00 (800) 112 4585 | 08:00 - 18:00 CET
PL
Bezpłatna wersja próbna
White Paper

Microsoft Azure, jako repozytorium dla backupów

Mariusz Rybusinski

Microsoft Azure, jako repozytorium dla backupów
Please rate how helpful this article was to you:
5 out of 5 based on 1 ratings
Thank you for helping us improve!
An error occurred during voting. Please try again later.
Data publikacji: grudzień, 2014
Niniejszy dokument opisuje, w jaki sposób Veeam Backup&Replication współpracuje z platformą Microsoft Azure oraz jak wykorzystać tę platformę dla lepszego funkcjonowania procesu zabezpieczania danych. Po zapoznaniu się z dokumentem będziesz wiedział:
  • Jakie dodatkowe możliwości oferuje Veeam w połączeniu z Microsoft Azure.
  • Jak skonfigurować środowisko, aby wykorzystać nowe funkcjonalności
  • Dlaczego warto korzystać z integracji Veeam i Microsoft Azure
Dokument powstał w oparciu o doświadczenia własne autora oraz oficjalną dokumentację techniczną firmy Veeam.
Niniejszy dokument opisuje, w jaki sposób Veeam Backup&Replication współpracuje z platformą Microsoft Azure oraz jak wykorzystać tę platformę dla lepszego funkcjonowania procesu zabezpieczania danych. Po zapoznaniu się z dokumentem będziesz wiedział:
  • Jakie dodatkowe możliwości oferuje Veeam w połączeniu z Microsoft Azure.
  • Jak skonfigurować środowisko, aby wykorzystać nowe funkcjonalności
  • Dlaczego warto korzystać z integracji Veeam i Microsoft Azure
Dokument powstał w oparciu o doświadczenia własne autora oraz oficjalną dokumentację techniczną firmy Veeam.
Please rate how helpful this article was to you:
5 out of 5 based on 1 ratings
Thank you for helping us improve!
An error occurred during voting. Please try again later.
O autorze