Biblioteka zasobów

Wyszukaj

Sortuj według

Hypervisor

Odzyskiwanie aplikacji

Tematy dotyczące kopii zapasowych

Typ zasobów

Język

Produkt

Community Podcast
(in English)

Ten podręcznik zawiera omówienie różnych czynników, które należy wziąć pod uwagę w przypadku uaktualniania dotychczasowego rozwiązania Veeam® lub przechodzenia na nowy produkt. Wszystkie zalecenia i informacje przedstawione w tym dokumencie zostały zebrane w ramach współpracy z różnymi klientami, korzystającymi z różnych środowisk.

Oto krótkie zestawienie treści dokumentu:

 • Omówienie różnych rodzajów rozwiązań Veeam i najlepszych praktyk
 • Opinie decydentów biznesowych i użytkowników technicznych z małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw korzystających z rozwiązań Veeam
 • Szczegółowy przewodnik ułatwiający wykonanie uaktualnienia do nowej wersji lub edycji oprogramowania albo migracji do innego produktu
 • ...i wiele więcej!
Więcej informacji

Nie jest tajemnicą, że dobrze skonstruowana i niezawodna infrastruktura ochrony danych jest niezbędna z perspektywy konkurencyjności przedsiębiorstwa. Dzięki łącznemu stosowaniu rozwiązań Hewlett Packard Enterprise (HPE) i Veeam® firmy mogą osiągnąć takie korzyści jak większa dostępność danych, sprawniejsze operacje IT, niższe ryzyko utraty danych i lepsze wyniki finansowe.

W nowym raporcie badawczym agencji IDC pt. „Zalety biznesowe środowisk pamięci masowej o wysokiej dostępności opartych na produktach Hewlett Packard Enterprise i Veeam Software” przedstawiono korzyści biznesowe uzyskiwane przez uczestników badania, takie jak:

 • pięcioletni zwrot z inwestycji na poziomie 262%
 • redukcja kosztów nieplanowanych przestojów o 78%
 • obniżenie kosztów operacyjnych o 48%
 • ...i nie tylko!
Więcej informacji

Zaawansowana integracja z systemem plików ReFS to jedna z najciekawszych funkcji pakietu Veeam® Availability Suite™ 9.5. W tym dokumencie omówiono konfigurację systemu ReFS oraz sposób konfigurowania backupu i innych zadań z myślą o efektywniejszym wykorzystaniu pamięci masowej i podniesieniu wydajności. Jest to technologia dostępna już dziś i zapewniająca natychmiastowe korzyści.

Ten dokument White Paper zawiera omówienie następujących zagadnień:

·         Jak skonfigurować repozytorium Veeam do korzystania z systemu ReFS

·         Szczegółowe opcje konfiguracji zapewniające optymalne działanie

·         Jak zmierzyć efektywność pamięci masowej i korzyści czasowe związane z integracją Veeam-ReFS

·         ...i nie tylko!

Więcej informacji

Klienci są coraz bardziej mobilni i coraz częściej korzystają z usług cyfrowych w takich dziedzinach jak praca, rozrywka, życie towarzyskie, zakupy i opłacanie rachunków, czyli w szerokim spektrum kontaktów handlowych z usługodawcami.

Te zmiany mogą zapewnić usługodawcom nowe źródła przychodów, ale także wymagają od działów IT zwrócenia szczególnej uwagi na zapewnianie dostępności wszystkich aplikacji i ich pracy w trybie 24.7.365. W razie jakiejkolwiek przerwy w działaniu sieci cyfrowa rzeczywistość przestanie funkcjonować.

Dostępność danych jest nieodłącznym elementem rzeczywistości dzisiejszych dostawców nowoczesnych usług komunikacyjnych. Ale nie wszystkie rozwiązania z zakresu dostępności cechują się tą samą funkcjonalnością, niezawodnością i wydajnością. Decydenci IT oceniający potencjalne rozwiązania powinni się skupić na trzech kluczowych obszarach:

 1. zapewnieniu ciągłości działania
 2. ułatwieniu analiz i wglądu
 3. umożliwieniu sprawnej transformacji cyfrowej
Więcej informacji

Cyfrowa rzeczywistość w branży detalicznej koncentruje się na pomaganiu personelowi sklepów w bardziej efektywnej pracy oraz umożliwianiu zakupów w wybranym przez klientów czasie i miejscu. O sukcesie można mówić wtedy, gdy zakupy są przyjemne i angażują klienta.

Celu tego nie dałoby się osiągnąć bez działów IT odpowiedzialnych za zapobieganie przerwom i przestojom. Działy IT muszą po pierwsze do minimum ograniczyć częstotliwość przestojów (a najlepiej całkowicie je wyeliminować), a po drugie — zapewnić natychmiastowe odzyskanie sprawności po przestoju, czyli ciągłość działania.

