https://login.veeam.com/pl/oauth?client_id=nXojRrypJ8&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.veeam.com%2Fservices%2Fauthentication%2Fredirect_url&response_type=code&scope=profile&state=eyJmaW5hbFJlZGlyZWN0TG9jYXRpb24iOiJodHRwczovL3d3dy52ZWVhbS5jb20vcGwvYXdzLWJhY2t1cC1zb2x1dGlvbnMuaHRtbCIsImhhc2giOiJlYTM1M2ViYi0xNWI5LTQ5NmUtOWFmMy01ZDBiODA4Njk0ZDUifQ

#1 AWS Backup

Veeam dla Amazon Web Services

Transformacja backupu na platformie AWS dzięki integracji z Amazon S3, Glacier i EC2

AKTUALNOŚCI: Przedstawiamy rozwiązanie Veeam Backup & Replication dla AWS! Plus nowe funkcje mobilności w chmurze i przechowywania danych dla platformy AWS w wersji 9.5 Update 4!

Płynna integracja z platformą AWS

Firma Veeam® zapewnia płynną integrację z platformą AWS, umożliwiając zwiększenie innowacyjności i sprawności biznesowej dzięki wykorzystaniu środowiska AWS jako rozszerzenia firmowego centrum danych. Rozwiązanie Veeam pozwala przechowywać podstawowe kopie zapasowe w środowisku lokalnym, co skraca czas RTO, oraz obniżyć koszty przez archiwizowanie dodatkowych kopii zapasowych na platformach Amazon S3 i Glacier. Ponadto za sprawą rozwiązania Veeam Backup & Replication dla AWS można ograniczyć ryzyko i dbać o dostępność typowo chmurowych obciążeń AWS.

Niezależnie od tego, czy kopie zapasowe mają być zapisywane na platformie AWS, czy z niej wysyłane, Veeam stanie na wysokości zadania.

Tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie na platformie AWS

Wspieranie przedsiębiorstw we wdrażaniu platformy AWS i zarządzaniu danymi w jej obrębie
  • Przechowywanie danych na platformach S3 i Glacier
  • Backup obciążeń AWS
  • Backup na platformie VMware Cloud on AWS
  • Przywracanie na platformę AWS

Nieograniczona pojemność na potrzeby długoterminowego przechowywania danych na platformie AWS przy użyciu rozwiązań Veeam

W odpowiedzi na wzrost ilości danych przedsiębiorstwa korzystają ze skalowalnych i przystępnych cenowo rozwiązań pamięci masowej do długoterminowego przechowywania danych. Funkcja Veeam Cloud Tier zapewnia nieograniczoną pojemność na potrzeby długoterminowego przechowywania danych dzięki macierzystej integracji z platformą AWS Amazon S3.

Jeśli chodzi o przechowywanie danych taśmowych, Veeam oferuje także integrację z wirtualnymi bibliotekami taśm na platformach AWS Amazon S3 i Amazon Glacier.

ZRÓB PIERWSZY KROK — POBIERZ PAKIET VEEAM AVAILABILITY SUITE

Obejrzyj szczegółową prezentację techniczną

PODRĘCZNIK WDROŻENIA FUNKCJI AWS VTL

Ograniczanie ryzyka dzięki funkcjom tworzenia kopii zapasowych i przywracania obciążeń Amazon

Amazon Web Services to solidna platforma chmurowa, która pozwala tworzyć i wdrażać aplikacje biznesowe bez nakładów finansowych i czasowych niezbędnych do budowy i utrzymania własnej infrastruktury. Jednak zgodnie z określonym przez AWS modelem wspólnej odpowiedzialności obowiązek zabezpieczenia firmowych aplikacji i danych spoczywa na kliencie.

Rozwiązanie Veeam Backup & Replication dla AWS łączy typowo chmurowe funkcje tworzenia kopii zapasowych, przywracania i odzyskiwania po awarii przeznaczone dla obciążeń AWS z możliwością konsolidacji danych kopii zapasowych w centralnym repozytorium Veeam. Rozwiązanie to obniża ryzyko utraty dostępu do aplikacji w chmurze oraz zapewnia ochronę danych AWS przed przypadkowym usunięciem, zagrożeniami bezpieczeństwa na poziomie danych i przestojami.

ROZPOCZNIJ — POBIERZ JUŻ DZIŚ

Korzystanie z rozwiązań Veeam z zakresu hiperdostępności oraz połączonych możliwości platformy VMWare vSphere, technologii vSAN i NSX, środowisk wielochmurowych oraz usług AWS

W miarę jak przedsiębiorstwa przyspieszają wdrażanie środowisk wielochmurowych, chcą prosto i efektywnie przenosić obciążenia do chmury, a jednocześnie móc maksymalnie wykorzystać inwestycje w technologie centrów danych definiowanych programowo.

Wkrótce użytkownicy platformy VMware Cloud on AWS będą mogli korzystać z pakietu Veeam Availability Suite. Rozszerzy on macierzyste funkcje VMware Cloud on AWS oraz umożliwi specjalistom IT redukcję kosztów, zwiększenie sprawności operacyjnej i zapewnienie ciągłości działania w środowiskach wielochmurowych.

PRZECZYTAJ ZAPOWIEDŹ

Przywracanie DOWOLNEJ kopii zapasowej na platformie AWS w 2 krokach

Przedsiębiorstwa poszukują sposobów na ułatwienie przenoszenia i odzyskiwania obciążeń do chmury, aby zwiększyć sprawność biznesową i zapewnić ciągłość działania.

Wchodząca w skład rozwiązania Veeam Backup & Replication™ funkcja Veeam Direct Restore to AWS to prosty i bardzo bezpieczny sposób na zoptymalizowanie alokacji zasobów oraz zyskanie nowych opcji odzyskiwania na platformie AWS. Użytkownicy oszczędzają czas i zasoby dzięki możliwości przywracania DOWOLNYCH lokalnych kopii zapasowych Veeam bezpośrednio na platformę AWS w zaledwie 2 krokach.

ROZPOCZNIJ

Większe możliwości dzięki rozwiązaniu Veeam dla Amazon Web Services

Fuel business innovation

Ensure data Availability

Pobudzanie innowacji

Zapewnienie dostępności danych

Reduce operational costs

Obniżenie kosztów operacyjnych

Więcej informacji o rozwiązaniu Veeam dla AWS

532121238

WEBINARIUM

Dostępność dzięki wirtualnym bibliotekom taśm w chmurze: pamięć masowa na platformie AWS jako alternatywa dla taśm za sprawą rozwiązań Veeam

Zobacz

613036478

PODRĘCZNIK WDROŻENIA

Veeam Backup & Replication i brama AWS VTL Gateway — podręcznik wdrożenia

Pobierz