NOWOŚĆ Veeam Availability Suite 9.5

Zawiera rozwiązania Veeam Backup & Replication i Veeam ONE

Ceny i pakiety

Pakiet Veeam® Availability Suite™ umożliwia realizację koncepcji Availability for the Always-On Enterprise™, ponieważ łączy czołowe w branży funkcje tworzenia kopii zapasowych, przywracania i replikacji dostępne w rozwiązaniach Veeam Backup & Replication™ i Veeam ONE™ dla VMware vSphere i Microsoft Hyper-V. Firma Veeam oferuje różne wersje pakietu Veeam Availability Suite — Standard, Enterprise i Enterprise Plus — dzięki czemu klient może wybrać potrzebne mu funkcje.

Szczegółowy widok funkcji:

  • Veeam Availability Suite
  • Veeam Backup & Replication
  • Veeam ONE
Sugerowana cena producenta (MSRP) dla CPU socket w obszaru obejmuje rok konserwacji i pomocy technicznej (co daje minimum 20% oszczędności) i może wynosić już: Standard Enterprise Enterprise Plus
Veeam Availability Suite

Zawiera rozwiązania Veeam Backup & Replication i Veeam ONE

$1,150
$530 oszczędności na gnieździe!
$1,800
$550 oszczędności na gnieździe!
$2,650
$550 oszczędności na gnieździe!
Veeam Backup & Replication

Oddzielny produkt

$780 $1,450 $2,300
Veeam ONE

Oddzielny produkt

$900

Gniazdo lub gniazdo procesor

Gniazdo lub gniazdo procesora oznacza fizyczny interfejs lub złącze, które zapewnia połączenia mechaniczne i elektryczne między określonym urządzeniem (zazwyczaj mikroprocesorem) i płytką drukowaną w komputerze lub serwerze fizycznym należącym do użytkownika końcowego lub przez niego kontrolowanym, niezależnie od producenta, wielkości i mocy obliczeniowej.

Sugerowane ceny producenta

Wszystkie sugerowane ceny producenta nie zawierają obowiązujących podatków (w tym VAT), ceł ani innych danin, które mogą być nakładane przez władze w danym miejscu. W sprawie oferty cenowej należy kontaktować się z preferowanym ProPartnerem firmy Veeam.

Per VM Licensing

A VM is a virtual machine is an operating system OS or application environment that is installed on software which imitates dedicated hardware. Licensing is determined by the total number of virtual machines (VMs) that are managed with this technology. A virtual machine contents, OS or applications are not taken into the licensing consideration.

Funkcje rozwiązania Veeam Backup & Replication:
Kopie zapasowe (na dysku; wbudowana deduplikacja i kompresja)
Tworzenie kopii zapasowych bezpośrednio z plikowej (NFS) podstawowej pamięci masowej
Veeam Cloud Connect Backup (szybkie i bezpieczne kopie zapasowe w chmurze)

Veeam Cloud Connect dla dostawców usług jest licencjonowana oddzielnie per maszyna wirtualna

Veeam Cloud Connect Replication (w pełni zintegrowane, szybkie i bezpieczne odzyskiwanie awaryjne w oparciu o chmurę)

Veeam Cloud Connect dla dostawców usług jest licencjonowana oddzielnie per maszyna wirtualna

Odzyskiwanie (całe maszyny wirtualne, dyski wirtualne, poszczególne pliki)
Restore to Microsoft AzureNOWOŚĆ
Replikacja (niemal ciągła ochrona danych, optymalizacje pod kątem sieci WAN; replikacja z kopii zapasowej i planowane przełączanie awaryjne)
SureBackup® i SureReplica (weryfikacja odzyskiwania)
On-Demand Sandbox™ (ograniczenie ryzyka dzięki wykorzystaniu kopii zapasowych i replik przy wdrażaniu aplikacji)ulepszenie
Odzyskiwanie dla Oracle
Zaawansowane odzyskiwanie danych programów Microsoft Active Directory, Exchange, SharePoint i SQL Serverulepszenie
Serwer proxy interakcji z gościem dla zdalnych biur i oddziałów
Ulepszone szyfrowanie (ochrona przed utratą hasła)
Replikacja (planowane przełączanie awaryjne)
Scale-out Backup Repository (ograniczenie do 3 repozytoriów składowych)
Wbudowana akceleracja sieci WAN (dla Veeam Cloud Connect)
Wbudowana akceleracja sieci WAN (na potrzeby kopii zapasowych)
Wbudowana akceleracja sieci WAN (na potrzeby replik)
Tworzenie kopii zapasowych z migawek pamięci masowej Dell EMC
Kopie zapasowe z migawek pamięci masowej HPE
Kopie zapasowe z migawek pamięci masowej NetApp
Tworzenie kopii zapasowych z pamięci masowej NetApp SnapMirror i SnapVault
Kopie zapasowe z migawek pamięci masowej Nimble
Kopie zapasowe z migawek pamięci masowej Cisco HyperFlex
On-Demand Sandbox™ (ograniczenie ryzyka przy wdrażaniu aplikacji) z wykorzystaniem migawek pamięci masowejulepszenie
Samodzielne odzyskiwanie (delegowanie)
Automatyzacja zadań (obsługa interfejsu API RESTful)

