00 (800) 112 4585 | 08:00 - 18:00 CET
PL
Bezpłatna wersja próbna
White Paper

Jak zapanować nad zgodnością z regulacjami, audytami oraz planowaniem odzyskiwania po awarii przy użyciu rozwiązań Veeam

Hannes Kasparick, Systems Engineer, Veeam Software

Please rate how helpful this article was to you:
5 out of 5 based on 2 ratings
Thank you for helping us improve!
An error occurred during voting. Please try again later.
Data publikacji: styczeń, 2017

Firmy chcące funkcjonować w trybie 24.7.365 muszą dbać o ciągłość działania, a to pociąga za sobą konieczność zapewnienia zgodności z normami i regulacjami z zakresu zarządzania bezpieczeństwem danych. W przypadku firm pozycjonujących się jako „Always-On Enterprise™” zgodność IT jest świadectwem zaufania, które gwarantuje niezawodność i nieprzerwaną działalność biznesową.

Zgodność z normami i regulacjami IT jest obecnie żywo dyskutowanym tematem, a wiele działów IT stara się spełnić niezbędne wymogi i przezwyciężyć problemy związane z dokumentowaniem zgodności. Aby zaprezentować swoją zgodność z wymogami bezpieczeństwa oraz odporność na zagrożenia, usługodawcy i działy IT wdrażają m.in. zalecenia norm ISO 27000 dotyczących systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Integralnym elementem zarządzania bezpieczeństwem informacji jest planowanie odzyskiwania po awarii. Chcąc pomyślnie przejść audyt w tym obszarze, firma musi mieć plan obejmujący informacje na temat: danych objętych tworzeniem kopii zapasowych, możliwości odzyskania danych z kopii, przywracania zorientowanego na ryzyko oraz zdolności działu IT do przestrzegania zdefiniowanych wartości RTO i RPO. W tej sytuacji optymalnym rozwiązaniem jest pakiet Veeam® Availability Suite™. Połączenie funkcji backupu i odzyskiwania po awarii z mechanizmami monitorowania, raportowania i planowania mocy obliczeniowych na potrzeby środowisk wirtualnych i infrastruktury kopii zapasowych Veeam ułatwia firmom zachowanie zgodności z wewnętrznymi i zewnętrznymi regulacjami IT.

W tym dokumencie White Paper opisano, jak rozwiązania Veeam mogą ułatwić klientom zapewnienie zgodności z wymogami IT w obszarach tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania po awarii. W dokumencie pokazano, jak opracować niezawodny plan odzyskiwania po awarii i zapewnić zgodność z normami ISO 27000 przy użyciu pakietu Veeam Availability Suite, który umożliwia:

  • przywracanie danych zorientowane na ryzyko
  • wykonywanie testów odzyskiwania po awarii
  • tworzenie raportów dotyczących kopii zapasowych
  • ...i nie tylko!

Firmy chcące funkcjonować w trybie 24.7.365 muszą dbać o ciągłość działania, a to pociąga za sobą konieczność zapewnienia zgodności z normami i regulacjami z zakresu zarządzania bezpieczeństwem danych. W przypadku firm pozycjonujących się jako „Always-On Enterprise™” zgodność IT jest świadectwem zaufania, które gwarantuje niezawodność i nieprzerwaną działalność biznesową.

Zgodność z normami i regulacjami IT jest obecnie żywo dyskutowanym tematem, a wiele działów IT stara się spełnić niezbędne wymogi i przezwyciężyć problemy związane z dokumentowaniem zgodności. Aby zaprezentować swoją zgodność z wymogami bezpieczeństwa oraz odporność na zagrożenia, usługodawcy i działy IT wdrażają m.in. zalecenia norm ISO 27000 dotyczących systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Integralnym elementem zarządzania bezpieczeństwem informacji jest planowanie odzyskiwania po awarii. Chcąc pomyślnie przejść audyt w tym obszarze, firma musi mieć plan obejmujący informacje na temat: danych objętych tworzeniem kopii zapasowych, możliwości odzyskania danych z kopii, przywracania zorientowanego na ryzyko oraz zdolności działu IT do przestrzegania zdefiniowanych wartości RTO i RPO. W tej sytuacji optymalnym rozwiązaniem jest pakiet Veeam® Availability Suite™. Połączenie funkcji backupu i odzyskiwania po awarii z mechanizmami monitorowania, raportowania i planowania mocy obliczeniowych na potrzeby środowisk wirtualnych i infrastruktury kopii zapasowych Veeam ułatwia firmom zachowanie zgodności z wewnętrznymi i zewnętrznymi regulacjami IT.

W tym dokumencie White Paper opisano, jak rozwiązania Veeam mogą ułatwić klientom zapewnienie zgodności z wymogami IT w obszarach tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania po awarii. W dokumencie pokazano, jak opracować niezawodny plan odzyskiwania po awarii i zapewnić zgodność z normami ISO 27000 przy użyciu pakietu Veeam Availability Suite, który umożliwia:

  • przywracanie danych zorientowane na ryzyko
  • wykonywanie testów odzyskiwania po awarii
  • tworzenie raportów dotyczących kopii zapasowych
  • ...i nie tylko!
Please rate how helpful this article was to you:
5 out of 5 based on 2 ratings
Thank you for helping us improve!
An error occurred during voting. Please try again later.
O autorze