Infolinia sprzedaży: 00 (800) 112 4585 | 08:00–18:00 CET | Angielski, francuski, niemiecki, rosyjski

NEW Veeam Agent for Microsoft Windows FREE

Proste i BEZPŁATNE narzędzie do tworzenia kopii zapasowych systemu Windows — w dowolnym miejscu!

Rozwiązanie Veeam Agent for Microsoft Windows jest prostym narzędziem przeznaczonym do tworzenia kopii zapasowych komputerów stacjonarnych i laptopów z systemem Windows. Pozwala ono łatwo tworzyć kopie zapasowe komputera na zewnętrznym dysku twardym, w sieciowej pamięci masowej (NAS) lub w repozytorium Veeam Backup & Replication™. W przypadku awarii systemu lub dysku twardego albo uszkodzenia lub przypadkowego usunięcia pliku można w kilka minut odzyskać potrzebne dane, całkowicie eliminując negatywne skutki zaistniałego zdarzenia.
Pobierz bezpłatnie
Darmowy niezależnie od liczby chronionych urządzeń końcowych

Veeam Agent dla Microsoft Windows — oparty na technologiach wprowadzonych w rozwiązaniu Veeam Endpoint Backup™ FREE — to prosty i BEZPŁATNY autonomiczny agent, który umożliwia tworzenie kopii zapasowych oraz odzyskiwanie serwerów i stacji roboczych Windows działających w chmurze publicznej oraz fizycznych serwerów, stacji roboczych i urządzeń końcowych Windows w systemie lokalnym.

Veeam Agent dla Microsoft Windows oferuje następujące możliwości:

 • Wykorzystanie chmury hybrydowej jako uzupełnienia opcji tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania w środowisku lokalnym
 • Ochrona wszystkich pracowników przed nieoczekiwanymi awariami sprzętu i uszkodzeniami plików
 • Uaktualnianie bez obaw dzięki pełnej obsłudze najnowszych systemów operacyjnych Windows
vap_with_vac.png
Nowa generacja rozwiązań zapewniających dostępność obciążeń wirtualnych, fizycznych i chmurowych, która umożliwia nieprzerwaną działalność zgodnie z koncepcją Always-On Enterprise.

Co nowego w wersji v2

VAWFree_LicenseUI.jpg
Zobacz, co nowego w narzędziu Veeam Agent dla Microsoft Windows

Veeam Agent dla Microsoft Windows zapewnia zupełnie nowe funkcje i możliwości niespotykane w innych BEZPŁATNYCH rozwiązaniach do backupu i odzyskiwania danych komputerów stacjonarnych.

Veeam Agent dla Microsoft Windows obejmuje następujące funkcje:

 • Aktywne pełne kopie zapasoweNOWOŚĆ — przestrzeganie firmowych zasad dzięki planowaniu okresowego tworzenia aktywnych pełnych kopii zapasowych
 • Direct Restore to Microsoft AzureNOWOŚĆ — przywracanie lub migrowanie kopii zapasowych lokalnych serwerów fizycznych i urządzeń końcowych z systemem Windows bezpośrednio na platformę Microsoft Azure
 • Błyskawiczne odzyskiwanie na maszynę wirtualną Microsoft Hyper-VNOWOŚĆ — szybkie przywracanie usług przez uruchomienie maszyny wirtualnej bezpośrednio z pliku kopii zapasowej utworzonego przez agenta
 • Szyfrowanie po stronie źródłaNOWOŚĆ — zabezpieczenie danych kopii zapasowych i transmisji w sieci dzięki szyfrowaniu po stronie źródła bez jakiegokolwiek negatywnego wpływu na operacje backupu
 • Syntetyczne pełne kopie zapasoweNOWOŚĆ — wyeliminowanie konieczności okresowego tworzenia pełnych kopii zapasowych dzięki zastosowaniu ciągłego trybu przyrostowego, oszczędzającego czas i pamięć masową
 • Obsługa systemu Windows Server 2016NOWOŚĆ — pełna obsługa systemu operacyjnego Microsoft Windows Server 2016
 • Funkcje harmonogramu i przechowywania odpowiednie dla stacji roboczychNOWOŚĆ — łatwe w obsłudze opcje planowania i przechowywania oparte na dniach pomyślnego utworzenia kopii zapasowych

Pełna obsługa systemów Windows 10 i Windows Server 2016

en_win10_comp_blue.png
Firmowe laptopy, komputery stacjonarne i serwery z systemem Windows możesz uaktualniać bez obaw! Veeam Agent dla Microsoft Windows ma certyfikat zgodności z systemem Windows 10 przyznany przez firmę Microsoft i zapewnia pełną obsługę systemu Windows Server 2016.

