Najważniejsze filmy produktowe

Zrzuty ekranowe produktów

Funkcja błyskawicznego odzyskiwania maszyny wirtualnej umożliwia przywrócenie całej maszyny z kopii zapasowej w kilka minut.
Funkcja błyskawicznego odzyskiwania maszyny wirtualnej umożliwia przywrócenie całej maszyny z kopii zapasowej w kilka minut.
Określanie danych użytkownika funkcji Cloud Connect
Określanie danych użytkownika funkcji Cloud Connect
Dzięki migawkom pamięci masowej można kilkoma kliknięciami tworzyć pełne izolowane kopie środowiska produkcyjnego.
Dzięki migawkom pamięci masowej można kilkoma kliknięciami tworzyć pełne izolowane kopie środowiska produkcyjnego.
Kompleksowe 256-bitowe szyfrowanie AES umożliwia zabezpieczenie kopii zapasowych w źródle oraz w trakcie transferu i przechowywania
Kompleksowe 256-bitowe szyfrowanie AES umożliwia zabezpieczenie kopii zapasowych w źródle oraz w trakcie transferu i przechowywania
Identyfikowanie potencjalnych problemów z konfiguracją kopii zapasowych
Identyfikowanie potencjalnych problemów z konfiguracją kopii zapasowych
Wybrany element można przywrócić do pierwotnej lokalizacji, innej lokalizacji Active Directory albo go wyeksportować
Wybrany element można przywrócić do pierwotnej lokalizacji, innej lokalizacji Active Directory albo go wyeksportować
Sprawdzanie daty ostatniej kopii zapasowej maszyn wirtualnych
Sprawdzanie daty ostatniej kopii zapasowej maszyn wirtualnych
Tworzenie kopii zapasowych i replikowanie maszyn wirtualnych na miejscu w celu zapewnienia wysokiej dostępności lub na zewnątrz na potrzeby odzyskiwania po awarii
Tworzenie kopii zapasowych i replikowanie maszyn wirtualnych na miejscu w celu zapewnienia wysokiej dostępności lub na zewnątrz na potrzeby odzyskiwania po awarii
Znajdowanie kopii zapasowych niespełniających parametru RPO
Znajdowanie kopii zapasowych niespełniających parametru RPO
Monitorowanie repozytoriów Scale-Out Backup Repository
Monitorowanie repozytoriów Scale-Out Backup Repository
Nawet w przypadku utraty hasła dane z zaszyfrowanych kopii zapasowych można odzyskać bez obniżania poziomu bezpieczeństwa
Nawet w przypadku utraty hasła dane z zaszyfrowanych kopii zapasowych można odzyskać bez obniżania poziomu bezpieczeństwa
Szacowanie wykorzystania zasobów i modelowanie scenariuszy wdrożeń
Szacowanie wykorzystania zasobów i modelowanie scenariuszy wdrożeń
Można tworzyć kopie zapasowe zwirtualizowanych serwerów Microsoft SQL i ich dzienników transakcji.
Można tworzyć kopie zapasowe zwirtualizowanych serwerów Microsoft SQL i ich dzienników transakcji.
Raportowanie wydajności infrastruktury kopii zapasowych i efektywności ochrony danych
Raportowanie wydajności infrastruktury kopii zapasowych i efektywności ochrony danych