00 (800) 112 4585 | 08:00 - 18:00 CET
PL
Bezpłatna wersja próbna

NOWOŚĆ Veeam Availability Orchestrator

Automatyczne tworzenie, dokumentowanie i testowanie planów odzyskiwania po awarii

Zapewnienie ciągłości działania i zgodności odzyskiwania po awarii

Narzędzie Veeam Availability Orchestrator spełnia wymagania zgodności z przepisami i zapewnia hiperdostępność w przedsiębiorstwie
Narzędzie Veeam® Availability Orchestrator w połączeniu z rozwiązaniem Veeam Backup & Replication™ automatyzuje tworzenie, dokumentowanie i testowanie planów odzyskiwania po awarii (DR), które zapewniają ciągłość działania i zgodność z przepisami.

Minimalne przestoje, maksymalna hiperdostępność

Maksymalizacja dostępności

Narzędzie Veeam Availability Orchestrator pomaga przedsiębiorstwom w osiąganiu założonych poziomów usług dzięki minimalizacji przestojów — planowanych i nieplanowanych — przy użyciu niezawodnego, automatycznie testowanego i dokumentowanego planu odzyskiwania po awarii. 

WIĘCEJ INFORMACJI

Maksymalizacja dostępności
Spełnienie wymagań prawnych

Spełnienie wymagań prawnych

Spełnienie wymagań prawnych

Dokumentacja odzyskiwania po awarii — automatycznie aktualizowana i ponownie publikowana wraz ze zmianami w środowisku — pozwala zaspokoić potrzeby dokumentacyjne związane z wymaganiami prawnymi, audytami zgodności i bibliotekami technicznymi firmy.

Więcej informacji o dokumentacji

Łatwe dowodzenie odzyskiwalności

Łatwe dowodzenie odzyskiwalności

Dzięki automatycznemu testowaniu planu DR i sprawdzaniu gotowości można w każdej chwili dowieść odzyskiwalności danych, unikając kosztownych procesów ręcznych i obciążania systemów produkcyjnych.

Więcej informacji o testowaniu

Łatwe dowodzenie odzyskiwalności
Niezawodne przełączanie w tryb awaryjny i powrót po awarii

Niezawodne przełączanie w tryb awaryjny i powrót po awarii

Niezawodne przełączanie w tryb awaryjny i powrót po awarii

Teraz możesz zapewnić ciągłość usług IT i działania przedsiębiorstwa dzięki zautomatyzowanemu przełączaniu w tryb awaryjny i powrotowi po awarii w ramach wielolokalizacyjnych planów odzyskiwania tworzonych na potrzeby zaplanowanych migracji, unikania awarii oraz odzyskiwania po awarii.

Więcej informacji o odzyskiwaniu

Zaawansowana replikacja

Veeam Availability Orchestrator dzięki wykorzystaniu funkcji replikacji zawartych w rozwiązaniu Veeam Backup & Replication pozwala uzyskać hiperdostępność wszystkich krytycznych aplikacji. Replikacja maszyn wirtualnych przy użyciu obrazów zapewnia wysoką dostępność na miejscu oraz odzyskiwanie po awarii w lokalizacji zewnętrznej, a dzięki wbudowanej akceleracji sieci WAN repliki w lokalizacji zewnętrznej można zapisywać nawet 50-krotnie szybciej.

Więcej informacji o replikacji

Obejrzyj prezentację produktu

Prowadzenie: inżynier systemowy firmy Veeam

BEZPŁATNA wersja próbna

Zastosuj narzędzie Veeam Availability Orchestrator we własnym laboratorium

Jak kupić

Opcje licencjonowania, ceny i pakiety