Infolinia sprzedaży: 00 (800) 112 4585 | 08:00 - 18:00 CET | ENG, DEU, FRA, RUS
Polski

NOWOŚĆ Veeam Availability Console

Kompleksowe zarządzanie i wgląd na potrzeby obciążeń wirtualnych, fizycznych i chmurowych

Łatwe wdrażanie u klientów rozwiązań dostępności, BaaS i DRaaS opartych na technologiach Veeam, ich monitorowanie oraz zarządzanie nimi — BEZPŁATNIE

Veeam Availability Console dla usługodawców znacznie ułatwia świadczenie zarządzanych usług backupu oraz pomaga w uzyskiwaniu (nowych) przychodów z rozwiązań Backup as a Service (BaaS) lub Disaster Recovery as a Service (DRaaS).

Każde przedsiębiorstwo dąży do obniżenia kosztów zarządzania infrastrukturą IT i zapewniania dostępności oraz skrócenia czasu poświęcanego na te działania. Jednym ze sprawdzonych sposobów realizacji tego celu jest współpraca z dostawcą usług zarządzanych. W niedawnym badaniu agencji 451 Research1 przeprowadzonym na zlecenie firmy Microsoft 56% respondentów korzystających z usług zarządzanych zadeklarowało, że w 2017 r. zamierza skorzystać z zarządzanych usług tworzenia kopii zapasowych.

Już dziś przystąp do działania!

Krok 1. Zgłoś się do udziału w programie Veeam Cloud & Service Provider. To NIC NIE KOSZTUJE!
Krok 2. Po zatwierdzeniu zgłoszenia otrzymasz bezpłatny klucz okresowy.
Krok 3. Przeprowadź wdrożenie we własnej infrastrukturze lub chmurze publicznej.

Należysz do programu VCSP? Już dziś uzyskaj BEZPŁATNY klucz

BEZPŁATNA, działająca w chmurze platforma zarządzania dla usługodawców

business_growth.svg

Wszystko, czego potrzeba do
rozwoju działalności

Zwiększanie przychodów i oferowanie dodatkowej wartości przez dostarczanie klientom usług Veeam służących do zapewniania dostępności obciążeń wirtualnych, fizycznych i chmurowych oraz zarządzanie nimi

managed_backup.svg

Łatwe świadczenie zarządzanych
usług tworzenia kopii zapasowych

Maksymalizacja wydajności i efektywności dzięki centralnemu zarządzaniu kopiami zapasowymi i replikami danych klientów oraz ich monitorowaniu w webowym portalu z obsługą wielu dzierżawców

visibility.svg

Pełny wgląd w środowisko
własne i klientów

Kontrola nad działalnością dzięki bieżącemu monitorowaniu i raportowaniu wirtualnej, fizycznej oraz chmurowej infrastruktury Veeam klientów, a także zautomatyzowanym rozliczeniom

Prostsza konfiguracja usług zarządzanych

Dzięki elastycznym opcjom instalacji Veeam Availability Console idealnie nadaje się zarówno dla doświadczonych usługodawców, jak i dla firm dopiero rozpoczynających świadczenie usług zarządzanych. Narzędzie to można wdrożyć w infrastrukturze prywatnej lub jako appliance w chmurze publicznej. Wbudowany portal dla usługodawców znacznie upraszcza tworzenie nowych kont klientów, alokowanie zasobów na potrzeby usług, a także zarządzanie rozliczeniami i fakturowanie. 

Zautomatyzowane zdalne wdrażanie agentów kopii zapasowych Veeam

Wszystkie komponenty środowiska Veeam klienta — niezależnie od tego, czy jest ono wirtualne, fizyczne, chmurowe, czy hybrydowe — można łatwo zidentyfikować przy użyciu funkcji odnajdowania zakresów IP w sieci, usługi Active Directory lub pliku .csv. Po ich zidentyfikowaniu narzędzie Veeam Availability Console umożliwia łatwe wdrożenie agentów, a także uzyskanie wglądu w środowiska Veeam Backup & Replication™ i Veeam Agent dla Microsoft Windows używane przez klienta, zarządzanie nimi i ich monitorowanie.

