Satış Hattı: +33 (805) 080 476 | 10:00 - 20:00 TRT | ENG, DEU, FRA, RUS
Türkçe

YENİ Veeam ONE ve Veeam ONE Free edition 9.5

Veeam Availability Suite'in bir Parçası

Veeam Backup & Replication için Tam Görünürlük

Veeam® ONE™; Veeam Backup & Replication™ ile sorunsuz şekilde entegre olarak sanal, fiziksel ve bulut tabanlı iş yüklerinizi korumanıza yardımcı olmak için tasarlanmış olan gelişmiş izleme, raporlama ve kapasite planlama yetenekleri sunar.

Veeam ONE 9.5 sürümündeki yenilikler:

 • Fiziksel sunucular ve uç noktalar için ajan izleme ve raporlamaYENİ
 • Yedekleme uyumluluk raporuYENİ
 • Sanal altyapılar ve yedekleme altyapıları için ücretlendirme ve faturalandırma yetenekleri
 • Kurumlar için gelişmiş dağıtım senaryoları
 • Microsoft Hyper-V 2016 desteği
 • Ek yedek raporlama paketi özelleştirmeleri

Ve çok daha fazlası:

 • Microsoft Hyper-V için performans ve yapılandırma değerlendirmesi
 • Microsoft Hyper-V için kapasite planlaması
 • Gelişmiş çok kiracılı izleme ve raporlama
 • Büyük boyutlu/küçük boyutlu sanal makineler ve boştaki (zombi) sanal makineler için raporlama

7/24 performans izleme ve uyarma

Altyapı Değerlendirmesi: Hyper-V, VMware, ajan bazlı iş yükleri ve Veeam Backup & Replication

Veeam ONE yedekleme, sanal ve fiziksel altyapılarınızı gerçek zamanlı olarak 7/24 izlemenizi sağlar. Uygulamalar ve kullanıcılar olumsuz bir şekilde etkilenmeden önce, sorunlar hakkında sizi bilgilendirmek için tasarlanmıştır. İzleme aracı işlevleri arasında şunlar yer alır:

 • Tek tıkla detaya giden görüntüler sunan gerçek zamanlı paneller
 • En iyi uygulamalar temel alınarak hazırlanmış, 200’den fazla önceden tanımlanmış alarm
 • Her bir alarma bağlanmış, kapsamlı bir bilgi bankası
 • Temel nedeni anlayıp sorunları hızlıca çözmenizi sağlayacak ayrıntılı bilgiler
 • Keşif ve sorun giderme sürelerini kısaltmak için tasarlanmış özel alarm panelleri
 • Yedekleme altyapısı performansı ve eğilimler için paneller
 • Kaynağa göre en çok tüketim yapan kullanıcılar için paneller

Ayrıca panelleri belirli ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde özelleştirebilirsiniz. Örneğin parçalı kurtarma, performans izleme, alarmlar, yedekleme durumları, belirli küme veya iş birimlerinden başlıca sanal makineler gibi özelliklerden yararlanabilirsiniz.

Performans ve yapılandırma değerlendirmesi

Belirli bir zamanda VMware ya da Hyper-V ortamınızda neler olduğunu gerçekten biliyor musunuz? Yükleme zirvelerini düzgün biçimde kullanabilir mi? Doğru izleme aracıyla, BT hizmetlerinin Kesintisiz Çalışırlığını korumak için kritik olan kaynak tahsisini ve tüketimini izleyebilirsiniz. Veeam ONE size performans ve yapılandırma değerlendirmesi yapmanızda yardımcı olur, böylece şunları belirleyebilirsiniz:

 • En büyük kaynak tüketicileri ve en az yüklü ana bilgisayarlar
 • Veri depolarındaki gerçek zamanlı ve kümülatif I/O yükü ile gecikme süresi
 • Veri deposu gecikme süresi ve IOP'lerin artan yedekleme yüküne izin verip vermeyeceği
 • Ana bilgisayarlar, kümeler, kaynak havuzları ve veri depoları için kaynak tüketim verileri
 • Desteklenmeyen yapılandırmalar sebebiyle korunamayan sanal makineler (örn. VMware Storage'da bulunan pRDM'li sanal makineler veya bağımsız diskler), aşırı yüklenmeler ve çok daha fazlası!

