00 (800) 112 4585 | 08:00 - 18:00 CET
PL
Bezpłatna wersja próbna
White Paper

Tryby wykonywania backupu na przykładzie Veeam Backup & Replication

Tomasz Turek

Tryby wykonywania backupu na przykładzie Veeam Backup & Replication
Please rate how helpful this article was to you:
5 out of 5 based on 1 ratings
Thank you for helping us improve!
An error occurred during voting. Please try again later.
Data publikacji: maj, 2013
Niniejszy dokument jest opisem funkcjonalności oraz możliwości oprogramowania Veeam Backup & Replication w zakresie ustalania polityki wykonywania kopii zapasowych. Po zapoznaniu się z dokumentem będziesz wiedział:
  • jak działają tryby incremental, reversed incremental
  • kiedy wykorzystywać syntetyczne pełne kopie zapasowe
  • jakie są pozytywy i negatywy każdego z opisanych trybów
Dokument powstał w oparciu o oficjalną dokumentację techniczną firmy Veeam oraz doświadczenia własne autora.
Niniejszy dokument jest opisem funkcjonalności oraz możliwości oprogramowania Veeam Backup & Replication w zakresie ustalania polityki wykonywania kopii zapasowych. Po zapoznaniu się z dokumentem będziesz wiedział:
  • jak działają tryby incremental, reversed incremental
  • kiedy wykorzystywać syntetyczne pełne kopie zapasowe
  • jakie są pozytywy i negatywy każdego z opisanych trybów
Dokument powstał w oparciu o oficjalną dokumentację techniczną firmy Veeam oraz doświadczenia własne autora.
Please rate how helpful this article was to you:
5 out of 5 based on 1 ratings
Thank you for helping us improve!
An error occurred during voting. Please try again later.
O autorze