Biblioteka zasobów

Wyszukaj

Sortuj według

Hypervisor

Odzyskiwanie aplikacji

Tematy dotyczące kopii zapasowych

Typ zasobów

Język

Produkty

Community Podcast
(in English)
Autor: Luca Dell'Oca, EMEA Cloud Architect at Veeam

Zarządzanie pamięcią masową kopii zapasowych to ogromne i kosztowne zadanie, którego na pewno nie ułatwia stały wzrost ilości danych. Jest to problem, którego nie są w stanie skutecznie rozwiązać starsze rozwiązania do backupu.

Firma Veeam® w pakiecie Veeam Availability Suite™ v9 wprowadziła ciekawą nową funkcję, która może zrewolucjonizować sposób zarządzania pamięcią masową kopii zapasowych. Jest nią technologia Scale-out Backup Repository™, która przezwycięża problemy z zarządzaniem występujące w starszych systemach pamięci masowej kopii zapasowych, tworząc jedno skalowalne repozytorium kopii zapasowych z wielu różnych urządzeń pamięci. Funkcja ta znacznie upraszcza zarządzanie pamięcią masową kopii zapasowych i zadaniami backupu dzięki zapewnieniu programowo definiowanej warstwy abstrakcji, która zwiększa efektywność zarządzania pamięcią kopii zapasowych i jej wykorzystania.

Więcej informacji
Dokument techniczny
listopad 10, 2016
Autor: Rick Vanover, VMware vExpert, MCP, MCITP, MCSA and Veeam Product Strategy Specialist

Pakiet Veeam® Availability Suite™ v9 odbił się echem w branży IT ze względu na zawarte w nim narzędzie Veeam Explorer™ dla Oracle. Istnieje wiele kwestii, które trzeba uwzględnić przy korzystaniu z tego nowego narzędzia, aby zapewnić najwyższy stopień dostępności baz danych Oracle. Ten dokument White Paper autorstwa Ricka Vanovera zawiera omówienie narzędzia Veeam Explorer dla Oracle oraz odpowiedzi na kilka ważnych pytań o związane z nim wymagania i sposób korzystania z funkcji przywracania danych. Ponadto w dokumencie poruszono następujące tematy:

 • Jak skonfigurować zadania tworzenia kopii zapasowych.
 • Jak wykonywać operacje przywracania za pomocą narzędzia Veeam Explorer dla Oracle.
 • Co zrobić, jeśli dziennikami Oracle zarządzają inne aplikacje do backupu.

Ponadto w dokumencie przedstawiono najlepsze sposoby backupu baz danych Oracle za pomocą rozwiązania Veeam i najlepsze metody przywracania baz danych Oracle. Czytelnik dowie się, dlaczego warto wdrożyć rozwiązanie Veeam w środowiskach wymagających najwyższego stopnia dostępności.

Więcej informacji

Obecna infrastruktura serwerowa składa się z elementów pochodzących od różnych producentów i wymaga znacznych inwestycji w obszarach planowania, zakupu, rozwiązywania problemów oraz zarządzania, co pochłania czas i środki finansowe. Jak można uprościć i przyspieszyć wdrażanie elementów infrastruktury IT?

Zachęcamy do pobrania tego specjalistycznego dokumentu White Paper, w którym przedstawiono sposób na zmniejszenie deficytu dostępności przez wybór infrastruktury konwergentnej dopasowanej do firmowej architektury IT. Dowiedz się, jak wykorzystać macierzyste funkcje infrastruktury konwergentnej i wzmocnić je przy użyciu zintegrowanego rozwiązania z zakresu dostępności.