Sanal altyapılar ve yedekleme altyapıları için ücretlendirme

ve faturalandırma

BT departmanları ve hizmet sağlayıcılar için

Kuruluşlar ve hizmet sağlayıcıları; kuruluşları veya hizmet seçenekleri kapsamında işlem ve depolama kaynaklarının maliyetini hesaplamalarına yardımcı olabilecek güçlü ücretlendirme ve faturalandırma yeteneklerinden faydalanabilir, farklı departmanları veya müşterileri kaynak kullanımına göre ücretlendirebilir. Raporlar arasında şunlar yer almaktadır:

 • Sanal makine yapılandırması ücretlendirmesi: Altyapınızdaki en pahalı sanal makineleri tespit ederek departmanları/müşterileri sanal makine yapılandırmalarına göre ücretlendirin.
 • Sanal makine performansı ücretlendirmesi: Departmanları/müşterileri gerçek kaynak kullanımlarına (işlem ve depolama gibi) göre ücretlendirin. Altyapılardaki en pahalı kaynakları ve sanal makineleri belirleyin.
 • Ana bilgisayar yapılandırması ücretlendirmesi: Sanal makine yapılandırması ücretini hesaplamak üzere bir ana bilgisayar ve depolama fiyatı belirleyin. CPU arızaları, bellek ve tüketilen depolama alanı dahil olmak üzere, departmanları/müşterileri ana bilgisayardaki her bir sanal makinenin fiyatına göre ücretlendirin.
 • Ana bilgisayar kullanımı ücretlendirmesi: Ana bilgisayar ve depolama ücretlerini belirledikten (isteğe bağlı) sonra ana bilgisayardaki gerçek CPU, bellek ve depolama alanı kullanımına göre her bir sanal makinenin fiyatını hesaplayın.

Sanal ve fiziksel makineler için yedekleme altyapısı izleme ve raporlama

Kesintisiz çalışırlık, yedekleme altyapısının durumuna ve performansına dayalıdır. Veeam ONE, sanal makinelerinizin ve ajanlarınızın tamamının desteklenmesini, sanal makinelerin yedekleme işleri tarafından işlenmesini, yedeklemelerin planlanan şekilde çalışmasını ve saklama ilkenizi desteklemek için deponuzda yeterli alan olmasını sağlamak amacıyla bir dizi özel değerlendirme raporu sunar. Özel değerlendirme raporları, Veeam Backup & Replication yüklemenizin bilinen en iyi uygulamaların tamamını karşılamasını sağlar. Yedekleme raporları arasında şunlar yer alır:

 • Yedekleme Altyapısı Değerlendirme
 • Korumalı ve korumasız ajanları tanımlayan, korunan ajanların sayısını ve türlerini tanımlayan, toplam başarı, uyarı ve arızalarla yedekleme durumu ile ajanların neden korunmadığını belirten ajan yönetimi raporu
 • Yalnızca Veeam Backup & Replication veri toplama modu: Ölçeklenebilirliği geliştirerek, sanal altyapı performans ölçümlerinin toplanmaması sayesinde kullanıcıların sanal altyapı yüklerini önemli ölçüde düşürmesini sağlar
 • Veeam’in yerleşik WAN hızlandırma özelliğiyle performans ve bant genişliği tasarrufu
 • Denetim operatörü geri yükleme etkinliği
 • Yedekleme ve replikasyon görevleri durumu
 • Yedekleme görevleri kapsamında olmayan korumasız sanal makineler
 • Yedekleme yapılandırması için değişiklik izleme 
 • Ve 20 rapor daha!

Ücretciz

Veeam ONE 9.5

30 gün boyunca hiçbir özellik sınırlaması olmadan!

VMware, Hyper-V ve Backup için capacity planning (kapasite planlama)

Veeam ONE geçmiş verileri kullanarak VMware vSphere, Microsoft Hyper-V ve yedekleme altyapılarınız için performans tahmini ve capacity planning (kapasite planlama) sunar. Yedekleme ve sanal altyapılarınız için "ne olurdu" modellemesi ve aşırı kaynak ataması izleme sayesinde, kaynak kullanımı ve kullanım eğilimlerini tahmin edebilirsiniz.

