00 (800) 112 4585 | 08:00 - 18:00 CET
PL
Bezpłatna wersja próbna
White Paper

Opis rozwiązania: Veeam Availability on Cisco HyperFlex

Please rate how helpful this article was to you:
5 out of 5 based on 1 ratings
Thank you for helping us improve!
An error occurred during voting. Please try again later.
Data publikacji: grudzień, 2018

Hiperkrytyczność danych, hiperwzrost ich ilości i hiperrozrost ich źródeł to poważne wyzwania, którym towarzyszą obawy dotyczące dostępności, bezpieczeństwa i zgodności z przepisami. Dlatego szczególnie potrzebna jest infrastruktura inteligentna nowej generacji — taka, w której centrum znajdują się aplikacje i dane. Chcąc stworzyć przedsiębiorstwo hiperdostępne oparte na danych, dział IT musi podjąć takie decyzje dotyczące infrastruktury, które pozwolą osiągnąć nowe poziomy dostępności, ochrony oraz wydajności krytycznych aplikacji i danych biznesowych a jednocześnie zmniejszą ilość żmudnych operacji obsługowych. Rozwiązanie: Veeam Availability on Cisco HyperFlex. Firmy Veeam® i Cisco nawiązały współpracę w celu stworzenia wysokodostępnego rozwiązania klasy korporacyjnej. Owocem tych działań jest wspólnie opracowane i zweryfikowane rozwiązanie do ochrony danych, które zapewnia wysoką dostępność, płynną skalowalność, niezawodność, ograniczenie ryzyka i zunifikowaną pomoc techniczną. Więcej informacji znajdziesz w tym opisie rozwiązania.

Hiperkrytyczność danych, hiperwzrost ich ilości i hiperrozrost ich źródeł to poważne wyzwania, którym towarzyszą obawy dotyczące dostępności, bezpieczeństwa i zgodności z przepisami. Dlatego szczególnie potrzebna jest infrastruktura inteligentna nowej generacji — taka, w której centrum znajdują się aplikacje i dane. Chcąc stworzyć przedsiębiorstwo hiperdostępne oparte na danych, dział IT musi podjąć takie decyzje dotyczące infrastruktury, które pozwolą osiągnąć nowe poziomy dostępności, ochrony oraz wydajności krytycznych aplikacji i danych biznesowych a jednocześnie zmniejszą ilość żmudnych operacji obsługowych. Rozwiązanie: Veeam Availability on Cisco HyperFlex. Firmy Veeam® i Cisco nawiązały współpracę w celu stworzenia wysokodostępnego rozwiązania klasy korporacyjnej. Owocem tych działań jest wspólnie opracowane i zweryfikowane rozwiązanie do ochrony danych, które zapewnia wysoką dostępność, płynną skalowalność, niezawodność, ograniczenie ryzyka i zunifikowaną pomoc techniczną. Więcej informacji znajdziesz w tym opisie rozwiązania.

Please rate how helpful this article was to you:
5 out of 5 based on 1 ratings
Thank you for helping us improve!
An error occurred during voting. Please try again later.