+33 (805) 080 476 | 10:00 - 20:00 TRT
TR
Ücretsiz Deneme

Tüm BT ortamınız için tam görünürlük

Veeam® ONE™, tüm BT ortamınızla sorunsuz şekilde entegre olur ve sanal, Veeam korumalı bulut ve fiziksel iş yükleriniz için tam görünürlük sağlar. Operasyonel etki ortaya çıkmadan önce olası sorunlara karşı koruma sağlayarak, kesintisiz çalışırlığı sürdürmek için ihtiyaç duyduğunuz otomasyon ve kontrol ile işinize yardımcı olan izleme, raporlama özelliklerinin yanı sıra akıllı araçlar sağlar.

Veeam ONE 9.5 sürümündeki yenilikler:

 • Yanlış yapılandırmaları ve altyapı sorunlarınızı kendi kendine tespit ederek düzeltmek için Veeam Akıllı TeşhisYENİ
 • Kendi kendine sorunları gideren düzeltici işlemlerYENİ
 • Veeam Agent'lar için izleme ve raporlama
 • Yedekleme uyumluluk raporu
 • Sanal altyapılar ve yedekleme altyapıları için ücretlendirme ve faturalandırma yetenekleri
 • Kurumlar için gelişmiş dağıtım senaryoları
 • Yedekleme havuzları ve proxy'ler için gerçek zamanlı görünürlük sağlayan ısı haritalarıYENİ
 • Ek yedek raporlama paketi özelleştirmeleri

7/24 performans izleme ve uyarma

Altyapı Değerlendirmesi: Hyper-V, VMware, ajan bazlı iş yükleri ve Veeam Backup & Replication

Uygulamalar ve kullanıcılar olumsuz etkilenmeden önce sizi bilgilendirecek şekilde tasarlanmış olan Veeam ONE, yedekleme ortamınızın yanı sıra VMware vSphere ve Microsoft Hyper-V sanal ortamlarınız için gerçek zamanlı, başında bekleme gerektirmeyen 7/24 performans izleme araçları sunar. İzleme aracı işlevleri arasında şunlar yer alır:

 • Tek tıkla detaya giden görüntüler sunan gerçek zamanlı paneller
 • En iyi uygulamalar temel alınarak hazırlanmış, 200’den fazla önceden tanımlanmış alarm
 • Yedekleme havuzları ve proxy'ler için daha fazla görünürlük ile ayrıntılı ısı haritalarıYENİ
 • Sanal makineleri ve ajanları kolayca gruplamak ve durumlarını izlemek için Geliştirilmiş Business ViewYENİ
 • Her bir alarma bağlanmış, kapsamlı bir bilgi bankası
 • Temel nedeni anlayıp sorunları hızlıca çözmenizi sağlayacak ayrıntılı bilgiler
 • Keşif ve sorun giderme sürelerini kısaltmak için tasarlanmış özel alarm panelleri
 • Yedekleme altyapısı performansı ve eğilimler için paneller
 • Kaynağa göre en çok tüketim yapan kullanıcılar için paneller

Ayrıca panelleri belirli ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde özelleştirebilirsiniz. Örneğin parçalı kurtarma, performans izleme, alarmlar, yedekleme durumları, belirli küme veya iş birimlerinden başlıca sanal makineler gibi özelliklerden yararlanabilirsiniz.

Performans ve yapılandırma değerlendirmesi

Belirli bir zamanda VMware ya da Hyper-V ortamınızda neler olduğunu gerçekten biliyor musunuz? Yükün en fazla olduğu zamanlarda bununla doğru şekilde başa çıkabiliyor mu? Doğru vSphere ve Hyper-V performans izleme araçlarıyla BT hizmetlerinin kesintisiz çalışırlığını koruma açısından kritik olan kaynak tahsisini ve tüketimini takip edebilirsiniz. Veeam ONE performans ve yapılandırma değerlendirmesi konularında size yardımcı olur, böylece şunları belirleyebilirsiniz:

 • En büyük kaynak tüketicileri ve en az yüklü ana bilgisayarlar
 • Veri depolarındaki gerçek zamanlı ve kümülatif I/O yükü ile gecikme süresi
 • Veri deposu gecikme süresi ve IOP'lerin artan yedekleme yüküne izin verip vermeyeceği
 • Ana bilgisayarlar, kümeler, kaynak havuzları ve veri depoları için kaynak tüketim verileri
 • Desteklenmeyen yapılandırmalar sebebiyle korunamayan sanal makineler (örn. VMware Storage'da bulunan pRDM'li sanal makineler veya bağımsız diskler), aşırı yüklenmeler ve çok daha fazlası!

