Biblioteka zasobów

Wyszukaj

Sortuj według

Hypervisor

Odzyskiwanie aplikacji

Tematy dotyczące kopii zapasowych

Typ zasobów

Język

Produkt

Community Podcast
(in English)

Nowe unijne Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) jest najważniejszą od 22 lat zmianą w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych. Wywrze ono ogromny wpływ na każde przedsiębiorstwo, które w ramach prowadzonej działalności przechowuje i przetwarza dane osobowe obywateli Unii Europejskiej. 25 maja 2018 r. zaczną obowiązywać kary pieniężne za nieprzestrzeganie RODO, które mogą sięgnąć 4% rocznych globalnych przychodów lub 20 milionów euro — w zależności od tego, która z tych kwot jest wyższa.

Na kim spoczywa PRAWDZIWA odpowiedzialność? Na Tobie. Ponieważ jesteś menedżerem IT i specjalistą w tej dziedzinie, Twoje przedsiębiorstwo oczekuje, że zabezpieczysz je przed wspomnianym wyżej ryzykiem i wysokimi karami pieniężnymi, które się z nim wiążą. W nowym szczegółowym przewodniku dla specjalistów IT zatytułowanym RODO: 5 obserwacji firmy Veeam — jak zachować zgodność z przepisami przedstawiamy pięć najważniejszych obserwacji firmy Veeam związanych z jej własnym procesem zapewniania zgodności z RODO, mając nadzieję, że pomogą Ci one w szybszym realizowaniu działań z tego obszaru we własnym przedsiębiorstwie.

Zegar RODO tyka. Jeszcze nie jest za późno!

Więcej informacji

Ten podręcznik zawiera omówienie różnych czynników, które należy wziąć pod uwagę w przypadku uaktualniania dotychczasowego rozwiązania Veeam® lub przechodzenia na nowy produkt. Wszystkie zalecenia i informacje przedstawione w tym dokumencie zostały zebrane w ramach współpracy z różnymi klientami, korzystającymi z różnych środowisk.

Oto krótkie zestawienie treści dokumentu:

 • Omówienie różnych rodzajów rozwiązań Veeam i najlepszych praktyk
 • Opinie decydentów biznesowych i użytkowników technicznych z małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw korzystających z rozwiązań Veeam
 • Szczegółowy przewodnik ułatwiający wykonanie uaktualnienia do nowej wersji lub edycji oprogramowania albo migracji do innego produktu
 • ...i wiele więcej!
Więcej informacji

Nie jest tajemnicą, że dobrze skonstruowana i niezawodna infrastruktura ochrony danych jest niezbędna z perspektywy konkurencyjności przedsiębiorstwa. Dzięki łącznemu stosowaniu rozwiązań Hewlett Packard Enterprise (HPE) i Veeam® firmy mogą osiągnąć takie korzyści jak większa dostępność danych, sprawniejsze operacje IT, niższe ryzyko utraty danych i lepsze wyniki finansowe.

W nowym raporcie badawczym agencji IDC pt. „Zalety biznesowe środowisk pamięci masowej o wysokiej dostępności opartych na produktach Hewlett Packard Enterprise i Veeam Software” przedstawiono korzyści biznesowe uzyskiwane przez uczestników badania, takie jak:

 • pięcioletni zwrot z inwestycji na poziomie 262%
 • redukcja kosztów nieplanowanych przestojów o 78%
 • obniżenie kosztów operacyjnych o 48%
 • ...i nie tylko!
Więcej informacji

Zaawansowana integracja z systemem plików ReFS to jedna z najciekawszych funkcji pakietu Veeam® Availability Suite™ 9.5. W tym dokumencie omówiono konfigurację systemu ReFS oraz sposób konfigurowania backupu i innych zadań z myślą o efektywniejszym wykorzystaniu pamięci masowej i podniesieniu wydajności. Jest to technologia dostępna już dziś i zapewniająca natychmiastowe korzyści.

Ten dokument White Paper zawiera omówienie następujących zagadnień:

·         Jak skonfigurować repozytorium Veeam do korzystania z systemu ReFS

·         Szczegółowe opcje konfiguracji zapewniające optymalne działanie

·         Jak zmierzyć efektywność pamięci masowej i korzyści czasowe związane z integracją Veeam-ReFS

·         ...i nie tylko!

Więcej informacji

Nowe unijne Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) jest najważniejszą od 22 lat zmianą w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych. Wywrze ono ogromny wpływ na każde przedsiębiorstwo, które w ramach prowadzonej działalności przechowuje i przetwarza dane osobowe obywateli Unii Europejskiej. 25 maja 2018 r. zaczną obowiązywać kary pieniężne za nieprzestrzeganie RODO, które mogą sięgnąć 4% rocznych globalnych przychodów lub 20 milionów euro — w zależności od tego, która z tych kwot jest wyższa.

Ponieważ nowe rozporządzenie dotyczy również firmy Veeam®, chcielibyśmy podzielić się obserwacjami z naszego własnego procesu zapewniania zgodności. W nowym streszczeniu „RODO: 5 obserwacji firmy Veeam. Jak zachować zgodność z przepisami” dzielimy się zdobytą wiedzą oraz pokazujemy, jak nasze oprogramowanie odegrało kluczową rolę w strategiach zarządzania danymi i ich ochrony, dzięki którym mogliśmy łatwiej uzyskać zgodność z RODO przy jednoczesnym realizowaniu koncepcji Availability for the Always On Enterprise™.

