Infolinia sprzedaży: 00 (800) 112 4585 | 08:00 - 18:00 CET | ENG, DEU, FRA, RUS
Polski

NOWOŚĆ Veeam Availability Console

Nr 1 w obszarze backupu i DRaaS w chmurze dla usługodawców

Pozyskiwanie nowych źródeł przychodów z zarządzanych usług backupu

Rozwiązania Veeam® znacznie ułatwiają dostarczanie usług typu Backup as a Service (BaaS) lub Disaster Recovery as a Service (DRaaS), których klienci potrzebują do spełnienia wymogów związanych z hiperdostępnością. Teraz możesz pozyskiwać nowe źródła przychodów przez monitorowanie środowiska Veeam klientów i zarządzanie nim z poziomu jednej centralnej konsoli. 

Już dziś przystąp do działania!

Krok 1. Zgłoś się do udziału w programie Veeam® Cloud & Service Provider (VCSP). (Już jesteś partnerem? Przejdź do kroku 2).
Krok 2. Uzyskaj BEZPŁATNY klucz okresowy.
Krok 3. Wykonaj wdrożenie we własnej infrastrukturze lub chmurze publicznej.

Należysz do programu VCSP? Już dziś uzyskaj BEZPŁATNY klucz

BEZPŁATNA,działająca w chmurze platforma zarządzania dla usługodawców

business_growth.svg

Pozyskiwanie nowych źródeł przychodów 

Zwiększaj przychody i oferuj dodatkową wartość przez dostarczanie klientom usług Veeam służących do zapewniania dostępności obciążeń wirtualnych, fizycznych i chmurowych oraz zarządzanie nimi.

managed_backup.svg

Centralizacja zarządzania

Maksymalizuj wydajność i efektywność dzięki centralnemu zarządzaniu kopiami zapasowymi i replikami danych klientów oraz ich monitorowaniu w webowym portalu z obsługą wielu dzierżawców.

visibility.svg

Wgląd w czasie rzeczywistym 

Kontroluj swoją działalność dzięki bieżącemu monitorowaniu i raportowaniu wirtualnej, fizycznej i chmurowej infrastruktury Veeam klientów oraz zautomatyzowanym rozliczeniom.

Prostsza konfiguracja usług zarządzanych

Dzięki elastycznym opcjom instalacji narzędzie Veeam Availability Console można wdrożyć w infrastrukturze prywatnej lub jako appliance w chmurze publicznej. Wbudowany portal dla usługodawców upraszcza tworzenie nowych kont klientów, alokowanie zasobów na ich potrzeby i zarządzanie rozliczeniami.

Automatyczne zarządzanie agentami kopii zapasowych

Narzędzie Veeam Availability Console ułatwia wykrycie wszystkich komponentów środowiska Veeam klientów — wirtualnych, fizycznych, chmurowych lub ich kombinacji. Następnie wdraża agenty, umożliwiając wgląd w używane przez klientów środowiska Veeam Backup & Replication™Veeam Agent dla Microsoft Windows, ich monitorowanie oraz zarządzanie nimi.

Wgląd w całe środowisko Veeam klientów

Narzędzie Veeam Availability Console umożliwia wgląd w środowisko kopii zapasowych klientów z poziomu jednego interfejsu użytkownika, przyspieszając i ułatwiając zdalne monitorowanie kopii zapasowych i replik oraz zarządzanie nimi. Nie jest wymagana sieć VPN.

Uproszczenie i automatyzacja rozliczeń

Nie trzeba integrować różnych rozwiązań ani ręcznie wykonywać obliczeń w arkuszach kalkulacyjnych. Narzędzie Veeam Availability Console oferuje zaawansowany macierzysty mechanizm raportowania i rozliczeń, który ułatwia usługodawcom monitorowanie działalności i klientów bez potrzeby integrowania wielu rozwiązań.

Wystarczy skonfigurować plany cenowe dla poszczególnych usług lub klientów, a Veeam Availability Console zajmie się resztą. Ponadto za pomocą interfejsu RESTful API można zintegrować te funkcje z innymi używanymi aplikacjami.

Aktywizowanie klientów przy użyciu portalu z obsługą wielu dzierżawców 

Narzędzie Veeam Availability Console udostępnia portal z obsługą wielu dzierżawców. Oferuje on podstawowe funkcje samoobsługi, takie jak sprawdzanie stanu kopii zapasowych, stopnia wykorzystania repozytorium i danych rozliczeniowych, do minimum ograniczając kontakty i zgłoszenia serwisowe dotyczące typowych spraw. 

Wzbogacenie oferty o rozwiązania Backup as a Service (BaaS) i Disaster Recovery as a Service (DRaaS)

Narzędzie Veeam Availability Console jest ściśle zintegrowane z funkcjami Veeam Cloud Connect Backup dla usługodawcówVeeam Cloud Connect Replication dla usługodawców, dzięki czemu umożliwia nie tylko zdalne monitorowanie infrastruktury dostępności klienta i zarządzanie nią, ale również wysyłanie kopii zapasowych i replik jego danych do własnej infrastruktury hostowanej w chmurze.

Czy jesteś sprzedawcą zainteresowanym wzbogaceniem oferty o zarządzane usługi tworzenia kopii zapasowych?

Narzędzie Veeam Availability Console zawiera wszystko, czego potrzebujesz do odróżnienia się od konkurencji i wykorzystania nowych strumieni przychodów — niezależnie od tego, czy używasz własnej infrastruktury, czy chmury publicznej.

Jednak najpierw musisz przystąpić do programu Veeam Cloud & Service Provider (VCSP). Jest on przepustką do rozległego i wciąż rozwijającego się ekosystemu chmurowego Veeam, a także znakomitym sposobem na dodanie źródła cyklicznych przychodów z zarządzanych usług backupu. Przystąpienie do programu jest bezpłatne, zajmuje tylko kilka minut i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań.

csp_partner_program_logo_portrait.svg
ZAREJESTRUJ SIĘ
JUŻ DZIŚ

Żadnych opłat. Żadnych dokumentów. Żadnych powodów, by zwlekać!

Reprezentujesz duże przedsiębiorstwo zainteresowane scentralizowanym zarządzaniem rozproszonym środowiskiem Veeam?

Narzędzie Veeam Availability Console dla przedsiębiorstw ma równie duże możliwości jak wersja dla usługodawców i ułatwia wdrażanie oraz monitorowanie obciążeń — lokalnych, zdalnych i umieszczonych w chmurze hybrydowej — a także zarządzanie nimi.
1 451 Research, 2017 – Microsoft Hosting and Cloud Study