YENİ Giderek büyüyen kurumsal ortamlar için akıllı otomasyon ve tanılama

Yanlış yapılandırmaları çözmek için yedekleme uyarılarını manuel olarak yanıtlamak ve destek çağrıları için saatler harcamak, çalışma süresini ve maliyetleri ciddi anlamda etkileyebilir. Veeam ONE’ın yerleşik akıllı otomasyon özelliğiyle işletmeler yanıt sürelerinde önemli bir iyileşme görebilir, masrafları azaltabilir ve kritik kaynaklar ile iş yüklerinin Erişilebilirliğini koruyabilirler.
 

Veeam Intelligent DiagnosticsYENİ Gelişmiş veri zekasından yararlanarak Veeam ortamındaki bilinen sorunlara ilişkin proaktif tanımlanmalar ve uyarılar yoluyla yönetim maliyetlerini azaltır, düzeltmeler ve yeniden yapılandırmalarla kendi kendine destek çözümleri sunar. Bu özellik sayesinde:

 • Veeam Desteği tarafından yönetilen yerleşik günlük analiz mekanizmaları ve uyarı akışlarıyla, performansı etkileyen yazılım ve altyapı ile ilgili bilinen sorunlara çözümler sunarak sorunların çözümü için manuel destek çağrılarından kaynaklı kesinti sürelerini ve verimlilik kaybını en aza indirebilirsiniz
 • Veeam Backup & Replication'dan bağımsız olarak, Veeam ONE ile uyarılar alarak sunucu durumuna bakılmaksızın aynı anda birden çok sunucunun 7/24 kesintisiz izlenmesi için yedekleme sunucusu yükü üzerindeki etkiyi en aza indirebilirsiniz
 • Olası yanlış yapılandırmaları ve zaman içinde giderilen sorunların sayısını belirleyen yerleşik günlük raporları kullanarak iyileştirilmiş ROI ve azaltılmış kesinti sürelerini kolayca belgeleyebilirsiniz
   

Düzeltici İşlemlerYENİ Kendi kendine sorunları gideren düzeltici işlemlerin sunulmasıyla yedekleme ve sanal altyapıyla ilgili en çok karşılaşılan sorunların önceden tanımlanmış ve otomatik hale getirilmiş çözümleri sayesinde yanıt sürelerini iyileştirin ve BT yönetim maliyetlerini azaltın. Kullanıcılar artık:

 • Kullanıcıların, anında aksiyon için yanıtları tam otomatik veya yarı otomatik hale getirmesini sağlayan ya da değişikliklerin altyapıya uygulanmadan önce manuel olarak onaylanmasını gerektiren en yaygın Veeam ONE alarmlarının 10'u ile bağlantılı, önceden tanımlanmış, özelleştirilebilir düzeltici işlemler ekleyerek kontrol sağlayabilir
 • Sık karşılaşılan yedekleme altyapısı ve iş sorunlarını ortaya çıktıkları anda gideren ilke tabanlı otomatik düzeltmelerin etkinleştirilmesiyle, alarmlara verilen manuel yanıtları ortadan kaldırarak kesinti sürelerini azaltabilir
 • "Kaçırılan yedekleme zaman aralığı", "sanal makine snapshot yayılımı” ve "açık veya etkin snapshot'lar üzerinde çalışan sanal makineler" gibi alarmları tetikleyen ve sık karşılaşılan sorunlar için tamamlayıcı çözümleri otomatikleştirebilir, bunun yanı sıra kritik bir uygulama durduğunda sanal makineleri otomatik olarak yeniden başlatmak için tamamlayıcı bir çözüm yazabilir

Sanal altyapılar ve yedekleme altyapıları için ücretlendirme ve faturalandırma

BT departmanları ve hizmet sağlayıcılar için

Kuruluşlar ve hizmet sağlayıcıları; kuruluşları veya hizmet seçenekleri kapsamında işlem ve depolama kaynaklarının maliyetini hesaplamalarına yardımcı olabilecek güçlü ücretlendirme ve faturalandırma yeteneklerinden faydalanabilir, farklı departmanları veya müşterileri kaynak kullanımına göre ücretlendirebilir. Raporlar arasında şunlar yer almaktadır:

