Infolinia sprzedaży: 00 (800) 112 4585 | 08:00 - 18:00 CET | ENG, DEU, FRA, RUS
Polski
White Paper

3 kluczowe kroki do ciągłości działania i dostępności w branży naftowo-gazowej

3 kluczowe kroki do ciągłości działania i dostępności w branży naftowo-gazowej
Please rate how helpful this article was to you:
5 out of 5 based on 1 ratings
Thank you for helping us improve!
An error occurred during voting. Please try again later.
Data publikacji: styczeń, 2018

Do 2018 r. ponad 50% firm zajmujących się wydobyciem oraz przetwarzaniem ropy naftowej i gazu ziemnego zaktualizuje posiadane oprogramowanie, aby obniżyć koszty i stworzyć stabilne środowisko IT. („IDC FutureScape: Worldwide Oil and Gas 2017 Predictions”, IDC, listopad 2016 r.). Jedno z najważniejszych pytań dotyczy tego, jak poprawić dostępność przez zastosowanie podejścia prognostycznego opartego na danych, które umożliwi ograniczenie nieplanowanych przestojów.

Chcąc uzyskać te korzyści, menedżerowie IT w sektorze naftowo-gazowym muszą się skoncentrować na zapewnieniu ciągłości działania oraz zniwelowaniu deficytów dostępności i ochrony danych. Dzięki wdrożeniu właściwych rozwiązań działy IT będą mogły zadbać o ciągłość i dostępność, spełniać wymagania prawne, rozszerzyć wgląd w środowisko oraz wykorzystać funkcje elastycznego lokowania obciążeń i zarządzania danymi w chmurze.

Do 2018 r. ponad 50% firm zajmujących się wydobyciem oraz przetwarzaniem ropy naftowej i gazu ziemnego zaktualizuje posiadane oprogramowanie, aby obniżyć koszty i stworzyć stabilne środowisko IT. („IDC FutureScape: Worldwide Oil and Gas 2017 Predictions”, IDC, listopad 2016 r.). Jedno z najważniejszych pytań dotyczy tego, jak poprawić dostępność przez zastosowanie podejścia prognostycznego opartego na danych, które umożliwi ograniczenie nieplanowanych przestojów.

Chcąc uzyskać te korzyści, menedżerowie IT w sektorze naftowo-gazowym muszą się skoncentrować na zapewnieniu ciągłości działania oraz zniwelowaniu deficytów dostępności i ochrony danych. Dzięki wdrożeniu właściwych rozwiązań działy IT będą mogły zadbać o ciągłość i dostępność, spełniać wymagania prawne, rozszerzyć wgląd w środowisko oraz wykorzystać funkcje elastycznego lokowania obciążeń i zarządzania danymi w chmurze.

Please rate how helpful this article was to you:
5 out of 5 based on 1 ratings
Thank you for helping us improve!
An error occurred during voting. Please try again later.