Zdalne monitorowanie kopii zapasowych i replik oraz zarządzanie nimi

Zaawansowany webowy interfejs użytkownika zapewnia pełny wgląd w środowiska kopii zapasowych wszystkich klientów. A ponieważ narzędzie Veeam Availability Console wykorzystuje możliwości bram Veeam Cloud Connect, czynności zdalnego monitorowania kopii zapasowych i replik oraz zarządzania nimi można z łatwością wykonywać za pośrednictwem bezpiecznego jednoportowego połączenia TLS. Nie jest wymagana sieć VPN.

Zautomatyzowane rozliczenia

Nie trzeba integrować różnych rozwiązań ani ręcznie wykonywać obliczeń w arkuszach kalkulacyjnych. Wydajny macierzysty mechanizm raportowania i rozliczeń ułatwia usługodawcom kontrolowanie działalności i monitorowanie aktywności klientów. Wystarczy skonfigurować plany cenowe dla poszczególnych usług lub klientów, a Veeam Availability Console zajmie się resztą.

A może już korzystasz z własnych aplikacji raportujących i fakturujących? Interfejs RESTful API narzędzia Veeam Availability Console umożliwia łatwe zintegrowanie jej funkcji z innymi aplikacjami już używanymi w firmie.

Portal klientów z obsługą wielu dzierżawców

Znakomitym sposobem na aktywizację klientów i dbanie o ich poczucie pewności jest bezpieczny portal z obsługą wielu dzierżawców. Udostępnia on podstawowe funkcje samoobsługi, takie jak sprawdzanie stanu kopii zapasowych, stopnia wykorzystania repozytorium i danych rozliczeniowych, do minimum ograniczając kontakty i zgłoszenia serwisowe dotyczące typowych spraw. Portal można nawet oznaczyć własnym logo.

Wzbogacenie oferty o rozwiązania Backup as a Service (BaaS) i Disaster Recovery as a Service (DraaS)

Narzędzie Veeam Availability Console jest ściśle zintegrowane z funkcjami Veeam Cloud Connect Backup dla usługodawców i Veeam Cloud Connect Replication dla usługodawców, dzięki czemu umożliwia nie tylko zdalne monitorowanie infrastruktury dostępności klienta i zarządzanie nią, ale również wysyłanie kopii zapasowych i replik jego danych do własnej infrastruktury hostowanej w chmurze.

Czy jesteś sprzedawcą zainteresowanym wzbogaceniem oferty o zarządzane usługi tworzenia kopii zapasowych?

NOWE narzędzie Veeam Availability Console zawiera wszystko, czego potrzebujesz do odróżnienia się od konkurencji i wykorzystania nowych strumieni przychodów — niezależnie od tego, czy używasz własnej infrastruktury, czy chmury publicznej.

Jednak najpierw musisz przystąpić do programu Veeam Cloud & Service Provider (VCSP). Jest on przepustką do rozległego i wciąż rozwijającego się ekosystemu chmurowego Veeam, a także znakomitym sposobem na dodanie źródła cyklicznych przychodów z zarządzanych usług backupu. Przystąpienie do programu jest bezpłatne, zajmuje tylko kilka minut i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań.
csp_partner_program_logo_portrait.svg

ZAREJESTRUJ SIĘ

    JUŻ DZIŚ   

Żadnych opłat. Żadnych dokumentów. Żadnych powodów, by zwlekać!

Reprezentujesz duże przedsiębiorstwo zainteresowane scentralizowanym zarządzaniem rozproszonym środowiskiem Veeam?

Narzędzie Veeam Availability Console dla przedsiębiorstw ma równie duże możliwości jak wersja dla usługodawców i ułatwia wdrażanie oraz monitorowanie obciążeń — lokalnych, zdalnych i umieszczonych w chmurze hybrydowej — a także zarządzanie nimi.
1 451 Research, 2017 – Microsoft Hosting and Cloud Study