NOWOŚĆ Veeam Availability Suite 9.5

Najważniejsze filmy produktowe

NEW Veeam Availability Suite v9 Feature Overview
Top 10 Unknown, Cool Features of Veeam Availability Suite v9

Więcej filmów

Zrzuty ekranowe produktów

Nawet w przypadku utraty hasła dane z zaszyfrowanych kopii zapasowych można odzyskać bez obniżania poziomu bezpieczeństwa
Kompleksowe 256-bitowe szyfrowanie AES umożliwia zabezpieczenie kopii zapasowych w źródle oraz w trakcie transferu i przechowywania
Dzięki migawkom pamięci masowej można kilkoma kliknięciami tworzyć pełne izolowane kopie środowiska produkcyjnego.
Tworzenie kopii zapasowych i replikowanie maszyn wirtualnych na miejscu w celu zapewnienia wysokiej dostępności lub na zewnątrz na potrzeby odzyskiwania po awarii
Funkcja błyskawicznego odzyskiwania maszyny wirtualnej umożliwia przywrócenie całej maszyny z kopii zapasowej w kilka minut.
Można tworzyć kopie zapasowe zwirtualizowanych serwerów Microsoft SQL i ich dzienników transakcji.
Wybrany element można przywrócić do pierwotnej lokalizacji, innej lokalizacji Active Directory albo go wyeksportować
Określanie danych użytkownika funkcji Cloud Connect
Identyfikowanie potencjalnych problemów z konfiguracją kopii zapasowych
Szacowanie wykorzystania zasobów i modelowanie scenariuszy wdrożeń
Sprawdzanie daty ostatniej kopii zapasowej maszyn wirtualnych
Znajdowanie kopii zapasowych niespełniających parametru RPO
Raportowanie wydajności infrastruktury kopii zapasowych i efektywności ochrony danych
Monitorowanie repozytoriów Scale-Out Backup Repository