NOWOŚĆ Veeam Availability Suite 9.5

Zawiera rozwiązania Veeam Backup & Replication i Veeam ONE

Funkcje i możliwości

Tworzenie kopii zapasowych, odzyskiwanie, replikacja i nie tylko — dla środowisk VMware i Hyper-V
Co nowego w wersji 9.5
Pakiet Veeam® Availability Suite™ ułatwia realizację koncepcji Availability for the Always-On Enterprise™, pomagając przedsiębiorstwom korzystającym ze środowisk VMware vSphere i Microsoft Hyper-V w osiągnięciu założonych poziomów usług oraz umożliwiając przywrócenie dowolnej usługi IT i związanych z nią aplikacji oraz danych w czasie liczonym w sekundach i minutach.
DARMOWA WERSJA PRÓBNA
W wersji próbnej nie ma ograniczeń funkcjonalności
Szybkie odzyskiwanie

Szybkie odzyskiwanie

Sprawne odzyskiwanie potrzebnych danych w sposób wybrany przez użytkownika

Rozwiązanie Veeam Backup & Replication™ udostępnia funkcje błyskawicznego, niezawodnego przywracania całych maszyn wirtualnych oraz poszczególnych plików i elementów aplikacji, dzięki którym można skrócić czas RTO do mniej niż 15 minut.

Jak szybko jesteś w stanie odzyskać potrzebne dane?

96% operacji odzyskiwania wykonywanych przy użyciu rozwiązań Veeam spełnia parametry RTO określone w umowach SLA, podczas gdy w innych rozwiązaniach wskaźnik ten wynosi 78%.

Unikanie utraty danych

Unikanie utraty danych

Niskie wartości RPO i usprawnione odzyskiwanie po awarii

Rozwiązanie Veeam Backup & Replication umożliwia sprawniejsze odzyskiwanie danych po awarii oraz proste i bezpieczne tworzenie kopii zapasowych w lokalizacji zewnętrznej. Dzięki niemu wartość docelowego punktu odzyskiwania (RPO) można obniżyć do mniej niż 15 minut.

Jak ograniczyć ryzyko utraty danych?

83% klientów firmy Veeam jest spokojniejszych o tworzone kopie zapasowe niż w przypadku poprzednio stosowanych rozwiązań.

Pewność odzyskania danych

Pewność odzyskania danych

Gwarantowane odzyskanie każdego pliku, każdej aplikacji i każdego serwera wirtualnego — w dowolnej chwili

Rozwiązanie Veeam Backup & Replication automatycznie testuje każdą kopię zapasową i replikę wykonaną w środowisku vSphere i Hyper-V. Dzięki temu daje pewność, że w razie potrzeby będzie można skutecznie przywrócić pliki, aplikacje i serwery wirtualne.

Czy masz stuprocentową pewność, że z Twoich kopii zapasowych uda się odzyskać dane?

71% klientów firmy Veeam informuje o wyższej niezawodności procesów backupu w porównaniu z innymi rozwiązaniami.

 • Weryfikacja odzyskiwania danych z każdej kopii zapasowej dzięki funkcji SureBackup®.
 • Automatyczne testowanie każdego punktu przywracania w każdej replice maszyny wirtualnej przy użyciu funkcji SureReplica.

Bezpłatnie

Veeam Availability Suite 9.5

Bez ograniczeń funkcjonalności przez 30 dni!

Wykorzystanie potencjału danych

Wykorzystanie potencjału danych

Wierne odwzorowanie środowiska produkcyjnego przy użyciu zawartości kopii zapasowych

Rozwiązanie Veeam Backup & Replication ogranicza ryzyko związane z wdrażaniem aplikacji, ponieważ umożliwia wykorzystanie kopii zapasowych i replik w środowisku podobnym do produkcyjnego przed faktycznym wprowadzeniem jakichkolwiek zmian.

Jak ograniczyć ryzyko związane z wdrażaniem aplikacji?

84% użytkowników środowiska Veeam Virtual Lab oszczędza czas dzięki unikaniu problemów związanych z wdrożeniami.

 • Tworzenie środowiska Virtual Lab bez alokowania dodatkowych zasobów w celu uruchamiania aplikacji z kopii zapasowych i replik Veeam.
 • Testowanie aplikacji na jednej lub kilku maszynach wirtualnych oraz rozwiązywanie ewentualnych problemów w środowisku testowym On-Demand Sandbox™ bez wpływu na środowisko produkcyjne.
 • Tworzenie pełnych, izolowanych kopii środowiska produkcyjnego z migawek pamięci masowej przy użyciu technologii On-Demand Sandbox for Storage SnapshotsULEPSZENIE.
Pełny wgląd

Pełny wgląd

Proaktywne monitorowanie i ostrzeganie o problemach, zanim wpłyną one na działalność operacyjną

Rozwiązania Veeam Backup & Replication i Veeam ONE™ zapewniają kontrolę nad całym środowiskiem wirtualnym i kopii zapasowych. Dzięki wykorzystaniu funkcji i możliwości oferowanych przez technologię backupu firmy Veeam można wykrywać problemy, zanim negatywnie wpłyną one na działalność bez przerw (Always-On Business™). Rozwiązanie Veeam ONE zapewnia ochronę oraz wysoką wydajność i dostępność dzięki następującym funkcjom:

Czy masz odpowiedni wgląd w firmowe środowisko IT?

71% klientów korzystających z narzędzi Veeam do monitorowania i raportowania twierdzi, że zapewniają one większą świadomość ryzyka niż inne rozwiązania.

 • Całodobowe monitorowanie i ostrzeganie w czasie rzeczywistym — powiadamianie o problemach z tworzeniem kopii zapasowych i wydajnością.
 • Optymalizacja zasobów i śledzenie konfiguracji — ocena funkcjonowania infrastruktury i zapewnienie zgodności istniejącej konfiguracji z najlepszymi praktykami.
 • Planowanie i prognozowanie mocy obliczeniowych — prognozowanie trendów wykorzystania zasobów za pomocą modelowania typu „co, jeśli” oraz śledzenie nadmiernego przydziału zasobów w infrastrukturach kopii zapasowych i wirtualnej.
 • ...i wiele innych funkcji w NOWYM rozwiązaniu Veeam ONE 9.5!
 • Wgląd w infrastrukturę kopii zapasowych Veeam z poziomu platform Microsoft System CenterKaseya VSA i LabTech.
 • Użyteczność klasy korporacyjnej dzięki autonomicznej konsoli oraz ulepszeniom przeznaczonym dla zdalnych biur i oddziałów.
 • Możliwość rozbudowy środowiska — architektura rozproszona i scentralizowana konsola zarządzania.
 • Wykorzystanie ścisłej integracji z platformą VMware — obsługa oprogramowania vCloud DirectorULEPSZENIE dla samodzielnych dzierżawców i wtyczka vSphere Web Client.

Filmy instruktażowe online

Sesja na żywo lub nagrana

Wypróbuj

Wypróbuj Veeam w swoim laboratorium

Jak kupić

Opcje licencjonowania, ceny i pakiety