 • Sanal makine yapılandırması ücretlendirmesi: Altyapınızdaki en pahalı sanal makineleri tespit ederek departmanları/müşterileri sanal makine yapılandırmalarına göre ücretlendirin.
 • Sanal makine performansı ücretlendirmesi: Departmanları/müşterileri gerçek kaynak kullanımlarına (işlem ve depolama gibi) göre ücretlendirin. Altyapılardaki en pahalı kaynakları ve sanal makineleri belirleyin.
 • Ana bilgisayar yapılandırması ücretlendirmesi: Sanal makine yapılandırması ücretini hesaplamak üzere bir ana bilgisayar ve depolama fiyatı belirleyin. CPU arızaları, bellek ve tüketilen depolama alanı dahil olmak üzere, departmanları/müşterileri ana bilgisayardaki her bir sanal makinenin fiyatına göre ücretlendirin.
 • Ana bilgisayar kullanımı ücretlendirmesi: Ana bilgisayar ve depolama ücretlerini belirledikten (isteğe bağlı) sonra ana bilgisayardaki gerçek CPU, bellek ve depolama alanı kullanımına göre her bir sanal makinenin fiyatını hesaplayın.

Altyapınızın ticari ve teknik görünümleri

İş yüklerinin çeşitliliği arttıkça işletmeler için daha çok sayıda ve daha ayrıntılı kategorizasyonlar gerekir. Veeam ONE, sanal altyapının hem teknik hem de işletme odaklı görünümlerini sunar. Dinamik olarak oluşturulmuş ve aşağıdakilere göre kategorize edilmiş ana bilgisayar, küme, sanal makine (SM) ve veri deposu gruplarını kolayca izleyebilir ve raporlayabilirsiniz:

 • Iş birimi
 • Coğrafi konum
 • Departman
 • Hizmet seviyesi
 • Sunucu tipi
 • Tanımlanan herhangi başka bir kriter

Veeam Business View ile, coğrafi konumlarına bakılmaksızın uygulamaların performans ve durumunu kolayca izleyebilir ve altyapı yatırımlarının nasıl kullanıldığına ilişkin bilgi almak için Business View nesnelerini birden fazla parametreye göre kategorize edebilirsiniz. Bu işlev, GDPR gibi uyumluluk gereksinimlerini karşılamak için hassas verileri konuma göre etiketleme de dahil olmak üzere bir gruptaki sorunları, belirli parametreleri yönetmek için yöneticiler atayarak çözmenize, rol tabanlı erişim kontrolüne yardımcı olmak amacıyla otomatik VMware etiket atamalarıyla riskleri en aza indirmek için CPU, bellek ve konuma dayalı etiketler kullanmanıza ve insan hatalarını ortadan kaldırmanıza olanak tanır.

Sanal ve fiziksel makineler için yedekleme altyapısı izleme ve raporlama

Kesintisiz Çalışırlık, yedekleme altyapısının durumuna ve performansına dayalıdır. Veeam ONE, tüm sanal makine ve ajan yapılandırmalarınızın desteklenmesini, sanal makinelerin yedekleme işleri tarafından işlenmesini, yedeklemelerin planlanan şekilde çalışmasını ve saklama ilkenizi desteklemek için deponuzda yeterli alan olmasını sağlamak amacıyla bir dizi özel değerlendirme raporu sunar. Özel değerlendirme raporları, Veeam Backup & Replication yüklemenizin bilinen en iyi uygulamaların tamamını karşılamasını sağlar. Yedekleme raporları arasında şunlar yer alır:
 • Orijinal ve değiştirilmiş sürümleri karşılaştırarak yedekleme altyapılarının forensik analizini yapmak ve operasyonel riskleri en aza indirmek için yapılan değişiklikler üzerinde sıkı kontrol sağlamak üzere eksiksiz değişiklik takibi motoru içeren Yedek Altyapı Değerlendirmesi ve denetimler
 • Korunan ve korunmayan fiziksel ajanları belirleyenGELİŞMİŞ ajan raporlama. Eğilimleri analiz etmek, ilkelerin ve yedekleme görevlerinin zaman içindeki değişimini belirlemek için ajan yedekleme görevi ilkeleriyle ilgili geçmiş bilgileri, ayrıca arşivlenen yedek kopyalarına sahip olmayan ajanları belirleyerek kullanıcıların en iyi yedekleme uygulamalarından yararlanmalarını sağlayan bir rapor ve çok daha fazlasını içerir
 • Yalnızca Veeam Backup & Replication veri toplama modu: Ölçeklenebilirliği geliştirerek, sanal altyapı performans ölçümlerinin toplanmaması sayesinde kullanıcıların sanal altyapı yüklerini önemli ölçüde düşürmesini sağlar
 • Veeam’in yerleşik WAN hızlandırma özelliğiyle performans ve bant genişliği tasarrufu
 • Denetim operatörü geri yükleme etkinliği
 • Yedekleme ve replikasyon görevleri durumu
 • Yedekleme görevleri kapsamında olmayan korumasız sanal makineler
 • Yedekleme yapılandırması için değişiklik izleme 
 • Ve 20 rapor daha!

