Destek Yenilemeleri

Destek Yenilemeleri

 • Bir yıllık temel destek ve bakım, satın alınan her yeni sürekli lisansa dahildir.
 • Temel Veeam® yıllık bakım yenileme maliyeti, sürekli lisansla satın alınan her ürünün yenileme tarihinde, yeni lisanslar için bölgesel ÜTEPF fiyatının %20’sine eşittir.
 • Yeni lisans satın alınmalarında uygulanan kamu sektörü, eğitim ve iç kullanım indirimleri, destek yenilemeleri için sağlanmamaktadir.
 • Destek hizmeti almayan müşterilere, destek anlaşması yenilenene kadar lisans birleştirmeleri veya sürüm yükseltmeleri ve alt sürüme geçmeler dahil olmak üzere yeni lisans anahtarları verilmeyeceğini unutmayın.
 • Sözleşmenin ilk altı ayında ön ödemeli indirimli yenileme SKU’ları satın alınabilir. Bu sürenin sonunda, standart yıllık yenileme SKU’ları gereklidir.
 • Destek sözleşmeleri en fazla beş yıl için yapılabilir (örneğin, bir yıllık destek dahil olan yeni lisans alımı veya yıllık yenileme ile en fazla dört yıllık ön ödemeli destek satın alınabilir). Lütfen söz konusu SKU’ların destek süresini uzatmak için çift hesaplama olmadığına dikkat ediniz.
 • Ürün sözleşmesinde geriye kalan gelecek yıllara ait desteği bulunan ürün sürümlerinde yükseltme yapan müşteriler, yıllık sürüm bakım yükseltme SKU’larını da satın almak zorundadır. Bu yükseltmeler yıllık olup, bakım SKU’ları yenilemelerine benzemektedir. Yükseltme satın alımıyla aynı seneye ait bir sözleşme için destekte yükseltme satın almaya gerek yoktur.
 • Üretim ön ödemeli desteğe ait ek yıllar için SKU’lar ilk yıl içinde yükseltilmiş (7/24) destek de içerir.
 • Yenileme tarihi 3 ay geçmiş destek yenilemeleri, yıllık yenilemelere kıyasla yeniden kurulum ücreti olarak %25 oranında ücretlendirilmektedir. Söz konusu ücret, destek süresi bitiş tarihini 3 ay geçmiş yenileme sözleşmeleri için kullanılan Süresi Dolmuş Yenileme SKU’larına (Expired Renewal SKU’larına) dâhildir. Yeniden Kurulum Ücreti Vazgeçilmiş SKU’lar (Expired Fee Waived SKU’ları) ancak Veeam tarafından onaylandıktan sonra kullanılabilir. Destek yenileme tarihinin 15 aydan fazla gecikmiş olduğu durumlarda kullanılacak kotaları teyit etmek için lütfen Veeam Yenileme ekibine başvurunuz.
 • Premium destek almak için bir ürünün tüm üretim lisanslı soketleri üretim düzeyinde lisanslanmalıdır. Aksi takdirde destek temel düzeyde varsayılır.
 • Destek süresi sona ermiş müşteriler, uygun yıllık destek ve yenileme lisansı SKU'su, yenileme dönemi SKU'su veya geri bakım ile (%25 Yenileme Ücreti) lisanslarını yenilemek zorundadır. Ancak, destek süresi en az iki yıl önce sona ermiş müşteriler, öncesinde Veeam'den yazılı onay almak koşuluyla yeni lisansları yıllık destek ve yenileme lisansı yerine liste fiyatından satın alabilir. Daha fazla bilgi için lütfen Veeam temsilcinizle görüşün.

Yenileme satın alındıktan sonra hangi tarih destek başlama tarihi olarak kabul edilir?

Yenileme, desteği, destek süresinin dolduğu tarihten itibaren uzatacaktır. Örnek olarak bir müşterinin destek süresi Aralık 2015’te bitmektedir. Ekim 2015’te satın alınan Yıllık yenileme ile yeni destek süresi, Aralık 2015 – Aralık 2016 tarihleri arasını kapsayacaktır.

