https://login.veeam.com/tr/oauth?client_id=nXojRrypJ8&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.veeam.com%2Fservices%2Fauthentication%2Fredirect_url&response_type=code&scope=profile&state=eyJmaW5hbFJlZGlyZWN0TG9jYXRpb24iOiJodHRwczovL3d3dy52ZWVhbS5jb20vdHIvbWFuYWdlbWVudC1wYWNrLXN5c3RlbS1jZW50ZXItcmVzb3VyY2VzLmh0bWwiLCJoYXNoIjoiNzUyOWI1N2UtNThiOS00NjZiLTg0ODQtZGI2MzBhNzI5NjhmIn0
+33 (805) 080 476 | 10:00 - 20:00 TRT
TR

Support

More Resources

Produkt-Screenshots

Yedekleme Altyapısı Değerlendirme raporu
Yedekleme Altyapısı Değerlendirme raporu
Veeam Backup Enterprise Manager Topolojisi
Veeam Backup Enterprise Manager Topolojisi
Veeam MP yönetilen altyapısı
Veeam MP yönetilen altyapısı
Datastores.Overprovisioned Depolama raporu
Datastores.Overprovisioned Depolama raporu
VMware Sunucuları sekmesi
VMware Sunucuları sekmesi
Morning Coffee Pencere Öğesi
Morning Coffee Pencere Öğesi
Hyper-V bilgi işlem topolojisi
Hyper-V bilgi işlem topolojisi
Ana makine bilgi işlem ısı haritası
Ana makine bilgi işlem ısı haritası
En iyi ana bilgisayarlar
En iyi ana bilgisayarlar
VMware karma bulut ortamları için Kapasite Planlama raporu
VMware karma bulut ortamları için Kapasite Planlama raporu
Alarmlar
Alarmlar
Aşırı büyük boyutlandırılmış
Aşırı büyük boyutlandırılmış
Boşta duran sanal makineleri raporlama
Boşta duran sanal makineleri raporlama
Veri Toplayıcılar sekmesi
Veri Toplayıcılar sekmesi
Panel sekmesi
Panel sekmesi