Infolinia sprzedaży: 00 (800) 112 4585 | 08:00 - 18:00 CET | ENG, DEU, FRA, RUS
Polski

Veeam Availability Platform

Nowa generacja rozwiązań zapewniających dostępność

Veeam Availability Platform for the Hybrid Cloud udostępnia rozwiązania nowej generacji zapewniające dostępność obciążeń, która umożliwia realizację koncepcji Always-On Enterprise™. Platforma ta wyposaża firmy każdej wielkości w narzędzia do zapewniania dostępności obciążeń wirtualnych, fizycznych oraz chmurowych za sprawą następujących funkcji:
nonstop-business.svg
Pełna ciągłość działalności — natychmiastowe odzyskiwanie dowolnej aplikacji i dowolnych danych w dowolnej chmurze
digital-transform.svg
Sprawna transformacja cyfrowa dzięki wielochmurowemu zarządzaniu danymi i ich migracji — klient sam wybiera chmurę i sposób jej użytkowania
visibility.svg
Analizy i wgląd zapewniające wartościową wiedzę na potrzeby zarządzania danymi, zwiększania wydajności i dbania o zgodność z przepisami
Nowa generacja rozwiązań zapewniających dostępność obciążeń wirtualnych, fizycznych oraz chmurowych umożliwia nieprzerwaną działalność biznesową zgodnie z koncepcją Always-On Enterprise.
Ciągłość działalności | Sprawność | Analizy i wgląd

Veeam Availability Suite

Availability for the Always-On Enterprise Pakiet
Veeam Availability SuiteTM umożliwia realizację koncepcji Availability for the Always-On Enterprise. W tym celu wykorzystuje inwestycje IT w obszarach wirtualizacji serwerów, nowoczesnej pamięci masowej i platform chmurowych, ułatwiając przedsiębiorstwom przestrzeganie nowoczesnych umów o poziomie usług (SLA) i umożliwiając odzyskanie dowolnej usługi IT oraz związanych z nią aplikacji i danych w czasie liczonym w sekundach i minutach.

Veeam Agent dla Microsoft Windows / Veeam Agent dla Linux

Dostępność obciążeń fizycznych i w chmurze publicznej
Dzięki współpracy z rozwiązaniem Veeam Backup & ReplicationTM NOWE narzędzia Veeam Agent dla Microsoft WindowsLinuxa rozszerzają dostępność na obciążenia Windows i Linux. Stanowią one szybki i łatwy sposób na uniknięcie przestojów i utraty danych na fizycznych oraz działających w chmurze publicznej serwerach i stacjach roboczych oraz urządzeniach końcowych Windows i Linux.

Veeam Backup dla Microsoft Office 365

Twoje dane, Twój obowiązek

Umożliwia tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych pakietu Microsoft Office 365, ułatwiając zachowanie dostępu do e-maili.

Jednym z najtrudniejszych przeżyć dla pracownika działu IT jest sytuacja, gdy może tylko wysłać zgłoszenie serwisowe i czekać. Nie skazuj się na taki los. Rozwiązanie Veeam Backup dla Microsoft Office 365 eliminuje ryzyko utraty dostępu do e-maili programu Exchange Online i zapewnia dostępność użytkownikom.

Veeam Availability Orchestrator

Zapewnienie ciągłości działania i zgodności odzyskiwania po awarii
Narzędzie Veeam Availability Orchestrator pomaga przedsiębiorstwom w zapewnieniu zgodności odzyskiwania po awarii oraz osiąganiu założonych poziomów usług dzięki minimalizacji przestojów — planowanych i nieplanowanych — przy użyciu automatycznie testowanego i dokumentowanego planu odzyskiwania po awarii.
availability-city.jpg
availability-vac.jpg

Veeam Availability Console

Nr 1 w obszarze backupu i DRaaS w chmurze dla usługodawców
Veeam Availability Console to działająca w chmurze platforma dla usługodawców, która umożliwia pozyskiwanie nowych źródeł przychodów dzięki zdalnemu monitorowaniu kopii zapasowych i replik Veeam obciążeń wirtualnych, fizycznych i chmurowych oraz zarządzaniu nimi z poziomu jednej centralnej konsoli.

Veeam Availability dla AWS

Bezagentowe tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie instancji AWS 
NOWE rozwiązanie Veeam Availability Suite dla AWS to pierwsze w branży chmurowe, bezagentowe rozwiązanie do ochrony oraz zapewniania dostępności aplikacji i danych na platformie AWS. Rozwiązanie to ogranicza ryzyko utraty dostępu i zapewnia ochronę instancji AWS.
availability-aws.jpg
availability-vcc.jpg

Veeam Cloud Connect

Wykorzystanie chmury do odzyskiwania po awarii i tworzenia kopii zapasowych w lokalizacji zewnętrznej

Kluczowa technologia firmy Veeam, która umożliwia przenoszenie obciążeń i danych między systemem lokalnym a chmurą.

Funkcja Veeam Cloud Connect udostępnia w pełni zintegrowaną, szybką i bezpieczną metodę tworzenia kopii zapasowych, replikacji oraz przywracania danych z chmury. Wystarczy wybrać usługodawcę i wskazać chmurę jako lokalizację docelową w zadaniach backupu lub replikacji. Odzyskiwanie po awarii przy użyciu chmury i backup w lokalizacji zewnętrznej są teraz naprawdę łatwe.