Więcej informacji

Klienci są coraz bardziej mobilni i coraz częściej korzystają z usług cyfrowych w takich dziedzinach jak praca, rozrywka, życie towarzyskie, zakupy i opłacanie rachunków, czyli w szerokim spektrum kontaktów handlowych z usługodawcami.

Te zmiany mogą zapewnić usługodawcom nowe źródła przychodów, ale także wymagają od działów IT zwrócenia szczególnej uwagi na zapewnianie dostępności wszystkich aplikacji i ich pracy w trybie 24.7.365. W razie jakiejkolwiek przerwy w działaniu sieci cyfrowa rzeczywistość przestanie funkcjonować.

Dostępność danych jest nieodłącznym elementem rzeczywistości dzisiejszych dostawców nowoczesnych usług komunikacyjnych. Ale nie wszystkie rozwiązania z zakresu dostępności cechują się tą samą funkcjonalnością, niezawodnością i wydajnością. Decydenci IT oceniający potencjalne rozwiązania powinni się skupić na trzech kluczowych obszarach:

 1. zapewnieniu ciągłości działania
 2. ułatwieniu analiz i wglądu
 3. umożliwieniu sprawnej transformacji cyfrowej
Więcej informacji

Cyfrowa rzeczywistość w branży detalicznej koncentruje się na pomaganiu personelowi sklepów w bardziej efektywnej pracy oraz umożliwianiu zakupów w wybranym przez klientów czasie i miejscu. O sukcesie można mówić wtedy, gdy zakupy są przyjemne i angażują klienta.

Celu tego nie dałoby się osiągnąć bez działów IT odpowiedzialnych za zapobieganie przerwom i przestojom. Działy IT muszą po pierwsze do minimum ograniczyć częstotliwość przestojów (a najlepiej całkowicie je wyeliminować), a po drugie — zapewnić natychmiastowe odzyskanie sprawności po przestoju, czyli ciągłość działania.

Dowiedz się, dlaczego ciągłość działania jest tak ważna w dzisiejszej branży detalicznej oraz jak można stworzyć efektywne rozwiązanie z zakresu dostępności danych, obejmujące:

 • optymalną strategię tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania
 • elastyczność lokowania obciążeń w oparciu o chmurę
 • monitorowanie i kompleksowy wgląd w środowisko
 • ...i wiele więcej!
Więcej informacji

W ostatnim czasie technologie cyfrowe i oprogramowanie do zapewniania dostępności stały się fundamentem wszystkich obszarów produkcji przemysłowej — od prac projektowych, rozwojowych i inżynierskich przez zaopatrzenie po kontrolę jakości, konserwację i dystrybucję. Działy IT muszą zapewnić nieprzerwane funkcjonowanie przedsiębiorstw, dbając o ciągłość i dostępność wszystkich procesów.

Nasila się walka z przestojami. Awarii i innych incydentów nie można całkowicie wyeliminować, ale w celu uniknięcia przestojów działy IT muszą w swojej codziennej pracy uwzględnić planowanie ciągłości działania.

Jak zatem stworzyć plan, który umożliwi działalność non stop zgodnie z koncepcją Always-On Enterprise™? Jakie ważne czynniki wziąć pod uwagę podczas tworzenia planu ciągłości działania? W najnowszym dokumencie opracowanym przez TechTarget znajdziesz wiedzę niezbędną do stworzenia optymalnego rozwiązania z zakresu dostępności danych.

Więcej informacji

Szkolnictwo wyższe cechuje się wysokim odsetkiem użytkowników zaznajomionych z nowoczesnymi technologiami — od naukowców i specjalistów zajmujących się badaniami po studentów, którzy dorastali z urządzeniami cyfrowymi niemal przyrośniętymi do dłoni. Jeśli uczelnie wyższe nie będą nadążać za cyfrową rzeczywistością tych osób, mogą stracić na znaczeniu, przychodach i wiarygodności.

Być może najważniejszym zadaniem działów IT jest zapewnienie ciągłości działania. W przypadku braku dostępu do aplikacji i danych, niewłaściwego zabezpieczenia dokumentacji lub jakiegokolwiek przestoju cyfrowa rzeczywistość na terenie uczelni i w Internecie przestaje funkcjonować.

Jak więc zaplanować utrzymanie dostępności? Jakie czynniki wziąć pod uwagę podczas tworzenia planu ciągłości działania? W najnowszym dokumencie White Paper opracowanym przez TechTarget znajdziesz wiedzę niezbędną do stworzenia optymalnego rozwiązania z zakresu dostępności danych.

Więcej informacji

Firmy i osoby fizyczne korzystające z usług finansowych potrzebują dostępu do operacji, danych finansowych, transakcji i usług w każdym miejscu i o każdej porze, dlatego instytucje finansowe muszą podjąć odpowiednie kroki zabezpieczające ciągłość działania. W tej sytuacji fundamentalne znaczenie ma dostępność, a działy IT muszą zapewnić nieprzerwane działanie wszystkich danych i aplikacji w modelu 24.7.365.

Niezależnie od tego, czy instytucja finansowa prowadzi działalność na całym świecie, czy w jednej placówce fizycznej, w dzisiejszej erze cyfrowej ciągłość funkcjonowania ma pierwszorzędne znaczenie.

Jak zatem stworzyć plan, który umożliwi działalność non stop zgodnie z koncepcją Always-On Enterprise™? Jakie czynniki wziąć pod uwagę podczas tworzenia planu ciągłości działania? W najnowszym dokumencie opracowanym przez TechTarget znajdziesz wiedzę niezbędną do stworzenia optymalnego rozwiązania z zakresu dostępności danych.

Więcej informacji
Załaduj więcej