Więcej informacji

Te wyniki mówią same za siebie. Nowy dokument White Paper opracowany przez agencję IDC na zlecenie firmy Veeam potwierdza to, o czym klienci Veeam mówią od lat: środowisko obejmujące rozwiązania Veeam i VMware cechuje się symbiozą i ułatwia wdrażanie wirtualizacji. W ramach badania, które objęło ponad 1200 klientów firmy Veeam na całym świecie, okazało się, że:

 • Wartości docelowego czasu odzyskiwania (RTO) osiągane przy użyciu rozwiązań Veeam były ponad dwukrotnie lepsze niż w środowiskach VMware bez rozwiązań Veeam.
 • Średnie wartości RTO uzyskiwane przy użyciu rozwiązań Veeam konsekwentnie przewyższały wymogi umów SLA.
 • W przypadku korzystania z rozwiązań Veeam wartości docelowego punktu odzyskiwania (RPO) były 10-krotnie lepsze niż w samym środowisku VMware.
 • W 75% przedsiębiorstw objętych badaniem rozwiązania Veeam przyczyniły się do zwiększenia zakresu wirtualizacji.

Przeczytaj ten dokument White Paper opracowany przez IDC i przekonaj się, dlaczego Veeam i VMware to optymalne połączenie.

Więcej informacji
Autor: Mariusz Rybusinski,

Chmura Microsoft Azure umożliwia działanie wielu usług, zmniejszając koszty firm. W środowisku Azure można na przykład utrzymywać systemy poczty e-mail, bazy danych, a nawet systemy operacyjne Linux. Mniej znaną funkcją jest możliwość przenoszenia kopii zapasowych danych Veeam do usługi Azure, a następnie przywracanie ich tam jako maszyn wirtualnych Azure z zachowaniem wszystkich ustawień i funkcji. Co więcej, nieistotne jest źródłowe środowisko tych maszyn wirtualnych: VMware vSphere czy Microsoft Hyper-V ani to, czy są one kopiami zapasowymi komputerów fizycznych wykonanymi przy użyciu rozwiązania Veeam Endpoint Backup.

W procedurze opisanej w tym dokumencie technicznym zastosowano całkowicie bezpłatne narzędzia dostępne w ofercie firmy Veeam. Wymagana jest jedynie subskrypcja usługi Microsoft Azure. W prostych krokach opisano, jak wykorzystać usługę Microsoft Azure w funkcji prostego centrum odzyskiwania po awarii.

  W tym dokumencie technicznym omówiono następujące zagadnienia:

 • przygotowanie do środowiska,;
 • wysyłanie danych do usługi Microsoft Azure,;
 • przywracanie danych jako maszyny wirtualnej Azure,;
 • oraz inne tematy.
Więcej informacji

Wdrożenie lub rozszerzenie strategii konwergencji to znakomity sposób na uproszczenie procesów, maksymalne zwiększenie efektywności działu IT oraz umożliwienie skalowalności na miarę zmieniających się potrzeb biznesowych. W przypadku systemów hiperkonwergentnych HPE korzyści wynikające z konwergencji można dodatkowo zwiększyć przez integrację oprogramowania na potrzeby różnych aplikacji.

Jednak nawet po wdrożeniu rozwiązania konwergentnego lub hiperkonwergentnego zapewnienie dostępności aplikacji i danych oraz nieprzerwanej obsługi obciążeń może być trudne. Tworzenie migawek i replikacja wymagają zarządzania przy użyciu ograniczonych zasobów IT oraz wymuszają długotrwałe ręczne procesy przywracania plików, danych i aplikacji.

Dlatego strategię hiperkonwergencji warto uzupełnić, wprowadzając zintegrowane rozwiązanie obejmujące pamięć masową, wirtualizację oraz oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych danych i zapewniania dostępności. Wdrożenie oprogramowania Veeam pozwala rozwiązać częste problemy dotyczące odzyskiwania danych i aplikacji, replikacji, zarządzania kopiami zapasowymi oraz dostępności aplikacji, a tym samym zaoszczędzić sporo czasu i pracy działowi IT.

