00 (800) 112 4585 | 08:00 - 18:00 CET
PL
Bezpłatna wersja próbna

Veeam Availability Platform

Veeam Availability Platform

Dane są motorem transformacji cyfrowej oraz źródłem ważnej i wartościowej wiedzy praktycznej. Dlatego mają krytyczne znaczenie dla sukcesów rynkowych przedsiębiorstw. Jednak z danymi wiążą się także wyzwania, takie jak dynamiczny wzrost ich ilości, wskutek którego rozmiar „cyfrowego uniwersum” co dwa lata się podwaja. Jednocześnie postępuje rozrost źródeł danych, czyli rozprzestrzenianie się ich po różnych aplikacjach, urządzeniach i chmurach.

Platforma Veeam® Availability Platform™ to najbardziej kompleksowe rozwiązanie pomagające przekształcić zarządzanie danymi z mechanizmów opartych na zasadach w oparte na zachowaniach. Dzięki temu dane stają się „inteligentniejsze”, autonomiczne pod względem zarządzania oraz dostępne w dowolnej aplikacji i dowolnej infrastrukturze chmurowej.

Veeam Availability Platform obejmuje następujące funkcje i możliwości:

backup.png

Tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie / replikacja i przełączanie w tryb awaryjny

Tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie to motory napędzające platformę Veeam Availability Platform

Główne funkcje opracowane przez firmę Veeam — tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie, a także replikacja i przełączanie w tryb awaryjny — stanowią fundament sztandarowych produktów Veeam, czyli rozwiązania Veeam Backup & Replication™ i pakietu Veeam Availability Suite™. Na tym fundamencie firma Veeam buduje mechanizmy zapewniania dostępności dowolnej aplikacji i dowolnych danych w dowolnej chmurze.

Interfejsy Universal API

Nasze integracje zapewniają najwyższy poziom dostępności i parametrów umów SLA, poprawiają efektywność działania oraz pozwalają uzyskać optymalne rezultaty

Firma Veeam razem z partnerami z rozbudowanego ekosystemu udostępnia szereg integracji i interfejsów. Obejmują one integracje z hypervisorami VMware, MicrosoftNutanix, integracje za pośrednictwem interfejsów Universal Storage API z pamięcią masową Hewlett Packard Enterprise (HPE), NetApp, DellEMC, Cisco, Pure Storage, Infinidat, Huawei i IBM oraz interfejsy do takich krytycznych aplikacji jak Microsoft Exchange, SharePoint, Active Directory, SQL i Oracle.
universal.png
datalabs.png

DataLabs

Veeam DataLabs™ — ograniczenie ryzyka i pobudzanie innowacji bez zakłócania działalności firmy

Technologia Veeam DataLabs umożliwia testowanie oraz projektowanie nowych funkcji i aktualizacji, sprawdzanie zabezpieczeń i zgodności z przepisami oraz planowanie mocy obliczeniowych bez zakłóceń działania systemów produkcyjnych. Veeam DataLabs ułatwia szybsze dostarczanie usług cyfrowych bez naruszania cyfrowej rzeczywistości firmy.

Wgląd i monitorowanie

Wgląd w dowolne dane i dowolne aplikacje w dowolnej chmurze na potrzeby podmiotów biznesowych

Zyskaj pełny obraz całej infrastruktury IT z funkcjami zarządzania przeznaczonymi dla usługodawców. Rozwiązanie Veeam ONE™ udostępnia zaawansowane mechanizmy monitorowania, raportowania i planowania mocy obliczeniowych, które umożliwiają wgląd we wszystkie obciążenia. Korzystając z narzędzia Veeam Availability Console, usługodawcy mogą zapewnić klientom funkcje wglądu i scentralizowane zarządzania, które ułatwiają pozyskiwanie wartościowej wiedzy. Natomiast pakiet Veeam Management Pack™ dla System Center zapewnia pełny wgląd w środowisko — od aplikacji do sprzętu — dzięki któremu administratorzy korzystający z oprogramowania Microsoft System Center mogą podejmować lepsze decyzje z obszaru IT.
visibility.png
cloud.png

Chmura

Ochrona danych obejmująca dowolną chmurę

Firma Veeam oferuje rozwiązania do ochrony danych w przedsiębiorstwie wielochmurowym, wykorzystując solidne partnerstwa strategiczne i płynną integrację technologii z czołowymi dostawcami usług chmurowych, takimi jak Amazon Web Services (AWS), Microsoft Cloud, IBM Cloud i ponad 20 000 dostawców zarządzanych usług chmurowych, ułatwiając ochronę danych w dowolnej chmurze.

SaaS (Software as a Service)

Pełny dostęp, kontrola i ochrona danych SaaS

Rozwiązanie Veeam Backup dla Microsoft Office 365 eliminuje ryzyko utraty dostępu i kontroli nad danymi pakietu Office 365 — w tym programów Exchange Online, SharePoint Online i OneDrive dla Firm — dzięki czemu są one stale dostępne i chronione.
saas.png
physical.png

Obciążenia fizyczne

Urządzenia końcowe i serwery fizyczne wciąż stanowią znaczną część infrastruktury danych w większości przedsiębiorstw

Kluczowe znaczenie ma dostępność WSZYSTKICH obciążeń, również tych fizycznych. Fizyczne serwery i urządzenia końcowe są niezbędne do nieprzerwanego działania i rozwoju większości przedsiębiorstw. Veeam zapewnia dostępność fizycznych serwerów i stacji roboczych z systemami Windows i Linux dzięki narzędziom Veeam Agent dla Microsoft Windows i Linuxa.

Orkiestracja i automatyzacja

Przewidywanie potrzeb i ich bezpieczne zaspokajanie w środowisku wielochmurowym, prowadzące do obniżenia ryzyka i szybszego tworzenia innowacji

Orkiestracja i automatyzacja są niezbędne do elastycznego lokowania obciążeń i inteligentnego zarządzania danymi. Narzędzie Veeam Availability Orchestrator umożliwia orkiestrację kopii zapasowych i replik Veeam przy użyciu zdefiniowanego planu odzyskiwania po awarii. Udostępnia ono nieinwazyjne testy oraz zautomatyzowane tworzenie dokumentacji, a także funkcje aktualizacji i raportowania, nie tylko umożliwiając płynne przełączenie awaryjne na inną lokalizację, ale także ułatwiając zachowanie zgodności z przepisami.
orchestration.png