Program Veeam Technology Alliance

Celem programu Veeam Technology Alliance jest zwiększanie udziału w rynku
oraz zysków jego uczestników przez wspólne prace rozwojowe i inicjatywy strategiczne
prowadzące do wzrostu świadomości w branży oraz poziomu sprzedaży.

Współpraca z firmą Veeam

Razem z partnerami strategicznymi ze swojego ekosystemu firma Veeam oferuje wspólnym klientom na całym świecie rozwiązania i usługi z zakresu dostępności, transformacji centrów danych, modernizacji infrastruktury oraz platform chmurowych. Veeam współpracuje z czołowymi producentami sprzętu i oprogramowania oraz integratorami systemów. Dzięki tej współpracy niwelujemy rozbieżność między oczekiwaniami dzisiejszych przedsiębiorstw a możliwościami ich działów IT.

Program Veeam Technology Alliance obejmuje trzy poziomy uczestnictwa.

 • Poziom Strategic
 • Poziom Elite
 • Poziom Access
Poziom Strategic (tylko na zaproszenie). Uczestnicy programu Alliance Partner na poziomie Strategic to liderzy rynkowi, którzy inwestują znaczne kwoty we współpracę z firmą Veeam w zakresie wprowadzania produktów na rynek z myślą o wspólnym dostarczaniu czołowych w branży rozwiązań do zapewniania dostępności. Ten poziom partnerstwa zapewnia wymierne przychody partnerom o statusie Strategic oraz firmie Veeam. Niektórzy partnerzy na poziomie Strategic mogą też sprzedawać produkty Veeam. Na temat kryteriów kwalifikacyjnych można porozmawiać z przedstawicielem firmy Veeam.
Poziom Elite (tylko na zaproszenie). Uczestnicy programu Alliance Partner na poziomie Elite mają znaczący udział w strategicznych segmentach rynku oraz doświadczenie uzupełniające wiedzę firmy Veeam. Z partnerami na tym poziomie firma Veeam prowadzi wspólne działania w obszarach wprowadzania produktów na rynek, sprzedaży i rozwoju. Na temat kryteriów kwalifikacyjnych można porozmawiać z przedstawicielem firmy Veeam. 
Poziom Access (wymagana kwalifikacja). Partnerzy na poziomie Access planują działania związane z wprowadzaniem produktów na rynek przy współudziale firmy Veeam. Dostrzegają oni zalety współpracy z firmą Veeam w zakresie rozwiązywania problemów klientów dotyczących dostępności. W przypadku spełnienia odpowiednich kryteriów partnerzy ci mogą także uczestniczyć w programie Veeam Cloud and Service Provider (VCSP). Kryteria kwalifikacyjne są dostępne w przewodniku po programie partnerskim.

Korzyści związane z programem

Program Veeam Technology Alliance powstał po to, aby pomóc firmom takim jak Twoja w tworzeniu nowych możliwości prowadzących do szybszego i bardziej zyskownego rozwoju. W tym celu oferujemy szereg atrakcyjnych korzyści.

Korzyści dostępne w ramach programu wymieniono poniżej:

Zdobywanie wiedzy

 • Szkolenia handlowe i techniczne w Veeam University
 • Certyfikacje techniczne
 • Możliwości integracji produktów w celu obniżenia kosztów prac rozwojowych
 • Produkty Veeam do pobrania

Tworzenie

 • Regularne przeglądy działalności
 • Programy techniczne wzmacniające ofertę uczestnika w obszarze dostępności
 • Bieżąca współpraca i wsparcie zapewniane przez wyznaczonych członków zespołu ds. partnerów strategicznych firmy Veeam
 • Pomoc techniczna i dostęp do architektów rozwiązań

Wprowadzanie na rynek

 • Wspólne działania handlowe i marketingowe, w tym planowanie wprowadzania produktów na rynek
 • Analizy sukcesów klientów odniesionych dzięki wspólnym działaniom
 • Arkusze danych na temat wspólnych rozwiązań
 • Marketing internetowy i cyfrowy, wpisy w mediach społecznościowych

Przewodnik po programie Veeam Technical Alliance

Firma Veeam dostarcza sprawdzone rozwiązania dzięki współpracy z producentami sprzętu i oprogramowania oraz usługodawcami.

Więcej informacji o rozwiązaniach Veeam Ready

Program Veeam Ready udostępnia proces kwalifikowania i testowania rozwiązań, który pomaga uczestnikom programu Veeam Alliance Partner w spełnieniu standardów firmy Veeam. W przypadku urządzeń pamięci masowej naszych partnerów status Veeam Ready oznacza osiągnięcie najwyższego poziomu kwalifikacji i testów. Więcej informacji oraz listę rozwiązań można znaleźć na stronie Veeam Ready.

Jak możemy pomóc?

Zaloguj się w portalu ProPartner

Uzyskaj dostęp do narzędzi oraz zasobów handlowych i marketingowych.

Pomoc techniczna

Znajdź odpowiedzi na pytania dzięki dokumentacji technicznej firmy Veeam.

Fora Veeam R&D

Uzyskaj pomoc dotyczącą produktów i oprogramowania Veeam.