Więcej informacji
Autor: Eric Siebert, VMware vExpert

Platforma VMware vSphere zapewnia szereg korzyści związanych z tworzeniem kopii zapasowych i odzyskiwaniem serwerów. Funkcje wirtualizacji powodują zmianę tradycyjnych technik backupu serwerów, usprawniając operacje tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania. Zwiększają także elastyczność i możliwości wykonywania kopii zapasowych, przywracania maszyn wirtualnych i odzyskiwania po awarii.

W tym dokumencie White Paper przedstawiamy 10 najlepszych praktyk ułatwiających wdrażanie funkcji tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych w środowisku VMware vSphere, w tym właściwe metody, techniki i ustawienia konfiguracji pozwalające przenieść infrastrukturę backupu na nowy poziom.

Pokazujemy również, jak wykorzystać chmurę w ramach firmowej strategii ochrony danych oraz jak dbać o bezpieczeństwo krytycznych maszyn wirtualnych i danych.

Zachęcamy do lektury tego BEZPŁATNEGO dokumentu, dzięki której dowiesz się, w jaki sposób:

 • Wybrać właściwą metodę tworzenia kopii zapasowych w swoim środowisku VMware.
 • Wykorzystać mechanizmy kontrolne oparte na zasadach do inteligentniejszej ochrony danych.
 • Identyfikować i rozwiązywać problemy w środowisku VMware.
 • ...i nie tylko!
Więcej informacji
Autor: Luca Dell'Oca, EMEA Cloud Architect at Veeam

W nowoczesnym centrum danych w celu zapewnienia najwyższego poziomu dostępności potrzebne jest zarządzanie przy użyciu zasad. Obsługa tagów na platformie VMware vSphere umożliwia łatwe tworzenie zasad, które można następnie uwzględnić w firmowej strategii zarządzania centrum danych. W tym dokumencie White Paper wyjaśniamy, jak przy użyciu pakietu Veeam® Availability Suite™ oraz tagów vSphere można przekształcić zadania backupu w kompleksową i wydajną strategię tworzenia kopii zapasowych na podstawie zasad.

W tym BEZPŁATNYM dokumencie na temat rozwiązań Veeam i tagów VMware vSphere Luca Dell’Oca, orędownik w firmie Veeam, wyjaśnia, jak stworzyć fundament centrum danych działającego w oparciu o zasady. W tym celu omawia następujące zagadnienia:

 • Centra danych działające na podstawie zasad — teoria i architektura
 • Praktyczne reguły biznesowe umożliwiające infrastrukturze vSphere automatyczne przypisywanie tagów do maszyn wirtualnych
 • ...i nie tylko!
Więcej informacji
Autorach: David Davis, VMware vExpert
Kirsten Stoner, Product Strategy Coordinator

Tradycyjne narzędzia do backupu są drogie, nieefektywne i często zmuszają administratorów IT do ryzykownych kompromisów, które negatywnie wpływają na krytyczne aplikacje, dane i zasoby biznesowe. Zachęcamy do lektury naszego NOWEGO dokumentu White Paper, w którym pokazujemy, jak rozwiązania z zakresu dostępności nowoczesnego centrum danych przez wykorzystanie naturalnych atutów wirtualizacji umożliwiają:

 • łatwiejsze osiągniecie założonych parametrów RPO i RTO
 • wyeliminowanie potrzeby korzystania ze złożonych i nieefektywnych agentów
 • obniżenie kosztów operacyjnych i optymalizację zasobów
Więcej informacji

Jeśli dyrektor IT chce wejść do zarządu firmy oraz mieć istotny głos w opracowywaniu i realizowaniu jej strategii biznesowej, jego rola musi się zmienić. Musi on dobrze poznać wyzwania stojące przed dyrektorami z innych obszarów funkcjonalnych, a także współdziałać z tym gronem w celu osiągnięcia pożądanych efektów.

W tym numerze przedstawiamy głównych członków zarządu i analizujemy, jak dyrektor IT może z nimi współpracować, aby pomóc im w realizacji celów oraz pokazać strategiczną wartość swojego działu w firmie. Bez dyrektora IT zmiany są niemożliwe.

Więcej informacji
Załaduj więcej