W przypadku usługodawców obsługa interfejsu RESTful API jest dostępna we wszystkich wersjach — Standard, Enterprise i Enterprise Plus

Funkcje rozwiązania Veeam ONE
Całodobowe monitorowanie i ostrzeganie w czasie rzeczywistym na potrzeby infrastruktury kopii zapasowych oraz środowisk VMware i Hyper-V
Raporty dotyczące kopii zapasowych (łącznie z oceną konfiguracji pod kątem backupu)
Narzędzia do oceny infrastruktury (pod kątem kopii zapasowych)
Optymalizacja zasobów i planowanie mocy obliczeniowych metodą „co, jeśli”
Raportowanie i monitorowanie wielu dzierżawców
Ponad 200 gotowych alarmów
W pełni konfigurowalne raporty
Pulpity stanu i wydajności
Raporty dotyczące rozwiązania Veeam Backup & Replication 9.5
Ocena wydajności i konfiguracji środowiska Microsoft Hyper-V
Monitorowanie i raportowanie funkcji Veeam Cloud Connect
Funkcje obciążeń zwrotnych i rozliczeń dla infrastruktury wirtualnej i kopii zapasowych
Zaawansowane scenariusze wdrożeń dla przedsiębiorstw
Obsługa platformy Microsoft Hyper-V 2016
Dodatkowe dostosowania pakietu raportów dotyczących kopii zapasowych

Jaką firmę reprezentujesz:

Małe firmy

Jeśli Twoje środowisko wirtualne nie obejmuje więcej niż 6 gniazd procesorów (jest tak najczęściej w firmach zatrudniających do 250 pracowników), sprawdź pakiet Veeam Backup Essentials™ dla małych firm, który zapewnia nawet 60% oszczędności.
Aktualni klienci

Czy chcesz przejść z rozwiązania Veeam Backup & Replication lub Veeam ONE na pakiet Veeam Availability Suite albo na wyższą wersję obecnego produktu? Już dziś zrób pierwszy krok!
Usługodawcy

Veeam oferuje specjalne ceny i licencje dla dostawców hostingu, usług zarządzanych i rozwiązań działających w chmurze. Więcej informacji.

Sposób na uniknięcie kosztów początkowych — licencje subskrypcyjne

Chcąc zapewnić klientom większą elastyczność, firma Veeam oferuje licencje subskrypcyjne. Pozwalają one uniknąć początkowych kosztów zakupu i rozpocząć korzystanie z nagradzanych technologii Veeam przy minimalnym ryzyku finansowym. Pakiet Veeam Availability Suite, rozwiązanie Veeam Backup & Replication i pakiet Veeam Backup Essentials można kupić w postaci jedno-, dwu- lub trzyletniej licencji subskrypcyjnej. Każda taka licencja obejmuje pomoc techniczną Premium w trybie 24/7.

Sugerowana cena producenta (MSRP) dla CPU socket w obszaru. Obejmuje pomoc techniczną Premium w trybie 24/7 (co daje minimum 20% oszczędności) Standard Enterprise Enterprise Plus
Veeam Availability Suite

Zawiera rozwiązania Veeam Backup & Replication i Veeam ONE

$688 za jeden rok $1,076 za jeden rok $1,585 za jeden rok
Veeam Backup & Replication

Oddzielny produkt

$466 za jeden rok $867 za jeden rok $1,375 za jeden rok
Veeam ONE

Oddzielny produkt

Licencja subskrypcyjna niedostępna

Gniazdo lub gniazdo procesor

Gniazdo lub gniazdo procesora oznacza fizyczny interfejs lub złącze, które zapewnia połączenia mechaniczne i elektryczne między określonym urządzeniem (zazwyczaj mikroprocesorem) i płytką drukowaną w komputerze lub serwerze fizycznym należącym do użytkownika końcowego lub przez niego kontrolowanym, niezależnie od producenta, wielkości i mocy obliczeniowej.

Sugerowane ceny producenta

Wszystkie sugerowane ceny producenta nie zawierają obowiązujących podatków (w tym VAT), ceł ani innych danin, które mogą być nakładane przez władze w danym miejscu. W sprawie oferty cenowej należy kontaktować się z preferowanym ProPartnerem firmy Veeam.

Per VM Licensing

A VM is a virtual machine is an operating system OS or application environment that is installed on software which imitates dedicated hardware. Licensing is determined by the total number of virtual machines (VMs) that are managed with this technology. A virtual machine contents, OS or applications are not taken into the licensing consideration.

Znajdź sprzedawcę   Zapytaj o ofertę

Licencje, odnawianie

Licencja na pakiet Veeam Availability Suite jest udzielana na podstawie łącznej liczby gniazd procesorów na hostach, na których znajdują się maszyny wirtualne przeznaczone do tworzenia kopii zapasowych i/lub replikacji. Hosty docelowe (w zadaniach replikacji i migracji) nie wymagają licencji.

Nie ma opłat licencyjnych zależnych od liczby agentów, maszyn wirtualnych lub aplikacji. Opłata licencyjna obejmuje roczną konserwację (pomoc techniczną i aktualizacje produktu).

Zakup odnowienia wieloletniego pozwala obniżyć koszty odnowienia licencji Veeam nawet o 10%. Już dzisiaj skontaktuj się z przedstawicielem ds. odnowień, aby omówić opcje odnowienia subskrypcji i możliwe oszczędności.