjonowania i dostępności wymagało znacznych inwestycji w systemy gwarantujące pełną nadmiarowość oraz możliwość przełączenia w tryb awaryjny. Wiele przedsiębiorstw decyduje się na korzystanie z tradycyjnych urządzeń i narzędzi, co okazuje się bardzo kosztowne, gdy narzędzia te nie są w stanie zapobiec przestojom, a gdy dojdzie do przestoju — nie umożliwiają odpowiednio szybkiego powrotu do normalnej pracy. W tym opisie rozwiązania pokazano, jak produkty VMware i Veeam® umożliwiają identyfikację i rozwiązywanie problemów systemowych, optymalizację możliwości infrastruktury oraz spełnianie wymagań związanych z dostępnością w przedsiębiorstwach realizujących koncepcję Always-On Enterprise™. Więcej informacji
Załaduj więcej