https://login.veeam.com/pl/oauth?client_id=nXojRrypJ8&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.veeam.com%2Fservices%2Fauthentication%2Fredirect_url&response_type=code&scope=profile&state=eyJmaW5hbFJlZGlyZWN0TG9jYXRpb24iOiJodHRwczovL3d3dy52ZWVhbS5jb20vcGwvYXBwbGljYXRpb24tYXZhaWxhYmlsaXR5LXNvbHV0aW9ucy5odG1sIiwiaGFzaCI6IjE1YzE5ODVjLTg4NzItNDk5Zi05ZDk0LTRhOGM0ZDZiYzFmZSJ9

Dostępność aplikacji

Odzyskiwanie elementów aplikacji i operacje eDiscovery

Narzędzia Veeam Explorer™ ułatwiają dbanie o dostępność najpopularniejszych aplikacji korporacyjnych, umożliwiając sprawne, granularne odzyskiwanie w najkrótszym czasie


Przestój uniemożliwiający uwierzytelnianie i autoryzację dostępu pracowników do kluczowych narzędzi biznesowych może mieć katastrofalne skutki. Jeśli przerwa w dostępności usługi Active Directory obejmuje całe działy przedsiębiorstwa, może dojść do szybkiego zwielokrotnienia kosztów. Narzędzie Veeam Explorer dla Microsoft Active Directory ułatwia wyszukiwanie i przywracanie wszystkich rodzajów obiektów — użytkowników, grup, kont komputerów, obiektów zasad grupy itd. — dzięki czemu łączność można przywrócić w czasie rzędu sekund.

Pobierz bezpłatnie
Pobierz rozwiązanie Veeam Backup & Replication Community (bezpłatne w przypadku maksymalnie 10 maszyn wirtualnych)

Obecnie przedsiębiorstwo właściwie nie może normalnie funkcjonować bez dostępu do poczty e-mail. Jeden z możliwych scenariuszy to odzyskiwanie całego serwera, ale co zrobić w przypadku usunięcia ważnego e-maila lub konta e-mail? Narzędzie Veeam Explorer dla Microsoft Exchange ułatwia szybkie, granularne wyszukiwanie i przywracanie całych kont e-mail oraz pojedynczych e-maili — nawet trwale usuniętych — w czasie liczonym w sekundach, dzięki czemu pozwala szybko przywrócić dostępność.

Pobierz bezpłatnie
Pobierz rozwiązanie Veeam Backup & Replication Community (bezpłatne w przypadku maksymalnie 10 maszyn wirtualnych)

Platformy oprogramowania do współpracy dostępne w trybie 24/7 to jeden z czynników, od których zależy wydajność przedsiębiorstw. Jeśli jednak dojdzie do przypadkowego usunięcia pliku, pracownik utraci uprawnienia lub cała maszyna wirtualna SharePoint ulegnie awarii, tylko funkcje szybkiego odzyskiwania mogą uchronić firmę przed katastrofalnym spadkiem produktywności. Narzędzie Veeam Explorer dla Microsoft SharePoint zapewnia użytkownikom granularny dostęp do kopii zapasowych programu SharePoint, umożliwiając szybkie wyszukiwanie i przywracanie całych witryn SharePoint, uprawnień oraz określonych plików.

Pobierz bezpłatnie
Pobierz rozwiązanie Veeam Backup & Replication Community (bezpłatne w przypadku maksymalnie 10 maszyn wirtualnych)

Administratorzy baz danych wiedzą, że przestojów nie da się uniknąć, dlatego poważnie podchodzą do dostępności. W krytycznych chwilach po utracie danych podjęcie właściwych działań, czyli wyszukanie i przywrócenie pojedynczych plików lub całej bazy danych, może zapobiec stratom przychodów rzędu tysięcy dolarów i spadkowi wydajności pracowników. Narzędzie Veeam Explorer dla Microsoft SQL Server udostępnia łatwego w użyciu kreatora, funkcje eDiscovery i opcje szybkiego odzyskiwania granularnego, które pomagają administratorom baz danych w maksymalnym skróceniu czasu odzyskiwania.

Pobierz bezpłatnie
Pobierz rozwiązanie Veeam Backup & Replication Community (bezpłatne w przypadku maksymalnie 10 maszyn wirtualnych)

W przypadku awarii bazy danych Oracle administratorowi potrzebna jest możliwość szybkiej reakcji. Zapewnia ją narzędzie Veeam Explorer dla Oracle, które umożliwia przywracanie baz danych do najnowszego punktu przywracania, a nawet precyzyjne odzyskiwanie danych z określonej chwili przy użyciu graficznej osi czasu. Pozwala to ograniczyć straty danych i koszty przestojów oraz utrzymać stabilną dostępność zgodnie z koncepcją Always-On™.

DARMOWA WERSJA PRÓBNA
Już dziś pobierz 30-dniową bezpłatną wersję próbną rozwiązania Veeam Backup & Replication™!

Korzyści związane z dostępnością aplikacji

Obniżenie kosztów dzięki krótkim czasom odzyskiwania i minimalizacji przestojów

W nowoczesnych przedsiębiorstwach potrzeba zapewnienia stabilnej dostępności aplikacji jest obecnie wyjątkowo paląca. Brak dostępu do krytycznych aplikacji może doprowadzić do znacznego spadku wydajności, utraty sprzedaży, a także nadszarpnięcia zaufania klientów, a nawet ich utraty. Ale właściwie jakie są koszty przestojów aplikacji w firmach? Według agencji IDC średni koszt przestoju w przedsiębiorstwie wzrósł do 100 000 USD na godzinę1. Jak natomiast wynika z raportu firmy Veeam z 2017 r., średnie roczne koszty mogą wynosić nawet 21,8 miliona USD2, co wskazuje, że nawet drobne wydłużenie przestojów — o zaledwie dziesiątą część procenta — może się wiązać z milionowymi stratami. W tym kontekście szczególnie wyraźnie widać rolę technologii, która dzięki zapewnianiu dostępności aplikacji pozwala co tydzień skracać przestoje o minuty, a nawet godziny.

IDC Availability Research, październik 2016
ESG — NOWY raport 2017 Availability Report

Zapewnianie stałej dostępności aplikacji w trybie 24.7.365

Ewolucja dostępności
Poznaj obecne wyśrubowane kryteria dostępności oraz technologię umożliwiającą ich spełnienie. Dowiedz się, jak osiągnąć cele w obszarach szybkiego odzyskiwania, unikania utraty danych, pewności odzyskiwania, pełnego wglądu i nie tylko!

Zapewnianie dostępności centrum danych w firmie Vodafone

Chronimy ponad 400 000 klientów na całym świecie

Veeam oferuje 30-dniową BEZPŁATNĄ wersję próbną dla Twojego działu IT, obejmującą dostęp do wszystkich funkcji rozwiązań Veeam

Rozpocznij okres próbny i zobacz, jak działa Veeam