Üç adet SQL Server daha ekleyip iki ana bilgisayarı bakım için hizmet dışına alabilir miyim? Öngörülen verilere dayanan Veeam ONE sayesinde capacity planning (Kapasite Planlama) ile ilgili tahmin yapılmasına gerek yoktur. Artık birçok dağıtım projesini yönetebilir, donanım yükseltmelerini ve sunucu kesinti süresini planlayabilir ve ortamınızın bunların üstesinden gelebileceğine güvenebilirsiniz. Veeam ONE ile:

 • Tüketim eğilimlerine dayalı olarak, işlem ya da depolama kaynaklarının kapasitelerinin üstüne ne zaman çıkacağını görebilirsiniz
 • Yedekleme havuzlarında, yapılandırılmış yedekleme işleri için ne zaman boş yer kalmayacağını bilebilirsiniz
 • Yeni sanal makineler, ana bilgisayarlar, işlem ya da depolama kaynakları eklerken kaynak kullanılabilirliğine öykünebilirsiniz
 • VMware ve Hyper-V için heterojen genişleme ve değişiklik planlaması yapabilirsiniz
 • Birçok capacity planning (kapasite planlama) projesini hesaba katabilir ve rezervasyon yapabilirsiniz
 • Tahminin yanı sıra Excel tabanlı ve manuel hesaplar yapmaktan da kurtulabilirsiniz

Hizmet Sağlayıcılar için: geliştirilmiş izleme ve raporlama

Yönetilen Hizmet Sağlayıcılar (MSP'ler) ve Veeam Cloud & Service Provider (VCSP'ler) iş ortakları çok kiracılı raporlama ve yapılandırmadan yararlanarak her bir müşteriye ait ortamın kaynak tüketimi için tam görünürlük sunabilir:

 • Sanal altyapılar için ücretlendirme
 • Hizmet olarak Yedekleme (BaaS) müşterileri için faturalandırma yapısı sunun
 • vCloud Director altyapınız ve ortamınız için raporlama ve izleme olanaklarından yararlanın
 • Müşterilere (kiracılar) self servis izleme ve raporlama olanağı sunarak hizmet seçeneklerinizi geliştirin
 • Performans verileri sağlamak için SSO ve yerel vSphere / vCD kullanıcılarından yararlanın

Veeam ONE, MSP’lerin daha verimli ve rahat çalışmasını, kimi zaman verilerin kazara açığa çıkmasıyla sonuçlanabilecek manuel raporlama işlevlerini ortadan kaldırarak kiracı verilerinin özenle korunmasını sağlar.

Ham veri analizi ve gelişmiş rapor özelleştirme

Bazen analiziniz için sadece ham veriye ihtiyaç duyarsınız. Veeam ONE sayesinde, özel CPU, bellek, ağ ve disk ölçümleri de dahil olmak üzere, vSphere ve Hyper-V için ham performans verilerine ve özel altyapı raporlarına kolaylıkla erişebilirsiniz.

Veeam ONE izleme aracı kendi yapılandırma parametrelerinizi, performans ölçümlerinizi ve filtrelerinizi tanımlayabilmenize olanak tanıyarak maksimum esneklik sağlar. Bunun yanı sıra, Veeam ONE'ın Özel Rapor Oluşturucusu ile kolayca rapor oluşturmak için herhangi bir mevcut rapordaki herhangi bir alandan aldığınız verilerle kapsamlı tek bir belge oluşturmanıza olanak tanıyarak ihtiyacınız olan tam görünürlüğü sağlar.

custom_report_builder_provides_complete_visibility.png
Havuzdaki alan kullanımı hakkında özel rapor

Değişiklik izleme ve denetleme

Birçok hareketli parça ile yedekleme ve sanal altyapınızı yöneten bütün bir ekiple, kimin yapılandırmaları değiştirdiğine ya da yeni nesneler eklediğine dair sıkı bir kontrole ihtiyacınız vardır. Değişiklikler dinamiktir ve nihayetinde sanal makinelerin, yedekleme işlerinin ve hipervizörün performansını etkiler.