Dowiedz się, dlaczego ciągłość działania jest tak ważna w dzisiejszej branży detalicznej oraz jak można stworzyć efektywne rozwiązanie z zakresu dostępności danych, obejmujące:

 • optymalną strategię tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania
 • elastyczność lokowania obciążeń w oparciu o chmurę
 • monitorowanie i kompleksowy wgląd w środowisko
 • ...i wiele więcej!
Więcej informacji

W ostatnim czasie technologie cyfrowe i oprogramowanie do zapewniania dostępności stały się fundamentem wszystkich obszarów produkcji przemysłowej — od prac projektowych, rozwojowych i inżynierskich przez zaopatrzenie po kontrolę jakości, konserwację i dystrybucję. Działy IT muszą zapewnić nieprzerwane funkcjonowanie przedsiębiorstw, dbając o ciągłość i dostępność wszystkich procesów.

Nasila się walka z przestojami. Awarii i innych incydentów nie można całkowicie wyeliminować, ale w celu uniknięcia przestojów działy IT muszą w swojej codziennej pracy uwzględnić planowanie ciągłości działania.

Jak zatem stworzyć plan, który umożliwi działalność non stop zgodnie z koncepcją Always-On Enterprise™? Jakie ważne czynniki wziąć pod uwagę podczas tworzenia planu ciągłości działania? W najnowszym dokumencie opracowanym przez TechTarget znajdziesz wiedzę niezbędną do stworzenia optymalnego rozwiązania z zakresu dostępności danych.

Więcej informacji

Szkolnictwo wyższe cechuje się wysokim odsetkiem użytkowników zaznajomionych z nowoczesnymi technologiami — od naukowców i specjalistów zajmujących się badaniami po studentów, którzy dorastali z urządzeniami cyfrowymi niemal przyrośniętymi do dłoni. Jeśli uczelnie wyższe nie będą nadążać za cyfrową rzeczywistością tych osób, mogą stracić na znaczeniu, przychodach i wiarygodności.

Być może najważniejszym zadaniem działów IT jest zapewnienie ciągłości działania. W przypadku braku dostępu do aplikacji i danych, niewłaściwego zabezpieczenia dokumentacji lub jakiegokolwiek przestoju cyfrowa rzeczywistość na terenie uczelni i w Internecie przestaje funkcjonować.

Jak więc zaplanować utrzymanie dostępności? Jakie czynniki wziąć pod uwagę podczas tworzenia planu ciągłości działania? W najnowszym dokumencie White Paper opracowanym przez TechTarget znajdziesz wiedzę niezbędną do stworzenia optymalnego rozwiązania z zakresu dostępności danych.

Więcej informacji

Firmy i osoby fizyczne korzystające z usług finansowych potrzebują dostępu do operacji, danych finansowych, transakcji i usług w każdym miejscu i o każdej porze, dlatego instytucje finansowe muszą podjąć odpowiednie kroki zabezpieczające ciągłość działania. W tej sytuacji fundamentalne znaczenie ma dostępność, a działy IT muszą zapewnić nieprzerwane działanie wszystkich danych i aplikacji w modelu 24.7.365.

Niezależnie od tego, czy instytucja finansowa prowadzi działalność na całym świecie, czy w jednej placówce fizycznej, w dzisiejszej erze cyfrowej ciągłość funkcjonowania ma pierwszorzędne znaczenie.

Jak zatem stworzyć plan, który umożliwi działalność non stop zgodnie z koncepcją Always-On Enterprise™? Jakie czynniki wziąć pod uwagę podczas tworzenia planu ciągłości działania? W najnowszym dokumencie opracowanym przez TechTarget znajdziesz wiedzę niezbędną do stworzenia optymalnego rozwiązania z zakresu dostępności danych.

Więcej informacji

Do 2018 r. ponad 50% firm zajmujących się wydobyciem oraz przetwarzaniem ropy naftowej i gazu ziemnego zaktualizuje posiadane oprogramowanie, aby obniżyć koszty i stworzyć stabilne środowisko IT. („IDC FutureScape: Worldwide Oil and Gas 2017 Predictions”, IDC, listopad 2016 r.). Jedno z najważniejszych pytań dotyczy tego, jak poprawić dostępność przez zastosowanie podejścia prognostycznego opartego na danych, które umożliwi ograniczenie nieplanowanych przestojów.

Chcąc uzyskać te korzyści, menedżerowie IT w sektorze naftowo-gazowym muszą się skoncentrować na zapewnieniu ciągłości działania oraz zniwelowaniu deficytów dostępności i ochrony danych. Dzięki wdrożeniu właściwych rozwiązań działy IT będą mogły zadbać o ciągłość i dostępność, spełniać wymagania prawne, rozszerzyć wgląd w środowisko oraz wykorzystać funkcje elastycznego lokowania obciążeń i zarządzania danymi w chmurze.

Więcej informacji
Dokument techniczny
styczeń 25, 2018

Zakup usług pomocy technicznej Veeam to znakomita inwestycja, gdy w przedsiębiorstwie działającym non stop zgodnie z koncepcją Always-On Enterprise™ wzrasta zapotrzebowanie na dostępność. W tym dokumencie przedstawiamy najważniejsze powody, dla których odnawianie umowy o pomoc techniczną Veeam powinno być niezbędnym elementem firmowej strategii IT

Więcej informacji
Załaduj więcej