00 (800) 112 4585 | 08:00 - 18:00 CET
PL
Bezpłatna wersja próbna

NOWOŚĆ Veeam Availability dla Nutanix AHV

Najlepsze rozwiązanie do zapewniania hiperdostępności chmury Nutanix Enterprise Cloud

Czołowe rozwiązanie z zakresu dostępności plus czołowa korporacyjna platforma chmurowa

Teraz firma Veeam® umożliwia dbanie o hiperdostępność WSZYSTKICH aplikacji i danych obsługiwanych na platformie Nutanix Acropolis Hypervisor (AHV) przy użyciu NOWEGO rozwiązania Veeam Availability dla Nutanix AHV. Ten nowy produkt — w połączeniu z obsługą platform VMware vSphere i Microsoft Hyper-V w ramach rozwiązania Veeam Backup & Replication™ — sprawia, że Veeam jest najlepszym rozwiązaniem do zapewniania hiperdostępności w chmurze Nutanix Enterprise Cloud.

Połączenie produktów Veeam i Nutanix stanowi wysokodostępne rozwiązanie z zakresu infrastruktury hiperkonwergentnej, które umożliwia elastyczną rozbudowę w poziomie oraz ułatwia działom IT wspieranie działalności i sukcesów rynkowych swoich firm.

POBIERZ BEZPŁATNĄ WERSJĘ PRÓBNĄ

Bez ograniczeń funkcjonalności przez 30 dni

Hiperdostępność WSZYSTKICH aplikacji i danych

Zintegrowana dostępność 24.7.365 obejmująca cały stos infrastruktury pozwala zminimalizować ryzyko biznesowe związane z utratą danych. NOWE rozwiązanie Veeam Availability dla Nutanix AHV umożliwia częste, szybkie tworzenie kopii zapasowych z migawek Nutanix AHV, ułatwiając jeszcze szybsze odzyskiwanie całych maszyn wirtualnych, pojedynczych plików i elementów aplikacji oraz nieprzerwane funkcjonowanie przedsiębiorstwa.
hyper-availability-of-all-applications.jpg
enterprise-class.jpg

Architektura typu web-scale na skalę korporacyjną

Łatwo realizuj najbardziej ambitne cele biznesowe — nawet w dużych i szybko się rozrastających środowiskach — jednocześnie oszczędzając czas i pieniądze. Veeam dostarcza bezagentowe rozwiązanie klasy korporacyjnej do zapewniania dostępności, które ułatwia ochronę infrastruktury Nutanix Acropolis oraz oferuje możliwości i skalowalność będące znakomitym uzupełnieniem cenionej przez firmy elastycznej, dostępnej na żądanie platformy Nutanix.
enterprise-class.jpg

Prostota operacyjna

Wyeliminuj koszty i nadmierne nakłady pracy związane z zarządzaniem starszą infrastrukturą, wirtualizacją oraz ochroną danych. Veeam i Nutanix zapewniają wzrost efektywności, dzięki którym działy IT mogą się lepiej skoncentrować na krytycznych aplikacjach i usługach wspierających działalność firmy oraz jej dostępność, a nie na zarządzaniu centrum danych i ochroną danych.
operational-simplicity.jpg

Wypróbuj

Zastosuj rozwiązanie Veeam Availability dla Nutanix AHV we własnym laboratorium

VMware vSphere czy Microsoft Hyper-V?

Veeam Backup & Replication obsługuje obie platformy

Jak kupić

Opcje licencjonowania,
ceny i pakiety