Ücretciz

Veeam ONE 9.5

30 gün boyunca hiçbir özellik sınırlaması olmadan!

VSphere, Hyper-V ve yedekleme için kapasite planlama

Veeam ONE geçmiş verileri kullanarak VMware vSphere, Microsoft Hyper-V ve yedekleme altyapılarınız için performans tahmini ve capacity planning (kapasite planlama) sunar. Yedekleme ve sanal altyapılarınız için "ne olurdu" modellemesi ve aşırı kaynak ataması izleme sayesinde, kaynak kullanımı ve kullanım eğilimlerini tahmin edebilirsiniz.

Üç adet SQL Server daha ekleyip iki ana bilgisayarı bakım için hizmet dışına alabilir miyim? Öngörülen verilere dayanan Veeam ONE sayesinde capacity planning (Kapasite Planlama) ile ilgili tahmin yapılmasına gerek yoktur. Artık birçok dağıtım projesini yönetebilir, donanım yükseltmelerini ve sunucu kesinti süresini planlayabilir ve ortamınızın bunların üstesinden gelebileceğine güvenebilirsiniz. Veeam ONE ile:

 • Tüketim eğilimlerine dayalı olarak, işlem ya da depolama kaynaklarının kapasitelerinin üstüne ne zaman çıkacağını görebilirsiniz
 • Yedekleme havuzlarında, yapılandırılmış yedekleme işleri için ne zaman boş yer kalmayacağını bilebilirsiniz
 • Yeni sanal makineler, ana bilgisayarlar, bilgi işlem veya depolama kaynakları eklerken kaynak kullanılabilirliğini takip edin
 • VMware ve Hyper-V için heterojen genişleme ve değişiklik planlaması yapabilirsiniz
 • Çeşitli kapasite planlama projelerini göz önünde bulundurun ve kapasite rezerve edin
 • Tahminin yanı sıra Excel tabanlı ve manuel hesaplar yapmaktan da kurtulabilirsiniz

Hizmet sağlayıcıları için izleme ve raporlama

Yönetilen Hizmet Sağlayıcıları (MSP) ve Veeam Bulut ve Hizmet Sağlayıcısı (VCSP) ortakları, her bir müşteriye ait ortamın kaynak tüketimini tamamen görmek için çok kiracılı raporlama ve yapılandırmadan yararlanabilir:

 • Sanal altyapılar için ücretlendirme
 • Hizmet olarak Yedekleme (BaaS) müşterileri için faturalandırma yapısı sunun
 • vCloud Director altyapınız ve ortamınız için raporlama ve izleme olanaklarından yararlanın
 • Müşterilere (kiracılar) self servis izleme ve raporlama olanağı sunarak hizmet seçeneklerinizi geliştirin
 • Performans verileri sağlamak için SSO ve yerel vSphere / vCD kullanıcılarından yararlanın

Veeam ONE, MSP’lerin daha verimli ve rahat çalışmasını, kimi zaman verilerin kazara açığa çıkmasıyla sonuçlanabilecek manuel raporlama işlevlerini ortadan kaldırarak kiracı verilerinin özenle korunmasını sağlar.