Aynı yaklaşım zamanı geçmiş lisanslar için de kullanılır. Müşterinin Haziran 2015 tarihinde biten bir desteği varsa ve yıllık yenileme Ekim 2015 tarihinde yapılırsa – yeni destek dönemi Haziran 2015 – Haziran 2016 olacaktır.

Yeni lisanlar için destek ne zaman başlar? Müşteri isterse destek başlama tarihini ileriye erteleyebilir miyiz?

Yeni lisanslar için destek, Veeam’ın satın alma emrini aldığı gün başlar. Destek başlangıç tarihinin ertelenmesi olanaklı değildir.

Bir müşteri yenileme işlemi yaptıktan sonra yeni lisans dosyasını ne zaman alabilir ve bununla ne yapmaları gerekiyor?

Veeam'ın dağıtımcıdan satın alma emrini aldıktan sonra bunu işleme koyması için 24 saat bekleyin.

Yeni sürüm henüz piyasaya sürülmemişse, müşterinin o sırada sahip olduğu eski lisans dosyası kullanılabilir. Yeni lisans dosyasının kurulmasına gerek yoktur; bununla birlikte, müşterilerimize her zaman aldıkları lisans dosyalarını kaydetmelerini tavsiye ederiz.

Eğer yeni lisans dosyasının kurulması gerekiyorsa lütfen aşağıdaki adımları izleyin:.

  1. Veeam Yazılımınızın kurulu olduğu sisteme lisans dosyasını kaydedin
 1. Veeam konsolunuzu açın
 2. Araç çubuğunda 'Help' (Yardım'ı) seçin
 3. 'License Information' (Lisans Bilgisi'ni) seçin
 4. 'Install License' (Lisansı Yükle'yi) seçin

Veeam tarafından sunulan üç destek düzeyi bulunur:

Destek Programı İş Saatleri

Değerlendirme DesteğiPts - Cum 8:00-17:00
Temel DestekPts - Cum 8:00-20:00
Üretim Desteği365x7x24

Veeam’ın destek ilkeleri ile ilgili bilgiler için Veeam Destek web sayfasını Veeam Destek web sayfasını ziyaret edin.

Birlikte Sonlanan Destek

Birlikte sonlanma, birden fazla satın alma veya sözleşmeyi tek bir son kullanma tarihinde birleştirerek yenileme sürecini tüm taraflar için kolaylaştırır ve müşteri desteğini güvenceye alır. Veeam, hem yıllık hem de aylık destek yenileme SKU’ları sağlar. Aylık SKU’lar sadece, sözleşmelerin aynı ayda bitecek şekilde birleştirilmesi ve hizalanması için kullanılacaktır.

Sözleşmelerin birlikte sonlanması (veya birleştirilmesi) için gerekli ay sayısı ile sözleşmede birleştirilecek olan soket sayısı çarpılmalıdır.

Veeam Backup & Replication™ sürümünü kullanan iki destek satın almış bir müşteri için birlikte sonlandırılan destek örneği:

İlk satın alma: Kasim 2015'de süresi sona eren üç soketlik destek.

İkinci satın alma: Mart 2016'de süresi sona eren iki soketlik destek.

Desteği Kasim 2016’e kadar birleştirmek için kullanılacak SKU'lar şunlardır:

V-VBRENT-VS-P01AR-00Miktar:3Yıllık bakım yenileme - VMware için Veeam Backup & Replication Enterprise
V-VBRENT-VS-P01MR-00Miktar:14Aylık bakım yenileme - VMware için Veeam Backup & Replication Enterprise

Yıllık SKU: 3 = 3 soket x 1 yıl (Kasim 2015 – Kasim 2016)

Aylık SKU: 14 = 2 soket x 7 ay (Mart 2016 – Kasim 2016)