Bezpłatne rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych komputerów stacjonarnych i laptopów z systemem Windows

Nawet w środowiskach o wysokim stopniu wirtualizacji urządzenia końcowe (czyli komputery stacjonarne i laptopy) zawsze pozostaną fizyczne i konieczne będzie wykonywanie ich kopii zapasowych. Jednak duża część dostępnych narzędzi do backupu urządzeń końcowych jest droga lub mało wydajna. Co zrobić w tej sytuacji?

Podobnie jak w środowisku wirtualnym, kopie zapasowe tworzy się po to, aby móc z nich odzyskać dane. Firma Veeam stworzyła wydajne, łatwe w obsłudze i BEZPŁATNE rozwiązanie, które umożliwia bardzo szybkie wykonywanie kopii zapasowych urządzeń końcowych, a także elastyczne i bezproblemowe odzyskiwanie danych.

Informacje ogólne/sposób instalacji — film

Funkcje rozwiązania — tworzenie kopii zapasowych

Rozwiązanie Veeam umożliwia szybkie tworzenie kopii zapasowych obrazów na poziomie bloków (w przypadku kopii całego komputera i wybranych woluminów) oraz na poziomie plików. Dzięki zastosowaniu prawdziwego trybu przyrostowego kopiowane są tylko bloki danych zmienione od czasu ostatniej kopii zapasowej. Znacznie zwiększa to wydajność tworzenia kopii na poziomie woluminów w przypadku bardzo dużych plików. Dostępne są następujące opcje tworzenia kopii zapasowych:

 • Pełna kopia zapasowa — kopia zapasowa obrazu obejmująca całą zawartość komputera z automatycznym wykluczaniem niepotrzebnych plików, takich jak zawartość kosza, pliki tymczasowe i pliki stronicowania
 • Kopia zapasowa na poziomie woluminów — kopia na poziomie bloków obejmująca zawartość wybranych dysków lub woluminów komputera (np. woluminu systemowego, woluminu danych itp.)
 • Kopia zapasowa na poziomie plików — możliwość wybrania plików i folderów do uwzględnienia w kopii zapasowej, w tym wbudowany kreator umożliwiający szybkie uwzględnienie standardowych folderów systemowych i plików osobistych
VAWFree.png
Przegląd najnowszych kopii zapasowych w Panelu sterowania
Ponadto Veeam Agent dla Microsoft Windows pozwala zoptymalizować wydajność operacji backupu dzięki następującym funkcjom:
 • Dostrajanie mechanizmu kopii zapasowych. Szybsze tworzenie kopii zapasowych plików, lepsze reguły wykluczania oraz funkcja pomijania uszkodzonych bloków, eliminująca wpływ ewentualnych problemów sprzętowych i programowych na zadania backupu komputerów stacjonarnych i przenośnych.
 • Dławienie zadań backupu. Powoduje obniżenie priorytetu operacji tworzenia kopii zapasowej, jeśli komputer jest zajęty wykonywaniem innych zadań.
 • Ochrona pamięci USB przed CryptoLockerami. Automatyczne wysuwanie urządzeń pamięci masowej USB po pomyślnym wykonaniu zadania chroni je przed zagrożeniami typu CryptoLocker.
 • Powiadomienia e-mail. Konfigurując powiadomienia przez wpisanie samego adresu e-mail, użytkownik zapewnia sobie dostęp do historii kopii zapasowych laptopa bez potrzeby otwierania Panelu sterowania.
 • Elastyczna konfiguracja. Pozwala tworzyć maski powodujące dołączanie i wykluczanie plików z kopii zapasowych, definiować okresy przechowywania i harmonogram tworzenia kopii zapasowych oraz dynamiczne szacować rozmiar plików kopii.
 • Harmonogram. Umożliwia wyzwalanie zadań tworzenia kopii zapasowych na podstawie określonych zdarzeń, takich jak podłączenie urządzenia pamięci masowej, zablokowanie komputera lub wylogowanie użytkownika, jednocześnie ograniczając częstotliwość tworzenia kopii do przypadków, gdy jest to rzeczywiście potrzebne.

Pobierz Veeam Agent for Microsoft Windows

CryptolockerAirGapped.png
Ochrona pamięci USB przed CryptoLockerami

Funkcje odzyskiwania

Opcje odzyskiwania

Rozwiązanie Veeam udostępnia kilka łatwych w obsłudze opcji odzyskiwania danych z tej samej kopii zapasowej obrazu. Obejmują one:

 • Przywracanie na komputer bez systemu operacyjnego — możliwość przywrócenia całego systemu na komputer o tej samej lub innej konfiguracji sprzętowej
 • Przywracanie na poziomie woluminów — przywracanie uszkodzonego dysku twardego lub uszkodzonej partycji
 • Przywracanie na poziomie plików — kilkuminutowe przywracanie poszczególnych plików z kopii zapasowej DOWOLNEGO typu
VAWRestore.png
Kilkuminutowe przywracanie poszczególnych plików z kopii zapasowej DOWOLNEGO typu