Ham veri analizi ve gelişmiş rapor özelleştirme

Bazen analiziniz için sadece ham veriye ihtiyaç duyarsınız. Veeam ONE sayesinde, özel CPU, bellek, ağ ve disk ölçümleri de dahil olmak üzere, vSphere ve Hyper-V için ham performans verilerine ve özel altyapı raporlarına kolaylıkla erişebilirsiniz.

Veeam ONE izleme aracı kendi yapılandırma parametrelerinizi, performans ölçümlerinizi ve filtrelerinizi tanımlayabilmenize olanak tanıyarak maksimum esneklik sağlar. Bunun yanı sıra, Veeam ONE'ın Özel Rapor Oluşturucusu ile kolayca rapor oluşturmak için herhangi bir mevcut rapordaki herhangi bir alandan aldığınız verilerle kapsamlı tek bir belge oluşturmanıza olanak tanıyarak ihtiyacınız olan tam görünürlüğü sağlar.

custom_report_builder_provides_complete_visibility.png
Havuzdaki alan kullanımı hakkında özel rapor

Değişiklik izleme ve denetleme

Birçok hareketli parça ile yedekleme ve sanal altyapınızı yöneten bütün bir ekiple, kimin yapılandırmaları değiştirdiğine ya da yeni nesneler eklediğine dair sıkı bir kontrole ihtiyacınız vardır. Değişiklikler dinamiktir ve nihayetinde sanal makinelerin, yedekleme işlerinin ve hipervizörün performansını etkiler.

Veeam ONE, otomatik yedekleme ve VMware için değişiklik izleme işlevi sunarak, değişiklik denetimini ve forensik analizi tamamen şeffaflaştırır.

Yedekleme Uyumluluk Raporu

Veeam ONE’ın Yedekleme Uyumluluğu Raporu, sektör lideri yedekleme uyumluluk raporları sağlayarak verilerin dahili optimizasyonu ve yönetiminin yanı sıra harici uyumluluğa yardımcı olmak için zamandan kazanmanıza ve riskleri azaltmanıza yardımcı olur. Veeam ONE Business View, nesneleri coğrafi konuma göre gruplandıran, önceden tanımlanmış bir “Coğrafi Konum” kategorisi içerir. Coğrafi odaklı raporlar da uyumluluğa yardımcı olur. Üretim konumuna ve kopyalarının ve/veya replikalarının konumuna göre gruplandırılmış tüm veri kaynaklarını listelemek için bir Data Geolocation Mismatch Report'u (Verilerde Coğrafi Konum Uyuşmazlığı Raporu) içerir. Üretim verilerinden farklı konumda bir veya birden fazla kopya bulunduran tüm veri kaynaklarını listelemek için Data Geolocation Mismatch Report'u (Verilerde Coğrafi Konum Uyuşmazlığı Raporu) da sunar.
Sanal Makineleri departmana göre kategorilere ayırma
Sanal Makineleri departmana göre kategorilere ayırma

Korunmayan TÜM Sanal Makineleri belirler

Sanal makineleriniz, bilgisayarlarınız ve fiziksel sunucularınız tamamen koruma altında mı? Veeam ONE kesinti süresi ve veri kaybı riskini azaltmanıza yardımcı olur. Veeam ONE hangi sanal makinelerin ve fiziksel makinelerin korunup hangilerinin korunmadığını kolayca belirlemenize yardımcı olur. Bu sayede kullanıcılar tüm kritik sanal makinelerin, fiziksel sunucuların ve uç noktaların düzgün biçimde yedeklenmesini ve kullanılabilir olmasını sağlamak üzere daha fazla zaman elde eder. Korunmayan sanal makineler, özel tasarlanmış bir yedekleme grubu tarafından tanımlanır ve kategorilere ayrılır. Ayrıca Veeam ONE'ın ajan yönetimi raporu, korunan fiziksel makine ve sunucuların sayısını ve türlerini, yedekleme durumuyla ilgili toplam başarı, uyarı, arıza sayısını ve ajanların neden korunmadığını belirtir.

Çevrimiçi eğitim videolarını izleyin

Canlı veya oturumu kaydedilen Veeam Sistem Mühendisi

Şimdi deneyin

Veeam'i laboratuvarınızda kullanın

 

Nasıl satın alınır

Lisanslama seçenekleri, fiyatlandırma ve paketleme