00 (800) 112 4585 | 08:00 - 18:00 CET
PL
Bezpłatna wersja próbna
White Paper

Poradnik dotyczący planowania i wdrażania systemów ciągłości działania i odzyskiwania po awarii przy użyciu rozwiązań Veeam

Poradnik dotyczący planowania i wdrażania systemów ciągłości działania i odzyskiwania po awarii przy użyciu rozwiązań Veeam
Please rate how helpful this article was to you:
5 out of 5 based on 1 ratings
Thank you for helping us improve!
An error occurred during voting. Please try again later.
Data publikacji: sierpień, 2014
Planowanie ciągłości działania i odzyskiwania po awarii to poważne wyzwanie w przedsiębiorstwach, w których istnieją rygorystyczne umowy SLA. W tym dokumencie technicznym przedstawiono najważniejsze czynniki, które należy uwzględnić w planowaniu strategii zapewnienia ciągłości działania i odzyskiwania danych po awarii, a także wyjaśniono, jak rozwiązania Veeam ułatwiają realizację tych strategii.
Planowanie ciągłości działania i odzyskiwania po awarii to poważne wyzwanie w przedsiębiorstwach, w których istnieją rygorystyczne umowy SLA. W tym dokumencie technicznym przedstawiono najważniejsze czynniki, które należy uwzględnić w planowaniu strategii zapewnienia ciągłości działania i odzyskiwania danych po awarii, a także wyjaśniono, jak rozwiązania Veeam ułatwiają realizację tych strategii.
Please rate how helpful this article was to you:
5 out of 5 based on 1 ratings
Thank you for helping us improve!
An error occurred during voting. Please try again later.