Veeam ONE, otomatik yedekleme ve VMware için değişiklik izleme işlevi sunarak, değişiklik denetimini ve forensik analizi tamamen şeffaflaştırır.

Altyapınızın ticari ve teknik görünümleri

Veeam ONE, hem teknik hem de iş odaklı sanal altyapı görünümleri sağlar. Aşağıdaki kategoriler dahilinde, dinamik şekilde oluşturulmuş ana bilgisayar, küme, sanal makine ve veri deposu gruplarını izleyebilir ve bunlarla ilgili raporlar oluşturabilirsiniz:

 • Iş birimi
 • Coğrafi konum
 • Departman
 • Hizmet seviyesi
 • Sunucu tipi
 • Tanımlanan herhangi başka bir kriter
Sanal Makineleri departmana göre kategorilere ayırma
Sanal Makineleri departmana göre kategorilere ayırma

Yedekleme Uyumluluk RaporuYENİ

Veeam ONE'ın Yedekleme Uyumluluk Raporu dahili optimizasyon ve veri yönetimi ile harici uyumluluğa yardımcı olmak üzere pazar lideri yedekleme uyumluluk raporu sağlayarak kullanıcıların zaman kazanmasına ve riskleri azaltmasına yardımcı olur. Veeam ONE Business View'da nesneleri coğrafi konumlarına göre gruplandıran ön tanımlı bir “Geolocation” kategorisi bulunur. Üretim konumuna göre gruplandırılmış tüm veri kaynaklarını ve bu kaynakların kopyalarının ve/veya replikalarının konumunu listeleyen Geolocation of Data Protection Report (Veri Koruma Coğrafi Konumu Raporu) ve üretim verisinden farklı konumda bir veya birden fazla kopya bulunduran tüm veri kaynaklarını listeleyen Data Geolocation Mismatch Report (Verilerde Coğrafi Konum Uyuşmazlığı Raporu) da dahil olmak üzere coğrafi odaklı raporlar, uyumluluğa da yardımcı olur. Korunmayan TÜM sanal makineleri ve ajanları belirleyin. 

Korunmayan TÜM Sanal Makineleri belirler

Tamamen korunuyor musunuz? Veeam ONE, kesinti süresi riskini azaltmanıza yardımcı olur. Sanal makineleri geri yükleme noktalarına göre kategorilere ayırmak üzere tasarlanmış özel tanımlı bir yedekleme iş grubu aracılığıyla, Veeam ONE hangi sanal makinelerin korunduğunu ve hangilerinin korunmadığını kolaylıkla belirlemenize yardımcı olur. Bu işlev, kullanıcılara tüm kritik sanal makinelerin uygun şekilde yedeklenmesini ve kullanılabilir olmasını sağlama konusunda zaman kazandırır.

Sanal ortamınızın iş görünümünü elde edin ve sanal makine yayılımını kontrol edin

Veeam ONE, iş birimi, departman, amaç ve SLA gibi kriterlerle kümelerinizi, ana bilgisayarlarınızı, sanal makinelerinizi ve veri depolarınızı kategorilere ayırmanız ve gruplandırmanız için otomatikleştirilmiş, esnek ve dinamik bir yol sunar. Veeam ONE iş sınıflandırması ile, kurumunuzun ihtiyaçları ve önceliklerini esas alarak sanal altyapınızı görüp yönetebilirsiniz. Aynı zamanda nesnelerin mantıksal gruplarını izleyerek bunlar hakkında rapor hazırlayabilir ve hangi nesnelerin sınıflandırma kriterinize uymadığını görerek, sanal makine yayılımını kolayca fark edebilirsiniz.

Çevrimiçi eğitim videolarını izleyin

Canlı veya oturumu kaydedilen Veeam Sistem Mühendisi

Şimdi deneyin

Veeam'i laboratuvarınızda kullanın

 

Nasıl satın alınır

Lisanslama seçenekleri, fiyatlandırma ve paketleme