Startowy nośnik odzyskiwania

Za pomocą rozwiązania Veeam Agent for Microsoft Windows można utworzyć obraz odzyskiwania komputera i zapisać go na wybranym nośniku, na przykład:

 • wymiennym urządzeniu pamięci masowej (np. dysku flash USB, karcie SD itp.)
 • płycie CD/DVD/BD
 • w postaci obrazu ISO

Obraz odzyskiwania stanowi alternatywny sposób przeprowadzenia rozruchu komputera. Jeśli system operacyjny zainstalowany na komputerze z jakiegoś powodu nie chce się uruchomić, można go uruchomić z obrazu odzyskiwania i skorzystać z zawartych w nim narzędzi.

Wbudowane narzędzia odzyskiwania

Rozwiązanie Veeam Endpoint Backup FREE zawiera unikatowe narzędzia diagnostyczne, a także garść przydatnych narzędzi systemu Microsoft Windows, które pomagają w rozwiązywaniu problemów i wykonywaniu zaawansowanych czynności administracyjnych:

 • Resetowanie hasła — narzędzie do resetowania hasła wbudowanego konta administratora
 • Naprawianie rozruchu — usuwanie problemów mogących uniemożliwić uruchomienie systemu Windows (np. brak lub uszkodzenie plików systemowych, uszkodzony sektor startowy itp.) — więcej informacji
 • Diagnostyka pamięci — sprawdzanie pamięci systemowej komputera i wykrywanie potencjalnych problemów po ponownym rozruchu systemu — więcej informacji
 • Wiersz polecenia — uruchamianie wiersza polecania systemu Microsoft Windows (cmd.exe)
 • ...i nie tylko!

Pobierz Veeam Agent for Microsoft Windows

YES_VAW_RecoveryMedia.png
Możliwości przywracania z jednej kopii zapasowej

Integracja z rozwiązaniem Veeam Backup & Replication*

Jeśli w firmowym środowisku wirtualnym VMware vSphere lub Microsoft Hyper-V stosowane jest rozwiązanie Veeam Backup & Replication, można w pełni wykorzystywać repozytoria kopii zapasowych Veeam jako docelowe lokalizacje zadań Veeam Agent for Microsoft Windows. W takim przypadku kopie zapasowe każdego chronionego urządzenia końcowego są przechowywane w odrębnym folderze repozytorium. Ponadto współpraca z rozwiązaniem Veeam Backup & Replication daje następujące możliwości:
 • Przywracanie plików gościa i elementów aplikacji z kopii zapasowych urządzeń końcowych przy użyciu narzędzi Veeam Explorer™ dla Microsoft Active DirectoryExchangeSharePoint i SQL Server
 • Eksportowanie zawartości dysków fizycznych zapisanej w kopiach zapasowych do plików dysków wirtualnych VMDK/VHD/VHDX
 • Podstawowe funkcje monitorowania i zarządzania wszystkimi przychodzącymi kopiami zapasowymi, w tym powiadomienia e-mail na temat statusu kopii urządzeń końcowych
 • Umieszczanie kopii zapasowych urządzeń końcowych z lokalizacji zewnętrznej — na dysku, na taśmie, a nawet w chmurze — przy użyciu funkcji powielania kopii zapasowych id tworzenia kopii zapasowych na taśmie 
 • Przyznawanie użytkownikom uprawnień do poszczególnych repozytoriów kopii zapasowych Veeam
 • Stosowanie ustawień dławienia ruchu do zadań Veeam Agent for Microsoft Windows
 • ...i nie tylko!

*Wymagane rozwiązanie Veeam Backup & Replication 9.5 Update 2 lub nowsze

Więcej informacji o Veeam Backup & Replication

VAWFree2VBR.png
Połączenie narzędzia Veeam Agent dla Microsoft Windows i rozwiązania Veeam Backup & Replication

Obsługiwane środowiska systemowe

Rozwiązanie Veeam Agent for Microsoft Windows obsługuje komputery stacjonarne i laptopy z 32- i 64-bitowymi wersjami systemu Microsoft Windows. Obejmuje to systemy Windows 7 SP1 – 10 oraz Windows Server 2008 R2 SP1 – 2012 R2. Więcej informacji na temat wymagań sprzętowych i programowych można znaleźć w arkuszu danych produktu lub przewodniku użytkownika.

Dostępność obciążeń fizycznych i w chmurze publicznej

Veeam Agent dla Microsoft Windows

Pobierz

Veeam Agent dla Microsoft Windows FREE

Więcej darmowych produktów

Darmowe narzędzia do monitorowania i raportowania