NOWOŚĆ Veeam Availability Platform for the Hybrid Cloud

Veeam Availability Platform

Nowa generacja rozwiązań zapewniających dostępność

Nowa generacja rozwiązań zapewniających dostępność

Nowa generacja rozwiązań zapewniających dostępność obciążeń wirtualnych, fizycznych oraz chmurowych umożliwia nieprzerwaną działalność biznesową zgodnie z koncepcją Always-On Enterprise.

Veeam Availability Platform for the Hybrid Cloud udostępnia rozwiązania nowej generacji zapewniające dostępność obciążeń, która umożliwia realizację koncepcji Always-On Enterprise™. Platforma ta wyposaża firmy każdej wielkości w narzędzia do zapewniania dostępności obciążeń wirtualnych, fizycznych oraz chmurowych za sprawą następujących funkcji:

  • Ciągłość funkcjonowania przedsiębiorstwa: docelowe poziomy usług odzyskiwania wynoszące mniej niż 15 minut w przypadku WSZYSTKICH aplikacji oraz danych, a także orkiestracja planów odtwarzania
  • Elastyczność lokowania obciążeń: dostępność obciążeń w każdej chmurze i lokalizacji, co umożliwia maksymalne wykorzystanie inwestycji w infrastrukturę IT oraz zwiększenie jej elastyczności
  • Zgodność z przepisami oraz pełny wgląd w środowisko: proaktywne monitorowanie, raportowanie, testowanie i dokumentowanie działań w celu zapewnienia zgodności z wymaganiami firmy i organów nadzorczych

Omówienie | Więcej informacji

Veeam Availability Suite™ to sztandarowy produkt firmy Veeam zapewniający dostępność obciążeń wirtualnych i w chmurze prywatnej za pośrednictwem rozwiązań Veeam Backup & Replication™ i Veeam ONE™. Pakiet Veeam Availability Suite pozwala na prowadzenie działalności bez przerw (Always-On Enterprise) przez wykorzystanie wirtualizacji serwerów, nowoczesnej pamięci masowej i platform chmurowych. Dzięki temu umożliwia przestrzeganie umów SLA przewidujących docelowy czas i punkt odzyskiwania (RTPO™) na poziomie poniżej 15 minut dla WSZYSTKICH aplikacji i danych.

Veeam Agent dla Microsoft Windows to produkt oparty na technologii wprowadzonej w rozwiązaniu Veeam Endpoint Backup™ FREE. Zapewnia dostępność obciążeń fizycznych oraz w chmurze publicznej hostowanych na serwerach i stacjach roboczych z systemem Windows — zarówno lokalnie, jak i w chmurze publicznej. Pobierz darmową wersję próbną

Arkusz danych

Veeam Agent dla Linuxa zapewnia dostępność obciążeń fizycznych oraz w chmurze publicznej hostowanych na serwerach z systemem Linux — zarówno lokalnie, jak i w chmurze publicznej. Pobierz darmową wersję próbną

Arkusz danych

Veeam Availability Console to platforma w chmurze dla usługodawców i do rozproszonych środowisk korporacyjnych. Ta konsola do zarządzania wykorzystuje rozwiązanie Veeam Cloud Connect, aby ułatwić przedsiębiorstwom zarządzanie zdalnymi biurami i innymi rozproszonymi lokalizacjami. Wykorzystując technologię wprowadzoną w produkcie Veeam Managed Backup Portal, umożliwia także usługodawcom świadczenie usług tworzenia kopii zapasowych i replikacji przy użyciu technologii Veeam, a partnerzy i sprzedawcy mogą dzięki temu rozwinąć nową działalność usługową. Więcej informacji na temat tego przygotowywanego produktu.

Arkusz danych

Veeam Availability Orchestrator umożliwia koordynację odzyskiwania po awarii w przedsiębiorstwie. Obejmuje to koordynację kopii zapasowych i replik Veeam na podstawie zdefiniowanego planu odzyskiwania po awarii, testowanie odzyskiwania po awarii na podstawie zasad, a także zapewnianie zgodności z zasadami i przepisami oraz dokumentowanie działań. Więcej informacji o produkcie Veeam Availability Orchestrator.

Arkusz danych

Funkcja Veeam Cloud Connect usprawnia tworzenie kopii zapasowych i przywracanie obciążeń w chmurze, udostępniając w pełni zintegrowaną, szybką i bezpieczną metodę tworzenia, replikowania i przywracania kopii zapasowych z chmury oraz do chmury. Więcej informacji o możliwościach wykorzystania tych funkcji w firmie.

Arkusz danych